hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Stationære pc'er fra HP - Brug af to eller flere skærme med én computer (Windows 10)

Dette dokument omhandler HP's og Compaqs stationære computere, som har mere end ét videoudgangsstik og bruger Windows 10.
Dette dokument forklarer, hvordan du opretter forbindelse og opsætter et fjernsyn (tv) eller en skærm som ekstra visningsenhed.
  bemærk:
Hvis du ikke bruger den nyeste version af Windows 10, kan visse grafikelementer og oplysninger i dette dokument variere. Du kan hente den nyeste version i Microsoft Store.
Før du påbegynder tilslutning af flere skærme til din computer
Sørg for, at computeren har mindst to videoforbindelser: én til hovedskærmen og én til den anden skærm eller tv'et. Mange HP's og Compaqs desktop-pc'er leveres med to videotilslutninger.
  bemærk:
Hvis du bliver nødt til at tilføje et ekstra videokort til din computer for at få endnu en videoforbindelse, skal du sørge for, at begge videokort bruger den samme Windows 10-kompatible (WDDM) driver. Det kan gøres ved at bruge den samme videokortmodel til begge videoforbindelser.
Tilslutning af en anden skærm til din computer
Gør følgende, hvis du vil tilslutte dit tv eller en ekstra skærm som ekstra visningsenhed:
Vælg den type forbindelse, du vil benytte til en ekstra visningsmulighed
De nyeste computere og tv har en lang række muligheder for videoforbindelse. Videoforbindelsen på din computer skal passe til en tilgængelig videoforbindelse på dit tv eller din skærm. Vælg den forbindelsestype fra tabellen herunder, som fungerer bedst i dit miljø.
  bemærk:
Du kan bruge adaptere eller specielle konverteringskabler til at oprette forbindelse mellem digitale HDMI- og DVI-porte. Hvis din pc kun har DVI, og dit tv ikke har en DVI-port, kan du bruge en adapter til at oprette en forbindelse, der er meget bedre end en standardvideoforbindelse.
Videoforbindelsestyper
Videoudgangsstik/-kabel
Brug med
Video (komposit)
Tv
S-video
Tv
VGA
Skærm
DVI
Skærm eller HD-tv (high definition)
HDMI
HD-tv (high definition)
Det kan være nødvendigt med en DVI-HDMI-adapter.
Tilslutning af et tv til din computer
 1. Tilslut tv'et til computeren ved hjælp af det kabel, du har valgt.
 2. Slut tv'et til stikkontakten, og tænd for det.
 3. Skift tv'ets videoindgangskilde, så den passer til videokildeforbindelsen fra computeren (Line-1, Video-1, HDMI osv.). Yderligere anvisninger findes i dokumentationen, der fulgte med tv'et.
 4. Tænd computeren.
  Billedkvaliteten er muligvis ikke lige så god som på skærmen, alt afhængigt af tv'et.
  bemærk:
Hvis billedet, der vises på tv'et eller skærmen, ikke passer til skærmen eller har tomme områder i siderne, skal du bruge tv'ets eller skærmens zoomindstilling eller funktion til indstilling af højde-bredde-forhold. Der er som regel en knap på tv-apparaters fjernbetjening, der kan bruges til at vælge zoom eller højde-bredde-forhold.
Tilslutning af en skærm til din computer
 1. Tilslut skærmen til computeren ved hjælp af det kabel, du har valgt.
 2. Slut skærmen til en stikkontakt, og tænd for den.
 3. Tænd computeren.
Udvidelse eller duplikering af skrivebordet på en anden skærm i Windows 10
Benyt fremgangsmåden i dette afsnit for at konfigurere Windows til at bruge de(n) ekstra skærm(e) til præsentationer eller for at få mere plads på skrivebordet.
Udvidelse af Windows-skrivebordet eller arbejdsområdet øger omfanget af arbejdsområdet på tværs af begge skærme. Denne konfiguration bruges som oftest til at få et større arbejdsområde. Man kan benytte det ekstra arbejdsområde til at se forskellige programmer på forskellige skærme.
Dublering af skrivebordet viser det samme (klonede) billede på begge skærme. Denne konfiguration anvendes oftest til præsentationer. Det betyder, at præsentatoren arbejder fra en mindre skærm, mens tilhørerne ser præsentatorens arbejde på en større skærm, et tv eller en projektor.
Følgende er anvisninger på opsætning af to skærme til enten udvidelse eller dublering af visningen af skrivebordet med en ekstra skærm:
 1. Højreklik et tilfældigt sted på skrivebordet.
 2. Klik på Skærmindstillinger.
  Figur : Skærmindstillinger
  Valg af skærmopløsning, visningsenhed og retning
    bemærk:
  Hvis der kun vises én skærm i vinduet, skal du først kontrollere, at skærmene og computeren er forbundet korrekt. Klik derefter på Registrer. Hvis Windows ikke genkender begge skærme, skal du klikke på Identificer. Tallene 1 eller 2 vises på skærmikonerne, så det bliver lettere at identificere skærmene.
    bemærk:
  Hvis valgmulighederne Skærm, Opløsning, Retning eller Flere skærme i vinduet Skærmopløsning er nedtonede, så du ikke kan foretage de ønskede ændringer, skal du se næste afsnit: Konfiguration af skærmen med skærmdriveren i Windows 8.
 3. Vælg en af følgende indstillinger på rullelisten Flere skærme:
  • Dubler disse skærme: Vis hele skrivebordet på begge skærme.
  • Udvid skærmene: Stræk skrivebordet ud over begge skærme.
  • Vis kun skrivebordet på 1: Brug kun skærm 1, og vis ingenting på skærm 2.
  • Vis kun skrivebordet på 2: Brug kun skærm 2, og vis ingenting på skærm 1.
 4. (Valgfrit) Hvis du vil ændre den retning, som skrivebordet udvides i (normalt mod venstre eller højre til at stemme overens med skærmenes fysiske opsætning), skal du vælge en skærm og trække den til den ønskede placering.
 5. Når du er færdig, skal du klikke på Anvend.
Windows 10-tips til flere skærme
Når du har tilkoblet en ekstra skærm, kan du benytte følgende tip til at forbedre og tilpasse dit skærmmiljø:
 • I et udvidet skrivebordsmiljø kan du justere indstillingerne for proceslinjen, så den vises nederst på hver skærm.
  Figur : Indstillinger for proceslinje
  Indstillingen for proceslinjen, hvor indstillinger for flere skærme er fremhævet
 • Når du udvider dit skrivebord, vises Windows-startskærmbilledet på din primære skærm. Startskærmbilledet kan ikke udvides til andre skærme.
 • Du kan bruge mere end ét baggrundsbillede pr. skærm. Når du vælger et baggrundsbillede i Tilpas, skal du højreklikke på det billede, du vil have som baggrundsbillede på skrivebordet, og vælge visningsskærm.
  Figur : Vælg din skrivebordsbaggrund
  Tilpasning af skrivebordsbaggrund
 • Du kan bruge ét baggrundsbillede, der udvides til at dække alle skærme. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du vælge indstillingen Rækkevidde under rullemenuen Vælg en passende størrelse, når du vælger din skrivebordsbaggrund. Denne funktion virker bedst, når du bruger panoramabilleder.
  Figur : Ét billede, der er udvidet til at dække to skærme
  Ét billede til at dække to skærme
 • Én eller flere skærmbilledkanter deles sandsynligvis på en pc med flere skærme. To skærme, der er placeret ved siden af hinanden (hvor de begge har samme skærmopløsning), vil f.eks. dele både øverste og nederste kant af skærmbilledet. Da hjørner er så vigtige for navigation i Windows 10, er der behov for nemt at kunne finde hvert hjørne, men det er vanskeligt, når du ikke kan navigere musen i det hjørne, der passer dig, som det er tilfældet på et system med en enkelt skærm.
  Rigtige hjørner langs delte kanter får musen til at stoppe, så når du når hen til det ønskede hjørne, giver Windows dig ikke mulighed for at overskride dette hjørne. Hjørnet udvides langs delte kanter, så hvis du bevæger dig langs kanten og rammer hjørnet, stopper musen.
Konfiguration af skærmen med skærmdriveren i Windows 10
Det kan være påkrævet med specielle drivere til konfiguration af skærmindstillingerne til præsentation eller dublering (kloning). Da dette dokument blev skrevet, indeholdt computere fra HP og Compaq ATI- eller NVIDIA-videokort. I de to følgende eksempler på procedurer kan du se, hvordan videoteknologisoftware kan justeres til et præsentationsmiljø:
  bemærk:
Hvis den videoteknologi, der findes på din computer, adskiller sig fra den herunder viste, eller hvis du ikke kan finde indstillingen for præsentationstilstand, kan du gå til webstedet for producenten af videoteknologien for at få yderligere hjælp og oplysninger.
Videokort
Procedure
ATI
 1. Højreklik i et tomt område på Windows-skrivebordet, og vælg derefter ATI Catalyst Control Center.
 2. Vælg Grundlæggende opsætning, og klik på .
 3. Vælg Klon, og vælg derefter opløsning.
 4. Klik på Udfør.
AMD
 1. Højreklik i et tomt område på Windows-skrivebordet, og vælg derefter AMD Vision Engine Control.
 2. Under Skriveborde og skærme skal du for at udvide skrivebordet klikke på Arranger skriveborde og følge anvisningerne på skærmen.
  eller
  Hvis du vil klone eller dublere skrivebordet, skal du klikke på Skift til dubleret og følge anvisningerne på skærmen.
NVIDIA
 1. Højreklik på en tom plads på Windows-skrivebordet, og vælg derefter NVIDIA-kontrolpanel.
 2. Klik på Skærm, og klik derefter på Skift skærmkonfiguration.
 3. Vælg Klon, og klik derefter på Anvend.
Fejlfinding af tv-opsætning som en anden skærm
Hvis du støder på problemer, når du forsøger at slutte et tv til computeren, skal du prøve følgende:
 • Tænd tv'et, før du tænder computeren.
 • Hvis du vil have lyd fra tv'et, skal det understøtte lyd via en direkte HDMI-forbindelse (ingen adaptere) eller en separat lydkabelforbindelse.
 • Visse skærmadaptere skal have tv angivet som den primære skærmadapter, for at adapteren overhovedet kan genkendes. Hvis computeren ikke registrerer tv'et som en skærmenhed, når computeren tændes, skal du angive tv'et som den primære skærmenhed i Windows og genstarte computeren.
 • Brug kun én videokilde pr. skærmenhed. Undlad at slutte to kabler til det samme tv eller den samme skærm, medmindre Picture-in-Picture understøttes, og kun hvis du benytter denne funktion.
 • Med hensyn til tv'er er det påkrævet, at deres kildeindstilling kan ændres til den videokilde, som videokortet benytter. Gå igennem de tilgængelige kildeforbindelser ved at trykke på kildeknappen (eller lignende) på tv'ets fjernbetjening. Du skulle kunne se indstillinger i retning af: Input 1, HDMI 1 eller S-video. Disse indstillinger varierer afhængigt af den type tv, du bruger. Hvis dit tv ikke har denne funktionalitet, kan du ikke bruge det som en ekstra skærm uden at bruge speciel videosignalbearbejdning (ikke omfattet i dette dokument). Se brugervejledningen til dit tv for at få yderligere oplysninger.
 • Hvis du opretter forbindelse med et koaksialt stik eller et S-video-stik, skal du indstille skrivebordets skærmopløsning til 800 x 600 (eller mindre).
 • Efter ændring af displayopløsningen i Windows til den bedst mulige opløsning på tværs af enheder skal du muligvis justere højde-bredde-forholdet på nogle af tv'erne/skærmene for at tilpasse billedet til skærmen.
 • For analoge standardsignaler accepterer et tv enten et PAL-signal (Europa) eller et NTSC-signal (Nordamerika), afhængigt af hvilket land det er produceret til. Kontroller, at signalformatet for tv'et svarer til den signaludgang, som kortet producerer (for en indbygget tv-udgang kan denne indstilling ændres i BIOS).

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...