hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Information vedrørende seneste sikkerhedshuller

   

  HP er opmærksom på de seneste sikkerhedhuller refereret til som “speculative execution side-channel attacks” som har effekt på mange moderne processorer (Intel, AMD og ARM) og styresystemer. HP vil løbende give informationsopdateringer på denne support side, som snart vil være tilgængelig. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP bærbare pc'er - Opsætning af Bluetooth-forbindelser (Windows 7)

Dette dokument vedrører bærbare HP-pc'er med Windows 7.
Hvis computeren bruger Windows Vista, skal du se HP bærbare pc'er - Opsætning af Bluetooth-forbindelser med Vista.
Hvis computeren bruger Windows XP, skal du seHP bærbare pc'er - Opsætning af Bluetooth-forbindelser med XP.
Bluetooth-adapteren til bærbare pc'er gør kortrækkende radioforbindelser til et trådløst personligt netværk (PAN) og kan få adgang til andre Bluetooth-kompatible enheder, såsom andre computere, mobiltelefoner, headsets, mus og printere.
Da Bluetooth-funktionen opretter forbindelse til computeren via radio i stedet for gennem kabler, kan enhederne flyttes rundt og forblive tilsluttet til computeren. Bluetooth-enheder kan automatisk tilsluttes til computeren, når de kommer inden for computerens tjenesteområde. Det typiske tjenesteområde for computere eller mobiltelefoner er ca. 9 meter. Det er dog kun ca. 1 meter for et headset eller et tastatur.
Hvis du bevæger dig ud af headsettets modtagelsesområde eller slukker det, kan der blive vist en fejlmeddelelse:
Figur : Fejlmeddelelse
Billede af en fejlmeddelelse fra lydenheden.
Hvis en sådan fejlmeddelelse vises, skal du gennemgå opstart og forbindelse igen.
Nogle, men ikke alle, bærbare HP-pc'er sælges med indbyggede trådløse Bluetooth-funktioner. Produktspecifikationsdokumenterne, der fulgte med computeren, angiver, om din computer har en Bluetooth-enhed eller ej. HP Wireless Assistant kan også bruges til at kontrollere, at enheden er installeret og aktiveret, da den kun viser trådløse enheder, der er installeret på computeren.
Downloade HP Bluetooth-driveren og bruge enhedsguiden i Windows 7
Før konfiguration af Bluetooth-forbindelser skal du klikke på HP Bluetooth-driver for at downloade SoftPaq fra HP's websted og bruge guiden Tilføj en enhed for automatisk at registrere din Bluetooth-enhed eller identificere problemet.
Kør guiden Tilføj en enhed ved at følge disse trin.
 1. Klik på Start, skriv tilføj i søgefeltet, og vælg Tilføj en enhed på listen. Guiden søger efter enheder, der kan tilføjes til computeren.
 2. Når din enhed er blevet fundet, kan du tilføje Bluetooth-enheden til din computer.
Hvis enheden ikke blev fundet, skal du prøve disse handlinger og køre guiden Tilføj en enhed igen:
 • Sørg for, at enheden er fuldt opladet eller tilsluttet til vekselstrømsadapteren.
 • Sørg for, at din Bluetooth-enhed er tændt og i registreringstilstand. For at forstå, hvordan du skal gøre din Bluetooth-enhed synlig, skal du læse den vejledning, der fulgte med din enhed.
Læs resten af dette dokument for manuelt at konfigurere Bluetooth-forbindelser med din computer.
Installer HP Bluetooth-softwaren
Opdater driverne til din Bluetooth-software fra HP. Dette bidrager til, at din enhed kører og arbejder mere effektivt. Klik på Bluetooth HP-software for at downloade SoftPaq fra HP's websted.
Slukke Bluetooth-ikonet, hvis computeren ikke har Bluetooth
Bluetooth-ikonet vises muligvis på proceslinjen, selvom computeren ikke har en Bluetooth-enhed. Hvis du har læst dit specifikationsark, og computeren ikke har en Bluetooth-enhed, kan du skjule Bluetooth-ikonet.
Du kan skjule ikonet ved at følge disse trin:
 1. Klik på ikonet Vis ikoner, og klik derefter på Tilpas.
 2. Under listen Funktionsmåder skal du klikke på rullelisten Vis ikon og meddelelser og vælge Skjul ikon og meddelelser.
Bluetooth-ikonet vises nu ikke længere på proceslinjen.
Kontroller, at enheden er tændt, og aktiver HP Network Assistant og Mobilitetscenter
De fleste bærbare pc'er har en kontakt eller en knap på kabinettet, der sender strøm til Bluetooth-enheder og trådløse netværksenheder. Et indikatorlys lyser blåt, når Bluetooth- eller Wi-Fi-kommunikationsenhederne er tændt. Indikatoren lyser gult, når strømmen til enheden er slået fra. Indikatoren lyser ikke, når strømmen til enheden er slået fra. Brug HP Wireless Assistant eller HP Mobilitetscenter til at aktivere eller deaktivere de forskellige trådløse funktioner.
 • Deaktivering af Bluetooth-knappen afslutter eventuelle enhedsforbindelser, der har været åbnet.
 • Indstilling af computeren til dvaletilstand slukker også Bluetooth-funktionen.
Når du har tændt din enhed, kan du se, hvilke Bluetooth-enheder der er tændt og inden for din computers rækkevidde. Se afsnittet Scan for yderligere Bluetooth-enheder i dette dokument.
Kontroller, at enheden er installeret og aktiveret med HP Network Assistant
HP Wireless Assistant giver dig mulighed for at kontrollere, at en Bluetooth-enhed er installeret og for at kontrollere status for de trådløse enheder på computeren. For at aktivere Bluetooth-enheden skal du gøre følgende:
 1. Klik på Start, skriv wireless i søgefeltet, og vælg derefter HP Wireless Assistant på listen.
  Figur : Installerede trådløse enheder
  Billede af HP Wireless Assistant.
 2. Som standard viser kolonnen Status, at begge de trådløse enheder er enten slået til (aktiveret) eller slået fra (deaktiveret). Som standard vises kolonnen Handling ikke.
Hvis du vil styre en af de trådløse enheder individuelt, uden at det berører de andre enheder, skal du klikke på Egenskaber og derefter vælge de uafhængige kontrolelementer for indstillingen for de installerede trådløse enheder.
Figur : HP Wireless Assistant - Egenskaber
Billede af HP Wireless Assistant, siden Egenskaber.
Hvis du har fjernet HP Wireless Assistant, kan den geninstalleres ved hjælp af Recovery Manager.
 1. Klik på Start, skriv recovery i søgefeltet, og vælg derefter Recovery Manager på listen for at åbne HP Recovery Manager.
 2. Under Jeg har brug for øjeblikkelig hjælp skal du vælge Geninstallation af softwareprogram og derefter klikke på Næste.
 3. Vælg HP Wireless Assistant, og klik derefter på Næste.
Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen af HP Wireless Assistant.
Kontroller, at enheden er installeret og aktiveret med Windows Mobilitetscenter
Med Windows Mobilitetscenter kan du slå Bluetooth-enheder til og fra. For at slå Bluetooth-enheder til eller fra skal du gøre følgende:
 1. Klik på Start, skriv mobilitet i søgefeltet, og vælg derefter Windows Mobilitetscenter på listen for at åbne Windows Mobilitetscenter.
  Figur : Windows Mobilitetscenter
  Billede af Windows Mobilitetscenter, åbningsside.
 2. Brug rullemenuens punkter i valg af de integrerede trådløse enheder for at slå enhederne til eller fra.
Par computeren og en anden Bluetooth-computer
Når computeren er konfigureret som vært, kan den finde andre computere og oprette forbindelse. Af sikkerhedsgrunde skal forbindelserne være parret, hvilket betyder, at computerne skal bruge samme kommunikationsprotokoller og udveksle en sikkerhedskode, før der overføres filer. Computerne skal kun parres manuelt én gang. Efter den manuelle parring kan computerne enten:
 • genkende hinanden og automatisk oprette forbindelse til hinanden
 • kræve, at du manuelt skal angive en statisk kode, før enhederne genkender hinanden og opretter forbindelse.
Hvis du vil parre computeren (foretage den indledende forbindelse) til en anden Bluetooth-computer, skal du tænde begge enheder og gøre følgende:
 1. Højreklik på Bluetooth-ikonet , og vælg indstillingen Tilføj en Bluetooth-enhed.
 2. Vælg den ønskede enhed på listen over tilgængelige Bluetooth-enheder, og klik derefter på Næste.
 3. Vælg den ønskede type parring. Bedst sikkerhed opnår du ved at vælge indstillingen Opret en parringskode til mig, og klik derefter på Næste.
 4. Computeren opretter og viser en unik kode. Computeren sender også en anmodning til den ønskede eksterne enhed, og en anmodningsmeddelelse vises på enheden.
 5. Klik på anmodningsmeddelelsen på den eksterne enhed, skriv den unikke parringskode i kodefeltet, og klik derefter på Næste for at acceptere koden.
    bemærk:
  Anmodningen får timeout, hvis koden ikke indtastes hurtigt. Klik på Pil tilbage i øverste venstre hjørne af vinduet for at vende tilbage til forrige trin, og prøv forbindelsen igen.
 6. Giv enhederne tid til at fuldføre forbindelsen.
  En meddelelse vises på værtscomputeren, når forbindelsen er oprettet.
 7. Klik på Luk for at lukke forbindelsesvinduet.
Bluetooth-enheden på værtscomputeren og den eksterne enhed kan identificere hinanden og overføre oplysninger.
Konfigurer computeren som vært
For at konfigurere computeren som vært, skal du konfigurere den til at udsende sit signal, så andre Bluetooth-enheder kan finde den og danne par med den. Når værtscomputeren er blevet parret med den ønskede Bluetooth-enhed, kan du vende tilbage og slukke sending for at holde din computer sikker.
Før du bruger computeren i netværk med andre computere eller til at få adgang til andre Bluetooth-enheder, skal nogle grundlæggende indstillinger være konfigureret. Konfigurationen lader computeren fungere som vært og oprette forbindelse til andre enheder. Når du har kontrolleret, at Bluetooth-knappen er tændt og enheden er aktiveret, skal du gøre følgende:
 1. Højreklik på Bluetooth-ikonet på proceslinjen, og vælg indstillingen Åbn Bluetooth-indstillinger.
 2. Kontroller følgende indstillinger på fanen Indstillinger:
  Figur : Bluetooth-egenskaber
  Billede af Bluetooth-radio, siden Egenskaber.
  • Under registrering, skal du vælge indstillingen Tillad Bluetooth-enheder at finde denne computer.
     bemærk:
   Du bør fjerne markeringen fra denne indstilling (når du har parret computeren og den ønskede Bluetooth-enhed), så den ikke kan ses af andre, for at sikre din computersikkerhed.
  • Under Forbindelser skal du vælge både indstillingen Tillad Bluetooth-enheder at oprette forbindelse til denne computer og Giv besked, når en ny Bluetooth-enhed vil oprette forbindelse.
  • Vælg om nødvendigt indstillingen Vis Bluetooth-ikonet i meddelelsesområdet.
 3. Marker følgende indstillinger under fanen Del:
  • Vælg indstillingen Tillad eksterne enheder at gennemse, sende og modtage.
  • Brug Gennemse til at vælge en standardmappe til at sende og modtage filer.
Computeren kan nu ses af andre Bluetooth-enheder og tillade forbindelser mellem de enheder.
Hvad kan jeg gøre med Bluetooth?
Overførsel af en fil fra værtscomputeren til en anden computer eller mobil enhed
Når to Bluetooth-enheder er blevet parret, kan filer overføres fra en enhed til den anden med almindelig Windows-funktionalitet. Hvis du vil overføre en fil til en computer eller en mobil enhed, skal du gøre følgende:
 1. Åbn Windows Stifinder, og naviger til den mappe, der indeholder den fil, du vil overføre.
 2. Højreklik på den ønskede fil, vælg Send til, og klik derefter på Bluetooth-enhed.
 3. Vælg den ønskede Bluetooth-enhed på listen, og klik derefter på Næste.
  • Hvis Bluetooth-enhederne er blevet parret, overfører computeren filen til standard Bluetooth-dokumentfilen på den eksterne enhed.
  • Hvis Bluetooth-enhederne ikke er blevet parret, beder computeren dig om at Skrive parringskoden for enheden, før den overfører filen.
 4. Afhængigt af sikkerheden kan enheden, der modtager filen, bede om tilladelse til overførslen.
  Figur : Bekræftelse af Bluetooth-filoverførsel
  Billede af bekræftelsen af Bluetooth-filoverførsel.
Scanning efter yderligere Bluetooth-enheder
Hvis du vil scanne efter yderligere Bluetooth-enheder, skal du gøre følgende:
 1. Højreklik på Bluetooth-ikonet, og vælg derefter Tilføj en Bluetooth-enhed for at åbne guiden Tilføj en Bluetooth-enhed.
 2. Vælg indstillingen Min enhed er installeret og klar til at blive fundet, og klik derefter på Næste.
Yderligere Bluetooth-enheder, der er tændt og inden for rækkevidde af din computer, vises.
Opret forbindelse til en Bluetooth-printer eller serielt forbundet enhed
Den bærbare computer kan forbindes til en serielt forbundet Bluetooth-enhed eller -printer.
 1. Tænd Bluetooth-enhederne.
 2. Installer den printersoftware, der leveres sammen med Bluetooth-printeren. Der er flere oplysninger i brugervejledningen til printeren.
 3. Under installationen af printeren bliver du bedt om at vælge, hvordan printeren skal forbindes. Vælg indstillingen Bluetooth. Udfør installationen af printeren.
 4. Dobbeltklik på ikonet Bluetooth på proceslinjen.
 5. I menulinjen skal du klikke på Bluetooth og derefter Enhedskonfiguration.
 6. Find den serielt forbundne Bluetooth-port på fanen Klientprogrammer, og skriv navnet på porten helt til højre, f.eks. COM4. Noter navnet på COM-porten.
 7. Luk vinduet Bluetooth-konfiguration.
 8. Klik på Start, skriv printere i søgefeltet, og vælg derefter Enheder og printere på listen.
 9. Højreklik på ikonet for Bluetooth-printeren, og vælg Egenskaber.
 10. Marker afkrydsningsfeltet ud for det portnavn, du skrev ned, på fanen Porte, og klik derefter på OK. Det betyder, at det er muligt at få adgang til printeren via den serielle Bluetooth-port. Test printeren ved at udskrive noget fra et program eller en fil.
Tilslutning af Bluetooth-radioen
For at konfigurere Bluetooth-lyd skal den indstilles til at udsende sit signal, så andre Bluetooth-enheder kan finde den og danne par med den. Når værtscomputeren er blevet parret med den ønskede Bluetooth-enhed, kan du vende tilbage og slukke sending for at holde din computer sikker.
 1. Aktiver Bluetooth-headsettet.
 2. Højreklik på Bluetooth-ikonet på proceslinjen, og vælg indstillingen Åbn Bluetooth-indstillinger.
 3. Vælg under fanen Lyd den ønskede Bluetooth-enhed, og klik på Opret forbindelse.
  Figur : Bluetooth-indstillinger - Opret forbindelse
  Billede af Bluetooth-indstillinger - med Opret forbindelse fremhævet.
 4. Start det ønskede program til lydafspilning.
Lyden bør nu kunne høres gennem Bluetooth-headsettet. Afhængigt af den konkrete headsetmodel er der muligvis et vindue med egenskaber, der kan aktivere avancerede funktioner.
Figur : Bluetooth - Avancerede funktioner
Billede af siden Bluetooth - Avancerede funktioner.
Du kan finde flere oplysninger i producentens anvisninger.
Fejlfinding af Bluetooth-lydproblemer
Hvis lydprogrammet spillede, før du tilsluttede headsettet, fungerer headsettet muligvis ikke. Prøv at stoppe og genstarte afspilningsprogrammet. Lyden bør nu kunne høres gennem headsettet efter genstart af afspilningsprogrammet.
Hvis stop og genstart af afspilningsprogrammet ikke hjælper, skal du bruge lydprogrammet til at kontrollere, at headsettet fungerer korrekt.
Brug lydprogrammet ved at følge trinnene herunder.
 1. Klik på Start, skriv lyd i søgefeltet, og vælg derefter Lyd på listen.
 2. Klik på fanen Afspilning, hvis den ikke allerede er synlig.
Enhedens status vises. Enheden med den grønne markering ud for sig er den aktive enhed.
Figur : Lyd - fanen Afspilning
Billede af Lyd - fanen Afspilning.
Hvis du bevæger dig ud af headsettets modtagelsesområde eller slukker det, kan der blive vist en fejlmeddelelse:
Figur : Lydenhedsfejl
Billede af meddelelsen om lydenhedsfejl, hvis headsettet er uden for modtageområdet.
Hvis en sådan fejlmeddelelse vises, skal du gennemgå opstart og forbindelse igen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...