hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-tablets - Arbejde med filer (Android 5.0/Lollipop)

Dette dokument omhandler HP- og Compaq-tablets med operativsystemet Android 5.0/Lollipop.
Din tablet har et internt lager samt mulighed for at udvide lageret ved hjælp af et hukommelseskort eller onlineløsninger til lagring i skyen. Brug dette dokument til at blive bekendt med mulighederne for lagring af filer på din tablet.

Brug af hukommelseskortlæseren

Hukommelseskort kan tilføje mere lagerplads til tabletten. Du kan oprette sikkerhedskopier af dine filer eller overføre filer og mapper mellem flere enheder ved hjælp af hukommelseskort. En app kan læse, skrive og slette data i enhver mappe på hukommelseskortet, som du giver appen adgang til. Du kan vælge hukommelseskortet, som den foretrukne installationsplacering til downloadede apps.

Isætning og udtagning af hukommelseskort

Placering og konfiguration af kortlæseren varierer afhængigt af tabletmodellen. En kortlæser kan placeres i et åbent stik, et stik placeret under en flap eller et stik med en flytbar bakke.
Følg vejledningen for den type kortlæserstik, der er på din tablet:

Kortlæserstik med en flytbart bakke

En kortlæserbakke kan være placeret på tablettens side. Følg disse trin for at indsætte et hukommelseskort i en model, der bruger en kortlæserbakke:
 1. Indsæt spidsen af en bøjet papirclips eller lignende objekt i kortlæserbakkens hul, indtil kortbakken udløser.
  Figur : Kortlæserbakke
  Kortlæserbakke
 2. Træk kortbakken ud, og placer microSD-kortet i bakken med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.
  Figur : Anbring kortet i bakken
  Anbring kortet i bakken
 3. Skub kortbakken tilbage i stikket på tabletten, indtil den låser.
Følg nedenstående trin for at fjerne hukommelseskortet fra kortlæserstikket:
 1. Demonter hukommelseskortet ved at følge trinene i afsnittet Demontering af et hukommelseskort.
 2. Indsæt spidsen af en bøjet papirclips eller lignende objekt i kortlæserbakkens hul, indtil kortbakken udløser.
 3. Træk kortbakken ud, og fjern hukommelseskortet.
 4. Skub den tomme kortbakke tilbage i stikket, indtil den låser.

Demontering af et hukommelseskort

Inden du fjerner et hukommelseskort, skal du bruge trinene i dette afsnit for at demontere kortet for sikker fjernelse fra tabletten:
  advarsel:
Hvis du vil undgå tab af data, skal du afmontere hukommelseskortene, inden du fjerner dem fra tabletten.
 1. Tryk på ikonet Alle programmer på startskærmbilledet, og tryk derefter på Indstillinger.
 2. I afsnittet Enheder, skal du trykke på Lagerplads.
  Figur : Lagerplads
  Lagerplads
 3. Find oversigten over SD-kort.
 4. Tryk på Demonter SD-kort.
  Figur : Demonter SD-kort
  Demonter SD-kort
  Hvis indstillingen Demonter SD-kort ikke er tilgængelig, er der ikke installeret noget kort. Hvis indstillingen viser Monter SD-kort, er kortet allerede afmonteret og kan fjernes.
 5. Tryk på OK for at bekræfte.
  Figur : Bekræft afmontering af SD-kort
  Bekræft afmontering af SD-kort

Sådan bruges HP Connected Drive (en online lagerløsning i skyen)

Online lagertjenester i skyen, f.eks. HP Connected Drive, gemmer dine filer online, så du har adgang til dem overalt. HP Connected Drive-appen leveres forudinstalleret på udvalgte tabletmodeller og kan også hentes fra Google Play Store (på engelsk). Yderligere oplysninger findes i HP-supportdokumentet Sådan bruges HP Connected Drive til at gemme og dele filer med.
Figur : Ikonet for HP Connected Drive
Ikonet for HP Connected Drive i listen over apps

Ofte stillede spørgsmål

Se følgende svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ'er) om at arbejde med filer på din tablet.

Kan jeg tilslutte min tablet til en computer for at overføre filer?

Ja, du kan tilslutte tabletten til en computer via et USB-kabel, der har et USB-stik i den ene ende og et mikro-USB-stik i den anden ende. Tilslut USB-forbindelsespunktet af kablet til en af USB-portene på din computer. Tilslut mikro-USB-forbindelsespunktet af kablet til mikro-USB-porten på tabletten. Vent på, at USB-driveren installeres på din computer. Hvis der er angivet en låseskærmsmetode (såsom mønster, PIN-kode eller adgangskode), skal du låse tabletten op. Tabletten vises som en ekstern lagerenhed på din computer.
bemærk:
Nogle tabletter har en vekselstrømsadapter med et USB-kabel, der kan kobles fra vekselstrømsadapteren. For at benytte dette skal du frakoble USB-kablet fra vekselstrømsadapteren og tilslutte USB-kablet til en af USB-portene på din computer. Tilslut den anden ende af kablet til mikro-USB-porten på tabletten.

Hvorfor kan jeg ikke se mine filer, når jeg tilslutter min tablet til en computer?

Du kan kun åbne lokalt gemte filer og mapper på den konto, du er logget på. Log på ejerkontoen for at få adgang til lokalt gemte filer og mapper på ejerkontoen. Log på en brugerkonto for at få adgang til lokalt gemte filer og mapper på brugerkontoen. Når du logger på tabletten på enten ejerkontoen eller en brugerkonto, skal du kontrollere, at skærmen er ulåst (hvis en låsemetode såsom mønster, PIN-kode eller adgangskode er indstillet).

Hvorfor kan jeg ikke se filerne på mit hukommelseskort?

Hvis du har isat et microSD-kort, men ikke kan finde filerne på tabletten, har den app, du bruger til at forsøge at få adgang til filerne, muligvis ikke tilladelse til at bruge hukommelseskortet. Prøv at bruge en anden app til at åbne filerne med.
Hvis du tidligere har brugt samme app til at få adgang til filer på hukommelseskortet i Android 5.0/Lollipop, og det ikke længere fungerer, skal du bruge følgende fremgangsmåde til at fejlfinde hukommelseskortet:
 1. Hvis det er muligt, skal du teste hukommelseskortet vha. en anden computer for at kontrollere, at det fungerer ordentligt.
  Hvis du ikke kan få adgang til kortet på den anden computer, kan der være et problem med kortet. Kontakt producenten af hukommelseskortet for at få support eller for at få kortet ombyttet. Hvis kortet fungerer korrekt, skal du fortsætte til næste trin.
 2. Fjern hukommelseskortet, og indsæt det i tabletten igen.
  Hvis tabletten nu kan se kortet og filerne, er du færdig. Hvis din tablet stadig ikke kan få adgang til kortet, skal du fortsætte til næste trin.
 3. Tryk på ikonet Alle programmer på startskærmbilledet, og tryk derefter på Indstillinger.
 4. I afsnittet Enheder, skal du trykke på Lagerplads.
  Figur : Lagerplads
  Lagerplads
 5. Tryk på Monter SD-kort.
  Figur : Monter SD-kort
  Monter SD-kort
  Hvis det ikke er muligt at montere dit kort, skal du fortsætte til næste trin.
 6. Når kortet er tilsluttet, skal du genstarte din tablet: Tryk på og hold tænd/sluk-knappen, tryk på Sluk. Når tabletten er slukket helt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen igen og holde den nede, indtil HP-logoet vises på skærmen.
  Hvis kortet stadig ikke er tilgængeligt, skal din tablet muligvis til service. Kontakt HP ved hjælp af fanen Kontakt support øverst på denne skærm.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...