hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Pro MFP M521 - ADF, hel enhed

Indledning

Før du går i gang
 • Benyt nedenstående tabel til at identificere det korrekte reservedelsnummer på produktet, og gå derefter til www.hp.com/buy/parts for at bestille sættet.
  Reservedelsnummer
  Beskrivelse
  A8P79-65014
  ADF, helt enhedssæt inkl. instruktioner
Nødvendigt værktøj
 • Nr. 2 4-takket stjerneskruetrækker med en magnetisk spids
 • Lille skruetrækker med lige kærv

Trin 1 – Afmontering af dokumentføderen

 1. Du skal gøre følgende:
  1. Sluk for produktet.
  2. Frakobl netledningen.
     vigitig advarsel:
   Du kan forebygge skader på produktet ved at slukke det, vente fem sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på produktet.
 2. Skub processordækslet mod den bageste del af produktet for at fjerne det.
  Figur : Skub processordækslet mod den bageste del af produktet for at fjerne det.
 3. Fjern en skrue, og frigør en tap.
  Figur : Fjern en skrue, og frigør en tap.
 4. Fjern beskyttelsesdækslet.
  Figur : Fjern beskyttelsesdækslet.
 5. Åbn bagdækslet.
  Figur : Åbn bagdækslet.
 6. Træk forsigtigt ned i dækslet, og sænk dækslet, indtil det er helt åbent.
  Figur : Træk forsigtigt ned i dækslet, og sænk dækslet, indtil det er helt åbent.
 7. Træk op i linkarmen for at frigøre den.
    advarsel:
  Linkarmen er under fjederpres. Du må ikke lade linkarmen svippe tilbage på produktet, når du frigør den.
  Figur : Træk op i linkarmen for at frigøre den.
 8. Fjern to skruer.
  Figur : Fjern to skruer.
 9. Åbn den nederste, bageste dør, og frigør derefter en tap.
  Figur : Åbn den nederste, bageste dør, og frigør derefter en tap.
 10. Frigør en tap.
  Figur : Frigør en tap.
 11. Drej bunden af den bageste dækselenhed væk fra produktet.
  Figur : Drej bunden af den bageste dækselenhed væk fra produktet.
 12. Træk ned i den bageste dækselenhed for at fjerne den.
  Figur : Træk ned i den bageste dækselenhed for at fjerne den.
 13. Fjern en skrue.
  Figur : Fjern en skrue.
 14. Tag fat i dækslet, og træk det væk fra produktet. Frigør den første tap (billedforklaring 1), og frigør derefter den anden tap (billedforklaring 2). Frigør om nødvendigt den tredje tap (billedforklaring 3) for at adskille dækslet fra produktet.
  bemærk:
  Tappen inde i bakkeåbningen (billedforklaring 2) er placeret under plastikbakkeskinnerne. Det kan være lettere at løft en smule op i venstre side af produktet og bruge en lille skruetrækker med flad kærv til at frigøre denne tap.
  Figur : Tag fat i dækslet, og træk det væk fra produktet. Frigør den første tap (billedforklaring 1), og frigør derefter den anden tap (billedforklaring 2). Frigør om nødvendigt den tredje tap (billedforklaring 3) for at adskille dækslet fra produktet.
 15. Kobl 4 FFC'er (billedforklaring 1), FFC-holderen (som holdes på plads af 1 skrue og 1 tap, billedforklaring 2) og 3 stik (M521dw) eller 2 stik (M521dn) fra processorkort-PCA'en (billedforklaring 3).
  Figur : Kobl 4 FFC'er (billedforklaring 1), FFC-holderen (som holdes på plads af 1 skrue og 1 tap, billedforklaring 2) og 3 stik (M521dw) eller 2 stik (M521dn) fra processorkort-PCA'en (billedforklaring 3).
 16. Før FFC'erne og stikkene igennem deres holdere.
  Figur : Før FFC'erne og stikkene igennem deres holdere.
 17. Frakobl en skrue, og fjern derefter USB-stelledningen.
  Figur : Frakobl en skrue, og fjern derefter USB-stelledningen.
 18. Fjern en skrue i højre side af dokumentføder-/scannerenheden.
  Figur : Fjern en skrue i højre side af dokumentføder-/scannerenheden.
 19. Fjern en skrue i bageste højre side af dokumentføder-/scannerenheden, og fjern derefter stelskruen i bageste venstre side af dokumentføder-/scannerenheden.
  Figur : Fjern en skrue i bageste højre side af dokumentføder-/scannerenheden, og fjern derefter stelskruen i bageste venstre side af dokumentføder-/scannerenheden.
 20. Fjern en skrue i venstre side af dokumentføder-/scannerenheden.
  Figur : Fjern en skrue i venstre side af dokumentføder-/scannerenheden.
 21. Skub dokumentføder-/scannerenheden tilbage, og træk den derefter op for at fjerne den.
  Figur : Skub dokumentføder-/scannerenheden tilbage, og træk den derefter op for at fjerne den.
 22. Placer forsigtigt dokumentføder-/scannerenheden på hovedet på en flad overflade.
 23. Fjern tre skruer, og fjern derefter scannerens bageste dæksel.
  Figur : Fjern tre skruer, og fjern derefter scannerens bageste dæksel.
 24. Adskil forsigtigt det klæbende FFC fra dokumentføder-/scannerenheden, og fjern det fra kanalen under scannerens bageste dæksel.
  Figur : Adskil forsigtigt det klæbende FFC fra dokumentføder-/scannerenheden, og fjern det fra kanalen under scannerens bageste dæksel.
 25. Klip de plastikkabelbindere over, der holder ledningsnettet på plads på dokumentføder-/scannerenheden, og fjern det fra kanalen under scannerens bageste dæksel.
  bemærk:
  Udskift kabelbinderne for at fastgøre ledningsnettet ved genmontering af hele dokumentføder-/scannerenheden.
  Figur : Klip de plastikkabelbindere over, der holder ledningsnettet på plads på dokumentføder-/scannerenheden, og fjern det fra kanalen under scannerens bageste dæksel.
  Figur : Klip de plastikkabelbindere over, der holder ledningsnettet på plads på dokumentføder-/scannerenheden, og fjern det fra kanalen under scannerens bageste dæksel.
 26. Placer dokumentføder-/scannerenheden med højre side opad på en flad overflade. Løft dokumentføderenheden op, og frigør to tapper.
  Figur : Placer dokumentføder-/scannerenheden med højre side opad på en flad overflade. Løft dokumentføderenheden op, og frigør to tapper.
 27. Løft dokumentføderenheden op, og før forsigtigt FFC'et og ledningsnettet igennem hullet i scannerenheden for at adskille dokumentføderenheden fra scannerenheden.
  Figur : Løft dokumentføderenheden op, og før forsigtigt FFC'et og ledningsnettet igennem hullet i scannerenheden for at adskille dokumentføderenheden fra scannerenheden.

Trin 2 – Udpakning af den nye dokumentføderenhed

Tag den nye dokumentføder ud af emballagen.
Hvis din udskiftede del skal returneres eller leveres til genbrug, skal du gå til Returnering og genbrug af produkter.
Figur : Tag den nye dokumentføder ud af emballagen.

Trin 3 – Montering af den nye dokumentføder

 1. Placer forsigtigt scannerenheden på en flad overflade.
 2. Sænk dokumentføderen på plads, og før derefter forsigtigt FFC'et og ledningsnettet igennem hullet i scannerenheden.
  Figur : Sænk dokumentføderen på plads, og før derefter forsigtigt FFC'et og ledningsnettet igennem hullet i scannerenheden.
 3. Placer dokumentføderens hængsler i hullerne i scannerenheden.
  Figur : Placer dokumentføderens hængsler i hullerne i scannerenheden.
 4. Placer forsigtigt scannerenheden på hovedet på en flad overflade.
  Figur : Placer forsigtigt scannerenheden på hovedet på en flad overflade.
 5. Fastgør det klæbende FFC fra dokumentføderenheden i kanalen under scannerens bageste dæksel.
  Figur : Fastgør det klæbende FFC fra dokumentføderenheden i kanalen under scannerens bageste dæksel.
 6. Før plastikbindere igennem monteringspunkterne, og fastgør derefter binderne til ledningsnettet.
  Figur : Før plastikbindere igennem monteringspunkterne, og fastgør derefter binderne til ledningsnettet.
 7. Monter tre skruer, og fastgør derefter scannerens bageste dæksel.
  Figur : Monter tre skruer, og fastgør derefter scannerens bageste dæksel.
 8. Monter dokumentføder-/scannerenheden på produktets kabinet.
  Figur : Monter dokumentføder-/scannerenheden på produktets kabinet.
 9. Fastgør en skrue i venstre side af dokumentføder-/scannerenheden.
  Figur : Fastgør en skrue i venstre side af dokumentføder-/scannerenheden.
 10. Fastgør en skrue i bageste højre side af dokumentføder-/scannerenheden, og fastgør derefter stelskruen i bageste venstre side af dokumentføder-/scannerenheden.
  Figur : Fastgør en skrue i bageste højre side af dokumentføder-/scannerenheden, og fastgør derefter stelskruen i bageste venstre side af dokumentføder-/scannerenheden.
 11. Fastgør en skrue i højre side af dokumentføder-/scannerenheden.
  Figur : Fastgør en skrue i højre side af dokumentføder-/scannerenheden.
 12. Fastgør USB-stelkablet med en skrue.
  Figur : Fastgør USB-stelkablet med en skrue.
 13. Før FFC'erne og stikkene igennem deres holdere.
  Figur : Før FFC'erne og stikkene igennem deres holdere.
 14. Tilslut fire FFC'er, FFC-holderen (som holdes på plads af en skrue og en tap) og tre stik (M521dw) eller to stik (M521dn) fra processorkort-PCA'en.
  Figur : Kobl fire FFC'er, FFC-holderen (som holdes på plads af en skrue og en tap) og tre stik (M521dw) eller to stik (M521dn) fra processorkort-PCA'en.
 15. Fastgør dækseltapperne i venstre side forrest på produktet, og drej derefter det venstre dæksel på plads bagest på produktet
  Figur : Fastgør dækseltapperne i venstre side forrest på produktet, drej det venstre dæksel på plads bagest på produktet, og fastgør derefter dækseltapperne i venstre side bagest på produktet.
 16. Tag fat i dækslet, og træk det mod produktet. Fastgør den første tap (billedforklaring 1), og fastgør derefter den anden og tredje tap.
  Figur : Tag fat i dækslet, og træk det mod produktet. Fastgør den første tap (billedforklaring 1), og fastgør derefter den anden og tredje tap.
 17. Fastgør en skrue.
  Figur : Fastgør en skrue.
 18. Fastgør den øverste del af det bageste dæksel, og drej bunden af det bageste dæksel på plads.
  Figur : Fastgør den øverste del af det bageste dæksel, og drej bunden af det bageste dæksel på plads.
 19. Åbn den nederste, bageste dør, og fastgør derefter en tap i venstre side.
  Figur : Åbn den nederste, bageste dør, og fastgør derefter en tap i venstre side.
 20. Fastgør en tap i højre side.
  Figur : Fastgør en tap i højre side.
 21. Fastgør to skruer.
  bemærk:
  Disse to skruer er af forskellig type. Sørg for at montere dem på den rigtige placering.
  Figur : Fastgør to skruer.
 22. Fastgør linkarmen.
  Figur : Fastgør linkarmen.
 23. Luk bagdækslet.
  Figur : Luk bagdækslet.
 24. Placer beskyttelsesdækslet.
  Figur : Placer beskyttelsesdækslet.
 25. Fastgør en skrue og en tap.
  Figur : Fastgør en skrue og en tap.
 26. Skub processordækslet mod den forreste del af produktet for at montere det.
  Figur : Skub processordækslet mod den forreste del af produktet for at montere det.
 27. Du skal gøre følgende:
  1. Tilslut strømkablet.
  2. Tænd for produktet.

Returnering af komponenter


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...