hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-pc'er - Brug af Recovery Manager til at genoprette software og drivere (Windows 7)

Dette dokument vedrører pc'er fra HP og Compaq, der er blevet leveret med Windows 7 installeret.
HP Recovery Manager er et softwareprogram til Windows, som leveres med HP's forbruger-pc'er. Brug HP Recovery Manager til at geninstallere nogle af de hardwaredrivere og softwareprogrammer, der oprindeligt fulgte med din HP-computer. Ikke al software er tilgængelig til at blive geninstalleret.
bemærk:
Hvis operativsystemet på din computer ændres, eller hvis HP Recovery-partionen fjernes, fjernes HP Recovery Manager også, og trinene i dette dokument virker ikke. Hvis det sker, skal du udføre en fuld systemgendannelse for at gendanne hele softwaresættet eller installere en ny version af den software, du prøvede at gendanne.
bemærk:
Hvis din computer er blevet konfigureret efter ordre, skal du geninstallere nogle softwareprogrammer i fuld version ved hjælp af de softwareinstallationsdiske, der fulgte med computeren.

Geninstallation af hardwaredriver

Brug følgende trin til geninstallation af fabriksinstallerede hardwaredrivere:
 1. Klik på Start (), Alle programmer, Recovery Manager og derefter på Recovery Manager igen.
  Figur : Recovery Manager
  Hovedskærmbillede for Recovery Manager
 2. Under Jeg har brug for øjeblikkelig hjælp skal du klikke på Geninstallation af hardwaredriver.
 3. På velkomstskærmbilledet for Geninstallation af hardwaredriver skal du klikke på Næste.
 4. Vælg en driver, der skal geninstalleres, og klik derefter på Næste.
  Hvis den driver, du vil geninstallere, ikke står på listen, skal du vælge Driveren er ikke på listen og derefter klikke på Næste. Følg de viste instruktioner for at bruge Windows Enhedshåndtering til at geninstallere drivere.
  Figur : Vælg den driver, der skal geninstalleres
  Vinduet Geninstallation af hardwaredriver
  Recovery Manager geninstallerer driveren.
 5. Når driverinstallationen er udført, skal du klikke på Udfør for at genstarte computeren.

Geninstallation af softwareprogram

Brug følgende trin til at geninstallere fabriksinstallerede programmer:
 1. Klik på Start (), Alle programmer, Recovery Manager og derefter på Recovery Manager igen.
  Figur : Recovery Manager
  Hovedskærmbillede for Recovery Manager
 2. Under Jeg har brug for øjeblikkelig hjælp skal du klikke på Geninstallation af softwareprogram.
 3. På velkomstskærmbilledet for Geninstallation af softwareprogram skal du klikke på Næste.
 4. Søg på listen med Fabriksinstallerede programmer efter det softwareprogram, du vil geninstallere.
  • Hvis softwareprogrammet står på listen, skal du vælge titlen.
  • Hvis det program, du vil geninstallere, ikke står på listen, skal du vælge Programmet er ikke på listen og derefter klikke på Next. Følg vejledningen for at geninstallere programmet.
  Figur : Vælg det program, der skal geninstalleres
  Vinduet Geninstallation af softwareprogram
 5. Klik på Næste.
  • Hvis du ikke bliver bedt om at afinstallere programmet inden geninstallation, skal du fortsætte til næste trin.
  • Hvis du bliver bedt om at afinstallere programmet inden geninstallation, skal du følge disse trin.
   1. Klik på Start () og derefter på Kontrolpanel.
   2. Under Programmer skal du klikke Fjern et program.
    Vinduet Fjern eller rediger et program åbnes.
    Figur : Fjern eller rediger et program
    Skærmbilledet Fjern eller rediger et program
   3. Vælg det program, du vil fjerne.
   4. Klik på Fjern eller Fjern/rediger øverst på programlisten.
   5. Læs og reager på meddelelser, der åbnes, mens softwaren fjernes fra computeren.
   6. Når programmet er afinstalleret, skal du fortsætte geninstallationen via programmet Recovery Manager.
 6. Når geninstallationen er fuldført, skal du vælge Ja og derefter Udfør for at genstarte computeren.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...