hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Officejet Pro 8600 printere - Rettelse af dårlig udskriftskvalitet

Dette dokument gælder for HP Officejet Pro 8600 (N911a, N911g, N911n) e-All-in-One-printere.
Kvaliteten af et udskrevet dokument eller billede er ikke som forventet. Procedurerne i dette dokument hjælper med stribede eller falmede udskrifter, farveblæk eller sort blæk, der ikke udskrives, dokumenter med utydelig eller udvisket tekst, blækstriber eller pletter og mange andre kvalitetsproblemer med udskriften.
bemærk:
Kun Windows-operativsystemer: Hvis du oplever forvansket, rodet eller ulogisk tekst, mangelfulde udskrifter eller manglende tekst eller grafik, skal du gå til Kontinuerlige sider med underlige eller forvanskede tegnudskrifter i Windows.
Figur : Eksempel på forvansket, rodet eller ulogisk tekst, eller et ufærdigt udskriftsjob
Billede: Forvansket, ulogisk tekst og udfærdig udskrift

Trin 1: Nulstil printeren

For at nulstille printeren, tag strømstikket ud af printeren, og tilslut det derefter igen.
 1. Tænd for printeren, hvis ikke den allerede er tændt.
 2. Vent, indtil printeren ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
 3. Tag netledningen ud bag på printeren, mens printeren er tændt.
 4. Træk netledningen ud af stikkontakten.
 5. Vent mindst 60 sekunder.
 6. Sæt netledningen tilbage i stikkontakten.
  bemærk:
  HP anbefaler, at du tilslutter printerens netledning direkte til stikkontakten på væggen.
 7. Sæt netledningen i igen bag på printeren.
 8. Tænd for printeren, hvis ikke den tænder automatisk.
  Printeren gennemgår muligvis en opvarmningsperiode. Indikatorerne på printeren blinker muligvis, og slæden kan bevæge sig.
 9. Vent, indtil produktet er varmet op og printeren er standset og lydløs, før du fortsætter.
Hvis nulstillingen af printeren ikke løste problemet, skal du fortsætte til næste trin.

Trin 2: Brug originale HP-blækpatroner

Brug originale HP-blækpatroner for at opnå den bedste udskriftskvalitet.
HP anbefaler, at du anvender original HP-blæk- eller tonerprodukter. HP garanterer ikke for kvaliteten eller pålideligheden af patroner, som ikke er fra HP, eller genopfyldte patroner. Hvis du ikke bruger originale HP-patroner, kan følgende trin i dette dokument muligvis ikke løse problemet. For at kontrollere ægthedsbeviset for dine patroner skal du gå til HP's websted til bekæmpelse af forfalskning (på engelsk).
Køb nye patroner og andre forbrugsvarer fra HP Store eller en lokal forhandler.
bemærk:
Hårdhændet behandling i butikken eller under installationen kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten med nyinstallerede blækpatroner. Hvis du oplever udskrivningsproblemer med nyinstallerede blækpatroner, skal du vente et par timer på, at den automatiske servicerutine bliver færdig, og derefter prøve at udskrive igen.
Hvis det at bruge originale HP-blækpatroner ikke løser problemet, skal du fortsætte til næste trin.

Trin 3: Tillad automatisk servicering at fuldføre

Mange udskriftskvalitetsproblemer med sort blæk, f.eks dårlig sort tekst eller problemer, der kan opstår med en netop installerede sort blækpatron, Ryd op med printerens automatiske servicerutine. I dette tilfælde er der ikke noget, du skal gøre. Udskriftskvaliteten bør forbedres i løbet af et par timer.
 • Hvis du ved at vente på automatisk service for at fuldføre løste problemet, behøver du ikke at fortsætte fejlfindingen.
 • Hvis du ved at vente på automatisk service for at fuldføre ikke løste problemet, skal du fortsætte til næste trin.

Trin 4: Kontroller papiret

Kontroller, at du bruger en papirtype, der passer til udskriftsjobbet. Hvis ikke, skal du lægge den passende papirtype i printeren igen.
 • Læg papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. Mange papirtyper har sider, der kan udskrives på, og sider, der ikke kan udskrives på, som f.eks. fotopapir og kuverter. Som regel er den glatte side "udskriftssiden", og nogle gange indeholder den side, der ikke skal udskrives på, papirproducentens logo.
 • Brug ikke rynket eller krøllet papir. Brug kun rent papir, der ikke er krøllet.
  Brug ikke krøllet papir
 • Brug den korrekte papirtype til dit projekt.
  • Til almindelige tekstdokumenter fungerer almindeligt papir med ColorLok-teknologi også. Papir med ColorLok-teknologi er papir i branchestandard, der fungerer godt sammen med HP-blæk.
   ColorLok-logo
  • Hvis du udskriver dokumenter med tæt udskrift, f.eks. grafik med høj kontrast eller fotos, bliver resultatet bedst, hvis du bruger Avanceret HP-fotopapir.
  • Noget papir absorberer muligvis ikke blækket så godt som andre. Hvis dine udskrifter nemt tværes ud, skal du sørge for, at du bruger det anbefalede papir.
 • Opbevar fotopapir i originalemballagen og i en plastikpose, som kan forsegles. Opbevar pakken på en plan flade et køligt og tørt sted. Læg først 10-20 ark fotopapir i, når du er klar til at udskrive, og læg det resterende papir tilbage i emballagen.
 • Prøv at bruge en anden type papir. Dette vil afgøre, om problemet er relateret til papiret.
bemærk:
Forkert papir skaber sædvanligvis lodrette striber på udskrifterne (eller hvis problemet forekommer på en kopi, er det som regel en snavset scannerglasplade, der forårsager problemet). Der er ikke grund til at udskifte patroner for at løse problemet med lodrette striber.
Eksempler på vandrette og lodrette striber på udskriften
Figur : Vandrette striber på udskriften
Billede: Vandrette striber.
Fortsæt med følgende fejlfindingstrin, hvis din udskrift indeholder vandrette striber eller andre problemer med udskriftskvaliteten ud over lodrette striber.
Figur : Lodrette striber på udskriften
Billede: Lodrette striber.
Der er ikke grund til at udskifte patroner ved lodrette striber på en udskrift. Kontroller i stedet papiret som beskrevet tidligere i dette dokument, eller søg efter et dokument, der dækker dette problem.
Hvis ikke dette løste problemet at udskifte papiret, skal du gå til næste trin.

Trin 5: Kontroller udskriftsindstillingerne

Kontroller printindstillingerne for at sikre, at de passer til udskriftsjobbet.
Hvis ændring af printerindstillingerne ikke løste problemet, skal du fortsætte til næste trin.

Trin 6: Opdater printerens firmware

HP-printeren skal tilsluttes et kablet- (Ethernet) eller trådløst netværk med en aktiv internetforbindelse for at modtage opdateringer.
Kontroller, om der er nye opdateringer til printeren.
 1. Fra startskærmen på printerens kontrolpanel skal du trykke på ePrint-ikonet ().
 2. Vent, indtil printeren har fået forbindelse til ePrint-serveren. ePrint-status vises.
 3. Tryk på Indstillinger i nederste venstre hjørne af skærmen.
 4. Tryk på Printer opdatering og derefter på Søg efter opdateringer nu.
  bemærk:
  Søg efter opdateringer hver uge for at sikre, at du får det størst mulige udbytte af din printer.
Hvis opdateringen af driveren ikke løste problemet, skal du gå videre til næste afsnit.

Trin 7: Kontrollér det anslåede blækniveau

Brug printerens kontrolpanel til at kontrollere det anslåede blækniveau.
Generelt bør lavt blækniveau ikke påvirke udskriftskvaliteten. Printeren stopper og viser en meddelelse, når blækniveauet er for lavt. Printeren kan dog stadig udføre en begrænset mængde udskrifter i 'backuptilstand' ved lavt blækniveau. I backuptilstand bliver de sorte farver muligvis ikke så mørke, eller udskrifterne kan være i gråtoner (gråtoner uden farve). Udskift tomme blækpatroner, hvis udskrivning i backuptilstand ikke er acceptabel.
 1. Tryk på ikonet for blækniveau () eller () på printerens kontrolpanel.
  bemærk:
  Ikonet blækniveau, der vises på dit kontrolpanel, kan være forskelligt afhængigt af din printermodel.
  På kontrolpanelet vises et billede af de anslåede blækniveauer for hver patron.
  Figur : Anslåede blækniveauer, der vises på printerens kontrolpanel
  Grafik: Anslåede blækniveauer, der vises på printerens kontrolpanel
 2. Identificer eventuelle blækpatroner, der er tomme eller næsten tomme, og fortsæt derefter til næste trin.
bemærk:
Advarsler og indikatorer vedrørende blækniveau er kun estimater. Når en indikator viser et lavt blækniveau, bør du sørge for at have en ny blækpatron liggende klar, så du undgår eventuelle udskrivningsforsinkelser. Du behøver ikke at udskifte blækpatronerne, før du bliver anmodet om det.
 • Hvis ingen af blækpatronerne er ved at løbe tør for blæk, behøver du ikke at udskifte dem endnu. Fortsæt til næste trin for at udskrive en diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet.
 • Hvis nogle af blækpatronerne har lavt blækniveau, skal du fortsætte til næste trin for at udskifte dem.

Trin 8: Udskift tomme blækpatroner eller blækpatroner med lavt blækindhold

Udskift eventuelle tømte blækpatroner, og prøv derefter at udskrive igen.

Video med udskiftning af blækpatroner

Følgende video viser, hvordan man udskifter en blækpatron.
Hvis du har problemer med at se videoen eller vil se videoen i en anden størrelse, skal du klikke her for at afspille videoen på YouTube.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis den ikke allerede er tændt.
 2. Sæt dine fingre ind i holderen i venstre side af printeren, og træk derefter fremad for at åbne dækslet til patronerne. Slæden flytter ud i printerens venstre side. Vent, indtil slæden ikke bevæger sig og er stille, før du fortsætter.
   Figur : Åbn patrondækslet
   Billede: Åbn patrondækslet
  1. Holder til åbning af patrondækslet
 3. Tryk på tappen foran på patronen for at frigøre den, træk den mod dig selv, og tag patronen ud af holderen.
  Figur : Tag blækpatronen ud af holderen
  Billede: Tag blækpatronen ud af holderen.
 4. Tag den nye patron ud af dens emballage.
 5. Hold patronen, så patronens kontaktflader vender mod printeren.
 6. Sæt den nye patron i holderen, og skub den derefter fremad, indtil den klikker på plads.
  bemærk:
  Sørg for, at den farvede prik på patronen passer til den farvede prik på holderen.
  Figur : Sæt patronen i den farvekodede holder
  Billede: Sæt patronen i den farvekodede holder.
    advarsel:
  Løft ikke låsehåndtaget på slæden, når du skal indsætte patronerne. Ved at gøre dette kan det medføre at printhovedet eller patronerne kommer til at sidde forkert, hvilket kan beskadige udskriftsmekanismen og forårsage udskriftsproblemer.
 7. Gentag om nødvendigt disse trin, hvis du skal udskifte andre patroner.
 8. Luk patrondækslet.
 9. Vent, indtil opvarmningssekvensen er færdig og printeren er stille, før du fortsætter.
Hvis udskiftning af de næsten tomme blækpatroner ikke løste problemet, skal du fortsætte til næste trin.
 1. Læg et stykke almindeligt hvidt papir i papirbakken.
 2. Tryk på højre pil () på printerens kontrolpanel for at få vist yderligere muligheder.
 3. Tryk på Opsætning (), tryk på Pil ned (), og tryk derefter på Rapporter.
 4. Tryk på Udskriv kvalitetsrapport. Udskrivning af diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet.
  Figur : Eksempel på en diagnosticeringsrapport for udskriftskvalitet
  Billede: Eksempel på en diagnosticeringsrapport for udskriftskvalitet.

Trin 10: Gennemgå testmønster 1

Evaluér testmønster 1 for at sikre, at linjerne er lige og forbundet.
Figur : Eksempel på testmønster 1
Billede: Eksempel på testmønster 1
 • Hvis linjerne i testmønster 1 er lige og forbundet, skal du gå til næste trin for at evaluere testmønster 2.
 • Hvis linjerne i testmønster 1 ikke er lige og forbundet, skal du gå til næste trin.

Trin 11: Justér skrivehovedet

Brug et automatiseret værktøj til at justere printhovedet.
 1. Læg et stykke almindeligt hvidt papir i papirbakken.
 2. Tryk på højre pil () på printerens kontrolpanel for at få vist yderligere muligheder.
 3. Tryk på Opsætning (), og tryk derefter på Værktøjer.
 4. Tryk på Juster printhoveder. Printeren udskriver en justeringsside.
 5. Når printeren har udskrevet justeringssiden, tryk på OK for at vende tilbage til startskærmen.
 • Hvis linjerne i testmønster 1 er lige og forbundet, skal du gå til næste trin.
 • Hvis linjerne i testmønster 1 ikke er lige og forbundet, skal du gå til trinet udfør service på printeren.

Trin 12: Gennemgå testmønster 2

Undersøg farveblokke i testmønster 2 i diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet.
Figur : Eksempel på testmønster 2
Billede: Eksempel på testmønster 2
 • Hvis farveblokkene i testmønster 2 ikke viser hvide linjer, og ikke er falmede eller mangler og udskriftskvaliteten er tilfredsstillende, er der ingen grund til at fortsætte fejlfindingen.
 • Hvis farveblokkene i testmønster 2 ikke viser hvide linjer, og ikke er falmede eller mangler og udskriftskvaliteten ikke er acceptabel, skal du gå til trinet for udfør service på printeren.
 • Hvis nogle af farveblokkene i testmønster 2 viser hvide linjer eller er falmede eller helt mangler, skal du fortsætte til næste trin.

Trin 13: Rens printhovedet

For at rense printhovedet, skal du gå til værktøjer på printerens kontrolpanel.
 1. Læg almindeligt, hvidt papir i bakken.
 2. Tryk på højre pil () på printerens kontrolpanel for at få vist yderligere muligheder.
 3. Tryk på Opsætning (), og tryk derefter på Værktøjer.
 4. Tryk på Rens printhoved. Der er tre rengøringsstadier. Der udskrives en testside, der er (anderledes end diagnosticeringssiden for udskriftskvaliteten) mellem hvert rengøringsstadie. Brug ikke denne testside til analyse. Tryk på Nej, når du bliver bedt om at gå videre til det næste rengøringsniveau.
 5. Udskriv en anden diagnosticeringsrapport for udskriftskvalitet for at se, om problemet er løst.
 6. Undersøg testmønster 2 i diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet.
 • Hvis der ikke er nogen fejl i testmønster 2 og udskriftskvaliteten er tilfredsstillende, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.
 • Hvis der ikke er nogen fejl i testmønster 2, men udskriftskvaliteten ikke er acceptabel, skal du gå til trinet for udfør service på printeren.
 • Hvis der er fejl i testmønster 2, prøv rensning af printhovedet igen.
 • Hvis der er stadig er fejl i testmønster 2 efter en ekstra rensning, skal du fortsætte til næste trin.
  advarsel:
Sluk aldrig for printeren, når der ikke er installeret blækpatroner. For at undgå problemer, der kræver rensning af printhovedet, eller som kan beskadige blæksystemet, skal du altid udskifte blækpatronerne så hurtigt som muligt, og du skal altid slukke printeren med tænd/sluk-knappen.

Trin 14: Udskift printhovedet

Udskift printhovedet, hvis du har gennemgået alle ovenstående trin, og der stadig er et problem.
  advarsel:
Tag først blækpatronerne ud, når du har et nyt printhoved klar. HP anbefaler, at du ikke lader blækpatroner ligge uden for printeren i mere end 30 minutter. Dette kan beskadige både printeren og blækpatronerne.
Hvis patronen eller skrivehovedet er defekt, er det muligvis dækket af garantien. For at kontrollere garantien på dine blæk- eller tonerprodukter, skal du gå til oversigt over printer- og sidekapacitet og gennemse oplysninger om begrænset garanti på dine forbrugsvarer.
 1. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, vil du blive ledt videre til et lokalt servicecenter i dit område.
 2. Søg efter nummeret på dit printhoved.
  • Skriv CR322A i USA.
  • Skriv CR324A for resten af verden.
 3. Følg vejledningen ved bestilling af printhovedenheden.
Hvis problemet ikke løses ved at udskifte printhovedet, skal du gå til næste trin.

Trin 15: Udfør service på printeren

Hvis du har udført alle de ovenfor anførte trin, og du stadig oplever problemer med udskriftskvaliteten, skal du kontakte HP for at udføre service på printeren.
Udfør service på eller udskift dit HP-produkt, hvis du har gennemgået alle ovenstående trin.
Hvis du vil se, om produktet stadig er omfattet af garanti, skal du gå til garantitjek-webstedet http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HP Support for at planlægge en reparation eller udskiftning. Kontakt HP Support, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, for at finde et lokalt servicecenter i dit område.
Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.
bemærk:
Gem et udskriftseksempel, der viser problemet. Hvis blækpatronerne, skrivehovedet eller printeren udskiftes under garantien, vil supportagenten bede om udskriftseksemplet. Hvis printeren returneres til HP, skal udskriftseksemplet returneres sammen med printeren. Anbring udskriftseksemplet i udbakken, når du pakker printeren til afsendelse.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...