hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - Fjernelse og udskiftning: Papiropsamlingsvalse (bakke 2)

Indledning

Dette dokument beskriver fremgangsmåden for afmontering og udskiftning af papiropsamlingsenheden (bakke 2).

Inden du udfører service

Sluk printeren
 • Fjern strømkablet.
    vigitig advarsel:
  Du kan forebygge skader på printeren ved at slukke den, vente 30 sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på printeren.
Brug tabellen nedenfor til at finde det korrekte reservedelsnummer til din printer. Du kan bestille reservedelen på www.hp.com/buy/parts.
Reservedelsnummer for papiropsamlingsvalse (bakke 2)
RM2-5452-000CN
Papiropsamlingsvalse (bakke 2)

Nødvendigt værktøj

 • Der kræves ikke noget særligt værktøj for at afmontere denne reservedel.

Når service er fuldført

Tænd printeren
 • Tilslut strømkablet.
 • Brug tænd-/sluk-knappen til at tænde for printeren.

Test efter service

Kontrollér, at printeren starter i Klar-tilstand.
Udskriv en side fra bakke 2 for at sikre, at printeren fungerer korrekt.

Trin 1: Fjern bakke 2

 1. Træk bakken lige ud af printeren for at fjerne den.
  Figur : Fjern bakken

Trin 2: Fjern opsamlingsvalsen (bakke 2)

  advarsel:
Ved håndtering af valseholderen må du ikke berøre den grå, svampede del af valserne. Hvis der kommer hudfedt på valserne, kan der opstå problemer med papirhåndteringen.
bemærk:
I denne fremgangsmåde vises M403/M402-printerne. Fremgangsmåden gælder dog også for M427/M426-printerne.
 1. Drej forsigtigt printeren bagud.
    advarsel:
  For at undgå beskadigelse af dækslet til bageste kassette skal du holde det lukket.
  Figur : Vip printeren bagud
 2. Fortsæt med at dreje printeren bagud, indtil den hviler på det bageste dæksel og vender bunden fremad.
    advarsel:
  M427/M426: Den indbyggede scannerenhed (ISA) er ikke fastgjort og kan uventet åbne, når printeren vippes bagud.
  Figur : Placer printeren med bunden fremad
 3. Frigør en tap (billedforklaring 1), og skub valseholderen mod venstre på printeren for at frigøre den.
  Figur : Frigøre en tap
 4. Fjern valseholderen.
  Figur : Fjern valseholderen

Trin 3: Pak den nye enhed ud

Pak den nye reservedel ud af emballagen.
  advarsel:
Ved håndtering af valseholderen må du ikke berøre den grå, svampede del af valserne. Hvis der kommer hudfedt på valserne, kan der opstå problemer med papirhåndteringen.
bemærk:
HP anbefaler miljøvenlig bortskaffelse af de defekte dele.
Genanvendelse og udpakning
Figur : Genanvendelse og udpakning

Trin 4: Installer opsamlingsvalsen (bakke 2)

  advarsel:
Ved håndtering af valseholderen må du ikke berøre den grå, svampede del af valserne. Hvis der kommer hudfedt på valserne, kan der opstå problemer med papirhåndteringen.
bemærk:
I denne fremgangsmåde vises M403/M402-printerne. Fremgangsmåden gælder dog også for M427/M426-printerne.
 1. Placer valseholderen i printeren som vist, og skub den mod højre side af printeren.
  Figur : Monter valseholderen
 2. Sørg for, at tappen klikker på plads.
  Figur : Kontrollér tappen
 3. Drej forsigtigt printeren fremad.
  Figur : Drej printeren fremad
 4. Fortsæt med at dreje printeren fremad, indtil den hviler i driftsposition.
  Figur : Placer printeren i driftsposition

Trin 5: Installer bakke 2

 1. Skub bakken lige ind i printeren for at installere den.
  Figur : Installer bakken

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...