hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - Udskiftning af processorkortet

Indledning

Udskiftning af processorkortet kræver, at du fjerner harddisken (HDD), DIMM-modulet og fax-elektronikkortet (PCA) fra det defekte processorkort og derefter monterer dem igen på det nye processorkort.
Før du starter
 • Benyt nedenstående tabel til at identificere det korrekte reservedelsnummer på sættet til dit produkt, og gå derefter til www.hp.com/buy/parts for at bestille sættet.
  Reservedelsnummer
  Beskrivelse
  CF066–67091
  Processorkortsæt inkl. instruktioner
  CF066–67093
  Processorkortsæt inkl. instruktioner (kun Kina)
Nødvendigt værktøj
 • Der kræves ikke særligt værktøj til at installere dette sæt.
  advarsel:
Dette produkt indeholder komponenter, der kan blive beskadiget ved elektrostatiske afladninger (ESD). Du kan reducere risikoen for ESD-skader ved at anbringe produktet på en ESD-måtte (hvis tilgængelig) og bære et ESD-armbånd, der er forbundet med en jordet overflade. Hvis du ikke har en ESD-arbejdsstation eller -måtte, skal du sørge for jordforbindelse ved at berøre metalchassiset, før du berører en komponent, der er følsom over for elektrostatisk udladning.

Trin 1 - Afmontering af processorkortet

 1. Du skal gøre følgende:
  1. Sluk for produktet.
  2. Frakobl netledningen.
  3. Frakobl alle kabler og alt tilbehør, som er forbundet til processorkortet.
    vigitig advarsel:
  Du kan forebygge skader på produktet ved at slukke det, vente fem sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på produktet.
 2. Løsn de to fingerskruer på processorkortet.
 3. Træk processorkortet ud af produktet.

Trin 2 - Afmontering af HDD

  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Bøj plastiktappen (figuranvisning 1) på harddiskholderen i retning af disken for at frigøre tappen under processerkort-PCA'en.
 2. Skub harddisken (figuranvisning 1) i den angivne retning for at fjerne den fra processorkort-PCA'en. Kassér ikke harddisken.
bemærk:
Læg denne del til side. Den skal monteres på det nye processorkort.

Trin 3 - Afmontering af DIMM

  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Frigør de to clips på enderne af DIMM-modulet ved forsigtigt at trække dem væk fra hinanden.
 2. Drej DIMM-modulet opad, og fjern det derefter. Kassér ikke DIMM'en.
bemærk:
Læg denne del til side. Den skal monteres på det nye processorkort.

Trin 4 - Afmontering af fax-elektronikkortet

  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Frigør fax-elektronikkortet (billedforklaring 1) fra stikket på processorkortet (billedforklaring 2)
 2. Drej PCA'en opad og væk fra processorkortet for at fjerne den. Kassér ikke fax-PCA'en.
bemærk:
Læg denne del til side. Den skal monteres på det nye processorkort.

Trin 5 - Udpakning af det nye processorkort

  advarsel:
ESD-følsom komponent.
Pak det nye processorkort ud af emballagen.
Hvis din udskiftede del skal returneres eller leveres til genbrug, skal du gå til Returnering og genbrug af produkter.
bemærk:
HP anbefaler ansvarsbevidst bortskaffelse af det defekte processorkort.
Figur :
bemærk:
Du skal ikke skille dig af med harddisken (HDD), DIMM-modulet eller fax-elektronikkortet, som du afmonterede tidligere.

Trin 6 – Montering af HDD

  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Placer harddisken på erstatningsprocessorkortet, og skub den derefter i retning af stikket (figuranvisning 1), indtil den sidder fast i stikket.
 2. Sørg for, at harddisken sidder helt fast i stikket, og at plastiktappen (figuranvisning 1) sidder sikkert fast, så den kan holde harddisken på plads.
  Når harddisken er korrekt installeret, ligger den fladt mod processorkortet. Hvis harddisken ikke ligger fladt mod processorkorter, skal du tage den ud og installerede den igen.

Trin 7 - Montering af DIMM-modulet

  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Isæt forsigtigt DIMM-modulet i en skrå vinkel i soklen på processorkortet.
  bemærk:
  Anbring DIMM-modulet, så hakket i modulet kommer til at passe med tappen i soklen.
 2. Drej DIMM-modulet i pilens retning for at installere det.
 3. Når DIMM-modulet er isat, skal du sørge for, at holdeclipsene i højre og venstre side af DIMM-modulet låses fast.

Trin 8 - Montering af fax-elektronikkortet

  advarsel:
ESD-følsom komponent.
Placer portenden af fax-PCA'en (figuranvisning 1) i det stik, der er til rådighed i processorkortbakken, drej fax-PCA'en nedad i processorkortet (figuranvisning 2), og tryk derefter PCA'en nedad, til den sidder fast i stikket på processorkortet (figuranvisning 3).

Trin 9 - Montering af det nye processorkort

  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Sørg for, at det nye processorkort er justeret på linje med styrene i toppen og bunden af holderen til processorkortet, og tryk derefter processorkortet ind i porten, så det kommer til at sidde korrekt.
 2. Stram de to fingerskruer med fingrene.

Trin 10 - Afprøvning af monteringen

 1. Du skal gøre følgende:
  1. Tilslut strømkablet.
  2. Tænd for produktet.
 2. Du skal holde øje med følgende funktioner på LED'erne på processorkortet for at bekræfte, at processorkortet er installeret korrekt:
  • Puls-LED'en (figuranvisning 1) lyser, hvis processorkortet fungerer korrekt.
   • Mens produktet indlæser, lyser puls-LED'en konstant rødt i omkring et sekund, hvorefter den lyser konstant grønt i omkring tyve sekunder.
   • Når indlæsningen er gennemført, vil puls-LED'en blinke kontinuerligt, hvis printeren fungerer korrekt.
  • Tilslutnings-LED'en (figuranvisning 2) indikerer, om processorkortet sidder helt inde i soklen. Den lyser grønt, når der tændes for strømmen til produktet, og den bliver ved med at lyse grønt, hvis processorkortet er isat korrekt.
  Hvis LED'erne ikke fungerer korrekt, skal du slukke for strømmen til produktet, fjerne processorkortet og derefter installere det igen (sørg for, at processorkortet sidder korrekt, inden du strammer fingerskruerne).

Returnering af komponenter


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...