hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Color LaserJet Pro MFP M477 - Udskift tonerpatronerne

Indledning

Printeren angiver, når en tonerpatrons blækniveau er lavt. Printerpatronens faktiske resterende levetid kan variere. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel.
Hvis du vil købe patroner eller kontrollere patronkompatibilitet for printeren, skal du gå til HP SureSupply på www.hp.com/go/suresupply. Rul ned til bunden af siden, og kontroller, at landet/området er korrekt.
Printeren bruger fire farver og har en separat tonerpatron for hver farve: gul (Y), cyan (C), magenta (M) og sort (K). Tonerpatronerne er placeret på indersiden af frontdækslet.
Element
Beskrivelse
Patronnummer
Varenummer
HP 410A sort Original LaserJet-tonerpatron
Sort erstatningstonerpatron med standardkapacitet
410 A
CF410A
HP 410X sort Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse
Sort erstatningstonerpatron med høj kapacitet
410X
CF410X
HP 410A cyan Original LaserJet-tonerpatron
Cyan erstatningstonerpatron med standardkapacitet
410 A
CF411A
HP 410X cyan Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse
Cyan erstatningstonerpatron med høj kapacitet
410X
CF411X
HP 410A gul Original LaserJet-tonerpatron
Gul erstatningstonerpatron med standardkapacitet
410 A
CF412A
HP 410X gul Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse
Gul erstatningstonerpatron med høj kapacitet
410X
CF412X
HP 410A magenta Original LaserJet-tonerpatron
Magenta erstatningstonerpatron med standardkapacitet
410 A
CF413A
HP 410X magenta Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse
Magenta erstatningstonerpatron med høj kapacitet
410X
CF413X
Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen, før den skal installeres.
  advarsel:
Udsæt ikke tonerpatronen for lys i mere end nogle få minutter for at forhindre, at den bliver beskadiget. Hvis tonerpatronen skal fjernes fra printeren i længere tid, skal patronen placeres i den originale plastemballage eller dækkes af et let, uigennemsigtigt materiale.
Følgende illustration vises tonerpatronens komponenter.
  Figur : Tonerpatronens komponenter
 1. Håndtag
 2. Billedtromle
 3. Hukommelseschip
  advarsel:
Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i tøjet.
bemærk:
Du kan finde oplysninger om genbrug af brugte tonerpatroner i æsken til tonerpatronen.

Fjern og udskift tonerpatronerne

 1. Åbn frontdækslet ved at trykke på knappen på det venstre panel.
  Figur : Åbn dækslet
 2. Tag fat om det blå håndtag på skuffen til tonerpatronen, og træk derefter skuffen ud.
  Figur : Træk skuffen til tonerpatronen ud
 3. Tag fat i håndtaget på tonerpatronen, og træk derefter tonerpatronen lige ud for at fjerne den.
  Figur : Fjern tonerpatronen
 4. Fjern den nye tonerpatronpakke fra æsken, og træk derefter i frigørelsestappen på emballagen.
  Figur : Åbn emballagen på den nye tonerpatron
 5. Fjern tonerpatronen fra den åbnede emballageskal.
  Figur : Tag patronen ud af emballagen
 6. Bevæg forsigtigt tonerpatronen frem og tilbage for at fordele toneren ligeligt inde i patronen.
  Figur : Ryst tonerpatronen.
 7. Undgå at berøre billedtromlen i bunden af tonerpatronen. Fingeraftryk på billedtromlen kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten.
  Udsæt ikke patronen for lys, hvis det kan undgås.
 8. Indsæt den nye tonerpatron i skuffen. Sørg for, at farvechippen på patronen stemmer overens med farvechippen på skuffen.
  Figur : Sæt tonerpatronen i
 9. Luk skuffen til tonerpatronen.
  Figur : Luk skuffen til tonerpatronen
 10. Luk frontdækslet.
  Figur : Luk frontdækslet
 11. Pak den brugte tonerpatron ned i den æske, som den nye patron kom i.
  I USA og Canada medfølger der en forudbetalt forsendelsesetiket i æsken. I andre lande/områder skal du gå til www.hp.com/recycle for at udskrive en forudbetalt forsendelsesetiket.
  Sæt den forudbetalte forsendelsesetiket på æsken, og returner den brugte patron til HP med henblik på genbrug (hvor det er muligt).
  Figur : Pak de gamle forbrugsvarer ind

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...