hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Pro M501, M506, MFP M527 - Fjernelse og udskiftning: Overføringsvalse

bemærk:
Figurerne i dette afsnit viser M527. Fremgangsmåden gælder imidlertid også for M501- og M506-printere.

Indledning

Dette dokument beskriver fremgangsmåden for afmontering og udskiftning af overførselsvalsen.

Inden du udfører service

Sluk printeren
 • Fjern strømkablet.
    vigitig advarsel:
  Du kan forebygge skader på printeren ved at slukke den, vente 30 sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på printeren.
Brug tabellen nedenfor til at finde det korrekte reservedelsnummer til din printer. Du kan bestille reservedelen på www.hp.com/buy/parts.
Reservedelsnummer for overførselsvalse
F2A68-67910
Overførselsvalse inkl. instruktioner

Nødvendigt værktøj

 • Der kræves ikke noget særligt værktøj for at afmontere denne reservedel.

Når service er fuldført

Tænd printeren
 • Tilslut strømkablet.
 • Brug tænd-/sluk-knappen til at tænde for printeren.

Test efter service

Kontrollér, at printeren starter i Klar-tilstand.
Udskriv en konfigurationsside for at sikre, at printeren fungerer korrekt.

Trin 1: Fjern tonerpatronen

I dette afsnit vises printeren M527. Fremgangsmåden gælder imidlertid også for M501- og M506-printere.
 1. Tryk på udløserknappen til tonerdækslet.
  Figur : Tryk på udløserknappen til tonerdækslet
 2. Åbn dækslet til tonerpatronen.
  Figur : Åbn dækslet til tonerpatronen
 3. Fjern tonerpatronen fra printeren.
  Figur : Fjern tonerpatronen

Trin 2: Fjern overføringsvalsen

 1. Skub de to hvide tapper på bøjlen i højre side ind for at løsne dem.
  bemærk:
  Højre side af valsen springer lidt opad, når tapperne løsnes.
  Figur : Frigøre holdeclipsen
 2. Tag fat i den sølvfarvede ende af valsen eller den hvide bøjle, løft højre side af valsen op, og skub derefter valsen til højre for at løsne venstre side af valsens skaft.
    advarsel:
  Bøjlen sidder ikke fast. Pas på ikke at tabe den ned i produktet, når du håndterer valsen.
  Figur : Frigør valsen
 3. Fjern overførselsvalsen fra printeren.
  Figur : Fjern valsen
 4. Fjern clipsen fra højre side af overførselsvalsen. Læg clipsen til side, den skal monteres på den nye valse.
  Figur : Fjerne holdeclipsen

Trin 3: Pak den nye valse ud

Pak den nye reservedel ud af emballagen.
  advarsel:
Undgå at røre ved den sorte, svampede del af valsen. Fedt fra huden kan forårsage problemer med billedkvaliteten.
bemærk:
HP anbefaler miljøvenlig bortskaffelse af de defekte dele.
Genanvendelse og udpakning
Figur : Genanvendelse og udpakning

Trin 4: Installere overførselsvalsen

  advarsel:
Undgå at røre ved den sorte, svampede del af valsen. Fedt fra huden kan forårsage problemer med billedkvaliteten.
 1. Sæt clipsen fra den kasserede overførselsvalse på enden af den nye overførselsvalse.
    advarsel:
  Undgå at røre ved den sorte, svampede del af valsen. Hvis der kommer hudfedt på valserne, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten. HP anbefaler, at du vasker hænder, før du håndterer valserne.
  Figur : Installer holderen
 2. Placér venstre ende (skaftet) af valsen i holderclipsen (billedforklaring 1), sænk den højre ende (med clipsen) på plads, sørg for, at clipsen og fjederen er justeret (billedforklaring 2), og skub derefter ned (billedforklaring 3) på clipsen, indtil den klikker på plads.
  Figur : Installer valsen og holdeclipsen

Trin 5: Sæt tonerpatronen i

I dette afsnit vises printeren M527. Fremgangsmåden gælder imidlertid også for M501- og M506-printere.
 1. Justér tonerpatronen efter mærkerne inden i printeren, og isæt tonerpatronen, så den sidder fast.
  Figur : Sæt tonerpatronen i
 2. Luk skuffen til tonerpatronen.
  Figur : Luk dækslet til tonerpatronen

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...