hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise M506 - Installation af printersoftwaren i Windows på et kabeltilsluttet netværk (Ethernet)

bemærk:
HP-printeren skal konfigureres, inden du installerer printersoftwaren. Hvis du allerede har konfigureret printeren, skal du følge instruktionerne for opsætning af din produkthardware.

Installation og drivermuligheder

Gennemse følgende oplysninger for at bestemme, hvilken installationsmulighed der skal bruges.
Cd
Download
Til et nyt produkt
Installation via cd er også en hurtig og nem metode, men cd'en indeholder muligvis ikke den nyeste tilgængelige software - selv hvis det drejer sig om et nyere produkt.
Det er gratis at downloade softwaren fra HP's websted, og det omfatter de nyeste produktspecifikke drivere, installationssoftware og andre administrative værktøjer.
For et ældre produkt
Installation via cd fungerer måske ikke, hvis du installerer produktet på en computer, der kører med et nyere operativsystem, der blev udgivet efter HP-produktudgivelsen.
Download af softwaren giver gode resultater for ældre produkter og kan bidrage til undgå installationsproblemer.
Om softwaren
Softwaren på cd'en er kun aktuel for datoen for produktudgivelsen.
Den software, der er tilgængelig fra HP's websted, er den mest aktuelle software, der er tilgængelig for dit produkt. HP opdaterer ofte software og drivere efter produkt- og cd-udgivelsen på markedet.
Ud over softwareinstallationsmuligheder er der også flere typer printerdrivere tilgængelige for nogle produkter. For Windows er følgende muligheder muligvis tilgængelige:
HP PCL 6-printerdriver: HP PCL 6-printerdriveren er inkluderet på den medfølgende cd som standardprinterdriver. HP PCL 6-printerdriveren har følgende karakteristika:
 • Anbefales til alle Windows-miljøer og til de fleste udskriftsbehov inklusive generelle anvendelser på kontoret som f.eks. tekstbehandling og regneark
 • Giver generelt den bedste hastighed, udskriftskvalitet og understøttelse af funktioner for de fleste brugere
 • Udviklet til at fungere sammen med Windows Graphic Device Interface (GDI) for at få den bedste hastighed i Windows-miljøer
 • Er muligvis ikke fuldstændig kompatibel med tredjeparts- og brugerdefinerede softwareprogrammer, som er baserede på PCL 5.
HP Universal Print Driver (UPD): HP Universal Print Driver (UPD) til Windows er udviklet til nem håndtering af udskriftsmiljøer med flere printere på et netværk. HP UPD er et godt valg til et produkt, der kun er beregnet til udskrivning, da driveren KUN har udskriftsfunktion.
Du kan hente UPD'en fra HP's websted, når du skal bruge den. Yderligere oplysninger finder du på adressen www.hp.com/go/upd.

Windows®-installation for en kablet (Ethernet) netværksforbindelse ved hjælp af downloadet software

Der findes to metoder til at downloade printersoftwaren. Brug 123.hp.com til at få adgang til et automatiseret installationsværktøj, der registrerer computerens operativsystem og HP-printermodellen for at downloade og installere den mest opdaterede printersoftware. Brug siden Produktsupport for manuelt at downloade og installere printersoftwaren.

Metode 1: Download printersoftwaren fra 123.hp.com

 1. Tilslut netværkskablet til printeren og til netværket. Vent et par minutter for at lade printeren finde netværksadressen.
 2. Brug en af følgende metoder til at finde printerens IP-adresse:
  • Kontrolpaneler med 4 linjer: Se kontrolpaneldisplayet for at få vist IP-adressen.
  • Berøringsfølsomme kontrolpaneler: Tryk på knappen Network (Netværk) på startskærmbilledet på produktets kontrolpanel for at få vist IP-adressen eller værtsnavnet.
  Hvis der er angivet en IP-adresse, er netværksforbindelsen blevet etableret. Hvis der ikke vises en IP-adresse, skal du vente et par minutter og prøve igen. Notér IP-adressen til brug under softwareinstallation. Eksempel på IP-adresse: 192.168.0.1.
 3. Gå til 123.hp.com.
 4. Vælg HP LaserJet-printere * på rullemenuen Vælg Printer, og klik derefter Start.
 5. Klik på Download, når skærmbilledet Tilslut vises.
  Computeren downloader HP Easy Start.
 6. Følg de angivne trin for at installere printersoftwaren.

Metode 2: Download printersoftwaren fra siden med Produktsupport

Trin 1: Download printersoftwaren

 1. Tilslut netværkskablet til printeren og til netværket. Vent et par minutter for at lade printeren finde netværksadressen.
 2. Brug en af følgende metoder til at finde printerens IP-adresse:
  1. Kontrolpaneler med 4 linjer: Se kontrolpaneldisplayet for at få vist IP-adressen.
  2. Berøringsfølsomme kontrolpaneler: Tryk på knappen Network (Netværk) på startskærmbilledet på produktets kontrolpanel for at få vist IP-adressen eller værtsnavnet.
  Hvis der er angivet en IP-adresse, er netværksforbindelsen blevet etableret. Hvis der ikke vises en IP-adresse, skal du vente et par minutter og prøve igen. Notér IP-adressen til brug under softwareinstallation. Eksempel på IP-adresse: 192.168.0.1.
 3. Gå til siden Software & driverdownloads til din printer: Software & driverdownloads
 4. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge printeren på en liste med lignende printere på siden.
 5. Vælg sprog på rullelisten, og vælg derefter computerens operativsystem.
 6. Klik på Driver - Installation af produktsoftwaren, og gennemse derefter den tilgængelige software og de tilgængelige drivere. De tilgængelige muligheder afhænger af printeren.
  bemærk:
  HP anbefaler indstillingen Fuld softwareløsning for at optimere printerens ydeevne og funktioner.
 7. Klik på et driveremne for at vælge det, gennemse driverdetaljerne, og klik derefter på Download. Softwaren downloades på computeren.
  bemærk:
  Noter mappens placering
 8. Når HP-installationsprogrammet åbnes, skal du følge de angivne trin for at installere printersoftwaren.
  bemærk:
  Hvis HP-installationsprogrammet ikke åbnes automatisk, skal du åbne mappen og åbne den downloadede fil. Filnavnet ender på .exe.

Trin 2: Brug HP-installationsprogrammet til at fuldføre softwareinstallationen

HP-installationsprogrammet består af seks dele. Du skal udføre alle seks dele for at gennemføre softwareinstallationen.
Del et: Softwareinstallation
Skærmbilledet Software Selection (Valg af software) angiver den software, der skal installeres.
 1. Vælg den softwaren, du vil installere:
  • Klik på Næste for at gå videre med den anbefalede softwareinstallation.
  • Klik på valget Tilpas software, hvis du vil tilpasse den installerede software. Klik på Næste, når valgene til den brugertilpassede software er fuldført.
  • Klik på rullemenuerne Flere indstillinger for at få adgang til yderligere supportmuligheder og -værktøjer. Klik på Tilbage for at vende tilbage til skærmbilledet til valg af software. Indstillingerne omfatter:
   • Administratorsoftware: Gå til siden HP Web Jetadmin for at downloade værktøjet.
   • Dokumentation: Du kan downloade brugervejledningen, Vigtigt-filen samt garantivejledning og juridisk vejledning. Få vist en onlineversion af HP's Universal Print Driver – Systemadministratorvejledning.
   • Hent specialiserede drivere: Gå til HP Universal Print Driver-portalen.
   • Websupport: Åbn siden med Produktsupport for printeren.
 2. Læs installationsaftalerne og indstillinger for dokumenter, vælg Jeg har gennemset og accepterer installationsaftalen, og klik derefter på Næste.
Del to: Klargøring til installation
Meddelelsen Forbereder installation vises.
 1. Klik på Næste, når Forbereder installation er gennemført.
Del tre: Sådan tilslutter du produktet
 1. Vælg Tilslut ved hjælp af et netværk på skærmbilledet Forbindelsestype, vælg en af følgende indstillinger for søgning, og klik derefter på Næste.
  • Find produktet automatisk på netværket.
  • Søg vha. en IP-adresse
  • Søg vha. et værtsnavn
  • Søg vha. en hardwareadresse
 2. Vælg printeren på listen over tilgængelige printere på skærmbilledet Netværksprodukt(er) fundet. Klik på Næste.
Del fire: Installer
Når softwareinstallationen er gennemført, vises meddelelsen Softwaren er blevet installeret.
 1. Gennemgå konfigurationsindstillingerne på skærmbilledet Konfiguration af produktet, og rediger dem, hvis det er nødvendigt. Klik på Næste.
Del fem: Konfigurer produktet
 1. Gennemse oplysningerne om HP ePrint og HP Apps på skærmbilledet Aktivér HP Web Services. Klik på Næste.
  bemærk:
  Du kan finde yderligere oplysninger om HP ePrint under Opsætning "HP ePrint via e-mail" (c02981597).
  HP's integrerede webserver (EWS) åbnes.
  bemærk:
  Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.
 2. Brug EWS til at aktivere HP Web Services.
Del seks: Gennemført
 1. Vælg Afslut for at afslutte installationen.

Windows®-installation for en kablet (Ethernet) netværksforbindelse ved hjælp af den medfølgende cd

Trin 1: Brug den medfølgende cd til at åbne HP-installationsprogrammet

 1. Tilslut netværkskablet til printeren og til netværket. Vent et par minutter for at lade printeren finde netværksadressen.
 2. Brug en af følgende metoder til at finde printerens IP-adresse:
  • Kontrolpaneler med 4 linjer: Se kontrolpaneldisplayet for at få vist IP-adressen.
  • Berøringsfølsomme kontrolpaneler: Tryk på knappen Network (Netværk) på startskærmbilledet på produktets kontrolpanel for at få vist IP-adressen eller værtsnavnet.
  Hvis der er angivet en IP-adresse, er netværksforbindelsen blevet etableret. Hvis der ikke vises en IP-adresse, skal du vente et par minutter og prøve igen. Notér IP-adressen til brug under softwareinstallation. Eksempel på IP-adresse: 192.168.0.1.
 3. Indsæt cd'en med software til udskrivningssystemet i cd-rom-drevet. Softwareinstallationsprogrammet registrerer sproget for operativsystemet og viser derefter hovedmenuen for installationsprogrammet på det samme sprog.
  Hvis installationsprogrammet ikke er startet efter 30 sekunder, skal du gøre følgende:
  1. I menuen Start skal du klikke på indstillingen Kør.
  2. Skriv følgende: X:\SETUP.EXE (hvor X angiver bogstavet for cd-rom-drevet).
  3. Klik på knappen OK. Installationsprogrammet startes.
   bemærk:
   Hvis dialogboksen Kontrol af brugerkonti åbnes, skal du klikke på Tillad eller Ja for at fortsætte.

Trin 2: Brug HP-installationsprogrammet til at fuldføre softwareinstallationen

HP-installationsprogrammet består af seks dele. Du skal udføre alle seks dele for at gennemføre softwareinstallationen.
Del et: Softwareinstallation
Skærmbilledet Software Selection (Valg af software) angiver den software, der skal installeres.
 1. Vælg den softwaren, du vil installere:
  • Klik på Næste for at gå videre med den anbefalede softwareinstallation.
  • Klik på valget Tilpas software, hvis du vil tilpasse den installerede software. Klik på Næste, når valgene til den brugertilpassede software er fuldført.
  • Klik på rullemenuerne Flere indstillinger for at få adgang til yderligere supportmuligheder og -værktøjer. Klik på Tilbage for at vende tilbage til skærmbilledet til valg af software. Indstillingerne omfatter:
   • Administratorsoftware: Gå til siden HP Web Jetadmin for at downloade værktøjet.
   • Dokumentation: Du kan downloade brugervejledningen, Vigtigt-filen samt garantivejledning og juridisk vejledning. Få vist en onlineversion af HP's Universal Print Driver – Systemadministratorvejledning.
   • Hent specialiserede drivere: Gå til HP Universal Print Driver-portalen.
   • Websupport: Åbn siden med Produktsupport for printeren.
 2. Læs installationsaftalerne og indstillinger for dokumenter, vælg Jeg har gennemset og accepterer installationsaftalen, og klik derefter på Næste.
Del to: Klargøring til installation
Meddelelsen Forbereder installation vises.
 1. Klik på Næste, når Forbereder installation er gennemført.
Del tre: Sådan tilslutter du produktet
 1. Vælg Slut direkte til denne computer ved hjælp af et USB-kabel på skærmbilledet Tilslutningstype, og klik derefter på Næste.
 2. Kun Windows XP, Windows Vista eller Windows 7: Når skærmbilledet Tilslut produktet nu vises, skal du kontrollere, at printeren er tændt, og derefter slutte USB-kablet fra printeren til computeren.
 3. Vent, mens installationsprogrammet registrerer printeren. Når processen er udført, vises skærmbilledet Produktet er tilsluttet korrekt.
Del fire: Installer
Når softwareinstallationen er gennemført, vises meddelelsen Softwaren er blevet installeret.
 1. Gennemgå konfigurationsindstillingerne på skærmbilledet Konfiguration af produktet, og rediger dem, hvis det er nødvendigt. Klik på Næste.
Del fem: Konfigurer produktet
 1. Gennemse oplysningerne om HP ePrint og HP Apps på skærmbilledet Aktivér HP Web Services. Klik på Næste.
  bemærk:
  Du kan finde yderligere oplysninger om HP ePrint under Opsætning "HP ePrint via e-mail" (c02981597).
  HP's integrerede webserver (EWS) åbnes.
  bemærk:
  Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.
 2. Brug EWS til at aktivere HP Web Services.
Del seks: Gennemført
 1. Vælg Afslut for at afslutte installationen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...