hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP ScanJet Pro 2500 - Grundlæggende tip til fejlfinding

Enkle problemer som smuds på scannerstrimlerne eller løse kabler kan medføre, at scanneren producerer slørede scanninger, ikke fungerer, som den skal, eller ikke virker overhovedet. Når du kommer ud for scanningsproblemer, skal du altid kontrollere følgende.
 • Hvis du scanner et dokument, der skal analyseres ved hjælp af optisk tegngenkendelse (OCR), skal du sørge for, at det originale dokument er tydeligt nok til at blive analyseret.
 • Sørg for, at USB- og strømkablerne sidder forsvarligt fast i deres respektive stik bag på scanneren, og at strømkablet er sat i en stikkontakt eller et overspændingsbeskyttet strømudtag, som virker.
 • Kontrollér, at scanneren ikke er blevet slukket automatisk. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde for scanneren.
  bemærk:
  Du kan ændre indstillingen for automatisk slukning vha. Værktøjsprogram til HP-scanner (Windows) eller HP Utility (Mac).
 • Kontroller, at der er strøm på scanneren.
  • Kontroller, at den grønne diode/indikator på strømforsyningskabinettet lyser.
  • Hvis den grønne diode/indikator ikke lyser, skal du kontrollere at stikkontakten eller det overspændingsbeskyttede strømudtag, som netledningen er sat i, er tændte.
  • Hvis der er tændt på stikkontakten eller det overspændingsbeskyttede strømudtag, men den grønne indikator stadig ikke lyser, kan strømforsyningen være defekt. Kontakt www.hp.com/support for at få hjælp.
 • Hvis der vises en meddelelse om, at scanneren ikke er fundet, når du forsøger at bruge scanneren, skal du slukke scanneren, vente 30 sekunder og så tænde for scanner igen. Hvis meddelelsen stadig vises, skal scanneren muligvis nulstilles.
 • Hvis scanneren er sluttet til computeren via en USB-hub eller en USB-port foran på computeren, skal du slutte scanneren til en USB-port bag på computeren i stedet for.
 • Windows: Sørg for, at scanneknappen er aktiveret (der er flere oplysninger under Produkttilgængelighed).
 • Sluk scanneren, vent 30 sekunder, og tænd den igen.
 • Sørg for, at låget til dokumentføderen er lukket.
 • Genstart computeren.
Hvis problemerne fortsætter, er din HP-scanningssoftware, din firmware eller de tilknyttede drivere muligvis forældede eller beskadigede. Du kan finde software-, firmware- og driveropdateringer til scanneren på www.hp.com/support.

Test af scanneren

Gør følgende for at teste scanneren:
 1. Kontroller, at stikket fra strømforsyningen er tilsluttet korrekt i scanneren og i en stikkontakt eller et overspændingsbeskyttet strømudtag, og at der er tændt på kontakten. Kontroller, at den grønne lysdiode/indikator på strømforsyningskabinettet lyser, for at bekræfte at strømforsyningen virker.
 2. Hvis strømforsyningen er tilsluttet et overspændingsbeskyttet strømudtag, skal du kontrollere, at dette er tilsluttet en stikkontakt, og at der er tændt.
 3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke scanneren, træk strømkablet ud af scanneren, og sluk så for den computer, som scanneren er sluttet til. Vent 30 sekunder, sæt strømkablet i scanneren igen, tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at tænde scanneren, og tænd så for computeren.
 4. Prøv at scanne igen.

Nulstilling af scanneren

Det kan være nødvendigt at nulstille scanneren i følgende situationer:
 • Hvis der vises en fejlmeddelelse som f.eks. Initialiseringen af scanneren mislykkedes, når du forsøger at bruge scanneren.
 • Hvis fejlmeddelelsen Scanneren blev ikke fundet vises, når du forsøger at bruge scanneren, og det ikke løser problemet at slukke scanneren, vente 30 sekunder og så tænde for den igen.
For at nulstille scanneren skal du gøre følgende:
 1. Luk HP Scan-softwaren og Værktøjsprogram til HP-scanner, hvis de er åbne.
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke scanneren, og træk derefter strømkablet ud af scanneren.
 3. Vent 30 sekunder.
 4. Sæt strømkablet i igen, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at tænde for scanneren.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...