hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-tabletter - Sådan bruger du kameraet på din tablet (Android 5.0/Lollipop)

Dette dokument omhandler HP-tabletter med operativsystemet Android 5.0/Lollipop.
Din tablet leveres med to indbyggede kameraer: Det ene er placeret bag på tabletten og det andet foran. Dette dokument indeholder oplysninger om, hvordan du tager billeder, optager video og i øvrigt bruger kameraerne på din tablet.

Tag et billede

Tag et stillbillede med din tablet.
 1. På startskærmbilledet skal du trykke på ikonet Alle programmer og derefter trykke på appen Galleri.
  Figur : Appen Kamera
  Kameraikon
 2. Stryg med fingeren fra venstre side af skærmen for at få vist menuen Kamera, og tryk derefter på Kamera.
  Figur : Kamera
  Kamera
 3. Brug to fingre til at knibe (zoome ud) eller strække (zoome ind) billedet på skærmen.
 4. Tryk på ikonet Kamera nederst på skærmen, eller tryk på en af lydstyrkeknapperne +/- for at optage et billede.

Tag et panoramabillede

Tag et panoramabillede ved hjælp af appen Kamera. Sæt flere billeder sammen automatisk, mens du panorerer med kameraet hen over et motiv.
 1. På startskærmbilledet skal du trykke på ikonet Alle programmer og derefter trykke på appen Galleri.
  Figur : Appen Kamera
  Kameraikon
 2. Stryg med fingeren fra venstre side af skærmen for at få vist menuen Kamera, og tryk derefter på Panorama.
  Figur : Panorama
  Panorama
 3. Find startpunktet for dit panoramabillede i søgeren, og tryk derefter på ikonet Panorama nederst på skærmen.
 4. Vent et øjeblik, til den blå prik kommer frem i søgeren.
  Tabletten tager automatisk billedet.
  Figur : Panorama
  Panorama
 5. Drej langsomt tabletten i position, så den flugter nøjagtigt over den næste prik, der vises i søgeren.
  Prikken forstørres og bliver blå, når du placerer søgeren over den.
  bemærk:
  Du opnår de bedste resultater ved at holde tabletten med begge hænder, holde den så lige som muligt og flytte den langsomt.
 6. Når den blå prik flugter med søgeren, skal du vente et øjeblik på, at kameraet automatisk tager billedet.
 7. Gentag dette, efterhånden som hver prik vises, indtil du er færdig med panoramabilledet.
 8. For at fuldføre panoramabilledet skal du trykke på fluebenet nederst på skærmen.
  Tabletten behandler og gemmer panoramabilledet.

Opret en Photo Sphere

Tag en Photo Sphere med appen Kamera. Sæt flere billeder sammen automatisk for optage 360 graders visninger af omgivelserne.
 1. På startskærmbilledet skal du trykke på ikonet Alle programmer og derefter trykke på appen Galleri.
  Figur : Appen Kamera
  Kameraikon
 2. Stryg med fingeren fra venstre side af skærmen for at få vist menuen Kamera, og tryk derefter på Photo Sphere.
  Figur : Photo Sphere
  Photo Sphere
 3. Hold tabletten lodret, og hæld kameraet, indtil søgeren matcher med den blå prik på skærmen.
  bemærk:
  For at opnå de bedste resultater skal du holde tabletten centreret, mens billedet bliver optaget.
  Figur : Photo Sphere
  Sådan tager du en Photo Sphere
  Den blå prik bliver hvid, og tabletten optager automatisk den første del af Photo Spheren.
 4. Bliv ved at holde tabletten lodret, og drej langsomt kameraet, indtil søgeren flugter med den blå prik på skærmen.
  Den blå prik bliver hvid, og tabletten optager automatisk den anden del af Photo Spheren.
 5. Gentag dette, efterhånden som hver prik vises, indtil Photo Spheren er færdig.
  Photo Spheren er færdig, når alle vinkler af motivet er taget og der ikke er nogen blanke områder tilbage på skærmen.
 6. Tryk på fluebenet i nederst på skærmen for at behandle og gemme billedet på din tablet.

Optag video

Optag en video ved hjælp af kamera-appen på din tablet
 1. På startskærmbilledet skal du trykke på ikonet Alle programmer og derefter trykke på appen Galleri.
  Figur : Appen Kamera
  Kameraikon
 2. Stryg med fingeren fra venstre side af skærmen for at få vist menuen Kamera, og vælg derefter Video.
  Figur : Video
  Video
 3. Brug to fingre til at knibe (zoome ud) eller strække (zoome ind) billedet på skærmen.
 4. Tryk på ikonet Video nederst på skærmen for at begynde optagelsen.
  bemærk:
  Mens du optager en video, kan du tage stillbilleder ved at berøre skærmen. Skærmen bliver hvid et øjeblik, når billedet tages, og en delvis kopi af billedet vises kortvarigt til højre på skærmen. Videooptagelsen afbrydes ikke.
 5. Tryk på ikonet stop nederst på skærmen for at stoppe optagelsen og gemme videoen.

Brug Sløringseffekt

Med Sløringseffekt fokuseres der på motivet i forgrunden, mens baggrunden sløres. Brug Sløringseffekt til at tage portrætter og nærbilleder af motiver. Når du tager billedet, kan du bruge genfokuseringsværktøjet til at øge eller mindske graden af sløring.
 1. På startskærmbilledet skal du trykke på ikonet Alle programmer og derefter trykke på appen Galleri.
  Figur : Appen Kamera
  Kameraikon
 2. Stryg med fingeren fra venstre side af skærmen for at få vist menuen Kamera, og tryk derefter på Sløringseffekt.
  Figur : Sløringseffekt
  Sløringseffekt
 3. For at begynde at tage billedet skal du pege kameraet mod motivet og trykke på ikonet Sløringseffekt .
 4. Når du bliver bedt om det, skal du langsomt løfte tabletten op, mens du bevarer kamerafokus centreret på motivet.
  Figur : Løft af tabletten
  Løft af tabletten
  Der visen et flueben, når billedet er taget.
 5. For at justere sløring og fokus af et billede skal du stryge med fingeren fra højre side af tabletten for at åbne appen Billeder og trykke på det billede, du vil have. Du skal muligvis vente et øjeblik på, at billedet behandles.
 6. Peg på ikonet Sløring nederst på skærmen. Kun billeder taget i sløringstilstand vises med ikonet Sløringseffekt.
 7. Tryk på og træk den hvide prik langs justeringsbjælken for at justere intensiteten af sløring, eller tryk et sted på billedet for at indstille fokus igen.
  Figur : Sløringsintensitet
  Justering af sløringsintensitet
 8. Tryk på Færdig i øverste venstre hjørne af skærmen for at gemme det justerede billede på din tablet.

Skift indstillinger

Brug indstillingerne i appen Kamera til at ændre eksponering, opløsning, billedkvalitet og andre funktioner. Du kan også bruge indstillingerne til at få adgang til menuen Hjælp og give feedback.
Stryg med fingeren fra venstre side af skærmen for at få vist menuen for appen Kamera, og tryk derefter på ikonet Indstillinger i nederste højre hjørne af skærmen.
Figur : Indstillinger
Menuen Indstillinger
I menuen Indstillinger kan du vælge følgende indstillinger for dine billeder:
 • Opløsning og kvalitet: Skift opløsning, kvalitet eller andre indstillinger for hver tilstand i appen Kamera. Juster højde-bredde-forholdet i tilstanden Kamera, kvaliteten i tilstanden Video, opløsningen i tilstandene Photo Sphere og Panorama og billedkvalitet i tilstanden Sløringseffekt. Den aktuelle indstilling vises under hver tilstand i appen Kamera.
  Tryk på en tilstand i appen Kamera for at få adgang til valgmenuen for denne tilstand.
   Figur : Opløsning og kvalitet
   Menuen Opløsning og kvalitet
  1. Aktuel indstilling for Billede med kameraet på bagpå - (4:3) 7.7 megapixel
  2. Aktuel indstilling for Billede med kameraet på foran - (16:9) 2.1 megapixel
  3. Aktuel indstilling for Video med kameraet på bagpå - HD 1080 p
  4. Aktuel indstilling for Video med kameraet på foran - HD 1080 p
  5. Aktuel indstilling for Panoramaopløsning - Normal
  6. Aktuel indstilling for Billedkvalitet - Normal
 • Gem sted: Optag oplysninger om, hvor dine billeder blev taget, ved hjælp af indstillingen Gem sted. Tryk på knappen til/fra ved siden af Gem sted for at slå den til og fra.
  Lokalitetsoplysninger gemmes sammen med billedet i appen Billeder.
  Figur : Gem sted
  Til/fra-knap for Gem sted
 • Avanceret: Tryk på Avanceret for at få adgang til indstillingen Manuel eksponering, som giver dig mulighed for at styre eksponeringskompensationen (lysstyrken) i tilstanden Kamera. Tryk på knappen til/fra ved siden af Manuel eksponering for at slå den til og fra.
  Når Manuel eksponering er aktiveret, kan du justere lysstyrken i dine billeder på en skala fra -2 (mørkere) til +2 (lysere) funktionsmenuen i tilstanden Kamera.
  Figur : Manuel eksponering i Avanceret
  Manuel eksponering i Avanceret
 • Hjælp og feedback: Tryk på Hjælp og feedback for at få vist artikler om, hvordan du bruger appen Kamera. Tryk på navnet på en artikel for at åbne den, eller tryk på Gennemse alle artikler for at finde flere artikler.
  Tryk på Feedback for at give feedback til udviklerne af appen Kamera. Din feedback sendes via e-mail og hjælper udviklerne med at forbedre appen.
  Figur : Hjælp og feedback
  Menuen Hjælp og feedback

Ændring af indstillinger i en tilstand

Indstillinger i en tilstand lader dig styre, hvordan hver tilstand i appen Kamera virker. Tryk på ikonet ellipse i nederste højre hjørne af skærmen for at åbne indstillingsmenuen for hver tilstand. Valgmulighederne varierer afhængigt af den valgte tilstand.
Funktion
Om funktionen
Funktionen findes i:
 Timer
Funktionen timer forsinker optagelsen af et billede i 3 eller 10 sekunder. Timeren viser nedtælling på skærmen og bipper én gang for hvert sekund, så du har tid til at komme i position til et selvportræt eller slutte dig til de andre til et gruppebillede.
Tryk på ikonet timer én eller flere gange for at aktivere timeren på 3 sekunder () eller 10 sekunder (), og for at deaktivere funktionen igen.
Kameratilstand.
 Gitterfirkanter
Brug funktionen gitterfirkanter til at slå gitterfirkanter fra eller til i søgeren. Gitterfirkanterne i søgeren hjælper dig med at justere og indstille fokus for motivet. Gitterfirkanterne kommer ikke med på det faktiske billede.
Tryk på ikonet gitterfirkanter for at slå indstillingen fra eller til.
Tilstandene Kamera, Video og Sløringseffekt.
 HDR (High Dynamic Range - højt dynamisk område)
Funktionen HDR opretter fotos med mindre kontrast mellem intense lyse og mørke eksponeringsområder. Områder af billedet, der er mørke ved en almindelig eksponering (skygger), er gjort lysere, og lyse områder (fremhævede) er gjort mørkere, hvilket resulterer i et billede med mere synlige detaljer.
Tryk på ikonet HDR for at slå funktionen til eller fra.
Kameratilstand.
 Blitz
Brug funktionen blitz til at tage billeder ved lav belysning.
Tryk på ikonet blitzfor at aktivere den. Tryk igen for at vælge automatisk blitz ().
Kameratilstand.
bemærk:
Blitzfunktionen er ikke tilgængelig, når HDR er aktiveret.
 Skift kamera
Med funktionen Skift kamera kan du vælge at bruge kameraet på forsiden eller kameraet på bagsiden. Brug kameraet på bagsiden til at tage billeder af andre personer og dine omgivelser. Brug kameraet på forsiden til at tage billeder af dig selv.
Tryk på ikonet skift kamera for at skifte mellem kameraet på forsiden og det på bagsiden.
Tilstandene Kamera, Video og Sløringseffekt.
 Eksponeringsværdi
Brug funktionen eksponeringsværdi til at justere eksponeringskompensation (lysstyrke) i billeder.
Tryk på ikonet eksponeringsværdi for at få adgang ti kompensationsskalaen fra -2 til +2 for at justere lysstyrken i dine billeder.
Kameratilstand.
bemærk:
Manuel eksponering skal være slået til under Indstillinger i afsnittet Avanceret for at funktionen eksponeringsværdi bliver tilgængelig.
 Vandret
Tryk på ikonet Liggende for at tage vandrette panoramabilleder. Liggende er standardindstillingen for tilstanden Panorama.
Panoramatilstand
 Stående
Tryk på ikonet Stående for at tage lodrette panoramabilleder.
Panoramatilstand
 Vidvinkel
Panoramabilleder med Vidvinkel omfatter et større lodret areal end for vandrette standardpanoramabilleder. Tryk på ikonet vidvinkel for at tage panoramabilleder med vidvinkel.
Panoramatilstand
 180 graders vidvinkel
Tryk på ikonet 180 graders vidvinkel for at optage 180 grader af omgivelserne og lave et rundet billede.
Panoramatilstand

Find andre kamera-apps til Android 5.0

Gå til Google Play Butik (på engelsk) for at finde andre apps, der kan bruges sammen med tablettens kamera.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...