hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

PC'er fra HP - Fejlfinding af museproblemer (Windows 7, Vista, XP)

Dette dokument vedrører HP-computere med Microsoft Windows 7-operativsystemet.
Hvis musen er holdt op med at fungere korrekt, eller hvis musemarkøren ikke bevæger sig i takt med, hvordan du flytter musen, skal du følge de generelle fejlfindings-oplysninger om problemer med musen leveret i dette dokument.

Problemer med en trådløs mus på en computer med Windows 7, Vista eller XP

Hvis du oplever problemer med en trådløs mus, skal du gå til et af de øvrige afsnit i dette dokument svarende til det pågældende museproblem. Hvis problemet ikke løses, kan du se i HP-supportdokumentet Fejlfinding for trådløst tastatur og mus angående yderligere fejlfinding.

Problemer med en HP Wi-Fi mobil mus på en computer med Windows 7, Vista eller XP

Hvis du oplever problemer med en HP Wi-Fi mobil mus, skal du gå til et af de øvrige afsnit i dette dokument svarende til det pågældende museproblem. Hvis problemet fortsætter, kan du se i HP-supportdokumenter Brug og fejlfinding af HP Wi-Fi mobil mus angående yderligere fejlfinding.

Musen reagerer langsomt eller slet ikke

Hvis computeren ikke genkender musen, eller hvis musen er meget langsom til at reagere, skal du downloade og installere den seneste USB 3.0-driver.
bemærk:
Ikke alle computere eller mus har brug for denne opdatering.
 1. Gå til HP-driver og support-siden.
 2. Vælg dit sprog og operativsystem.
 3. Vælg Drivere og downloads.
 4. Indtast computerens modelnummer, f.eks. HP ElitePad 900, og klik derefter på Næste.
 5. Vælg din computermodel.
 6. Vælg det korrekte operativsystem.
 7. Under Download Index skal du klikke på Driver - Chipset eller søge efter USB 3.0.
 8. Til højre for den seneste USB 3.0 to Seriel Port-driver skal du klikke på Downloadog derefter følge instruktionerne på skærmen.
 9. Når driveren er downloadet og installeret, skal du genstarte computeren.

Sådan får du musemarkøren til at bevæge sig hurtigere, være mere synlig, eller klikke bedre på en computer med Windows 7, Vista eller XP

Indstillingerne for musen justeres i Windows. For mere information, se et af følgende HP-supportdokumenter, afhængigt af hvilken version af Windows du bruger:

Musemarkøren holder op med at flytte sig i perioder, eller bevæger sig kun i én retning eller bevæger sig uberegneligt på en computer med Windows 7, Vista eller XP

Hvis musen bevæger sig uberegneligt, skal musen rengøres eller benyttes på en anden overflade.
bemærk:
Hvis du bruger en optisk mus på en glat overflade, skal du bruge en musemåtte.
 • Hvis du har en optisk mus, skal du gøre følgende for at rengøre musen.
  1. Tør selve musen og ledningen til musen med en vådserviet eller klud med rengøringsmiddel.
   Figur : Rengøring af selve musen
   Foto, der viser hvordan musen tørres ren
  2. Vend musen på hovedet.
   Figur : Bunden af den optiske mus
   Foto, der viser hvordan den optiske mus vendes på hovedet
  3. Rengør LED-pæren og området omkring den i bunden af musen med en vatpind fugtet med isopropylalkohol.
   Figur : Rengøring af LED-pæren
   Foto, der viser hvordan LED-pæren i bunden af musen rengøres
 • Hvis du har en mus med rullehjul, skal du gøre følgende for at rengøre musen.
  1. Tør selve musen og ledningen til musen med en vådserviet eller klud med rengøringsmiddel.
   Figur : Rengøring af selve musen
   Foto, der viser hvordan musen tørres ren
  2. Vend musen på hovedet.
  3. Musehjulet er indkapslet i en kugle-dækselring. Roter ringen mod uret for at fjerne ringen og lade hjulet komme ud.
   Figur : Fjern kugle-dækselringen
   Foto, der viser hvordan du fjerner kugle-dækselringen
   Figur : Fjernelse af rullehjulet
   Foto, der viser hvordan du fjerner rullehjulet
  4. Rengør rullehjulet med sæbe og varmt vand, og lad det derefter tørre helt.
   Figur : Rengøring af rullehjulet
   Foto, der viser hvordan rullehjulet renses med varmt vand og sæbe
  5. Rengør valserne indeni musen med en vatpind, der er fugtet med isopropylalkohol.
   Figur : Rullehjulsmus: Rengøring af valserne
   Foto, der viser musevalserne blive rengjort med en vatpind
  6. Udskift rullehjulet og kugledækselringen.

Musemarkøren bevæger sig, når musen står stille på en computer med Windows 7, Vista eller XP

Det kan ske med en optisk mus, der bruges på en glat overflade. Brug en musemåtte til at udbedre problemet.

Flytning af musen flytter ikke musemarkøren på en computer med Windows 7, Vista eller XP

Gør følgende for at løse problemet:
bemærk:
Dette dokument dækker ikke DOS. Mus er ikke kompatible med DOS, medmindre en særlig driver bruges.
 1. Hvis det drejer sig om en PS/2-mus (har et rundt stik i enden af kablet), skal du sørge for, at musen er sluttet til museporten og ikke porten på tastaturet. Farverne for kabelstikkene og etiketterne på indgangene skal passe sammen. Slut først muse- og tastaturkablerne til igen, når computeren er slukket.
 2. Når computeren er slukket, skal du tilslutte en almindelig PS/2-mus eller en seriel mus i stedet for rullemusen for at se, om der er noget i vejen med computeren eller identifikationen af musen. Hvis den almindelige mus ikke findes eller ikke virker, ligger problemet ikke hos musen, men PS/2-porten eller en seriel port. Hvis musen virker ordentligt, når computeren er blevet tændt, skal du gå videre til næste trin.
 3. Prøv at bruge musen på en anden pc med Windows. Hvis musen ikke virker, er den sandsynligvis i stykker og skal udskiftes.
 4. Hvis musen tidligere virkede, kan der være et problem med softwareopdateringen eller konfigurationen. Brug Microsoft Systemgendannelse til at gå tilbage til sidste gang, musen virkede korrekt. For instruktioner i hvordan man bruger Microsoft Systemgendannelse, skal du se et af følgende HP-supportdokumenter, der gælder for din computer og version af Windows:
 5. Brug HP Recovery Manager til at gendanne musedriverne. For yderligere information, se HP Supportdokumentet Brug af Recovery Manager for at gendanne programmer og drivere (Windows 7).

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...