hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Pc'er fra HP - Størrelsen af diskdrevet stemmer ikke overens med specifikationerne (Windows 10, 8, 7)

Dette dokument vedrører computere fra HP og Compaq med Windows 10, 8 eller 7.
Computere fra HP, som blev leveret med Windows forudinstalleret, kan se ud til at have mindre harddiskkapacitet, end hvad der er anført i produktspecifikationerne, dokumentationen eller på kassen. Windows angiver en tilsyneladende mindre harddiskkapacitet, fordi den viser oplysninger om en partition på harddisken på samme tid, og der er to ofte brugte rapportereringssystemer for binær data. For mere information, se Hvad er forskellen mellem decimal og binær?

Forståelse af harddiskpartitioner og diskplads

Antallet af harddiskpartitioner og deres etiketter varierer afhængigt af computerens operativsystem:
HP-computere med Windows 10, 8 eller 7 har harddiske, som indeholder to partitioner. Den første partition indeholder plads, som kan bruges. Dette er som regel C: -drevet og kan være navngivet Lokalt drev, OS eller Windows.
Den anden partition indeholder systemgendannelsesoplysninger og kan være navngivet Recovery, Recovery Image eller HP_Recovery.
bemærk:
Nogle HP-computere med Windows 10, 8 eller 7 har harddiskdrev, som indeholder en tredje partition, som er navngivet SYSTEM. Denne partition omfatter beskyttet plads, der bruges af Windows. De oplysninger, der er gemt på systempartitionen bruges til at lagre vigtige systemfiler, herunder opstartsgendannelse og systemgendannelsespunkter.

Sådan ser du den totale diskplads

Brug Systemoplysninger til at se den samlede størrelse af harddisken. Systeminformation rapporterer den samlede plads i begge binære notationer og i samlede bytes (decimal). Disse er to specifikationer, du kan bruge til at forstå den reelle diskplads.
 1. For at åbne vinduet Systemoplysninger skal du gøre følgende, afhængigt af computerens operativsystem:
  • I Windows 10 skal du søge efter msinfo og åbne Systemoplysninger.
  • I Windows 8 og 7 skal du søge efter msinfo32 og åbne msinfo32.
  Vinduet Systemkonfiguration åbnes.
  Figur : Vinduet Systemoplysninger
  Vinduet Systemoplysninger
 2. Klik på Komponenter under Systemoversigt.
 3. Klik på Lagring.
 4. Vælg Drev.
 5. Se de oplysninger, der er leveret. F.eks. vises den samlede diskplads og to partitioner på harddisken. I dette eksempel er den samlede diskstørrelse 596,17 GB (gigabytes), som rapporteret af Windows. Dette svarer til lidt mindre end 640 billion bytes i nøjagtig størrelse, når du bruger decimalspecifikationer. Harddisken, som vises, er en typisk 640 gigabyte harddisk.
   Figur : Eksempel på den viste harddiskplads på en computer med Windows 10
   Eksempel: Vist harddiskplads for en computer med Windows 10
  1. Samlet harddiskplads
  2. Beskyttet plads brugt af Windows
  3. Plads til normal brug i et operativsystem
  4. Plads reserveret til en systemgendannelse

Aktiverer ikke-allokeret plads

Nogle gange er den samlede mængde diskplads ikke gjort tilgængelig, og en del af pladsen på harddisken er ikke allokeret. Dette kan forekomme, hvis en ekstra harddisk er tilføjet og ikke partitioneret korrekt, eller hvis det fabriksinstallerede softwarebillede ikke svarer korrekt til størrelsen på harddisken.
Hvis din harddisk indeholder en stor mængde ikke-allokeret plads, skal du bruge følgende trinvise fremgangsmåde for at tilføje den ubrugte plads til harddisken.
  advarsel:
Brug ikke partitionen RECOVERY eller FACTORY_IMAGE! Hvis du gør det, allokeres den ubrugte plads til systemgendannelsespartitionen, som kun anvendes til at gendanne computeren.
  advarsel:
Brug ikke partitionen SYSTEM! Windows bruger denne partition til at lagre vigtige systemfiler, herunder opstartsgendannelse og systemgendannelsespunkter.
 1. For at åbne vinduet Computeradministration, skal du gøre følgende afhængigt af computerens operativsystem:
  • I Windows 10 og 8 skal du højreklikke på Start og vælge Computeradministration.
  • I Windows 7 skal du søge efter og vælge Computeradministration.
  Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte den.
  Vinduet Computerhåndtering åbnes.
  Figur : Vinduet Computeradministration
  Vinduet Computeradministration
 2. Klik på Diskhåndtering på den venstre side.
 3. Du kan få vist mængden af ikke-allokeret plads på drevet fra skærmbilledet Computeradministration. Ikke-allokeret plads vises i en sektion uden navngivet partition og med en sort bjælke øverst. Ikke-allokeret plads er ubrugt plads på harddisken, som ikke kan bruges.
  Figur : Eksempel på et 250 GB-diskdrev vist med 11,72 GB ikke-allokeret plads
  250 GB-diskdrev vist med 11,72 GB ikke-allokeret plads
  bemærk:
  Hvis ikke-allokeret plads ikke er anført for en disk, er disken allokeret korrekt.
 4. Fra skærmbilledet Computeradministration skal du højreklikke på den harddiskenhed, du vil udvide (i dette eksempel: Disk 0 (C:)) og vælge Udvid diskenhed. Vælg ikke partitionen SYSTEM, RECOVERY eller FACTORY_IMAGE.
  Figur : Udvid diskenhed valgt i vinduet Computeradministration
  Udvid diskenhed valgt i vinduet Computeradministration
 5. Klik på Næste, når guiden Udvid diskenhed åbnes.
 6. Vælg den disk, du vil udvide, og indstil mængden af plads, som skal udvides. Klik derefter på Næste. For at acceptere den maksimale mængde tilgængelig ikke-allokeret plads skal du ikke ændre nogen af de viste værdistørrelser.
  Figur : Guiden Udvid diskenhed
  Guiden Udvid diskenhed
 7. Klik på Udfør for at afslutte.
 8. Den tidligere ikke-allokerede plads kan nu bruges, og de korrekte værdier for drevets kapacitet vises nu fra vinduet Computeradministration.
  Figur : 250 GB-diskdrev med komplet allokeret plads
  250 GB-diskdrev med komplet allokeret plads

Hvad er forskellen mellem decimal og binær?

Forskellig software og hardware og forskellige leverandører bruger forskellige metoder til at måle en gigabyte. Den størrelse, Windows viser for en harddisk, kan være mindre end den faktiske størrelse.

Definition af decimal harddiskstørrelse

Harddiske beskrives og markedsføres af producenter i form af decimalkapacitet (eller basis 10). I decimal notation er en megabyte (MB) lig med 1.000.000 bytes, og en gigabyte (GB) er lig med 1.000.000.000 bytes. Vi bruger oftest decimalsystemet i daglig tale.

Definition af binær harddiskstørrelse

Windows og andre programmer har rapportereringsfunktioner, som bruger det binære talsystem (eller basis 2). I det binære talsystem er en megabyte lig med 1.048.576 bytes, og en gigabyte er lig med 1.073.741.824 bytes.

Sådan konverteres binær størrelse til decimal størrelse

Når du skal bestemme den samlede harddiskkapacitet med software, der rapporterer i basis 2-notation, skal du gange værdien af basis 2-notationen med 1.048.576 for at bestemme den tilsvarende decimalværdi.

Hvorfor er der en partition med et gendannelses- eller et fabriksbillede?

De oplysninger, der er gemt på partitionen med et gendannelsesbillede eller et fabriksbillede, er vigtige systemoplysninger, som består af en sikkerhedskopi af Windows og den oprindelige fabriksinstallerede software.
For HP-computere, som er fremstillet før Windows Vista, blev gendannelsesoplysningerne leveret på disk(e). HP inkluderer ikke længere gendannelses-diske med de fleste computere, fordi:
 • Diske kan blive ridset og derved ødelagt.
 • Diske kan blive tabt.
 • Diske kan blive ødelagt efter længere tids udsættelse for sollys.
 • Diske kan øge prisen på computeren.
 • Gendannelse fra harddisken er markant hurtigere end gendannelse fra gendannelsesdiske og kræver ikke, at du skifter disk.
Du bør stadig oprette systemgendannelsesdiske ved hjælp af gendannelsessoftwaren, som er leveret af HP. For mere information, se Få et sæt genoprettelses-cd'er eller dvd-er.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...