hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Information vedrørende seneste sikkerhedshuller

   

  HP er opmærksom på de seneste sikkerhedhuller refereret til som “speculative execution side-channel attacks” som har effekt på mange moderne processorer (Intel, AMD og ARM) og styresystemer. HP vil løbende give informationsopdateringer på denne support side, som snart vil være tilgængelig. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - Afmontering og udskiftning: DIMM (Dual In-line Memory Module)

Indledning
Dette dokument beskriver fremgangsmåden for afmontering og udskiftning af DIMM-hukommelse.
Inden du udfører service
Sluk printeren
 • Fjern strømkablet.
    vigitig advarsel:
  Du kan forebygge skader på printeren ved at slukke den, vente 30 sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på printeren.
  advarsel:
Denne del indeholder komponenter, der er følsomme over for elektrostatisk udladning (ESD). For at reducere muligheden for ESD-beskadigelse skal du altid berøre metalkabinettet for at sørge for jordforbindelse, før du berører en ESD-følsom komponent.
Brug tabellen nedenfor til at finde det korrekte reservedelsnummer til din printer. Du kan bestille reservedelen på www.hp.com/buy/parts.
Reservedelsnummer for DIMM-hukommelse
5851-6422
DIMM-hukommelse inkl. instruktioner
Nødvendigt værktøj
 • Der kræves ikke noget særligt værktøj for at installere denne komponent.
Når service er fuldført
Tænd printeren
 • Tilslut strømkablet.
 • Brug tænd-/sluk-knappen til at tænde for printeren.
Test efter service
Kontrollér, at printeren starter i Klar-tilstand.
Udskriv en konfigurationsside for at sikre, at printeren fungerer korrekt.
Trin 1: Fjern processordækslet
 1. Tag fat i håndtaget på processordækslet (billedforklaring 1), og skub derefter dækslet mod den bagerste del af printeren for at fjerne det.
  Figur : Fjern processordækslet
 2. Åbn dækslet til processorholderen.
  Figur : Åbn dækslet til processorholderen
Trin 2: Afmonter harddisken (HDD)
  bemærk:
Hvis harddisken (ekstraudstyr) ikke er installeret, skal du springe dette trin over og gå til Trin 3: Afmonter DIMM-hukommelsen.
 1. Find harddisken (HDD) på processorkortet.
  Figur : Find harddisken
 2. Frigør én tap (billedforklaring 1), grib fat i harddiskens monteringsbeslag, og drej derefter stikenden af beslaget opad (billedforklaring 2) og væk fra processorkortet for at frigøre den.
  Figur : Frigør harddisken
 3. Skub harddisken mod printerens front (billedforklaring 1) for at frigøre én tap (billedforklaring 2) fra stikket (billedforklaring 3) i processorholderen, og fjern derefter harddisken.
  Figur : Fjern harddisken
Trin 3: Afmonter DIMM-hukommelsen
 1. Find DIMM-hukommelsen, der er installeret på processorkortet.
  Figur : Finde solid-state-hukommelsen (DIMM)
 2. Træk DIMM-hukommelsen lige ud af processorkortet for at fjerne den.
  Figur : Fjern det mellemliggende overførselsbælte (DIMM)
Trin 4: Pak den nye DIMM-hukommelse ud
Pak den nye reservedel ud af emballagen.
  advarsel:
Denne del indeholder komponenter, der er følsomme over for elektrostatisk udladning (ESD). For at reducere muligheden for ESD-beskadigelse skal du altid berøre metalkabinettet for at sørge for jordforbindelse, før du berører en ESD-følsom komponent.
  bemærk:
HP anbefaler ansvarsbevidst bortskaffelse af de defekte dele.
Genanvendelse og udpakning
Figur : Genanvendelse og udpakning
Trin 5: Installation af DIMM-hukommelse
 1. Bemærk, at DIMM-stikket (billedforklaring 1) er specialformet og kun kan installeres i én retning i processorstikket (billedforklaring 2).
  Figur : DIMM-stik
 2. Juster DIMM-stikket efter stikket på processorkortet, og skub derefter DIMM på plads i processorkortet for at installere den. Sørg for, at DIMM sidder helt fast i stikket.
  Figur : Montere det mellemliggende overførselsbælte (DIMM)
Trin 6: Installer harddisken (HDD)
  bemærk:
Hvis harddisken (ekstraudstyr) ikke blev afmonteret, skal du springe dette trin over og gå til Trin 7: Installer processordækslet.
 1. Installer tappen (billedforklaring 1) på harddiskbeslaget i åbningen (billedforklaring 2) på processorkortet, og skub derefter harddisken mod printerens bagside (billedforklaring 3).
    bemærk:
  Hvis det er første gang, harddisken installeres, skal du fjerne den forhåndsindsatte etiket, der dækker åbningen i kabinettet (billedforklaring 2).
  Figur : Installer tappen
 2. Drej harddisken nedad mod processorkortet, og tryk ned. Sørg for, at fastholdelsestappen (billedforklaring 1) klikker i hullet (billedforklaring 2) på processorkortet, og at låsen til stikket (billedforklaring 3) klikker på plads i stikket (billedforklaring 4).
  Figur : Montere det mellemliggende overførselsbælte (HDD)
 3. Kontrollér, at harddisken sidder helt fast i stikket (billedforklaring 1), og at fastholdelsestappen (billedforklaring 2) er klikket på plads.
  Figur : Kontrollér harddiskinstallation
Trin 7: Installer processordækslet
 1. Luk dækslet til processorholderen.
  Figur : Luk dækslet til processorholderen
 2. Juster tapperne (figur 1) på processordækslet med fordybningerne (figur 2) i det højre dæksel, og skub derefter processordækslet mod printerens front for at montere det.
  Figur : Juster tapperne efter åbningerne

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...