hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten til HP Deskjet 3070A e-All-in-One-printerserien

Problem

Kvaliteten af et udskrevet dokument eller billede er ikke som forventet. Procedurerne i dette dokument hjælper med stribede eller falmede udskrifter, farveblæk eller sort blæk, der ikke udskrives, dokumenter med utydelig eller udvisket tekst, blækstriber eller pletter og mange andre kvalitetsproblemer med udskriften.
bemærk:
Nogle af følgende løsninger kræver den fulde HP-software. Hvis du ikke installerede den fulde software, da du installerede printeren, skal du klikke her for at gå til siden med software og drivere og derefter downloade og installere softwaren med alle funktionerne til din printer.

Løsning 1: Brug originale HP-patroner

HP anbefaler, at du anvender original HP-blæk- eller tonerprodukter. HP garanterer ikke for kvaliteten eller pålideligheden af patroner, som ikke er fra HP, eller genopfyldte patroner. Hvis du ikke bruger originale HP-patroner, kan følgende trin i dette dokument muligvis ikke løse problemet. For at kontrollere ægthedsbeviset for dine patroner skal du gå til HP's websted til bekæmpelse af forfalskning (på engelsk).

Løsning 2: Tillad automatisk servicering at fuldføre

Mange udskriftskvalitetsproblemer med sort blæk, f.eks. dårlig sort tekst eller problemer, der opstår med en nyligt installeret sort patron, ordnes med printerens automatiske servicerutine. Der ikke er noget, du skal gøre. Udskriftskvaliteten bør begynde at blive bedre i løbet af et par timer.
Hvis du ikke kan vente, skal du fortsætte med disse fejlfindingstrin.

Løsning 3: Kontroller papiret

Brug følgende retningslinjer for at sikre, at det papir, du bruger, passer til udskriftsjobbet. Hvis ikke, skal du lægge den passende papirtype i printeren igen.
bemærk:
Se specifikationerne for din printer til specifikke papirtyper, der understøtter printeren.
 • Læg papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. Mange papirtyper har sider, der kan udskrives på, og sider, der ikke kan udskrives på, som f.eks. fotopapir og kuverter. Som regel er den glatte side "udskriftssiden", og nogle gange indeholder den side, der ikke skal udskrives på, papirproducentens logo.
 • Brug ikke rynket eller krøllet papir. Brug kun rent papir, der ikke er krøllet.
  Brug ikke krøllet papir
 • Brug den korrekte papirtype til dit projekt.
  • Til almindelige tekstdokumenter fungerer almindeligt papir med ColorLok-teknologi også. Papir med ColorLok-teknologi er papir i branchestandard, der fungerer godt sammen med HP-blæk.
   ColorLok-logo
  • Hvis du udskriver dokumenter med tæt udskrift, f.eks. grafik med høj kontrast eller fotos, bliver resultatet bedst, hvis du bruger Avanceret HP-fotopapir.
  • Noget papir absorberer muligvis ikke blækket så godt som andre. Hvis dine udskrifter nemt tværes ud, skal du sørge for, at du bruger det anbefalede papir.
 • Opbevar fotopapir i originalemballagen og i en plastikpose, som kan forsegles. Opbevar pakken på en plan flade et køligt og tørt sted. Læg først 10-20 ark fotopapir i, når du er klar til at udskrive, og læg det resterende papir tilbage i emballagen.
 • Prøv at bruge en anden type papir. Dette vil afgøre, om problemet er relateret til papiret.
bemærk:
Forkert papir skaber sædvanligvis lodrette striber på udskrifterne (eller hvis problemet forekommer på en kopi, er det som regel en snavset scannerglasplade, der forårsager problemet). Der er ikke grund til at udskifte patroner for at løse problemet med lodrette striber.
Eksempler på vandrette og lodrette striber på udskriften
Figur : Vandrette striber på udskriften
Billede: Vandrette striber
Figur : Lodrette striber på udskriften
Billede: Lodrette striber
Fortsæt med følgende fejlfindingstrin, hvis din udskrift indeholder vandrette striber eller andre problemer med udskriftskvaliteten ud over lodrette striber.
Der er ikke grund til at udskifte patroner ved lodrette striber på en udskrift. Kontroller i stedet papiret som beskrevet tidligere i dette dokument, kontrollér at netledningen og USB-forbindelser sidder godt fast, nulstil printeren og prøv derefter at rengøre scannerglaspladen og undersiden af scannerlåget med glasrens for at løse problemet.
Prøv at udskrive igen, når du har prøvet foregående retningslinjer.

Løsning 4: Kontroller udskriftsindstillingerne

Vælg dit operativsystem for at sikre, at de ønskede udskriftsindstillinger er relevante for dit udskriftsjob.

Løsning 5: Tjek blækniveauer og udskift tomme patroner og patroner, der er ved at være tomme

Følg disse trin for at tjekke blækniveauerne i printeren, og udskift tomme patroner og patroner, der er ved at være tomme, der er relevante for resultaterne.
bemærk:
Advarsler og indikatorer vedrørende blækniveau er kun estimater. Når en indikator viser et lavt blækniveau, bør du sørge for at have en ny blækpatron liggende klar, så du undgår eventuelle udskrivningsforsinkelser. Du behøver ikke udskifte blækpatronerne, før kvaliteten ikke længere er tilfredsstillende.
 1. Fra kontrolpanelets startskærm skal du trykke på knappen Opsætning ().
 2. Tryk på knappen () ved siden af pil ned () for at vælge Blækniveau.
 3. Tryk på knappen () ved siden af OK. De aktuelle blækniveauer vises.
  Figur : Eksempel på anslået blækniveau
  Billede: Eksempel på anslået blækniveau

Løsning 6: Udskriv og vurdér en diagnosticeringsrapport om udskriftskvalitet for at fejlfinde på defekter

Følg disse trin for at udskrive, og derefter evaluere, en diagnosticeringsrapport for udskriftskvalitet.

Trin 1: Udskriv en diagnosticeringsrapport for udskriftskvalitet

 1. Læg nyt, almindeligt hvidt US-letter- eller A4-papir i papirbakken.
 2. Fra kontrolpanelets startskærm skal du trykke på knappen Opsætning ().
 3. Tryk på knappen () ved siden af pil ned () for at vælge Værktøjer, og tryk derefter på knappen () ved siden af OK.
 4. Tryk på knappen () ved siden af pil ned () for at vælge Udskriftskvalitetsrapport, og tryk derefter på knappen () ved siden af OK. Der udskrives en diagnosticeringsrapport for udskriftskvalitet.
  Figur : Eksempel på en diagnosticeringsrapport for udskriftskvalitet
  Billede: Eksempel på en diagnosticeringsrapport for udskriftskvalitet

Trin 2: Kontrollér diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet for fejl

Hvis printeren og patronerne generelt fungerer korrekt, bør alle farvebjælker være til stede, fri for streger og ensartede i farven henover hele sidens bredde. Den sorte tekst på siden bør ikke indeholde blækstriber.
Brug følgende tabel for eksempler på fejl i diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet. De følgende eksempler dækker ikke alle fejl, men de har tendens til at repræsentere de mest almindelige problemer.
Eksempler på fejl i diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet
Fejl
Eksempel
Stor tekst er flosset i den ene ende
Billede: Flosset stor tekst
Uregelmæssige stribede eller falmede farvebjælker
Billede: Stribede eller falmede farvebjælker
Flossede farvebjælker
Billede: Flossede farvebjælker
Farvebjælker er stribede med en anden farve
Billede: Stribede farvebjælker
Farveblokkene har almindelige hvide striber
Billede: Hvide striber i farvebjælkerne
Takkede justeringsmønstre
Billede: Takkede justeringsmønstre
 • Hvis du ikke ser nogen fejl i diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet, fungerer printmekanismen og blækpatronerne korrekt. Fortsæt ikke med fejlfindingstrinene i resten af dette dokument.
  Hvis udskrifterne stadig er utilfredsstillende, kan du prøve følgende generelle retningslinjer for udskriftskvaliteten.
  • Sørg for, at det billede, du udskriver, har tilstrækkelig opløsning. Billeder, der er forstørret for meget, kan virke slørede.
  • Hvis problemet er et bånd nær kanten på udskriften, kan du bruge den software, du installerede sammen med produktet, eller et andet program, til at rotere billedet 180°. Problemet optræder måske ikke i den anden ende af udskriften.
 • Fortsæt til næste trin, hvis der er en eller flere af disse fejl i diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet.

Trin 3: Sørg for, at patronerne er sat i og ventileret korrekt

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis den ikke allerede er tændt. Vent, indtil printeren ikke er i brug og er stille, før du fortsætter.
 2. Åbn patrondækslet. Slæden bevæger sig ind i adgangsområdet.
  Figur : Åbn patrondækslet
  Billede: Åbn patrondækslet
 3. Tryk tappen foran på patronen indad for at frigøre den, og træk derefter i patronen for at få den ud af holderen.
  Figur : Tag patronen ud af holderen
  Billede: Tag patronen ud af holderen
 4. Kontrollér den lille åbning på hver patron over HP-logoet i toppen af patronen.
  Figur : Lille åbning i toppen af patronen
  Billede: Lille åbning i toppen af patronen
 5. Hvis der stadig sidder en orange tap på farvepatronen, skal du fjerne den.
  Figur : Orange tap
  Billede: Orange tap.
 6. Hvis åbningen er tilstoppet, skal du bruge en lige nål til forsigtigt at fjerne overskydende klæbemiddel fra åbningen.
   Figur : Rengør den tilstoppede åbning med en nål
   Billede: Rengør den tilstoppede åbning med en nål.
  1. Tilstoppet åbning
  2. Med en lige nål skal du forsigtigt fjerne overskydende klæbemiddel fra åbningen
  3. Tilstoppede åbning
 7. Skub patronen ned i holderen, mens dens kontakter og dyse vender nedad. Tryk på patronen, indtil den klikker på plads.
  bemærk:
  Sørg for, at hver patron er installeret i den korrekte holder. Ikonet og farven på blækpatronen skal svare til ikonet og farven på soklen.
  Figur : Genindsæt patronen
  Billede: Isæt patronen
 8. Gentag disse trin for at undersøge åbningerne på hver af patronerne.
 9. Sørg for, at patronen sidder fast på plads i sin holder. Kør fingeren hen over toppen af blækpatronerne for mærke efter, om nogen stikke ud. Hvis dette skulle være tilfældet, skal du trykke printhovederne godt ned, indtil hver patron klikker på plads.
 10. Luk patrondækslet.
  Figur : Luk patrondækslet
  Billede: Luk patrondækslet
 11. Prøv at udskrive jobbet igen.

Trin 4: Brug et automatiseret værktøj til at rense printhovedet

Hvis du har fundet fejl i diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet, skal du følge disse trin for at køre et hjælpeprogram til rensning af printhovedet.
 1. Sørg for, at der ligger nyt, ubrugt hvidt US-letter- eller A4-papir i papirbakken.
 2. Fra kontrolpanelets startskærm skal du trykke på knappen Opsætning ().
 3. Tryk på knappen () ved siden af pil ned () for at vælge Værktøjer, og tryk derefter på knappen () ved siden af OK.
 4. Med Rens printhoved valgt, skal du trykke på knappen () ved siden af OK. Produktet renser printhovedet og udskriver derefter en testside.
 5. Gennemgå udskriftskvaliteten på testsiden. Hvis udskriftskvaliteten er uacceptabel, skal du trykke på knappen () ved siden af OK for at køre en rensning på andet niveau. Hvis udskriftskvaliteten er acceptabel, skal du trykke på knappen Annullér ().
 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen. De følgende forholdsregler kan hjælpe med at undgå problemet fremover.
  • Lad ikke ubeskyttede blækpatroner ligge uden for printeren i længere tid.
  • Brug altid strømafbryderen til at slukke for printeren. Det beskytter patronerne mod eksponering for luft.
 • Fortsæt til næste trin, hvis problemet ikke er løst.

Trin 5: Juster printeren

Følg disse trin for at justere printeren, hvis du har fundet fejl i diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet.
 1. Sørg for, at der ligger nyt, ubrugt hvidt US-letter- eller A4-papir i papirbakken.
 2. Fra kontrolpanelets startskærm skal du trykke på knappen Opsætning ().
 3. Tryk på knappen () ved siden af pil ned () for at vælge Værktøjer, og tryk derefter på knappen () ved siden af OK.
 4. Tryk på knappen () ved siden af pil ned () for at vælge Justér printhoved, og tryk derefter på knappen () ved siden af OK. Produktet justerer patronerne, og printer derefter et justeringsark.
 5. Løft scannerlåget, og læg derefter justeringssiden med den trykte side nedad på scannerglasset. Anbring hjørnet på siden i det forreste højre hjørne på glaspladen.
  Figur : Læg justeringssiden på scannerglaspladen
  Billede: Læg justeringssiden på scannerglaspladen
 6. Luk scannerlåget, og tryk derefter på knappen () ved siden af OK på kontrolpanelet. Produktet scanner justeringssiden.
 7. Når meddelelsen Justering gennemført vises på kontrolpanelet, skal du trykke på knappen () ved siden af OK for at fuldføre justeringen.

Løsning 7: Udskift den blækpatron, der giver problemer

Hvis de foregående trin ikke løste problemet, skal du følge disse trin for at udskifte den patron, der svarer til at defekten i diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet. For eksempel, hvis en af de magentafarvede farvebjælker er defekt, skal du udskifte den magentafarvede patron.
Hvis patronen eller skrivehovedet er defekt, er det muligvis dækket af garantien. For at kontrollere garantien på dine blæk- eller tonerprodukter, skal du gå til oversigt over printer- og sidekapacitet og gennemse oplysninger om begrænset garanti på dine forbrugsvarer.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis den ikke allerede er tændt. Vent, indtil printeren ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
 2. Åbn patrondækslet. Slæden bevæger sig til slædeadgangsområdet.
  Figur : Åbn patrondækslet
  Billede: Åbn patrondækslet
 3. Tryk tappen foran på patronen indad for at frigøre den, og træk derefter i patronen for at få den ud af holderen.
  Figur : Tag patronen ud af holderen
  Billede: Tag patronen ud af holderen
 4. Fjern plastikken fra den nye blækpatron ved at trække den orange tap af.
  Figur : Fjern plastemballagen fra den nye patron
  Billede: Tag den nye patron ud af plastikket
 5. Fjern den orange hætte fra den nye patron ved at vride den mod uret indtil den klikker af.
  Figur : Fjern den orange hætte fra den nye patron
  Billede: Fjern den orange hætte fra den nye patron
 6. Skub patronen ned i holderen, mens dens kontakter og dyse vender nedad. Tryk på patronen, indtil den klikker på plads.
  Figur : Isæt patronen
  Billede: Isæt patronen
 7. Luk patrondækslet.
  Figur : Luk patrondækslet
  Billede: Luk patrondækslet
 8. Printeren beder dig automatisk om for at justere printeren, når en ny patron er isat. Tryk på knappen () ved siden af OK på kontrolpanelet for at fuldføre justeringen.

Løsning 8: Udfør service på printeren

bemærk:
Gem et udskriftseksempel, der viser problemet. Hvis blækpatronerne, skrivehovedet eller printeren udskiftes under garantien, vil supportagenten bede om udskriftseksemplet. Hvis printeren returneres til HP, skal udskriftseksemplet returneres sammen med printeren. Anbring udskriftseksemplet i udbakken, når du pakker printeren til afsendelse.
Udfør service på eller udskift dit HP-produkt, hvis du har gennemgået alle ovenstående trin.
Hvis du vil se, om produktet stadig er omfattet af garanti, skal du gå til garantitjek-webstedet http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HP Support for at planlægge en reparation eller udskiftning. Kontakt HP Support, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, for at finde et lokalt servicecenter i dit område.
Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...