hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - Udskiftning af DIMM-modulet

Indledning

Før du starter
 • Benyt nedenstående tabel til at identificere det korrekte reservedelsnummer på sættet til dit produkt, og gå derefter til www.hp.com/buy/parts for at bestille sættet.
  Reservedelsnummer
  Beskrivelse
  CF066–67095
  Sæt med DIMM inkl. instruktioner
Nødvendigt værktøj
 • Der kræves ikke særligt værktøj til at installere dette sæt.
  advarsel:
Dette produkt indeholder komponenter, der kan blive beskadiget ved elektrostatiske afladninger (ESD). Du kan reducere risikoen for ESD-skader ved at anbringe produktet på en ESD-måtte (hvis tilgængelig) og bære et ESD-armbånd, der er forbundet med en jordet overflade. Hvis du ikke har en ESD-arbejdsstation eller -måtte, skal du sørge for jordforbindelse ved at berøre metalchassiset, før du berører en komponent, der er følsom over for elektrostatisk udladning.

Trin 1 - Afmontering af processorkortet

 1. Du skal gøre følgende:
  1. Sluk for produktet.
  2. Frakobl netledningen.
  3. Frakobl alle kabler og alt tilbehør, som er forbundet til processorkortet.
    vigitig advarsel:
  Du kan forebygge skader på produktet ved at slukke det, vente fem sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på produktet.
 2. Løsn de to fingerskruer på processorkortet.
 3. Træk processorkortet ud af produktet.

Trin 2 - Afmontering af DIMM-modulet

  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Frigør de to clips på enderne af DIMM-modulet ved forsigtigt at trække dem væk fra hinanden.
 2. Drej DIMM-modulet opad, og fjern det derefter. Kassér ikke DIMM'en.

Trin 3 - Udpakning af den nye solid-state-hukommelse (DIMM)

  advarsel:
ESD-følsom komponent.
Pak den nye solid-state-hukommelse (DIMM) ud af emballagen.
Hvis din udskiftede del skal returneres eller leveres til genbrug, skal du gå til Returnering og genbrug af produkter.
bemærk:
HP anbefaler ansvarsbevidst bortskaffelse af det defekte DIMM.

Trin 4 - Montering af den nye solid-state-hukommelse (DIMM)

  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Isæt forsigtigt DIMM-modulet i en skrå vinkel i soklen på processorkortet.
  bemærk:
  Anbring DIMM-modulet, så hakket i modulet kommer til at passe med tappen i soklen.
 2. Drej DIMM-modulet i pilens retning for at installere det.
 3. Når DIMM-modulet er isat, skal du sørge for, at holdeclipsene i højre og venstre side af DIMM-modulet låses fast.

Trin 5 - Genmontering af processorkortet

  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Sørg for, at det nye processorkort er justeret på linje med styrene i toppen og bunden af holderen til processorkortet, og tryk derefter processorkortet ind i porten, så det kommer til at sidde korrekt.
 2. Stram de to fingerskruer med fingrene.

Trin 6 - Afprøvning af monteringen

 1. Du skal gøre følgende:
  1. Tilslut strømkablet.
  2. Tænd for produktet.
 2. Du skal holde øje med følgende funktioner på LED'erne på processorkortet for at bekræfte, at processorkortet er installeret korrekt:
  • Puls-LED'en (figuranvisning 1) lyser, hvis processorkortet fungerer korrekt.
   • Mens produktet indlæser, lyser puls-LED'en konstant rødt i omkring et sekund, hvorefter den lyser konstant grønt i omkring tyve sekunder.
   • Når indlæsningen er gennemført, vil puls-LED'en blinke kontinuerligt, hvis printeren fungerer korrekt.
  • Tilslutnings-LED'en (figuranvisning 2) indikerer, om processorkortet sidder helt inde i soklen. Den lyser grønt, når der tændes for strømmen til produktet, og den bliver ved med at lyse grønt, hvis processorkortet er isat korrekt.
  Hvis LED'erne ikke fungerer korrekt, skal du slukke for strømmen til produktet, fjerne processorkortet og derefter installere det igen (sørg for, at processorkortet sidder korrekt, inden du strammer fingerskruerne).

Returnering af komponenter


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...