hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Bærbare HP-pc'er - Blå skærm og fejlmeddelelsen "Unmountable_Boot_Volume" vises under opstart eller boot (Windows XP)

Bærbare HP-pc'er, der bruger Microsoft Windows XP uden XP Service Pack 2 installeret, kan få vist følgende fejlmeddelelse ved opstart:
STOP 0x000000ED (0xaaaaaaaa,0xbbbbbbbb,0xcccccccc,0xdddddddd) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Denne fejl er relateret til den måde, som Windows XP interagerer med harddisken under uventet nedlukning. Hvis indholdet af cachen ikke skrives korrekt til drevet, vises der nogle gange en fejl, når den bærbare computer genstarter.
For at løse problemet med blå skærm og fejlmeddelelsen "Unmountable_Boot_Volume" skal du:
 1. Rydde den indledende fejlmeddelelse og køre kommandoen Check disc (CHKDSK)
 2. Installere Windows XP Service Pack 2 (SP2) for at undgå fejlen.
 3. Geninstallere XP-operativsystemet, hvis det er nødvendigt.
For mere information fra Microsoft om løsning af fejlen skal du se Stop 0x000000ED Error Message When Volume on IDE Drive with Caching Enabled Is Mounted (på engelsk), og Microsoft Hjælp- og supportartiklen, Unmountable Boot Volume (på engelsk).

Mulighed 1: Ryd den indledende fejlmeddelelse "Unmountable_Boot_Volume"

Den første korrigerende handling, som du bør udføre, er at komme forbi fejlmeddelelsen og køre CHKDSK /R, så computeren kan starte Windows. Afhængigt af, hvornår fejlen opstod under startprocessen kan det være muligt at komme forbi fejlmeddelelsen ved at udføre en eller flere af følgende handlinger: Frakobl alle perifere enheder, og frakobl alle USB-enheder.
 • Genstart computeren, og hvis enten Start i Windows XP eller Start Genoprettelseskonsol vises, skal du vælge Genoprettelseskonsol, start i Fejlsikret tilstand, åbn derefter et kommandovindue, og kør CHKDSK /R.
 • Genstart computeren, tryk på f8-tasten for at starte i Fejlsikret tilstand, åbn derefter et kommandovindue, og kør CHKDSK /R.
 • Hvis du har en nyere bærbar computermodel med XP og HP Recovery Manager på harddiskpartitionen D: , skal du genstarte computeren, trykke på f11-tasten for at starte HP Recovery Manager og vælge avancerede indstillinger. Hvis du bliver bedt om det, skal du åbne et kommandovindue og køre CHKDSK /R.
 • Hvis du har en HP-operativsystemdisk, der blev leveret med ældre bærbare XP-modeller, eller en købt version af Windows XP-disken, skal du bruge mulighed 1 for at genstarte computeren. Vælg Genoprettelseskonsol, og kør derefter CHKDSK /R.
 • Hvis du har en HP-genoprettelsesdisk, der blev leveret med nyere bærbare XP-modeller, og du ikke kan åbne HP Recovery Manager fra harddisken, skal du geninstallere XP-operativsystemet og derefter installere XP Service Pack 2.
bemærk:
HP-genoprettelsesdisk har ikke en genoprettelseskonsol, men kan bruges til at gendanne den oprindelige XP-installation på harddisken. Hvis du har forlagt eller mistet din disk, skal du se HP-pc'er - Leder du efter gendannelsesdiske? Kontakt HP for at bestille en ny disk.
Når computeren kan starte i Windows XP, kan du forhindre fejlen i at opstå igen ved at køre Windows Update og installere Windows XP Service Pack 2 eller højere.

Kør CHKDSK /R fra Genoprettelseskonsol

Hvis computeren ikke kan starte i fejlsikret tilstand (f8), og den ikke kan starte Recovery Manager (f11), kan det være muligt at starte Windows Genoprettelseskonsol og derefter køre kommandoen CHKDSK /R for at fjerne den indledende fejl Unmountable_Boot_Volume. Følgende trin forklarer, hvordan du får adgang til et kommandovindue ved hjælp af Genoprettelseskonsol. Når du åbner kommandopromptvinduet i Windows XP, er vejledning i brug af kommandoen Check disk (CHKDSK /R) de samme.
 1. Indsæt HP-operativsystemdisken eller en købt version af disken med operativsystemet i computerens cd- eller dvd-drev, og tryk på Tænd/sluk-knappen for at starte computeren.
 2. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på en tast for at starte fra cd'en eller dvd'en.
 3. Der vises en blå skærm, og mange filer bliver indlæst. Denne indlæsningsproces kan tage et minut eller mere at gennemføre.
 4. Når opsætningsmenuen vises på den blå skærm, skal du trykke på R for at vælge indstillingen Reparér en Windows XP-installation.
  Hvis du vælger denne mulighed, åbnes et kommandovindue.
  Hvis computeren var startet i Windows, kunne du klikke på Start, derefter vælge Kør, indtaste CMD og trykke på Enter for at åbne et kommandovindue.
  Figur : Kommandopromptvindue
  Billede af kommandoprompt.
 5. Ved prompten C:\ skal du indtaste CHKDSK /R og trykke på Enter. Denne reparationsproces kan tage 30-60 minutter afhængigt af størrelsen på harddisken og de nødvendige reparationer.
 6. Når kommandoen CHKDSK viser resultaterne af handlingerne, skal du indtaste exit på C: og trykke på Enter.
 7. Windows genstarter. Skub cd'en eller dvd'en ud, og lad Windows starte normalt.
Disse handlinger fjerner den indledende fejlmeddelelse.

Mulighed 2: Geninstallér operativsystemet, hvis det er nødvendigt

Denne indstilling er kun påkrævet, hvis computeren ikke kan starte i Windows, eller hvis du ikke kan åbne kommandolinjevinduet. Du skal installere XP-operativsystemet samt drivere og programmer og alle opdateringer.
  vigitig advarsel:
Alle personlige data og al software installeret på den bærbare computer vil gå tabt under installationen eller gendannelsesprocessen. HP Recovery Manager beder dig om at tage en sikkerhedskopi af dokumenter og mapper, før du geninstallerer operativsystemet. Den købte version af XP-installationsdisken viser ikke en besked om at sikkerhedskopiere vigtige filer.

Geninstaller XP-operativsystemet

Følg disse trin for at geninstallere Windows XP-operativsystemet ved hjælp af HP-operativsysteminstallationsdisk eller en købt Microsoft-installationsdisk.
 1. Tilslut vekselstrømsadapteren til computeren.
 2. Indsæt HP- eller Microsoft XP-installationsdisken i cd- eller dvd-drevet, og tryk på Tænd/sluk-knappen for at starte computeren.
 3. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på en tast for at starte fra cd'en eller dvd'en.
 4. Der vises en blå skærm, og mange filer bliver indlæst. Denne indlæsningsproces kan tage et minut eller mere at gennemføre.
 5. I den blå opsætningsmenu skal du trykke på Enter for at fortsætte.
 6. Tryk på f8-tasten for at acceptere licensaftalen og fortsætte.
 7. Når vinduet Opsætning vises, skal du trykke på Esc-tasten for at fortsætte med at installere en ny kopi af operativsystemet uden reparation.
 8. Tryk på Enter for at konfigurere operativsystemet.
 9. Tryk på C-tasten for at fortsætte konfiguration ved hjælp af den valgte partition.
 10. Vælg Formater den partition, der bruger NTFS-filsystemet (hurtig) med tasterne pil op/ned, og tryk på Enter.
 11. Der vises en advarsel om, at formatering af dette drev vil slette alle nuværende filer.
  1. Tryk på ESC for at annullere formateringen.
  2. Tryk på F-tasten for at formatere drevet.
Når harddisken er genformateret, starter installationen af Windows XP. Denne installationsproces kan tage en time at fuldføre. Den bærbare computer genstarter flere gange under installationen og viser skrivebordet i Windows, men konfigurationsprocessen er ikke fuldført. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere hardware- og softwareindstillinger. Konfigurationen er gennemført, når du bliver bedt om at logge på computeren.
bemærk:
Hvis du bliver bedt om produktnøglen til Microsoft Windows, skal du kontrollere Microsoft-ægthedscertifikatet placeret på undersiden af den bærbare computer.
Hvis din model har en HP-installationsdisk til XP-operativsystemet, kan den også indeholde en drivergendannelsesdisk. Disse yderligere drivere kan være nødvendige for at bruge alle hardwarekomponenter eller oprette forbindelse til et netværk. Sæt HP-drivergendannelsesdisken i det optiske drev, og følg vejledningen på skærmen. Se HP Notebook PCs - Recover Applications Using Drivers and Applications Recovery Disc (2001 to 2005) (på engelsk)

Gendan XP-operativsystemet

Følg disse trin for at gendanne den oprindelige Windows XP-installation ved hjælp af en HP-gendannelsesdisk, som du selv har oprettet ved hjælp af Recovery Manager eller bestilt hos HP.
For detaljerede gendannelsesinstruktioner specielt for din model skal du se Overview of Repairing or Reinstalling the Operating System (på engelsk).
 1. Tilslut vekselstrømsadapteren til computeren.
 2. Indsæt HP-gendannelsesdisken i cd- eller dvd-drevet, og tryk på Tænd/sluk-knappen for at starte computeren.
 3. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på en tast for at starte fra cd'en eller dvd'en.
 4. Skærmbilledet Recovery Manager viser en liste over valgmuligheder.
 5. Hvis du bliver bedt om at sikkerhedskopiere vigtige filer, skal du indsætte en tom cd eller dvd i det optiske drev, klikke på Næste og følge vejledningen på skærmen for at sikkerhedskopiere filerne.
 6. Hvis du bliver bedt om at gendanne operativsystemet, skal du klikke på Næste.
 7. Når der vises en advarsel om, at formatering af dette drev sletter alle nuværende filer, skal du klikke på Næste for at bekræfte beslutningen.
Gendannelsesprocessen ved hjælp af HP-gendannelsesdiske tager en time eller mere at gennemføre. Den bærbare computer genstarter flere gange og viser skrivebordet i Windows i adskillige minutter, men gendannelses- og konfigurationsprocessen er ikke fuldført.
Det tager tid at pakke alle programmer og filer ud og installere dem, fordi de er en del af den oprindelige installation på den bærbare HP-computer. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere hardware- og softwareindstillinger. Gendannelsen er færdig, når du bliver bedt om at logge på computeren.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...