hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP All-in-One-faxprodukter - Kan ikke sende eller modtage faxer: Fejlfinding af faxproblemer

Trin 1: Tidligere trin
Sørg for, at følgende ting er tilgængelige for at fuldføre fejlfindingstrinnene i dette dokument:
 • En anden faxenhed til test: Telefonnummeret til en anden faxmaskine, der kan bruges til at kontrollere, om HP-faxen sender og modtager korrekt. Denne fax kan være placeret i samme bygning (på en anden telefonlinje) eller et andet sted, hvor der er en person, der kan hjælpe.
 • En telefon med en enkelt line: Denne telefon skal bruges til test af telefonlinjen.
 • Det originale HP-faxkabel, der fulgte med enheden.
Trin 2: Test af telefonlinjen og telefonkablet
Dette trin tester både telefonlinjen og telefonkablet. Dette gøres ved at følge vejledningen nedenfor:
 1. Tag telefonkablet ud bag på HP-faxen.
 2. Slut telefonkablet til en telefon med en enkelt linje.
 3. Tag telefonrøret, og lyt efter en klartone.
  • Hvis der ikke høres en klartone, skal du udskifte telefonkablet med et andet, og lytte efter en klartone igen.
   • Hvis der er en klartone nu, skal du tage telefonkablet fra testtelefonen og sætte det i porten til faxlinjen bag på HP-faxen (se billedet nedenfor).
    Når det er gjort, skal du teste afsendelses- og modtagefunktionerne på HP-faxproduktet.
   • Hvis der stadig ikke er en klartone, skal du stoppe her og kontakte din telefontjenesteudbyder for at få hjælp.
  • Hvis der er en klartone, skal du følge trinnene nedenfor:
   1. Ring til et lokalt telefonnummer, og kontroller, at opkaldet kan gennemføres.
    • Hvis det udgående opkald ikke kan gennemføres, skal du stoppe her og kontakte din telefontjenesteudbyder for at få hjælp.
    • Hvis det udgående opkald gennemføres korrekt, skal du fortsætte fejlfindingen (trin 2).
   2. Få nogen til at ringe op til dit nummer fra en anden telefonlinje for at kontrollere, at telefonen ringer og det indgående opkald kan besvares (lad telefonen ringe tre gange, før du besvarer opkaldet).
    • Hvis linjen ringer kortvarigt og derefter stopper, kan der være en anden enhed, der svarer på linjen. Denne enhed kan være en kortterminal eller et computermodem, der er tilsluttet telefonlinjen og indstillet til at besvare indgående opkald. Prøv at identificere, hvilken enhed der besvarer opkaldet, kobl den fra linjen, og test igen.
    • Hvis det indgående opkald ikke kan modtages, skal du stoppe her og kontakte din telefontjenesteudbyder for at få hjælp.
    • Hvis det indgående opkald gennemføres korrekt, skal du gå til næste afsnit: Verificering af faxens konfiguration og indstillinger.
Trin 3: Verificering af faxens konfiguration og indstillinger
Følg trinnene nedenfor for at konfigurere faxen med en basiskonfiguration for at teste HP-faxens funktioner:
 1. Fjern eventuelle yderligere enheder, der deler telefonlinjen. Disse enheder kan være tilsluttet direkte bag på HP-faxproduktet eller til et anden stik i væggen på den samme linje (herunder telefonsvarere i et andet rum eller på den samme telefonlinje og eventuelle linje-splittere og forlængerkabler).
 2. Slut faxen til en almindelig analog telefonlinje. Se How to setup your HP Fax product on an Analog line for at lære, hvordan du gør dette, og vend tilbage til dette dokument, når konfigurationen er gennemført.
 3. Aktiver indstillingen Auto Answer ved at trykke på knappen Auto Answer på HP-faxens frontpanel.
    bemærk:
  Den grønne lysdiode for Auto Answer skal tænde, når indstillingen Auto Answer er aktiveret.
    bemærk:
  Hvis der ikke er en knap, der hedder Auto Answer på din enheds frontpanel, skal du læse brugervejledningen for at lære, hvordan du aktiverer denne indstilling.
    bemærk:
  Hvis den grønne lysdiode for Auto Answer stadig er slukket, selvom der er trykket på knappen Auto Answer, skal du kontrollere, at HP-faxproduktet er sat direkte i stikkontakten (uden om en eventuel overspændingssikring) og/eller prøve en anden stikkontakt. Derudover skal du sørge for, at frontpanelet er monteret korrekt (se billedet nedenfor).
 4. Konfigurer faxindstillingerne som angivet nedenfor:
  Indstilling på fax-menu
  Indstilling
  Answer Ring Pattern (eller Answer Pattern)
  All Rings
  Automatic Reports Setup
  Every Error
 5. Send en fax til test-faxmaskinen, og få en person til at sende en fax til din HP-faxenhed.
  Hvis der stadig ikke kan sendes eller modtages faxer, skal du læse det følgende afsnit og afgøre, hvilket punkt der bedst beskriver problemet, og følge de anviste trin.
Faxer kan sendes, men ikke modtages
Gennemse oplysningerne nedenfor for at afgøre, hvorfor faxer ikke modtages:
 1. Telefonselskabets tjenester: Kontroller, om du har en af følgende tjenester på telefonlinjen aktiveret:
  • Voicemail
  • Ventende opkald
  • Taksttone
  • Skjul nummer
  • Sikkerhedsscreening
  • Afvisning af anonyme opkald
  • Administration af indkommende opkald
  Disse telefontjenester har til formål at forebygge uønskede opkald, så de kan muligvis også stoppe indgående faxer. Kontakt telefonselskabet for at deaktivere disse funktioner, da de kan forstyrre faxkommunikation.
 2. Hvis du ønsker automatisk faxmodtagelse, skal du kontrollere, at funktionen Automatic Answering er aktiveret ved at kontrollere, at den grønne lysdiode for Automatic Answering er tændt, eller ved hjælp af enhedens hovedmenu (hvis der ikke er en Auto Answer-knap på enhedens frontpanel).
  Derudover skal du kontrollere, at værdien for Rings to Answer er indstillet til et antal ringninger der er lig med eller større end én.
    bemærk:
  Hvis din HP-faxmodel har en Answer Mode-knap, skal denne indstilles til en af de følgende værdier:
  • Fax
  • FaxTel
  • Answer Machine
 3. Hvis din HP-fax er en model i HP PSC 2200-serien eller HP Officejet 6100-serien, og faxen afbryder opkaldene, eller hvis faxer ikke kan modtages, skal du downloade og installere den HP-firmwareopgradering, der er tilgængelig til disse produkter.
  Følg trinnene nedenfor for at downloade og installere firmwareopgraderingen til din model:
  1. Klik på linket Software & Drivers Downloads.
  2. Indtast modelnummeret i tekstfeltet (f.eks. HP PSC 2210xi).
  3. Klik på søgepil-linket til højre for feltet til indtastning af tekst.
     bemærk:
   Måske skal du vælge produktet fra en liste over modeller.
  4. På siden Software Download skal du vælge dit operativsystem (f.eks. Windows XP).
  5. Find linket Firmware Upgrade, og klik på det.
  6. Vælg det bibliotek, hvor de downloadede filer skal gemmes, og vent, indtil filen er helt downloadet.
  7. Installer opdateringen ved at dobbeltklikke på den downloadede fil og følge vejledningen fra assistenten.
 4. Hvis der er sluttet en telefonsvarer til den samme linje, kan der opstå problemer med modtagelse af fax. Disse kan løses ved at ændre indstillinger eller telefonlinje-tilslutninger.
  For mere information om brug af en telefonsvarer eller en tjeneste af typen Ringemønster for svar kan du se dokumentet Using your HP Fax product with a telephone answering machine (TAM).
 5. Hvis din linje ikke er analog, kan du se dokumentet How to setup your HP Fax product on an ISDN, PBX and ADSL line for at lære, hvordan du løser problemet, når HP-faxen konfigureres på en af denne type linjer.
 6. Hvis faxer stadig ikke kan modtages, skal du gå til afsnittet Faxer kan ikke sendes eller modtages, eller det kan ikke afgøres, hvad problemet er.
Faxer kan modtages, men ikke sendes
Følg disse trin for at løse problemet:
 1. Kontroller, at nummeret er indtastet korrekt. Du skal indtaste alle de cifre, der kræves for at foretage en telefonopringning fra den samme linje. Dette omfatter cifre, der skal tastes for at få adgang til en ekstern linje eller til fjernopkaldstjenester.
 2. Hvis der er brugt kortnummer til opkald, eller faxen er blevet sendt fra din computer, skal du udskrive den side, der skal faxes, og manuelt indtaste nummeret på HP-faxens frontpanel.
 3. Kontroller, at den korrekte af indstillingerne Tone Dialing og Pulse Dialing er indstillet på HP-faxproduktet, afhængigt af din udbyder af telefontjenester eller PBX.
    bemærk:
  Se brugervejledningen til HP-faxen for at få at vide, hvordan du indstiller denne værdi.
 4. Hvis faxer sendes korrekt fra HP-faxens frontpanel, men ikke bliver sendt fra pc'en (hvis din HP-fax understøtter pc-fax), skal du teste kommunikationen mellem HP All-in-One-produktet og computeren ved at klikke på knappen Status i programmet HP Director eller forsøge at udskrive et dokument.
  • Hvis tilstanden rapporteres som afbrudt forbindelse, eller hvis udskrivning mislykkes, skal du kontrollere, at kommunikationskablet fra computeren til HP All-in-One-enheden er korrekt tilsluttet, og genstarte computeren.
  • Hvis der stadig ikke kan etableres kommunikation, skal du foretage fejlfinding af kommunikationsfejlen.
 5. Hvis faxer stadig ikke kan modtages, skal du gå til afsnittet Faxer kan ikke sendes eller modtages, eller det kan ikke afgøres, hvad problemet er.
Faxer mislykkes periodisk eller kun med ét faxnummer
Kontroller følgende for at finde årsagen til fejlen:
 • Hvis der er støj på telefonlinjen, kan faxkommunikation mislykkes. Det tilrådes at få foretaget kontrol af og service på telefonlinjen af telefonselskabet (eller få en eventuel anden part til at kontrollere sin linje).
    bemærk:
  Telefonlinjens kvalitet er den mest almindelige årsag til periodiske faxfejl. Desuden er der i visse ældre lokaler og bygninger utilstrækkelig telefonledningsføring.
 • Hvis en farvefax ikke kan sendes, kan du prøve at sende en sort/hvid-fax til den samme maskine.
    bemærk:
  Når en farvefax sendes til en fax uden farvefunktion, viser din fax normalt en meddelelse, der giver dig mulighed for at sende faxen som sort/hvid, men det er muligvis ikke altid tilfældet.
  Send ikke faxer i farver, medmindre det er sikkert, at den anden faxmaskine kan modtage faxer i farver.
 • Undersøg telefonkablet fra stikket i væggen til HP-faxproduktet. Det bør ikke være rullet sammen eller længere end nødvendigt.
    bemærk:
  Et sammenrullet kabel kan forårsage krydstale eller ekko på linjen. Desuden kan signalstyrken og kvaliteten gå tabt i lange kabler.
  Sørg for, at du anvender det oprindelige faxkabel (der fulgte med dit HP-faxprodukt). Ellers fungerer HP-faxproduktet måske ikke korrekt.
 • Kontroller, at kabelføringen af telefonledningen (og eventuelle andre kabler, der ikke er tilsluttet det samme stik, men deler den samme linje) ikke er i nærheden af elektriske husholdningsapparater (elmotorer, blæsere, elektrisk køkkenudstyr eller tv-apparater) og/eller nær koaksialkabler.
    bemærk:
  Mange af disse enheder har ikke tilstrækkelig elektrisk afskærmning og kan påvirke telefonlinjen med det elektromagnetiske felt (EMF).
 • Nogle HP-faxmodeller kan blokere faxer, der sendes fra bestemte telefonnumre. Kontroller, at det telefonnummer, faxen sendes fra, ikke er blokeret i faxens software. Denne indstilling findes normalt i feltet Fax History i programmet HP Director.
 • Slå Error Correction Mode (ECM) fra, eller slå det til igen, afhængigt af dets aktuelle tilstand. Følg vejledningen i dokumentet, Changing the Error Correction Mode (ECM) Setting for at lære, hvordan du ændrer konfigurationen af ECM.
 • Hvis faxer stadig ikke kan sendes eller modtages, skal du gå til næste afsnit Faxer kan ikke sendes eller modtages, eller det kan ikke afgøres, hvad problemet er.
Faxer kan ikke sendes eller modtages, eller det kan ikke afgøres, hvad problemet er
Følg disse trin, hvis ingen af de foregående afsnit har hjulpet med at løse dit problem:
Trin 1: Reinitialiser faxmaskinen, og kontroller den
 1. Tænd for HP-faxmaskinen (hvis den ikke allerede er tændt).
 2. Tag strømstikket ud fra HP-faxmaskinens bagside.
    advarsel:
  Undlad at slukke enheden, før du frakobler kablet.
 3. Kontroller, at telefonkablet er sat helt ind i faxmaskinen. Hvis din model har en flytbar Line Interface Unit (LIU), som telefonlinjen sættes i, skal du kontrollere, at den er korrekt fastgjort.
  Hvis HP-faxen er en model i HP Officejet R80-serien, skal du kontrollere, at kablet, som går fra den automatiske dokumentføderenhed til bagsiden af den nederste del af din HP All-in-One, er tilsluttet.
 4. Tilslut strømledningen igen. Når faxen er reinitialiseret, og den er klar, skal du prøve at sende og modtage faxer igen. Hvis afsendelse eller modtagelse af fax stadig mislykkes, skal du gå til næste trin.
Trin 2: Kontroller forbindelserne
Kontroller kabeltilslutningerne ved at følge vejledningen nedenfor:
 1. Se følgende dokument for at lære, hvordan du tilslutter dit HP-faxprodukt til en analog linje, How to set up your HP Fax product on an analog line.
  Hvis dit HP-faxprodukt er tilsluttet en ISDN-, PBX- eller ADSL-linje, skal du se følgende dokument How to set up your HP Fax product on an ISDN, PBX and ADSL line.
 2. Hvis der er tilsluttet andre enheder (nummervisere, telefonsvarere osv.) til den samme telefonlinje, skal du frakoble alle disse enheder, også selvom de ikke er sluttet til det samme stik eller er i et andet rum, og derefter prøve at sende og modtage en fax.
  • Hvis det er muligt at sende og modtage faxer efter frakobling af de andre enheder, skal du tilkoble disse enheder igen én ad gangen for at finde ud af, hvilken enhed der forårsager problemet.
  • Hvis du stadig ikke kan faxe, skal du gå til trin 3: Kontroller telefonlinjen.
     bemærk:
   Lad indtil videre de andre enheder være frakoblet.
Trin 3: Kontroller telefonlinjen
Følgende er påkrævet for at kontrollere telefonlinjen:
 • En anden faxenhed til test. Telefonnummeret til en anden faxmaskine, der kan bruges til at kontrollere, om HP-faxen sender og modtager korrekt. Denne fax kan være placeret i samme bygning (på en anden telefonlinje) eller et andet sted, hvor der er en person, der kan hjælpe.
 • En telefon med en enkelt line. Denne telefon skal bruges til at teste telefonlinjen og forskellige faxfunktioner.
Kontroller telefonlinjens tilstand ved at følge disse trin:
 1. Tag telefonkablet ud af HP-faxmaskinen, og slut kablet til en almindelig telefon med én linje.
 2. Tag telefonrøret, og lyt efter en klartone.
  Hvis der ikke høres en klartone, skal du udskifte telefonkablet mellem vægstikket og telefonen med et andet kabel. Hvis der ikke kan høres en klartone, skal du kontakte teleselskabet for at få hjælp.
 3. Foretag et opkald til en kendt fax:
  • Hvis modtagerfaxen besvarer opkaldet på linjen, skal du fortsætte til trin 4.
  • Hvis opkaldet ikke går igennem, skal du prøve en andet nummer. Hvis dette andet opkald også mislykkes, skal du udskifte telefonkablet og prøve igen. Hvis fejlen opstår igen, selvom du har udskiftet kablet, skal du kontakte telefonselskabet for at få hjælp.
 4. Læg på, og ring til dit telefonnummer fra en anden linje (f.eks. en mobiltelefon), eller få en anden til at ringe til dit nummer. Hvis telefonen ringer, og opkaldet kan besvares, skal du fortsætte til trin 5. Hvis telefonen ikke ringer, når der ringes op, skal du udskifte telefonkablet og prøve igen. Hvis den stadig ikke ringer, selvom du har udskiftet kablet, skal du kontakte telefonselskabet for at få hjælp.
 5. Tag telefonkablet ud af telefonen, og slut det til faxen igen. Før du foretager et opkald, skal du ændre faxindstillingerne til dem, der er angivet i tabellen nedenfor, ved at trykke på knappen Setup, Menu eller Fax Menu (afhængigt af modellen) flere gange for at få adgang til menuen Basic Fax Setup eller menuen Advanced Fax Setup.
  Indstilling på fax-menu
  Indstilling
  Answer Ring Pattern (eller Answer Pattern)
  All Rings
  Automatic Reports Setup
  Every Error
  Som alternativ er det muligt at nulstille HP-faxmaskinen til standard-fabriksindstillingerne ved at vælge indstillingen i menuen Maintenance, Status and Maintenance eller Tools.
    bemærk:
  På nogle HP All-in-One-modeller kan faxindstillingerne ændres fra softwaren. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.
 6. Følgende rækkefølge af begivenheder forekommer, hvis faxen fungerer korrekt:
  Ved afsendelse af en fax
  1. Når faxmaskinen begynder at kalde op, kan der kortvarigt høres en klartone efterfulgt af lyden af faxen, der kalder op. Frontpanelets display viser meddelelsen Dialing.
  2. Når faxen, der modtager opkaldet, svarer, udveksler de to faxer toner, og meddelelsen Connecting vises på frontpanelets display på dit HP-faxprodukt.
   I denne fase sammenligner de to faxmaskiner funktioner, udveksler oplysninger om, hvordan faxen skal sendes, og prøver at fastlægge den mest pålidelige transmissionshastighed.
  3. Når forbindelsen er oprettet, modtages faxsiden (-siderne). Receiving page 1 eller en lignende meddelelse vises på frontpanelets display.
  4. Efter at faxsiden (-siderne) er sendt, vises meddelelsen Fax sent OK eller en lignende meddelelse på frontpanelet.
  Ved modtagelse af en fax
  1. Når din HP-fax besvarer opkaldet, skifter meddelelsen på frontpanelets display fra Answering eller Ringing til Connecting. I den fase, hvor forbindelsen oprettes, sammenligner de to faxmaskiner deres funktioner, udveksler oplysninger om, hvordan faxen skal sendes, og prøver at fastlægge den mest pålidelige transmissionshastighed.
  2. Når der er oprettet forbindelse, sendes faxsiden (-siderne). Receiving page 1 eller en lignende meddelelse vises på frontpanelets display.
  3. Efter at faxsiden (-siderne) er modtaget, vises meddelelsen Fax received OK eller en lignende meddelelse på frontpanelet.
    bemærk:
  Hvis nogle af de ovenstående trin ikke forekommer, fungerer HP-faxproduktet ikke korrekt. Fortsæt til trin 4: Sidste trin, du kan prøve, inden du kontakter HP.
  Ring til samme faxnummer, du ringede til i trin 3 ved hjælp af frontpanelet. Hold øje med frontpanelets display, og lyt til faxen.
  • Hvis afsendelsen af faxen lykkes, skal du fortsætte til trin 7.
  • Hvis der ikke kan høres en klartone, og/eller den anden fax ikke besvarer opkaldet, kan du prøve at ringe til en anden faxmaskine (den første er måske optaget) for at kontrollere, om du får samme resultat. Hvis det andet forsøg også mislykkes, skal du gå til trin 4: Sidste trin, du kan prøve, inden du kontakter HP.
  • Hvis du kan høre, at den anden faxmaskine besvarer opkaldet og bipper, men displayet på din fax ikke skifter fra Dialing til Connecting, registrerer din HP-faxmaskine ikke tonerne fra den anden faxmaskine. Fortsæt til trin 4: Sidste trin, du kan prøve, inden du kontakter HP.
 7. Få ejeren af den anden faxmaskine til at sende en fax til nummeret på din HP-fax. Hold øje med frontpanelets display, og lyt efter, mens faxen forsøger at oprette forbindelse.
  • Hvis faxen modtages, er problemet blevet løst, og faxmaskinen fungerer som den skal.
  • Hvis du ikke kan høre din HP-faxmaskine ringe, og/eller den ikke besvarer opkaldet, når den anden fax ringer op, skal du få dem til at prøve igen for at bekræfte, at der er en fejl. Hvis det andet forsøg også mislykkes, skal du gå til trin 4: Sidste trin, du kan prøve, inden du kontakter HP.
  • Hvis din HP-fax ringer kortvarigt og derefter stopper, er der en anden enhed, der svarer på linjen (en anden fax, en kortterminal, pc-fax-, kommunikationssoftware eller voicemail).
  • Hvis din fax besvarer opkaldet, skifter meddelelsen på frontpanelets display fra Answering til Connecting. Hvis det ikke sker, registrerer din HP-fax ikke tonerne fra den anden faxmaskine. Fortsæt til trin 4: Sidste trin, du kan prøve, inden du kontakter HP.
Trin 4: Sidste trin, du kan prøve, inden du kontakter HP
 1. Nulstil din HP-fax. En delvis nulstilling fører alle faxindstillingerne tilbage til standardværdierne. Indstillingerne for Country/Language skal måske konfigureres igen.
 2. Se HP-brugervejledningen, hvis du er i tvivl om, hvordan du konfigurerer din HP-fax, og hvilke funktioner der skal aktiveres.
 3. Fortsæt til afsnittet Fejlfinding og hjælp, hvis du vil kontakte HP om et andet problem eller noget, du er i tvivl om.
Andre faxproblemer
Faxer er tomme eller har lodrette streger
Hvis alle dine sendte faxer er tomme eller har lodrette streger, skal du tage en kopi fra HP-faxproduktet (HP-faxproduktet bruger den samme mekanisme til både kopiering og afsendelse af fax).
 • Hvis kopien udskrives korrekt, er der måske et problem på modtagerens faxmaskine.
 • Hvis kopien er tom, fungerer scanneren ikke korrekt og kræver service.
 • Hvis kopien har mørke lodrette streger, skal scannerglaspladen og den hvide referencelinje rengøres. Se dokumentet Cleaning of an HP All-in-One or Fax Product, hvis du vil have flere oplysninger.
Hvis modtagne faxer er tomme eller har lodrette streger, skal du udskrive en selvtestrapport (se brugervejledningen for at lære, hvordan du skal gøre det).
 • Hvis rapporten ikke udskrives korrekt, skal du udskifte den sorte blækpatron.
 • Hvis rapporten udskrives korrekt, har problemet sandsynligvis noget at gøre med afsenderfaxmaskinen. Prøv at modtage en fax fra en anden faxmaskine.
Faxer mislykkes, når computeren går i pausetilstand eller slumretilstand
  advarsel:
Brug ikke pause- eller slumretilstand på computeren, når den er tilsluttet et HP All-in-One-produkt. HP All-in-One-produktet opretholder kontakt med computeren. Når computeren går i pause- eller strømbesparelsestilstand, kan de processer, som kommunikerer med både enheden og computeren, ikke fungere. Dette vil medføre afbrudt kommunikation.
Følg trinnene nedenfor for at deaktivere pausetilstand på computeren:
 1. Klik på Start, Indstillinger, og derefter på Kontrolpanel.
 2. Dobbeltklik på ikonet for Strømstyring.
 3. Skift indstilling for Sluk for harddiske til Aldrig, og klik derefter på OK.
På nogle computere er der en automatisk pausetilstand, der skal deaktiveres i BIOS. Måden, man får adgang til BIOS og BIOS-indstillingerne på, kan variere afhængigt af computerens mærke (kontakt computerproducenten for at få hjælp).
Fejlfinding og hjælp
Se HP-brugervejledningen, hvis du er i tvivl om, hvordan du installerer og konfigurerer dit HP-faxprodukt.
Klik eventuelt på linket Contact HP øverst på siden.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...