hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Bærbare computere fra HP - Fejlfinding for tastatur på bærbar computer (Windows 7)

Dette dokument vedrører bærbare computere fra HP og Compaq med Windows 7.
Brug disse oplysninger ved fejlfinding af almindelige tastaturproblemer på bærbare computere.
Der sker ikke noget, når tasterne trykkes ned (tastaturet virker ikke)
Hvis dit tastatur ikke virker, skal du prøve følgende trin:
 1. Luk computeren ned, og genstart den.
 2. Tryk på tasten Esc gentagne gange, indtil menuen Start vises.
    bemærk:
  Hvis menuen Start ikke åbnes, virker den integrerede tastaturhardware ikke. Det integrerede tastatur i den bærbare computer skal til service eller udskiftes. Hvis du vil fortsætte med at bruge den bærbare computer, skal du tilslutte et USB-tastatur med kabler til en USB-port og genstarte computeren.
 3. Hvis skærmbilledet for menuen Start åbnes, skal du trykke på tasten F10 for at åbne BIOS-indstillingerne. Tryk på F5 for at indlæse standardindstillingerne, og tryk derefter på F10 for at acceptere ændringerne.
 4. Genstart computeren.
  Hvis tastaturet virker i Windows, er du færdig.
  Hvis tastaturet ikke fungerer i Windows, skal du fortsætte med disse trin for at afinstallere og geninstallere tastatursoftwaren i Enhedshåndtering.
 5. Klik på Start , og klik derefter på Kontrolpanel.
  Kontrolpanelet åbnes.
 6. Klik på Hardware og lyd.
  Figur : Kontrolpanel
  Billede af Kontrolpanel
 7. Klik på Enhedshåndtering under Enheder og printere.
  Figur : Hardware og lyd
  Billede af siden Hardware og lyd i kontrolpanelet
  Enhedshåndtering åbner.
 8. Klik på Vis, og vælg Vis skjulte enheder.
  Figur : Vis skjulte enheder
  Vis skjulte enheder
 9. Dobbeltklik på Tastaturer, højreklik på et tastaturnavn, og klik på Fjern for at fjerne enheden fra Windows.
  Figur : Knappen Fjern
  Knappen Fjern tastatur
 10. Genstart computeren.
 11. Tastaturet bør nu fungere korrekt.
 12. Din computer leveres med flere softwareprogrammer, der kan teste tastaturet for fejl på taster eller hardware. Du kan få flere oplysninger i HP-supportdokumentet Test for hardwarefejl
Tasterne på den bærbare computer reagerer langsomt på tryk
Hvis der er en kort forsinkelse fra det tidspunkt, hvor du trykker på en tast, til tegnet vises på skærmen, er funktionen Filtertaster muligvis aktiveret. Funktionen Filtertaster giver flere muligheder for tastetryk, når du skal finjustere tasteforsinkelse og forhindre utilsigtede tastetryk. Hvis du vil deaktivere Filtertaster og vende tilbage til standardtastaturfunktioner, skal du følge disse trin:
 1. Klik på Start, og skriv tastatur i feltet Søg. Vælg derefter Skift, hvordan tastaturet virker under Kontrolpanel.
  Figur : Åbning af Funktioner til øget tilgængelighed
  Funktioner til øget tilgængelighed Skift, hvordan tastaturet virker
 2. Fjern markeringen fra Aktivér filtertaster. Klik derefter på Konfigurer filtertaster.
  Figur : Gør tastaturet lettere at bruge
  Billede af tastaturindstillinger i Funktioner til øget tilgængelighed
 3. Fjern markeringen ud for Aktivér Filtertaster, når der trykkes på Skift i otte sekunder.
  Figur : Konfigurer filtertaster
  Billede af siden Indstillinger for filtertaster
 4. Klik på Anvend, klik på OK, og luk derefter Funktioner til øget tilgængelighed.
  Tasterne bør reagere hurtigere.
Ved tryk på en tast på den bærbare computer skrives flere tegn
Hvis der vises to eller flere tegn, når du trykker på en tast, skal du følge disse trin for at justere forsinkelsen for tastegentagelse:
 1. Klik på Start, og skriv tastatur i feltet Søg. Klik derefter på Tastatur under Kontrolpanel.
  Figur : Åbning af tastaturegenskaber
  Åbning af tastaturegenskaber
  Siden Tastaturegenskaber åbnes.
 2. Du kan indstille skyderen for Ventetid før gentagelse til Lang. Klik på Anvend, og klik derefter på OK.
  Figur : Tastaturegenskaber
  Billede af vinduet Tastaturegenskaber
Den bærbare computer bipper ved indtastning
Hvis computeren af og til bipper, når du taster, er Til/fra-taster eller Træge taster aktiveret. Til/fra-taster kan få computeren til at bippe, når du trykker på låsetasterne. Træge taster kan få computeren til at bippe, når du trykker på tasterne Ctrl, Alt, Skift eller låsetasterne. Følg disse trin for at deaktivere Træge taster og Til/fra-taster:
 1. Klik på Start, og skriv tastatur i feltet Søg. Klik derefter på Skift, hvordan tastaturet virker under Kontrolpanel.
  Figur : Åbning af Funktioner til øget tilgængelighed
  Åbning af Funktioner til øget tilgængelighed
 2. Hvis markeret, skal du fjerne markeringen fra Aktivér træge taster. Klik derefter på Konfigurer træge taster.
  Figur : Gør tastaturet lettere at bruge
  Konfiguration af træge taster
  Siden Konfigurer træge taster åbnes.
 3. Fjern markeringen ud for Aktivér Filtertaster, når der trykkes på Skift i fem sekunder.
  Figur : Konfigurer træge taster
  Billede af indstillinger for træge taster
 4. Klik på Anvend, og klik derefter på OK for at vende tilbage til siden Gør tastaturet lettere at bruge.
 5. Fjern markeringen ud for Aktivér til/fra-taster.
  Hvis markeret, skal du fjerne markeringen fra Aktivér til/fra-taster ved at holde tasten NUM LOCK nede i fem sekunder.
  Figur : Ændring af indstillinger for Til/fra taster
  Ændring af indstillinger for Til/fra taster
 6. Klik på Anvend, klik på OK, og luk derefter Funktioner til øget tilgængelighed.
  Biplydene er nu deaktiveret.
Der vises forkerte tegn ved indtastning, ændring af tastatursprog eller Dvorak
Hvis der vises forkerte tegn, når du indtaster eller prøver at bruge et andet tastatur, skal du følge disse trin for at synkronisere Windows med den type tastatur, du bruger:
 1. Klik på Start , og skriv derefter område i feltet Søg. Klik på Internationale/sproglige indstillinger på listen med søgeresultater.
  Figur : Søgning efter område
  Billede af søgeresultater for område
 2. Klik på fanen Tastaturlayout og sprog , og klik derefter på Skift tastaturer.
  Figur : Tastaturlayout og sprog
  Billede af fanen Tastaturlayout og sprog
  Siden Teksttjenester og inputsprog åbnes.
 3. Klik på Tilføj.
  Figur : Teksttjenester og inputsprog
  Billede af vinduet Teksttjenester og inputsprog
 4. Vælg det tastatur, du vil bruge, og klik på OK.
  Figur : Tilføj inputsprog
  Billede af vinduet Tilføj inputsprog
 5. Fra siden Teksttjenester og inputsprog skal du vælge det nye tastatur på listen og klikke på Flyt opad, indtil det står øverst på listen. Dette gør det standardtastaturet.
  Figur : Teksttjenester og inputsprog
  Billede af vinduet Teksttjenester og inputsprog
 6. Klik på OK. Du kan nu bruge det nye tastatur.
  Hvis du oplever, at den nye tastaturtjeneste fungerer korrekt, og du ikke ønsker at bruge andre tastaturer, skal du gentage disse trin og vælge Fjern for den tastaturtjenesten, du ikke har brug for.
En tast på den bærbare computer sidder fast
Hvis en tast har sat sig fast, så den ikke kan trykkes ned, behøver du sandsynligvis ikke udskifte din bærbare computer. Mange tastaturer har taster, der kan fjernes ved at indsætte en almindelig kniv under en kant af tasten og forsigtigt vippe øverste og nederste kant op. Når en tast er blevet fjernet, skal du rengøre tastens underside og dens plads på tastaturet med en vatpind med lidt alkohol. Derefter kan du klikke tasten på plads igen.
  advarsel:
Hvis en tast sidder fast, og den bærbare computer stadig er dækket af garantien, kan du overveje at kontakte HP for eventuelt at få den bærbare computer byttet, inden du giver dig til at fjerne tasten.
  advarsel:
Indsæt en almindelig kniv højst en halv cm under kanten af tasten for at undgå at beskadige pladen under tasten.
Figur : Tasten lirkes op med den almindelige kniv, tasten rengøres med vatpinden
Billede af, hvordan en tast fjernes, og der gøres rent under den.
Andre tip til, hvad du kan gøre, hvis en tast har sat sig fast:
 • Sluk for den bærbare computer, og frakobl vekselstrømsadapteren, før du forsøger at ordne tastaturet.
 • Hvis din bærbare computer har et batteri, der kan tages ud, skal du fjerne batteriet, før du fjerner tasten.
 • Hvis tasten sidder fast, fordi der er spildt væske eller andre substanser i tastaturet, er rengøring muligvis den eneste løsning.
 • Større taster som f.eks. mellemrumstasten og Enter har muligvis en lille metalstift til støtte. Denne stift skal sættes fast i tasten og tastaturet, inden tasten placeres på tastaturet igen.
  Figur : Forbindelsespunkt for metalstift til mellemrumstasten
  Billede af den lille metalstift under de lange taster.
Hvis tasten ikke kan løsnes, eller hvis tastaturets taster ikke er af den type, der kan fjernes, skal computeren til service.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...