hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Pc'er fra HP og Compaq - brug af HP Wireless Audio

Dette dokument vedrører computere fra HP og Compaq.
Tilbehøret HP Wireless Audio giver dig mulighed for at streame lyd trådløst fra din computer til op til fire forskellige højttalersæt derhjemme. Dette dokument beskriver, hvordan du bruger HP Wireless Audio til at streame lyd fra en computer til en KleerNet- lydenhed, højttalere eller hovedtelefoner. Med softwaren HP Wireless Audio Manager kan du tilføje og fjerne lydenheder og justere indstillingerne.

Se en video om brug af HP Wireless Audio

Oversigt over HP Wireless Audio

HP Wireless Audio-teknologien består af en sender (1) og en modtager (2).
Figur : HP Wireless Audio: sender og modtager
HP Wireless Audio: sender og modtager
Lydsenderen "sender" et trådløst lydsignal fra computeren til lydmodtageren. Lydmodtageren "modtager" det trådløse signal via interne antenner og udsender oplysningerne i et format, som du kan lytte til. Afhængigt af din computer kan du konfigurere HP Wireless Audio ved hjælp af en af følgende to konfigurationer:
 • På nogle computere er den trådløse sender med Kleernet-teknologi indbygget i computeren. I dette tilfælde skal bruge du lydmodtageren, der fulgte med tilbehøret HP Wireless Audio. Dog skal du ikke bruge USB-lydsenderen.
 • På computere, der ikke har den indbyggede sender, skal du bruge både USB-lydsenderen og modtageren, der fulgte med tilbehøret HP Wireless Audio.
Figur : To konfigurationer af HP Wireless Audio
To konfigurationer af HP Wireless Audio

Tilbehøret HP Wireless Audio

De følgende diagrammer giver flere detaljer om lydsenderen og -modtageren.
  Figur : Lydsender
  Lydsender
 1. USB-stik
 2. LED-indikator for parring
  Figur : Lydmodtager
  Lydmodtager
 1. Knap til parring
 2. S/PDIF-port
 3. Venstre og højre analoge (RCA)-porte
 4. Kombineret mini TOSLINK-/3,5 mm analog port
 5. USB-strømtilslutningsport
 6. LED-indikator for strøm
 7. LED-indikator for parring

Før du begynder

Før du begynder, skal du sørge for, at følgende betingelser er opfyldt.
 • Lydenheden er tændt, og den trådløse indikator på din computer er aktiveret.
 • Computeren har en tilgængelig USB-port.
 • Den lydenhed, som du opretter forbindelse til, har en tilgængelig S/PDIF-port, RCA-port, 3,5 mm analog port eller mini TOSLINK-port.
  bemærk:
  Kablet forbindelse til nogle lydenheder er indbygget i enheden.
  Figur : RCA-porte
  RCA-porte
  Figur : S/PDIF-port
  S/PDIF-port
  Figur : Mini TOSLINK- eller 3,5 mm analog port
  Mini TOSLINK- eller 3,5 mm analog port
 • Der er en tilgængelig strømkilde for HP Wireless Audio-modtageren.
 • HP Wireless Audio-senderen er ikke længere væk end 5 m fra HP Wireless Audio-modtageren.
  bemærk:
  Når du har udført den indledende opsætning, kan du flytte modtagere og højttalere op til 30 m væk fra senderen.
 • HP Wireless Audio Manager er installeret på din computer. Denne software er allerede installeret på nogle computere fra HP. For at finde ud af, om Wireless Audio Manager-softwaren allerede er installeret, skal du klikke på Start, Alle programmer og HP. Derefter skal du kontrollere, om HP Wireless Audio Manager vises.
  Figur : Find HP Wireless Audio Manager
  Find HP Wireless Audio Manager
  Hvis softwaren ikke er på din computer, kan du installere softwaren fra den cd, der følger med tilbehøret HP Wireless Audio. Indsæt cd'en i computerens cd-/dvd-drev på din computer, og følg vejledningen på skærmen.
  bemærk:
  Hvis din computer ikke har en cd-/dvd-afspiller, skal du finde softwaren HP Wireless Audio Manager på webstedet HP Teknisk Support. Søg efter HP Wireless Audio, og åbn supportsiden for din enhedsmodel.

Opsætning af HP Wireless Audio i tre trin

Trin 1: Tilslutning af lydsenderen

bemærk:
Hvis HP Wireless Audio er indbygget i din computer, kan du springe dette trin over.
Tilslut den trådløse lydsender til en tilgængelig USB-port på din computer.
Figur : Tilslutning af den trådløse lydsender
Tilslutning af den trådløse lydsender

Trin 2: Parring af lydsender og -modtager

Før computeren kan sende lyd til dine højttalere, skal lydmodtageren "parres" med lydsenderen.
bemærk:
Før du begynder parringsprocessen, skal du sørge for, at den trådløse indikator på din computer er tændt.
 1. Placer modtageren tæt på senderen, og tilslut strømledningen.
 2. Klik på Start, Alle programmer, HP, og klik derefter på HP Wireless Audio Manager.
  Figur : Åbning af HP Wireless Audio Manager
  Åbning af HP Wireless Audio Manager
 3. Kontroller, at HP Wireless Audio-modtageren er angivet i listen i panelet Available Devices. Hvis den ikke er angivet, skal du sørge for, at modtageren er inden for 5 meters afstand og er tændt. Klik derefter på Rescan () for at registrere enheden. Dette kan tage et par minutter.
  Figur : Startskærmbilledet for My Wireless Audio
  Startskærmbilledet for My Wireless Audio
 4. Klik på + knappen ved siden af HP Receiver i panelet Available Devices. Feltet Pair Device åbnes.
  Figur : Feltet Pair Device
  Feltet Pair Device
 5. Klik på knappen Pair i feltet Pair Device.
 6. Tryk på parringsknappen i lydmodtageren.
  Figur : Placering af parringsknappen
  Placering af parringsknappen
  LED-indikatoren på lydmodtageren blinker, mens modtager forsøger at parre med en sender. Når modtageren er parret, lyser LED-indikatoren lyser konstant blåt.
  bemærk:
  Parringsprocessen kan tage et par minutter.
  bemærk:
  De trådløse antenner sender signaler fra senderen til modtageren. For optimal afsendelse skal områderne omkring antennerne være fri for forhindringer.
 7. Klik på OK i feltet Succes!.
  Figur : Feltet Success!
  Feltet Success!
  bemærk:
  Det kan tage mellem et par sekunder til et par minutter, før parringsprocessen er udført.
  Når lydsenderen og -modtageren er parret, vises en grøn prik ved siden af modtagernavnet i panelet My Wireless Audio Home.
  Næste gang du vil bruge lydenheden med tilbehøret HP Wireless Audio, behøver du ikke at parre senderen og -modtageren.
 8. Tag strømledningen ud af lydmodtageren, flyt modtageren til din højttaler eller dit stereoanlæg, og gå til næste trin.

Trin 3: Tilslutning af lydmodtageren til lydenhed (højttalersystem)

Afhængigt af kabelportene på din lydenhed har du tre muligheder til at tilslutte lydmodtageren.
I nedenstående liste skal du klikke på plus-tegnet (+) ved siden af den forbindelsestype, der fungerer sammen med din lydenhed.

Fjernelse af en lydenhed

For at fjerne en lydenhed fra systemet skal du klikke på knappen Fjern i nederste venstre side af panelet. Lydenheden forsvinder fra listen Available Devices.
Figur : Placering af knappen remove
Placering af knappen remove

Justering af indstillingerne

I panelet Settings kan du aktivere HP Wireless Audio, aktivere meddelelser om lydenheden og deaktivere velkomstpanelet, der vises, når programmet starter.
For at åbne panelet Settings skal du klikke på knappen Settingsi nederste venstre hjørne af skærmbilledet My Wireless Audio Home.
Figur : Placering af knappen Settings
Figur : Panelet Settings
Panelet Settings
For at aktivere og deaktivere valgmuligheder skal du markere eller fjern markeringen af indstillingen og derefter klikke på Save.
bemærk:
Hvis du er bekymret for batteriets levetid, skal du deaktivere HP Wireless Audio, når du ikke bruger det.

Administration af flere lydenheder

Brug indstillingerne for knappen Create Group til at administrere flere sæt højttalere, som var de én enhed. Hvis du for eksempel vil lytte til den samme musik i stuen og i soveværelset, kan du tildele højttalerne i begge rum til samme gruppe. Når du grupperer, modtager alle lydenhederne samme trådløse lydsignal fra din computer og afspiller dit lydfeed samtidigt.
Figur : Placering af knappen Create Group
Placering af knappen Create Group
bemærk:
Knappen Create Group er deaktiveret, medmindre to eller flere enheder parres med din computer. En liste over disse parrede enheder vises i panelet My Wireless Audio Home.
For at gruppere dine trådløse lydenheder skal du udføre følgende trin:
 1. Klik på Create Group. PaneletCreate Group/Edit Group åbnes.
 2. Klik på afkrydsningsfeltet ud for hver enhed, du vil føje til gruppen.
  bemærk:
  Derudover kan du bruge mulighederne i panelet Create Group/Edit Group til at tildele et navn til gruppen eller slette en enhed fra gruppen.
 3. Klik på Create Group. Højttalersættene i denne gruppe spiller nu samtidigt.

Ikoner og knapper, der bruges i HP Wireless Audio Manager

Følgende tabel viser alle knapper, der anvendes i HP Wireless Audio Manager samt en kort beskrivelse af deres funktion.
Ikon eller knap
Funktion
Klik for at tilføje en tilgængelig enhed til My Wireless Audio Home.
Klik for at fjerne uønskede enheder.
Klik for at scanne igen for at finde flere tilgængelige enheder i området eller for at opnå et stærkere trådløst signal.
Hvis enhedsnavnet vises på listen, er den en del af dit lydsystem i hjemmet. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, bliver lyd streamet til denne enhed eller gruppe.
bemærk:
Enheder er angivet efter produktnavn. For at omdøbe en enhed skal du vælge dens navn på listen og klikke på Edit.
Enheder har en farvekode, der viser signalstyrken.
 • Grøn: Stærkt signal. Rød: Dårligt signal.
 • Gul: Nogenlunde stærkt signal.
 • Rød: Dårligt signal
Klik på knappen Settings for at gøre følgende:
 • Slet enheder fra My Wireless Audio Home.
 • Aktivér/deaktiver HP Wireless Audio.
 • Vis velkomstpanelet.
 • Vis en meddelelse, når der registreres en enhed.
Klik på Wireless Audio Assistant for at foretage fejlfinding af et problem.
Klik på knappen Create Group for at administrere flere enheder som en synkroniseret gruppe.
bemærk:
Knappen Create Group er deaktiveret, indtil du har to eller flere enheder angivet i panelet My Wireless Audio Home.

Fejlfinding

Følgende tabel viser nogle af de almindelige problemer i forbindelse med fejlfinding samt deres mulige løsninger, som du kan opleve med tilbehøret HP Wireless Audio.
Problem
Løsning
Signalkvaliteten er dårlig.
Forstyrrelse af trådløst signal kan forårsages af ledninger i vægge, afstand fra signalkilden og konflikt med andre trådløse signaler. Hvis signalkvaliteten er dårlig i et område af dit hjem, kan du prøve at ændre kanalen på højttalerne eller prøve at skifte den fysiske placering af højttalerne.
LED-indikatoren for strøm på HP Wireless Audio-modtageren lyser ikke.
 1. Sørg for, at vekselstrømsadapteren er tilsluttet korrekt til HP Wireless Audio-modtageren og til stikkontakten.
 2. Tilslut en anden enhed til stikkontakten for at kontrollere, at stikkontakten fungerer.
LED-indikatoren for parring på HP Wireless Audio-senderen lyser ikke.
 1. Sørg for, at alle kabler er ordentligt tilsluttet til HP Wireless Audio-modtageren.
 2. Flyt senderen tættere på modtageren under parringsprocessen.
 3. Fjern senderen fra USB-porten, vent 10 sekunder, og sæt senderen til en anden USB-port på computeren.
LED-indikatoren for parring på HP Wireless Audio-modtageren lyser ikke.
 1. Følg de ovenfor anførte trin for at sikre, at komponenterne er korrekt tilsluttet.
 2. Sørg for, at du har tilsluttet alle komponenter i henhold til instruktionerne.
LED-indikatoren for parring på HP Wireless Audio-modtager lyser, men fortsætter med at blinke.
 1. Vent et par minutter på, at komponenterne fuldfører initialiseringen. Du bør kunne høre lyd blive streamet fra højttalerne eller dit hjemmeunderholdningsanlæg.
 2. Sørg for, at du har tilsluttet alle komponenter i henhold til instruktionerne.
HP Wireless Audio-modtageren sender ikke lyd til de tilsluttede højttalere eller hjemmeunderholdningscentret.
 1. Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet til HP Wireless Audi-modtageren og til de tilsluttede højttalere eller hjemmeunderholdningscentret.
 2. Sørg for, at HP Wireless Audio-senderen og -modtageren er blevet parret korrekt. Følg parringsproceduren for at parre senderen og modtageren.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...