hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577, HP Color LaserJet Managed MFP E57540 - Fjernelse og udskiftning: DIMM (Dual In-line Memory Module)

Indledning
Dette dokument beskriver, hvordan du afmonterer og udskifter DIMM (Dual In-line Memory Module) i M577.
Inden du udfører service
Sluk printeren
 • Fjern strømkablet.
    vigitig advarsel:
  Du kan forebygge skader på printeren ved at slukke den, vente 30 sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på printeren.
  advarsel:
Denne del indeholder komponenter, der er følsomme over for elektrostatisk udladning (ESD). For at reducere muligheden for ESD-beskadigelse skal du altid berøre metalkabinettet for at sørge for jordforbindelse, før du berører en ESD-følsom komponent.
Brug tabellen nedenfor til at finde det korrekte reservedelsnummer til din printer. Du kan bestille reservedelen på www.hp.com/buy/parts.
Reservedelsnummer for DIMM-sæt (Dual In-line Memory Module)
E5K49-67901
DIMM (Dual In-line Memory Module) inkl. instruktioner (M577)
Nødvendigt værktøj
Der kræves ikke noget særligt værktøj for at installere denne komponent.
Når service er fuldført
Tænd printeren
 • Tilslut strømkablet.
 • Brug tænd-/sluk-knappen til at tænde for printeren.
Test efter service
Udskriv en konfigurationsside for at sikre, at printeren fungerer korrekt.
Trin 1: Fjern processordækslet
 1. Find processordækslet.
  Figur : Find processordækslet
 2. Løsn de to fingerskruer (billedforklaring 1). Tag fat i de to fingerskruer, og skub derefter dækslet væk fra printeren (billedforklaring 2) for at fjerne det.
    bemærk:
  Hvis det er nødvendigt, kan du bruge kanten af en mønt til at dreje fingerskruerne.
  Figur : Løsn fingerskruerne
Trin 2: Fjern harddisken (HDD; M577)
  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Frigør to tapper (billedforklaring 1). Hold tapperne i løsnet position, og drej derefter harddisken (HDD) opad (billedforklaring 2) for at frigøre stikket fra formateringsenheden.
  Figur : Frigør harddisken
 2. Skub harddisken væk fra printeren for at fjerne den.
  Figur : Fjern det mellemliggende overførselsbælte (HDD)
Trin 3: Fjern DIMM-modulet (Dual In-line Memory Module)
  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Find DIMM-modulet på processorkortet.
  Figur : Finde DIMM-modulet
 2. Du skal gøre følgende:
  1. Frigør to låsearme (billedforklaring 1).
   Figur : Frigør DIMM-modulet
  2. Træk DIMM-modulet ned og væk fra holderen for at fjerne det.
   Figur : Fjern DIMM-modulet (M527)
Trin 4: Pak den nye enhed ud
Pak den nye enhed ud af emballagen.
  advarsel:
ESD-følsom komponent.
Fuldstændige oplysninger om HP's genbrugsprogrammer findes på Returnering og genbrug af produkter.
  bemærk:
HP anbefaler ansvarsbevidst bortskaffelse af den defekte enhed.
Genanvendelse og udpakning
Figur : Genanvendelse og udpakning
Trin 5: Monter fladkablet (DIMM)
  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Indsæt den øverste kant af DIMM'et (billedforklaring 1) i holderen (billedforklaring 2).
    bemærk:
  DIMM'et kan kun indsættes i holderen på én måde.
  Figur : Indsæt DIMM-modulet
 2. Kontroller, at DIMM'et er helt monteret i holderen (billedforklaring 1), og drej derefter den nederste kant af DIMM'et mod holderen (billedforklaring 2).
  Figur : Monter fladkablet (DIMM)
 3. Sørg for, at DIMM'et klikker fast på låsearmene (billedforklaring 1).
  Figur : Klik DIMM'et på plads
Trin 6: Installer harddisken (M577)
  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Juster enden af bøjlen (billedforklaring 1) efter åbningen i kabinettet (billedforklaring 2), og skub derefter harddisken ind i printeren (billedforklaring 3) for at sætte bøjlen fast i kabinettet.
  Figur : Installer holderen
 2. Hold stiklåsen til harddisken (billedforklaring 1) i udløst position, og drej derefter harddisken ned og ind i stikket på formateringsenheden for at installere den.
    bemærk:
  Sørg for, at tappen (billedforklaring 2) klikker på plads, og at harddisken er installeret korrekt.
  Figur : Frigør harddisken
Trin 7: Installer processordækslet
 1. Skub dækslet på printeren (billedforklaring 1) for at installere det.
    bemærk:
  Sørg for, at tapperne på processordækslet passer til åbningerne i printeren (billedforklaring 2). Stram de to fingerskruer (billedforklaring 3).
    bemærk:
  Hvis det er nødvendigt, kan du bruge kanten af en mønt til at dreje fingerskruerne.
  Figur : Montere dækslet

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...