hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - Udskiftning af processorkortet

Indledning
Dette dokument beskriver fremgangsmåden for afmontering og udskiftning af processorkortet.
Udskiftning af processorkortet kræver, at du fjerner lagerenheden, som kan være en harddisk (HDD) eller solid-state-hukommelse (SSM), DIMM-modulet og fax-elektronikkortet (PCA) (hvis et sådant er monteret) fra det defekte processorkort og derefter monterer dem på det nye processorkort.
Inden servicering
 • Benyt nedenstående tabel til at identificere det korrekte reservedelsnummer på sættet til dit produkt, og gå derefter til www.hp.com/buy/parts for at bestille sættet.
  Reservedelsnumre på processorkort
  B3G85-67901
  Processorkortsæt inkl. instruktioner
  B3G85-67902 (Kina/Indien)
  Processorkortsæt inkl. instruktioner (kun Kina/Indien)
Nødvendigt værktøj
 • Der kræves ikke særligt værktøj til at installere dette sæt.
  advarsel:
Dette produkt indeholder komponenter, der kan blive beskadiget ved elektrostatiske afladninger (ESD). Du kan reducere risikoen for ESD-skader ved at anbringe produktet på en ESD-måtte (hvis tilgængelig) og bære et ESD-armbånd, der er forbundet med en jordet overflade. Hvis du ikke har en ESD-arbejdsstation eller -måtte, skal du sørge for jordforbindelse ved at berøre metalchassiset, før du berører en komponent, der er følsom over for elektrostatisk udladning.
  bemærk:
Du må ikke udskifte processorkortet, DC-controlleren og harddisken/solid-state-hukommelsen samtidig i løbet af en enkelt produktservicering. Hvis du gør det, kan det få produktet til at blive ustabilt eller uarbejdsdygtigt.
Trin 1: Afmontere processorkortet
 1. Udfør følgende trin:
  1. Sluk for produktet.
  2. Frakobl netledningen.
     vigitig advarsel:
   Du kan forebygge skader på produktet ved at slukke det, vente 30 sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på produktet.
  3. Frakobl alle kabler og alt tilbehør, som er forbundet til processorkortet.
 2. Løsn de to fingerskruer på processorkortet.
  Figur : Afmontere processorkortet
 3. Skub processorkortet lige ud af produktet for at fjerne det.
  Figur : Afmontere processorkortet
Trin 2: Afmonter harddisken (HDD) eller solid-state-hukommelsen (SSM)
Identificer komponenttypen
Fjern det mellemliggende overførselsbælte (HDD)
  advarsel:
ESD-følsom enhed.
 1. Tryk og hold låsehåndtaget (billedforklaring 1) mod harddisken for at frigøre den, og skub derefter den sorte harddiskplasticholder i pilenes retning (billedforklaring 2) for at fjerne harddisken.
  Figur : Fjern HDD
Fjern det mellemliggende overførselsbælte (SSM)
  advarsel:
ESD-følsom enhed.
 1. Drej holdeclipsen for at frigøre den.
  Figur : Frigør clipsen
 2. Løft holdeclipsen for at fjerne den.
  Figur : Fjern clipsen
 3. Skub SSM væk fra stikket for at fjerne den.
  Figur : Fjern SSM
Trin 3: Fjern det mellemliggende overførselsbælte (DIMM)
  advarsel:
ESD-følsom enhed.
 1. Frigør to clips.
  Figur : Frigør to clips
 2. Roter DIMM opad (billedforklaring 1), og fjern den derefter (billedforklaring 2).
  Figur : Fjern DIMM
Trin 4: Fjerne fax-elektronikkortet
  advarsel:
ESD-følsom enhed.
  bemærk:
Hvis produktet ikke har et fax-elektronikkort, skal du fortsætte til Trin 5: Pak det nye processorkort ud.
 1. Find fax-elektronikkortet, der er monteret på processorkortet.
  Figur : Finde fax-elektronikkortet
 2. Roter enden af stikket (væk fra telefonporten) på fax-elektronikkortet opad og væk fra processorkortet for at frigøre det.
  Figur : Frigør stikket for enden af fax-elektronikkortet
 3. Fjern omhyggeligt fax-elektronikkortet fra processorkortbeslaget.
    bemærk:
  Læg denne del til side. Den skal monteres på det nye processorkort.
  Figur : Fjern fax-elektronikkortet
Trin 5: Pak det nye processorkort ud
Pak den nye enhed ud af emballagen.
  advarsel:
ESD-følsom enhed.
  bemærk:
HP anbefaler ansvarsbevidst bortskaffelse af den defekte enhed.
Du skal ikke skille dig af med HDD eller SSM, DIMM eller fax-elektronikkortet (kun faxmodeller), som er afmonteret tidligere.
Genanvendelse og udpakning
Figur : Genanvendelse og udpakning
Trin 6: Installer HDD eller SSM
  advarsel:
ESD-følsom enhed.
 1. Du skal gøre følgende for at montere HDD:
  1. Hvis der er installeret skumpuder på bagsiden af HDD'en, skal du trykke ned på hjørnerne af HDD'en på den side, hvor der er stik, og på låsehåndtaget for at sammenpresse skummet.
     advarsel:
   Du må ikke trykke ned på midten af HDD.
     bemærk:
   Hvis der ikke er installeret nogen skumpuder på bagsiden af HDD'en, skal du springe dette trin over.
   Figur : Tryk ned på HDD
  2. Skub HDD ind i stikket på processorkort.
     bemærk:
   Hvis der er monteret skumpuder på bagsiden af HDD, skal du sørge for, at de er presset nok sammen til, at HDD kan glide let ind i stikket, og at låsehåndtaget passer ind i åbningen på processorkortet.
   Figur : Monter den sorte plastikholder til HDD
  3. Når den er korrekt monteret, er harddisklåsehåndtaget (billedforklaring 1) og stikket (billedforklaring 2) sikkert fastgjort. Sørg for, at låsehåndtaget forhindrer harddisken i at bevæge sig, og at harddisken er sat helt ind i stikket.
   Figur : Sørg for, at HDD ligger fladt mod processorkortet
 2. Du skal gøre følgende for at montere SSM:
  1. Skub solid-state-hukommelsen (SSM) i pilens retning for at montere den.
   Figur : Monter SSM
  2. Placer holdeclipsen (figuranvisning 1) i åbningen (figuranvisning 2).
   Figur : Monter holdeclipsen
  3. Drej holdeclipsen for at låse den.
   Figur : Drej holderen
Trin 7: Montere det mellemliggende overførselsbælte (DIMM)
  advarsel:
ESD-følsom enhed.
 1. Isæt forsigtigt DIMM-modulet i en skrå vinkel i soklen på processorkortet.
    bemærk:
  Anbring DIMM-modulet, så hakket i modulet kommer til at passe med tappen i soklen.
  Figur : Sæt DIMM i holderen
 2. Drej DIMM-modulet i pilens retning for at installere det.
  Figur : Monter DIMM
 3. Når DIMM-modulet er isat, skal du sørge for, at holdeclipsene i højre og venstre side af DIMM-modulet låses fast.
  Figur : Sørg for, at holdeclipsene klikker på plads
Trin 8: Installere fax-elektronikkortet
  advarsel:
ESD-følsom enhed.
  bemærk:
Hvis produktet ikke har et fax-elektronikkort, skal du fortsætte til Trin 9: Installere processorkortet.
 1. Sæt faxporten på fax-elektronikkortet i holderen på processorkortbakken.
  Figur : Sæt faxporten i holderen
 2. Roter stikenden af fax-elektronikkortet i pilens retning for at installere det.
  Figur : Monter fax-elektronikkortet
Trin 9: Installere processorkortet
  advarsel:
ESD-følsom enhed.
 1. Sørg for, at det nye processorkort er justeret på linje med styrene i toppen og bunden af holderen til processorkortet, og tryk derefter processorkortet ind i porten, så det kommer til at sidde korrekt.
  Figur : Juster processorkortet med styrene, og tryk derefter processorkortet ind i åbningen
 2. Stram de to fingerskruer med fingrene.
  Figur : Stram de to fingerskruer
Trin 10: Afprøv installationen
 1. Udfør følgende trin:
  1. Slut alle kablerne til processorkortet igen.
  2. Tilslut netledningen.
 2. Tænd for produktet.
    bemærk:
  Hvis produktet ikke starter, når der tændes for strømmen, skal du kontrollere, at hukommelses-DIMM er installeret rigtigt.
  Du skal holde øje med følgende funktioner på LED'erne på processorkortet for at bekræfte, at processorkortet er installeret korrekt:
  • Puls-LED'en (figuranvisning 1) lyser, hvis processorkortet fungerer korrekt.
   • Mens produktet indlæser, lyser puls-LED'en konstant rødt i omkring et sekund, hvorefter den lyser konstant grønt i omkring tyve sekunder.
   • Når indlæsningen er gennemført, vil puls-LED'en blinke kontinuerligt, hvis printeren fungerer korrekt.
  • Tilslutnings-LED'en (figuranvisning 2) indikerer, om processorkortet sidder helt inde i soklen. Den lyser grønt, når der tændes for strømmen til produktet, og den bliver ved med at lyse grønt, hvis processorkortet er isat korrekt.
  Hvis LED'erne ikke fungerer korrekt, skal du slukke for strømmen til produktet, fjerne processorkortet og derefter installere det igen (sørg for, at processorkortet sidder korrekt, inden du strammer fingerskruerne).
  Figur : Kontrollér, at processorkortet fungerer

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...