hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - Udskift tonerpatronerne

Indledning

Nedenstående oplysninger indeholder detaljer om tonerpatroner til printeren samt instruktioner til udskiftning af dem.

Oplysninger om tonerpatron

Denne printer angiver, når niveauet i tonerpatronen er lavt og meget lavt. Tonerpatronens faktiske resterende levetid kan variere. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel.
Hvis du vil købe patroner eller kontrollere patronkompatibilitet for printeren, skal du gå til HP SureSupply på www.hp.com/go/suresupply. Rul ned til bunden af siden, og kontroller, at landet/området er korrekt.
Printeren bruger fire farver og har en separat tonerpatron for hver farve: gul (Y), cyan (C), magenta (M) og sort (K). Tonerpatronerne er placeret på indersiden af frontdækslet.
Element
Beskrivelse
Patronnummer
Varenummer
HP 508A sort Original LaserJet-tonerpatron
Sort erstatningstonerpatron med standardkapacitet
508A
CF360A
HP 508X sort Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse
Sort erstatningstonerpatron med høj kapacitet
508X
CF360X
HP 508A cyan Original LaserJet-tonerpatron
Cyan erstatningspatron med standardkapacitet
508A
CF361A
HP 508X cyan Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse
Cyan erstatningstonerpatron med høj kapacitet
508X
CF361X
HP 508A gul Original LaserJet-tonerpatron
Gul erstatningstonerpatron med standardkapacitet
508A
CF362A
HP 508X gul Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse
Gul erstatningstonerpatron med høj kapacitet
508X
CF362X
HP 508A magenta Original LaserJet-tonerpatron
Magenta erstatningstonerpatron med standardkapacitet
508A
CF363A
HP 508X magenta Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse
Magenta erstatningstonerpatron med høj kapacitet
508X
CF363X
bemærk:
Højtydende tonerpatroner indeholder mere toner end standardpatroner, så der kan udskrives flere sider. Yderligere oplysninger finder du på adressen www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen, før den skal udskiftes.
  advarsel:
Udsæt ikke tonerpatronen for lys i mere end nogle få minutter for at forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk den grønne billedtromle til, hvis tonerpatronen skal fjernes fra printeren i en længere periode.
Følgende illustration vises tonerpatronens komponenter.
  Figur : Tonerpatronens komponenter
 1. Håndtag
 2. Billedtromle
 3. Beskyttelsesdæksel
 4. Hukommelseschip
  advarsel:
Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i tøjet.
bemærk:
Du finder oplysninger om genbrug af brugte tonerpatroner på æsken til tonerpatronen.

Fjern og udskift patronerne

 1. Åbn frontdækslet.
  Figur : Åbn dækslet
 2. Tag fat i håndtaget på den brugte tonerpatron, og træk den ud.
  Figur : Fjern tonerpatronen
 3. Tag den nye tonerpatron ud af den beskyttende skal ved at rive plastikstrimlen af og åbne pakken. Gem alt emballage til genbrug af den brugte tonerpatron.
  Figur : Ny tonerpatron
 4. Tag fat i begge sider af patronen, og ryst den 5-6 gange.
  Figur : Ryst tonerpatronen.
 5. Fjern beskyttelse fra tonerpatronen.
  Figur : Fjern beskyttelsen
 6. Støt under tonerpatronen med den ene hånd, mens du holder i patronens håndtag med den anden. Juster tonerpatronen i forhold til åbningen på hylden, og skub den ind i printeren.
  bemærk:
  Undgå at berøre den grønne billedtromle. Fingeraftryk på billedtromlen kan forårsage fejl i udskriften.
  Figur : Sæt tonerpatronen i
 7. Luk frontdækslet.
  Figur : Luk dækslet
 8. Pak den brugte tonerpatron og beskyttelsesdækslet ned i den æske, som den nye patron kom i. Se den vedlagte genbrugsvejledning for oplysninger om genbrug.
  HP hjælper med at genbruge originale HP-printerpatroner – det er let og gratis med HP Planet Partners-programmet, der er tilgængeligt i mere end 50 lande/områder rundt omkring i verden1).
  Du kan finde oplysninger om genbrug af brugte HP-printerpatroner på www.hp.com/recycle.
  Figur : Genbrug den brugte patron
1) Programmets tilgængelighed varierer. Du kan finde yderligere oplysninger på www.hp.com/recycle.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...