hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Pro - Meddelelser om fejlfinding af 10.xx og forbrugsvarer

Dette dokument indeholder oplysninger om, hvordan du håndterer almindelige fejlmeddelelser om forbrugsvarer. Det indeholder også oplysninger om bestilling af nye patroner og identificering af patroner, der ikke er fra HP.

Kontrolpanelmeddelelser og hændelseskoder vedrørende fejlfinding

I nedenstående tabel angives en liste over kontrolpanelmeddelelser og hændelseskoder vedrørende forbrugsvarer for HP LaserJet-printere. Den indeholder også beskrivelser af koder og anbefalede handlinger i forbindelse med en udbedring af fejlene.
bemærk:
Dette dokument indeholder ikke alle mulige fejlkoder for HP LaserJet-printeren. Nedenstående tabel indeholder kun de mest almindelige fejlkoder knyttet til forbrugsvarer.
Kontrolpanelmeddelelse/hændelseskode
Beskrivelse
Anbefalet handling
10.0004 Fejl i forbrugsvare
10.1004 Hukommelsesfejl i forbrugsvare
Der er en fejl i kommunikationen med billedtromlen.
 • Sluk og tænd for printeren.
 • Afmonter billedtromlen, og monter den igen.
 • Hvis det ikke løser problemet at genmontere billedtromlen eller genstarte printeren, skal du udskifte billedtromlen.
Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Besøg www.hp.com/go/support vedrørende kontaktmuligheder.
10.000X Hukommelsesfejl i forbrugsvare
10.100X Hukommelsesfejl i forbrugsvare
Der er en fejl i kommunikationen med en af tonerpatronerne.
I fejlkoden angiver "X", hvilken toner der forårsager problemet:
 • 0 = sort
 • 1 = cyan
 • 2 = magenta
 • 3 = gul
 • Sluk og tænd for printeren.
 • Kontroller, at tonerpatronen er installeret korrekt.
 • Afmonter tonerpatronen, og monter den igen.
 • Hvis ovenstående handlinger ikke udbedrer fejlen, skal tonerpatronen udskiftes.
Kontakt HP, hvis problemet fortsætter. Besøg www.hp.com/go/support vedrørende kontaktmuligheder.
10.330X
Anvendt (X) forbrugsvare.
I fejlkoden angiver "X", hvilken toner der forårsager problemet:
 • 0 = sort
 • 1 = cyan
 • 2 = magenta
 • 3 = gul
Udskift tonerpatronen.
bemærk:
Denne fejlkode vises muligvis, hvis en original HP-patron når tilstanden er "lav" og derefter fjernes fra én printer og monteres i en anden printer.
bemærk:
Når fejlkoden 10.330X forekommer, angiver statussiden for forbrugsvarer på printerens integrerede webserver (EWS) status for tonerpatronen som Levetid for forbrugsvare ophørt. Det er dog stadig muligt for printeren at udskrive.
10.700X
Levetiden for tonerpatronen har passeret Meget lav-status
I fejlkoden angiver "X", hvilken toner der forårsager problemet:
 • 0 = sort
 • 1 = cyan
 • 2 = magenta
 • 3 = gul
Udskift tonerpatronen.
bemærk:
Fejlkoden 10.700X er en advarselsmeddelelse og indikerer, at tonerpatronens garantiperiode er overskredet. Se Begrænset garantierklæring for HP LaserJet-printerpatroner og -billedtromler (c01848047] og HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-tonerpatron (c03352689) for at få flere oplysninger om garanti for tonerpatroner.
10.7100
En af farveprinterpatronerne har nået slutningen af sin forventede brugslevetid.
Printeren udskriver kun med sort blæk.
Udskift tonerpatronen.
bemærk:
Når printeren viser en Meget lav-meddelelse, er tonerpatronens garantiperiode overskredet. Se Begrænset garantierklæring for HP LaserJet-printerpatroner og -billedtromler (c01848047) og HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-tonerpatron (c03352689) for at få flere oplysninger om garanti for tonerpatroner.
10.8100
Den sorte tonerpatron har nået slutningen af sin forventede brugslevetid.
Printeren stopper med at udskrive med sort blæk.
Udskift tonerpatronen.
bemærk:
Når printeren viser en Meget lav-meddelelse, er tonerpatronens garantiperiode overskredet. Se Begrænset garantierklæring for HP LaserJet-printerpatroner og -billedtromler (c01848047) og HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-tonerpatron (c03352689) for at få flere oplysninger om garanti for tonerpatroner.
Patron er lav
Tonerpatronen nærmer sig slutningen af sin forventede brugslevetid.
Sørg for at have en ekstra tonerpatron klar.
bemærk:
Se En meddelelse af typen "Patron er lav" eller "Patron er meget lav" vises på produktets kontrolpanel (c03941299) for at få flere oplysninger om, hvordan du foretager udskiftning, når en meddelelse om, at Patron er lav eller Patron er meget lav vises på printerens kontrolpanel.
bemærk:
Når printeren viser en Meget lav-meddelelse, er tonerpatronens garantiperiode overskredet. Se Begrænset garantierklæring for HP LaserJet-printerpatroner og -billedtromler (c01848047) og HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-tonerpatron (c03352689) for at få flere oplysninger om garanti for tonerpatroner.
Patron er meget lav
Tonerpatronen har nået slutningen af sin forventede brugslevetid.
Udskift tonerpatronen.
bemærk:
Printeren kan fortsætte med at udskrive, indtil der forekommer en forringelse af udskriftskvaliteten. Patronens faktiske levetid kan variere.
bemærk:
Se En meddelelse af typen "Patron er lav" eller "Patron er meget lav" vises på produktets kontrolpanel (c03941299) for at få flere oplysninger om, hvordan du foretager udskiftning, når en meddelelse om, at Patron er lav eller Patron er meget lav vises på printerens kontrolpanel.
bemærk:
Når printeren viser en Meget lav-meddelelse, er tonerpatronens garantiperiode overskredet. Se Begrænset garantierklæring for HP LaserJet-printerpatroner og -billedtromler (c01848047) og HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-tonerpatron (c03352689) for at få flere oplysninger om garanti for tonerpatroner.
Patron mangler
Tonerpatronen er ikke installeret.
 • Kontroller, at tonerpatronen er installeret korrekt.
 • Afmonter tonerpatronen, og monter den igen.
Der er installeret en brugt <farve> patron
En brugt forbrugsvare er blevet installeret. Tonerpatronen er sandsynligvis en genopfyldt patron.
Installer en original HP-tonerpatron.
bemærk:
Denne fejlmeddelelse vises muligvis, hvis en original HP-patron når tilstanden er "lav" og derefter fjernes fra én printer og monteres i en anden printer.
Hvis du mener, du har købt en original HP-forbrugsvare, skal du besøge www.hp.com/go/anticounterfeit for at finde ud af, om tonerpatronen er en original HP-patron, og se, hvad du skal gøre, hvis det ikke drejer sig om en original HP-patron.
Brugte printerpatroner installeret
Der er blevet installeret brugte forbrugsvarer. Tonerpatronerne er sandsynligvis genopfyldte patroner.
Installer en original HP-tonerpatron.
bemærk:
Denne fejlmeddelelse vises muligvis, hvis en original HP-patron når tilstanden er "lav" og derefter fjernes fra én printer og monteres i en anden printer.
Hvis du mener, du har købt en original HP-forbrugsvare, skal du besøge www.hp.com/go/anticounterfeit for at finde ud af, om tonerpatronen er en original HP-patron, og se, hvad du skal gøre, hvis det ikke drejer sig om en original HP-patron.
Der bruges en brugt forbrugsvare
Der er blevet installeret brugte forbrugsvarer. Tonerpatronerne er sandsynligvis genopfyldte patroner.
Installer en original HP-tonerpatron.
bemærk:
Denne fejlmeddelelse vises muligvis, hvis en original HP-patron når tilstanden er "lav" og derefter fjernes fra én printer og monteres i en anden printer.
Hvis du mener, du har købt en original HP-forbrugsvare, skal du besøge www.hp.com/go/anticounterfeit for at finde ud af, om tonerpatronen er en original HP-patron, og se, hvad du skal gøre, hvis det ikke drejer sig om en original HP-patron.
10.400X
Der er blevet installeret originale HP-forbrugsvarer.
I fejlkoden angiver "X", hvilken toner der forårsager problemet:
 • 0 = sort
 • 1 = cyan
 • 2 = magenta
 • 3 = gul
Ingen handling er påkrævet.
Denne meddelelse er udelukkende for til oplysning.
10.310X
Uoriginale HP forbrugsvarer installeret
I fejlkoden angiver "X", hvilken toner der forårsager problemet:
 • 0 = sort
 • 1 = cyan
 • 2 = magenta
 • 3 = gul
Installer en original HP-tonerpatron.
Hvis du mener, du har købt en original HP-forbrugsvare, skal du besøge www.hp.com/go/anticounterfeit for at finde ud af, om tonerpatronen er en original HP-patron, og se, hvad du skal gøre, hvis det ikke drejer sig om en original HP-patron.

Bestil forbrugsvarer

Vedligeholdelse af HP LaserJet Pro-printeren kræver sommetider bestilling af nye forbrugsvarer. Se nedenstående tabel for at få oplysninger om, hvordan du bestiller HP LaserJet-forbrugsvarer.
Oplysninger vedrørende bestilling af forbrugsvarer
Bestilling af forbrugsvarer og papir
Bestilling via udbydere af tjenester eller support
Kontakt en autoriseret HP-tjeneste- eller serviceudbyder.
Bestil vha. HP's integrerede webserver (EWS)
Skriv printerens IP-adresse eller værtsnavnet i adresse-/URL-adressefeltet i en understøttet webbrowser på computeren for at få adgang. EWS indeholder et link til webstedet HP SureSupply, som giver mulighed for at købe originale HP-forbrugsvarer.

Identificer tonerpatroner, der ikke er fra HP

Hewlett-Packard Company anbefaler ikke brug af tonerpatroner, der ikke er fra HP, hverken nye patroner eller genfremstillede patroner.
bemærk:
Skader forårsaget af tonerpatroner fra andre producenter end HP dækkes ikke af HP's garanti eller serviceaftaler.
 • Klik her for at gennemgå HP Premium Protection-garantien: Begrænset garantierklæring for LaserJet-tonerpatron
 • Klik her for at gennemgå Begrænset garantierklæring for HP LaserJet-printerpatroner og -billedtromler
HP's websted med oplysninger om bekæmpelse af efterligninger (www.hp.com/go/anticounterfeit) hjælper med at bestemme, om en tonerpatron er en original HP-patron, og hvad man skal gøre, hvis tonerpatronen ikke er fra HP.
Tonerpatronen er muligvis ikke en original HP-tonerpatron, hvis du bemærker følgende:
 • Statussiden over forbrugsvarer indikerer, at der er installeret en forbrugsvare, der ikke er fra HP.
 • Der er mange problemer med tonerpatronen.
 • Patronen ser ikke ud, som den plejer (f.eks. er indpakningen anderledes end HP's indpakning).
bemærk:
Instruktioner vedrørende udskiftning af tonerpatroner kan findes på printerens webside på www.hp.com/go/support.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...