hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Computere fra HP - Musefunktioner og indstillinger (Windows 7)

Dette dokument beskriver, hvordan man bruger musefunktionerne i Windows 7-miljøet.

Brug af din mus

Musen er en håndholdt enhed, som du bruger til at arbejde med i Windows-miljøet. Den følgende liste beskriver de grundlæggende musefunktioner:
 • Peg på og vælg objekter på skærmen.
 • Vælg og/eller flyt data eller filer ved at trække og slippe.
 • Start programmer og genveje, eller åben filer.
 • Rul op/ned i programvinduer eller websider ved at klikke og holde på et rullepanel, eller ved at bevæge musehjulet (det tredje knaphjul på nogle musemodeller).

Musemarkør

Musemarkøren er et grafisk billede af markøren, som vises på skærmen, når musen er aktiv. Når musemarkøren bevæger sig hen over objekter, ændres billedet for at vise den tilknyttede funktion. For eksempel er standardmarkørbilledet for en pil Normal markering. Når computeren kører en kommando, vises cirklen Optaget på skærmen.
Se Ændring af din musemarkør for fremgangsmåde til at tilpasse markøren.

Museklik

Følgende liste beskriver typer af museklik:
 • Klik - et enkelt tryk på venstre museknap; vælger data og udfører kommandoer.
 • Dobbeltklik - to hurtige tryk på venstre museknap; åbner filer eller mapper, åbner genveje (et dobbeltklik skal være to klik hurtigt efter hinanden, da det ellers kan tolkes som to enkeltklik). Se Juster hastighed for dobbeltklik for trin til at justere hastigheden for dobbeltklik.
 • Højreklik - et klik på højre museknap (også kendt som alternativ klik); viser genvejsmenuer og rullemenuer. I nogle programmer giver højreklik adgang til kontekstafhængige oplysninger eller specifik hjælp for det pågældende element.
 • Centerklik - nogle musetyper understøtter klik med rulleknappen eller en museknap i midten til at frembringer et klik, som bruges af nogle programmer. For eksempel vil klik en gang på rulleknappen i Explorer åbne en rulle-grafik, som tillader dig at rulle op eller ned, afhængigt af placeringen af museikonen.
 • Træk-og-slip eller vælg - tryk og hold venstre museknap nede. Når du bruger markeringsfunktionen på tekst, markeres eller fremhæves teksten. Når du bruger træk og slip på fil- og mappe- niveau, kan du flytte filer eller mapper:
  • Fra en mappe til en anden
  • Til skrivebordet
  • Fra skrivebordet til en mappe
  • Fra en hvilken som helst placering til Papirkurven

Musehjul

Hjulet på musen muliggør vertikal rulning og panoreringsfunktioner i programmer med aktive rullepaneler. Rul musehjulet op og ned for at rulle, eller tryk på musehjulet for at aktivere panorering.
Nogle musehjul har en hjulhældningsfunktionalitet, som giver mulighed for vandret handling. Hæld hjulet til venstre eller højre for at bevæge dig vandret i teksten.

Ændring af udseendet på din musemarkør

Ændring af billedet på musemarkøren:
 1. Klik på Start . I Søg feltet, indtast mus. Under Kontrolpanel i søgeresultaterne, skal du klikke på musen.
  Figur : Åben Museegenskaber
  Åben Museegenskaber
  Siden Museegenskaber åbnes.
 2. Klik på fanen Markører.
  Figur : Markørfanen, Museegenskaber
  Markørfanen, Museegenskaber
 3. I boksen Tilpas skal du klikke på markørfunktionen (f.eks. Normal Markering) og herefter klikke på Gennemse for et vælge et nyt markørbillede.
  Hvis du vil ændre hele skemaet for markører - hvis du for eksempel vil ændre størrelsen for alle markører - skal du klikke på pil ned i feltet Skema og vælge et nyt markørskema fra listen.
 4. For at gemme dine ændringer skal du klikke på Anvendog derefter klikke på OK.

Ændring af hastigheden for musemarkøren

Brug disse trin til at ændre hastigheden for musemarkøren:
 1. Klik på Start . I Søg feltet, indtast mus. Under Kontrolpanel i søgeresultaterne, skal du klikke på musen.
  Figur : Åben Museegenskaber
  Åben Museegenskaber
  Siden Museegenskaber åbnes.
 2. Klik på fanen Markørindstillinger.
  Figur : Fanen Musemarkør valgmuligheder, Museegenskaber
  Fanen Musemarkør valgmuligheder, Museegenskaber
 3. I feltet Bevægelse skal du klikke og holde på skyderen, mens musen flyttes til højre eller venstre, for at justere musens hastighed.
 4. Klik på Anvend, og derefter på OK, for at bekræfte dine ændringer.

Juster musen til højrehåndet eller venstrehåndet brug

Brug følgende trin til at justere musen til højrehåndet eller venstrehåndet brug:
 1. Klik på Start . I Søg feltet, indtast mus. Under Kontrolpanel i søgeresultaterne, skal du klikke på musen.
  Figur : Åben Museegenskaber
  Åben Museegenskaber
  Siden Museegenskaber åbnes.
 2. Klik på fanen Knapper.
 3. Til stationære computere skal du i området Knapkonfiguration vælge Skift mellem primær og sekundær knap for at skifte til venstrehåndsbrug.
  Figur : Ændring af museknapperne (Stationære computere)
  Ændring af museknapperne til stationære computere
  bemærk:
  Hvis Skift mellem primær og sekundær knap allerede er valgt, skal du klikke for at fjerne markeringen og gå tilbage til højrehåndsbrug.
  Til bærbare computere skal du i området Knapkonfiguration klikke på pil ned i feltet Enheder og vælge Berøringsplade eller Andre pegeenheder (for eksempel en ekstern mus) fra listen. Vælg knappen Venstrehånd.
  Figur : Ændring af museknapper (bærbare computere)
  Ændring af museknapper til bærbare computere
  bemærk:
  Hvis venstrehåndet allerede er markeret, skal du klikke på højrehåndet for at gå tilbage til højrehåndsbrug.
 4. Klik på Anvend, og derefter på OK, for at bekræfte dine ændringer.

Justering af hastighed for dobbeltklik

Brug disse trin til at ændre hastigheden for dobbeltklik. Hvis du foretrækker at åbne en mappe med enkeltklik i stedet for dobbeltklik, skal du se næste afsnit, Angiv enkeltklik eller dobbeltklik, for at åbne mapper.
 1. Klik på Start . I Søg feltet, indtast mus. Under Kontrolpanel i søgeresultaterne, skal du klikke på musen.
  Figur : Åben Museegenskaber
  Åben Museegenskaber
  Siden Museegenskaber åbnes.
 2. Klik på fanen Knapper.
 3. I området Hastighed for dobbeltklik skal du klikke og holde på skyderen, mens musen flyttes til højre eller venstre, for at justere hastigheden for dobbeltklik.
  Figur : Justering af hastigheden for dobbeltklik
  Justering af hastigheden for dobbeltklik
 4. Test den justerede hastighed ved at dobbeltklikke på mappen til højre for skyderen.
  Figur : Hastighedstest for dobbeltklik
  Hastighedstest for dobbeltklik
 5. Klik på Anvend, og derefter på OK, for at bekræfte dine ændringer.

Angivelse af enkeltklik eller dobbeltklik til at åbne mapper

Brug følgende trin for at ændre, hvordan museklik bruges til at åbne dine mapper og filer:
 1. Klik på Start . I Søg feltet, skriv mappeindstillinger, og klik derefter Mappeindstilligner i søgeresultaterne.
  Figur : Åbning af Mappeindstillinger
  Åbning af Mappeindstillinger
  Siden Mappeindstillinger åbnes.
 2. Klik på fanen Generelt.
 3. I området Klik på emner på følgende måde skal du klikke på en af følgende muligheder:
  • Enkeltklik for at åbne et element (peg for at markere)
  • Dobbeltklik for at åbne et element (enkeltklik for at markere)
  Figur : Fanen Generelt, Mappeindstillinger
  Fanen Generelt, Mappeindstillinger
 4. Klik på Anvend, og derefter på OK, for at bekræfte dine ændringer.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...