hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Color LaserJet Enterprise M552, M553 - Afmontering og udskiftning: Harddisk (HDD)

Indledning
Dette dokument beskriver fremgangsmåden for afmontering og udskiftning af harddisken (HDD).
Inden du udfører service
Sluk printeren
 • Fjern strømkablet.
    vigitig advarsel:
  Du kan forebygge skader på printeren ved at slukke den, vente 30 sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på printeren.
  advarsel:
Denne del indeholder komponenter, der er følsomme over for elektrostatisk udladning (ESD). For at reducere muligheden for ESD-beskadigelse skal du altid berøre metalkabinettet for at sørge for jordforbindelse, før du berører en ESD-følsom komponent.
  bemærk:
Du må ikke udskifte processorkortet, DC-controlleren og eMMC-elektronikkortet eller harddisken samtidig i løbet af den samme printerservicering. Hvis du gør det, kan det gøre printeren ustabil eller uarbejdsdygtig.
Brug tabellen nedenfor til at finde det korrekte reservedelsnummer til din printer. Du kan bestille reservedelen på www.hp.com/buy/parts.
Reservedelsnummer for harddisksæt (HDD)
5851-6417
Harddisk (HDD) inkl. instruktioner
Nødvendigt værktøj
 • Der kræves ikke noget særligt værktøj for at afmontere denne reservedel.
Når service er fuldført
Sørg for, at processordækslet sidder helt fast, og at fingerskruerne er skruet fast, når du har sat det på plads igen.
Tænd printeren
 • Tilslut strømkablet.
 • Brug tænd-/sluk-knappen til at tænde for printeren.
Test efter service
Udskriv en konfigurationsside for at sikre, at printeren fungerer korrekt.
Trin 1: Fjern processordækslet
 1. Find processordækslet.
  Figur : Find processordækslet
 2. Løsn de to fingerskruer (billedforklaring 1). Tag fat i de to fingerskruer, og skub derefter dækslet væk fra printeren for at fjerne det.
    bemærk:
  Hvis det er nødvendigt, kan du bruge kanten af en mønt til at dreje fingerskruerne.
  Figur : Løsn fingerskruerne
Trin 2: Afmonter harddisken (HDD)
  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Frigør én tap (billedforklaring 1), grib fat i harddiskens monteringsbeslag, og drej derefter stikenden af beslaget opad (billedforklaring 2) og væk fra processorkortet for at frigøre den.
  Figur : Frigør harddisken
 2. Skub harddisken væk fra printeren for at fjerne den.
  Figur : Fjern det mellemliggende overførselsbælte (HDD)
Trin 3: Pak den nye HDD ud
Pak den nye enhed ud af emballagen.
  advarsel:
ESD-følsom komponent.
  bemærk:
HP anbefaler ansvarsbevidst bortskaffelse af den defekte enhed.
Figur : Illustration af genanvendelse og udpakning
Trin 4: Installer harddisken (HDD)
  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Juster enden af holderen (billedforklaring 1) efter åbningen i kabinettet (billedforklaring 2), og skub derefter harddisken ind i printeren (billedforklaring 3) for at sætte holderen fast i kabinettet.
    bemærk:
  Hvis det er første gang, harddisken installeres, skal du fjerne den forhåndsindsatte etiket, der dækker åbningen i kabinettet (billedforklaring 2).
  Figur : Installer holderen
 2. Drej harddiskstikket (billedforklaring 1) nedad og ind i stikkene (billedforklaring 2) på processorkortet for at installere den.
    bemærk:
  Sørg for, at tapperne (billedforklaring 2) klikker på plads, og at harddisken er installeret korrekt.
  Figur : Frigør harddisken
Trin 5: Installer processordækslet
 1. Skub dækslet på printeren (billedforklaring 1) for at installere det.
    bemærk:
  Sørg for, at tapperne på processordækslet passer til åbningerne i printeren (billedforklaring 2). Stram de to fingerskruer (billedforklaring 3).
    bemærk:
  Hvis det er nødvendigt, kan du bruge kanten af en mønt til at dreje fingerskruerne.
  Figur : Montere dækslet
Trin 6: Geninstaller produktfirmwaren
  bemærk:
Brug følgende fremgangsmåde til at geninstallere firmwaren, hvis denne installation er en udskiftning af harddisken.
 1. Du skal gøre et af følgende:
   1. Vælg Get drivers, Software, and Firmware, og vælg derefter det relevante produkt efter navn.
      bemærk:
    Der kan være angivet mere end én produktmodel. Sørg for at vælge den korrekte model, så den opgraderede firmware understøtter alle produktets funktioner.
   2. Vælg driversprog og operativsystem.
   3. Find firmwaredownloaden, og vælg derefter Download.
  • Uden for USA skal du gå til www.hp.com/support.
   1. Vælg dit land/område.
   2. Vælg Drivere og downloads.
   3. Indtast produktnavnet i dialogboksen Find mit produkt, og vælg derefter .
      bemærk:
    Klik på linket Hvordan finder jeg mit produktnavn/-nummer? for at se en kort video om, hvordan du identificerer printerens navn og nummer.
   4. Vælg det rigtige produkt efter navn.
      bemærk:
    Der kan være angivet mere end én produktmodel. Sørg for at vælge den korrekte model, så den opgraderede firmware understøtter alle produktets funktioner.
   5. Vælg driversprog og operativsystem.
   6. Find firmwaredownloaden, og vælg derefter Download.
 2. Kopier firmwareopgraderingsfilen til rodmappen på et USB-flashdrev. Firmwareopgraderingsfilen har filtypenavnet .bdl.
 3. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten tæt ved printerens kontrolpanel.
 4. Tænd for printeren.
 5. Følgende meddelelse vises på kontrolpanelet afhængigt af produktkonfigurationen:
  • Kun eMMC installeret: Fejl: 99.39.67 eMMC kan ikke startes
  • Harddisk (ekstraudstyr) installeret: Fejl: 99.09.63 Forkert disk
  Tryk på knappen OK for at fortsætte.
 6. Vent, til menuen Opstart vises på kontrolpaneldisplayet, og tryk derefter på knappen pil ned for at rulle til 3 Administrator. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 7. Tryk på knappen pil ned for at rulle til 1 Download. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 8. Tryk på knappen pil ned for at rulle til 3 USB-drev. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 9. Der kan være flere .bdl-filer. Tryk på knappen pil ned for at rulle til den firmwareopgraderingsfil, som du hentede tidligere. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 10. Vent, mens filen overføres. Når overførslen er fuldført, vises meddelelsen Fuldført på skærmen.
 11. Sluk printeren, fjern USB-flashdrevet, og tænd printeren igen. Vent nogle minutter, mens printeren starter. Hvis opgraderingen mislykkes, skal du prøve at sende firmwareopgraderingsfilen igen.
  bemærk:
Hvis opgraderingen mislykkes igen, skal du kontakte HP-support på www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...