hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Vi er I øjeblikket igang med at opgraderer vores hjemmeside

  Hvis du oplever fejl i løbet af denne periode, skal du prøve igen senere. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Pro - Gem udskriftsjob på printeren til udskrivning senere eller til privat udskrivning

Indledning

Dette afsnit indeholder procedurer for oprettelse og udskrivning af dokumenter, der er gemt på printeren. Disse job kan udskrives på et senere tidspunkt eller privat.

Før du starter

Der er følgende krav i forbindelse med joblagringsfunktionen:
 • Der skal være installeret en dedikeret USB 2.0-lagerenhed med mindst 16 GB ledig plads i værts-USB-porten på bagsiden. Denne USB-lagerenhed indeholder de joblagringsjob, der sendes til printeren. Ved fjernelse af denne USB-lagerenhed fra printeren deaktiveres joblagringsfunktionen.
 • Hvis du bruger en HP Universal Print Driver (UPD), skal du bruge UPD-version 5.9.0 eller derover.

Opsætning af printeren til joblagring

Udfør følgende processer for at aktivere printerens joblagringsfunktion.

Trin 1: Installer USB-flashdrevet

 1. Find USB-porten på bagsiden.
  bemærk:
  På nogle modeller er USB-porten på bagsiden dækket til. Tag dækslet til USB-porten på bagsiden af, før du fortsætter.
 2. Indsæt et USB-flashdrev i USB-porten på bagsiden.
  Figur : Sæt USB-drevet i USB-porten på bagsiden af printeren
  Kontrolpanelet viser meddelelsen Tryk på OK for at formatere USB-drev til joblagring.
 3. Tryk på knappen OK, og følg derefter instruktionerne på kontrolpanelet for at afslutte proceduren

Trin 2: Opdater printerdriveren

Opdater printerdriveren i Windows
 1. Klik på Start, og klik derefter på Enheder og printere.
 2. Højreklik på navnet på HP-printeren, og vælg derefter Printeregenskaber.
 3. Vælg fanen Enhedsindstillinger i dialogboksen Egenskaber.
 4. Vælg Opdater nu, og klik derefter på OK. Printerdriveren opdateres.
Den opdaterede printerdriver vil omfatte fanen Joblagring.

Opret et lagret job (Windows)

Lagring af job på USB-flashdrevet til privat eller forsinket udskrivning.
bemærk:
Printerdriveren ser muligvis anderledes ud end vist her, men fremgangsmåden er den samme.
 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet.
 2. Vælg printeren på listen over printere, og vælg derefter Egenskaber eller Indstillinger (alt efter program).
  bemærk:
  Navnet på knappen varierer for forskellige softwareprogrammer.
  bemærk:
  For at få adgang til disse funktioner fra en app på Windows 8- eller 8.1-startskærm skal du vælge Enheder, vælge Udskriv og derefter vælge printeren.
  Figur : Dialogboksen Udskriv
 3. Klik på fanen Joblagring.
  Figur : Fanen Joblagring
 4. Vælg en indstilling af typen Joblagringstilstand.
  Tilstand
  Beskrivelse
  PIN-kode-beskyttet
  Sletning af job
  Korrektur og tilbagehold
  Udskriv den første side af et dokument for at kontrollere udskriftskvaliteten, og udskriv derefter resten af dokumentet fra printerens kontrolpanel
  Nej
  Automatisk efter at jobbet er udskrevet, eller når grænsen for tilbageholdelse af job er nået.
  Personligt job
  Jobbet udskrives ikke, før du anmoder om det på printerens kontrolpanel.
  I denne joblagringstilstand kan du vælge en af indstillingerne under Gør job privat/sikkert.
  • Hvis du tildeler et personligt identifikationsnummer (PIN) til jobbet, skal du angive det påkrævede PIN på kontrolpanelet.
  • Hvis du krypterer jobbet, skal du angive adgangskoden på kontrolpanelet.
  Udskriftsjobbet slettes fra hukommelsen, når det er udskrevet, og går tabt, hvis printeren mister strøm.
  Ja (valgfrit)
  Automatisk efter at jobbet er udskrevet, eller når grænsen for tilbageholdelse af job er nået.
  Hurtig kopi
  Udskriv det ønskede antal kopier af et job, og gem derefter en kopi af jobbet i printerens hukommelse, så du kan udskrive det igen senere.
  Nej
  Manuelt
  Lagret job
  Gem et job på USB-flashdrevet, og tillad andre brugere at udskrive jobbet når som helst.
  Ja (valgfrit)
  Manuelt
 5. Hvis du vil bruge et brugerdefineret brugernavn eller jobnavn,skal du klikke på knappen Brugerdefineret og derefter indtaste brugernavnet eller jobnavnet.
  Vælg,hvilken indstilling der skal bruges,hvis et andet lagret job allerede har det pågældende navn:
  • Brug jobnavn + (1-99): Føjer et unikt tal til slutningen af jobnavnet.
  • Erstat eksisterende fil: Overskriver det eksisterende lagrede job med det nye.
 6. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. Klik på knappen OK i dialogboksen Udskriv for at udskrive jobbet.

Udskrivning af et lagret job

Brug nedenstående procedure til at udskrive et job, der er gemt på USB-flashdrevet.
bemærk:
Trinnene varierer afhængigt af typen af kontrolpanel.
1
Kontrolpanel med 2 linjer
2
Berøringsfølsomt kontrolpanel
Kontrolpaneler med 2 linjer
 1. Tryk på knappen OK på printerens kontrolpanel.
 2. Rul til og vælg Gemte jobs.
 3. Vælg et brugernavn på listen Jobmapper. Der vises en liste over job, der er lagret under brugernavnet.
 4. Vælg jobnavn. Hvis jobbet er privat eller krypteret, skal du indtaste PIN-koden, når du bliver bedt om det.
 5. Brug piletasterne Kopier, og tryk derefter på knappen OK.
 6. Indtast antal kopier, og tryk derefter på knappen OK.
 7. Brug piletasterne til at vælge Udskriv, og tryk derefter på knappen OK.
Berøringsfølsomt kontrolpaneler
 1. Fra startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du stryge, indtil menuen Job vises. Tryk på ikonet Job for at åbne menuen.
 2. Vælg et brugernavn på listen Jobmapper. Der vises en liste over job, der er lagret under brugernavnet.
 3. Vælg jobnavn. Hvis jobbet er privat eller krypteret,skal du indtaste PIN-koden eller adgangskoden.
 4. Hvis du vil justere antallet af kopier, skal du trykke på Kopier, indtaste antallet af kopier og derefter trykke på OK.
 5. Tryk på Udskriv for at udskrive jobbet.

Sletning af et lagret job

Hvis du sender et lagret job til printerhukommelsen, overskriver produktet alle tidligere job med samme bruger- og jobnavn. Hvis printerhukommelsen er fuld, viser printerens kontrolpanel meddelelsen Ikke mere hukommelse, og eksisterende lagrede job skal slettes, før yderligere udskriftsjob kan lagres.
Brug følgende procedure til at slette et job, der er gemt på USB-flashdrevet.
bemærk:
Trinnene varierer afhængigt af typen af kontrolpanel.
1
Kontrolpanel med 2 linjer
2
Berøringsfølsomt kontrolpanel
Kontrolpaneler med 2 linjer
 1. Tryk på knappen OK på printerens kontrolpanel.
 2. Rul til og vælg Gemte jobs.
 3. Vælg et brugernavn på listen Jobmapper. Der vises en liste over job, der er lagret under brugernavnet.
 4. Vælg jobnavn. Hvis jobbet er privat eller krypteret, skal du indtaste PIN-koden, når du bliver bedt om det.
 5. Brug piletasterne til at vælge Slet, og tryk derefter på knappen OK. Tryk på knappen OK igen for at slette jobbet.
Berøringsfølsomt kontrolpaneler
 1. Fra startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du stryge, indtil menuen Job vises. Tryk på ikonet Job for at åbne menuen.
 2. Vælg et brugernavn på listen Jobmapper. Der vises en liste over job, der er lagret under brugernavnet.
 3. Vælg jobnavn. Hvis jobbet er privat eller krypteret, skal du indtaste PIN-koden eller adgangskoden.
 4. Vælg Slet, og vælg derefter OK for at slette jobbet.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...