hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Vi er I øjeblikket igang med at opgraderer vores hjemmeside

  Hvis du oplever fejl i løbet af denne periode, skal du prøve igen senere. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - Udskiftning af fax-elektronikkortet

Indledning

Dette dokument beskriver fremgangsmåden for afmontering og udskiftning af fax-elektronikkortet.
Inden servicering
 • Benyt nedenstående tabel til at identificere det korrekte reservedelsnummer på sættet til dit produkt, og gå derefter til www.hp.com/buy/parts for at bestille sættet.
  Reservedelsnumre for fax-elektroniksæt
  A2W77-67910
  Fax-elektronikkortsæt inkl. instruktioner
Nødvendigt værktøj
 • Der kræves ikke særligt værktøj til at installere dette sæt.
  advarsel:
Dette produkt indeholder komponenter, der kan blive beskadiget ved elektrostatiske afladninger (ESD). Du kan reducere risikoen for ESD-skader ved at anbringe produktet på en ESD-måtte (hvis tilgængelig) og bære et ESD-armbånd, der er forbundet med en jordet overflade. Hvis du ikke har en ESD-arbejdsstation eller -måtte, skal du sørge for jordforbindelse ved at berøre metalchassiset, før du berører en komponent, der er følsom over for elektrostatisk udladning.

Trin 1: Afmontere processorkortet

 1. Udfør følgende trin:
  1. Sluk for produktet.
  2. Frakobl netledningen.
     vigitig advarsel:
   Du kan forebygge skader på produktet ved at slukke det, vente 30 sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på produktet.
  3. Frakobl alle kabler og alt tilbehør, som er forbundet til processorkortet.
 2. Løsn de to fingerskruer på processorkortet.
  Figur : Afmontere processorkortet
 3. Skub processorkortet lige ud af produktet for at fjerne det.
  Figur : Afmontere processorkortet

Trin 2: Fjerne fax-elektronikkortet

  advarsel:
ESD-følsom enhed.
 1. Find fax-elektronikkortet, der er monteret på processorkortet.
  Figur : Finde fax-elektronikkortet
 2. Roter enden af stikket (væk fra telefonporten) på fax-elektronikkortet opad og væk fra processorkortet for at frigøre det.
  Figur : Frigør stikket for enden af fax-elektronikkortet
 3. Fjern omhyggeligt fax-elektronikkortet fra processorkortbeslaget.
  bemærk:
  Læg denne del til side. Den skal monteres på det nye processorkort.
  Figur : Fjern fax-elektronikkortet

Trin 3: Pak det nye fax-elektronikkort ud

Pak den nye enhed ud af emballagen.
bemærk:
HP anbefaler ansvarsbevidst bortskaffelse af den defekte enhed.
Figur : Illustration af genanvendelse og udpakning

Trin 4: Installere fax-elektronikkortet

  advarsel:
ESD-følsom enhed.
 1. Sæt faxporten på fax-elektronikkortet i holderen på processorkortbakken.
  Figur : Sæt faxporten på fax-elektronikkortet i holderen
 2. Roter stikenden af fax-elektronikkortet i pilens retning for at installere det.
  Figur : Monter fax-elektronikkortet

Trin 5: Installere processorkortet

  advarsel:
ESD-følsom enhed.
 1. Sørg for, at det nye processorkort er justeret på linje med styrene i toppen og bunden af holderen til processorkortet, og tryk derefter processorkortet ind i porten, så det kommer til at sidde korrekt.
  Figur : Juster processorkortet med styrene, og tryk derefter processorkortet ind i åbningen
 2. Stram de to fingerskruer med fingrene.
  Figur : Stram de to fingerskruer

Trin 6: Afprøv installationen

 1. Udfør følgende trin:
  1. Slut alle kablerne til processorkortet igen.
  2. Tilslut netledningen.
 2. Tænd for produktet.
  bemærk:
  Hvis produktet ikke starter, når der tændes for strømmen, skal du kontrollere, at hukommelses-DIMM er installeret rigtigt.
  Du skal holde øje med følgende funktioner på LED'erne på processorkortet for at bekræfte, at processorkortet er installeret korrekt:
  • Puls-LED'en (figuranvisning 1) lyser, hvis processorkortet fungerer korrekt.
   • Mens produktet indlæser, lyser puls-LED'en konstant rødt i omkring et sekund, hvorefter den lyser konstant grønt i omkring tyve sekunder.
   • Når indlæsningen er gennemført, vil puls-LED'en blinke kontinuerligt, hvis printeren fungerer korrekt.
  • Tilslutnings-LED'en (figuranvisning 2) indikerer, om processorkortet sidder helt inde i soklen. Den lyser grønt, når der tændes for strømmen til produktet, og den bliver ved med at lyse grønt, hvis processorkortet er isat korrekt.
  Hvis LED'erne ikke fungerer korrekt, skal du slukke for strømmen til produktet, fjerne processorkortet og derefter installere det igen (sørg for, at processorkortet sidder korrekt, inden du strammer fingerskruerne).
  Figur : Kontrollér, at processorkortet fungerer

Returnering af komponenter


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...