hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - Fjernelse og udskiftning: Multifunktionsbakke (bakke 1) valse

Indledning

Dette dokument beskriver, hvordan du afmonterer og udskifter valsen i multifunktionsbakken (MP-bakke/bakke 1).

Inden du udfører service

Sluk printeren
 • Fjern strømkablet.
    vigitig advarsel:
  Du kan forebygge skader på printeren ved at slukke den, vente 30 sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på printeren.
Brug tabellen nedenfor til at finde det korrekte reservedelsnummer til din printer. Du kan bestille reservedelen på www.hp.com/buy/parts.
Reservedelsnummer for valse til MP-bakke (bakke 1)
RL2-0656-000CN
Valse, MP-bakke (bakke 1)

Nødvendigt værktøj

 • Der kræves ikke noget særligt værktøj for at afmontere denne reservedel.

Når service er fuldført

Tænd printeren
 • Tilslut strømkablet.
 • Brug tænd-/sluk-knappen til at tænde for printeren.

Test efter service

Kontrollér, at printeren starter i Klar-tilstand.
Udskriv en side fra bakke 1 for at sikre, at printeren fungerer korrekt.

Trin 1: Fjern valsen

I denne fremgangsmåde vises printeren M427/M426. Anvisningerne er dog også gyldige for printerne M403/M402.
 1. Tryk på udløserknappen til dækslet, og åbn derefter dækslet til tonerpatronen.
  Figur : Åbn dækslet til tonerpatronen
 2. Løsn to tapper mellem valsemanchetten og valsen, og drej derefter øverste del af valsen ud og væk fra printeren.
  bemærk:
  Det kan være nemmere at løsne tapperne, hvis du trykker toppen af valsen ned.
  Figur : Frigør to tapper
 3. Fjern valsen.
  Figur : Fjern valsen

Trin 2: Pak den nye enhed ud

Pak den nye reservedel ud af emballagen.
  advarsel:
Rør ikke ved den grå, svampede del af den nye valse. Hvis der kommer hudfedt på valsen, kan der opstå problemer med papirhåndteringen.
bemærk:
HP anbefaler miljøvenlig bortskaffelse af de defekte dele.
Genanvendelse og udpakning
Figur : Genanvendelse og udpakning

Trin 3: Monter valsen

  advarsel:
Rør ikke ved den grå, svampede del af den nye valse. Hvis der kommer hudfedt på valsen, kan der opstå problemer med papirhåndteringen.
I denne fremgangsmåde vises printeren M427/M426. Anvisningerne er dog også gyldige for printerne M403/M402.
 1. Placér den nye opsamlingsvalse med stifterne i åbningerne på holderen, og drej derefter den øverste del af valsen opad og mod printeren.
  Figur : Monter valsen
 2. Fortsæt med at dreje den øverste del af valsen mod printeren (billedforklaring 1), indtil de to tapper (billedforklaring 2) klikker på plads.
  Figur : Isæt to tapper
 3. Luk skuffen til tonerpatronen.
  Figur : Luk dækslet til tonerpatronen

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...