hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - Vælg en udskriftsbakke

Udskriv til den øverste udskriftsbakke (standard)
Den øverste udskriftsbakke samler udskrifterne med forsiden nedad i den korrekte rækkefølge. Brug denne bakke til de fleste udskriftsjob, også transparenter. Hvis du vil bruge den øverste udskriftsbakke, skal du kontrollere, at den bageste udskriftsbakke er lukket. Undgå at åbne eller lukke den bageste udskriftsbakke under udskrivning for at undgå papirstop.
Figur : Øverste udskriftsbakke
Udskriv til den bageste udskriftsbakke
Produktet udskriver altid til den bagerste udskriftsbakke, hvis den er åben. Papir, som udskrives til denne bakke, vil komme ud med forsiden opad og med den sidste side øverst (omvendt rækkefølge).
Udskrivning fra bakke 1 til den bagerste udskriftsbakke giver den mest direkte vej. Hvis du åbner den bagerste udskriftsbakke, kan det muligvis forbedre ydeevnen for følgende elementer:
 • Konvolutter
 • Etiketter
 • Papir i små specialformater
 • Postkort
 • Papir, der er tungere end 120 g/m2.
Hvis den bageste udskriftsbakke åbnes, deaktiveres dupleksenheden (hvis den er installeret) og den øverste udskriftsbakke. Undgå at åbne eller lukke den bageste udskriftsbakke under udskrivning for at undgå papirstop.
 1. Tag fat i håndtaget øverst på bakken, og træk bakken nedad for at åbne den bageste udskriftsbakke.
  Figur : Øverste udskriftsbakke
 2. Skub forlængeren ud.
  Figur : Øverste udskriftsbakke
Udskriv til stableren eller hæfteenheden/stableren (ekstraudstyr)
Den bagerste udskriftsbakke på stableren (ekstraudstyr) kan rumme op til 500 ark papir på 75 g/m2. Den har kapacitet til standard- og specialpapirformater. Brug af stableren øger produktets udskriftskapacitet til i alt 1.000 ark. Udskriftsjob sendes først til standardudskriftsbakken og derefter til stablerbakken.
Den bagerste udskriftsbakke på hæfteenheden/stableren (ekstraudstyr) kan rumme op til 500 ark papir på 75 g/m2. Den har kapacitet til standard- og specialpapirformater, men kun formaterne Letter, Legal og A4 kan hæftes. Brug af hæfteenheden/stableren øger produktets udskriftskapacitet til i alt 1.000 ark. Job, der ikke kræver hæftning, sendes først til standardudskriftsbakken og derefter til stablerbakken.
Hvis du vil udskrive til stableren eller hæfteenheden/stableren (ekstraudstyr), skal du vælge denne mulighed i printerdriveren.
  bemærk:
Hvis der er installeret en hæfter/stabler, roterer produktet automatisk det udskrevne billede 180°. Dette gælder for alle papirformater, uanset om jobbet skal hæftes eller ej. Papirtyper, der skal udskrives i den korrekte retning (f.eks. brevpapir eller papir med huller), skal muligvis vendes.
Papirretning til ilægning i bakke 1
Papirtype
Enkeltsidet udskrivning, ingen hæfteenhed/stabler
Dobbeltsidet udskrivning, ingen hæfteenhed/stabler
Enkeltsidet udskrivning med hæfteenhed/stabler
Dobbeltsidet udskrivning med hæfteenhed/stabler
Brevpapir, fortrykt eller forhullet.
Forside opad
Øverste kant først ind i produktet
Forside nedad
Nederste kant ind mod produktet
Forside opad
Nederste kant ind mod produktet
Forside nedad
Øverste kant først ind i produktet
Papirretning til ilægning i bakke 2 og bakkerne til 500 ark
Papirtype
Enkeltsidet udskrivning, ingen hæfteenhed/stabler
Dobbeltsidet udskrivning, ingen hæfteenhed/stabler
Enkeltsidet udskrivning med hæfteenhed/stabler
Dobbeltsidet udskrivning med hæfteenhed/stabler
Brevpapir, fortrykt eller forhullet.
Forside nedad
Øverste kant imod bakkens forkant
Forside opad
Nederste kant imod bakkens forkant
Forside nedad
Nederste kant imod bakkens forkant
Forside opad
Øverste kant imod bakkens forkant
Udskriv til postkassen med 5 bakker
Postkassen med 5 bakker (ekstraudstyr) omfatter fem udskriftsbakker, som kan konfigureres fra kontrolpanelet til at sortere udskriftsjob på forskellige måder.
 • Postkasse: Hver bakke er knyttet til en bruger eller en brugergruppe. Dette er standardindstillingen. Job sorteres af den person, som sendte jobbet.
 • Stabler: Produktet bruger alle bakkerne til at stable kopier af et job. Job sendes først til den nederste bakke, derefter til den næstnederste bakke osv. Når alle bakker er fyldt, stopper produktet.
 • Jobseparator: Hvert udskriftsjob sendes til en ny bakke. Job sendes til en tom bakke, først til den øverste bakke og derefter videre nedad til den nederste bakke.
 • Sætvis: Produktet sorterer kopierne af et enkelt udskriftsjob i separate bakker.
Konfigurer postkassetilstanden
 1. Tryk på knappen Hjem på produktets kontrolpanel.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Administration
  • Postkasse med flere udskriftsbakker, indstillinger
  • Driftstilstand
 3. Vælg én af driftstilstandene, og tryk derefter på eller berør knappen OK.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...