hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Officejet Enterprise Color X555, MFP X585 - Udskiftning af harddisken

Udskiftning af harddisken

Dette dokument beskriver fremgangsmåden for harddisken.
Figur : Harddisk
 1. Sluk produktet, og fjern netledningen.
  Figur : Sluk produktet, og fjern netledningen
 2. Fjern USB-kablet eller Ethernet-netværkskablet.
  Figur : Fjern kablerne
 3. Fjern udskriftsbakken ved at trække i kanten af bakken tættest på udbakken og vippe den væk fra produktet. Træk derefter bakken opad.
  Figur : Fjern udskriftsbakken
 4. Frigør fingerskruen , og træk adgangsdækslet op.
  Figur : Fjern adgangsdækslet
 5. Frigør de to fingerskruer på bagsiden af produktet.
  Figur : Frigør fingerskruerne på bagsiden
 6. Tag fat i processorkorthåndtaget på forsiden af produktet, og træk processorkortet ud af produktet.
  Figur : Afmontere processorkortet
 7. Tryk på tappen langs kanten af harddisken på processorkortets printkort, og skub disken ud af holderen.
  Figur : Fjerne harddisken (HDD)
 8. Tag den nye harddisk ud af emballagen, og genbrug emballagen til forsendelse af den udtjente harddisk til genvinding.
  Figur : Genvind den udtjente harddisk
 9. Skub den nye disk på plads i holderen på processorkortets printkort, og forbind den med processorkortet.
  Figur : Montere det mellemliggende overførselsbælte (HDD)
 10. Indsæt processorkortet i åbningen på forsiden af produktet.
  Figur : Indsæt processorkortet
 11. Tilspænd de to fingerskruer på bagsiden af produktet.
  Figur : Tilspænd fingerskruerne på bagsiden
 12. Monter adgangsdækslet til processorkortet igen ved at skubbe det på plads, og tilspænd fingerskruen.
  Figur : Monter det nye dæksel
 13. Installer udskriftsbakken igen.
  Figur : Installer udskriftsbakken
 14. Tilslut USB-kablet eller netværkskablet igen.
  Figur : Tilslut kablet igen
 15. Sæt netledningen i igen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde produktet.
  Figur : Sæt netledningen i igen, og tænd produktet
 16. Firmwaren på den nye disk skal opdateres, når produktet er i Klar-tilstand. Hent firmwarefilen ved at gå til www.hp.com/support/ojcolorX555 eller www.hp.com/support/ojcolorMFPX585.
 17. Vælg På tværs af operativsystem (BIOS, firmware, diagnosticering osv.). Find firmwaredownloaden, og vælg derefter Download.
 18. Kopier firmwareopgraderingsfilen til rodmappen på et USB-flashdrev. Firmwareopgraderingsfilen har filtypenavnet .bdl.
 19. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten foran produktets kontrolpanel (X555-modeller) eller på produktets kontrolpanel (X585-modeller).
 20. Følgende meddelelse vises på kontrolpanelet: Fejl: 99.09.63 Forkert disk. Tryk på knappen OK for at fortsætte.
 21. Vent, til menuen Opstart vises på kontrolpaneldisplayet, og tryk derefter på knappen pil ned for at rulle til 3: Administrator. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 22. Tryk på knappen pil ned for at rulle til 6: Administrer disk. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 23. Tryk på knappen pil ned for at rulle til 2: Slet/lås op. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 24. Meddelelsen Fortsæt med den ønskede handling vises. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 25. Tryk på knappen Tilbage for at vende tilbage til menuen Før opstart på startskærmen.
 26. Tryk på knappen pil ned for at rulle til 3: Administrator. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 27. Tryk på knappen pil ned for at rulle til 1: Download. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 28. Tryk på knappen pil ned for at rulle til 3: USB-drev. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 29. Tryk på knappen pil ned for at rulle til den firmwareopgraderingsfil, du hentede tidligere. Tryk på knappen OK for at vælge den.
  bemærk:
  Hvis der ikke er nogen .bdl-filer, kan du prøve at gemme filen på et andet USB-flashdrev.
 30. Vent, mens filen overføres. Når overførslen er fuldført, vises meddelelsen Fuldført på skærmen.
 31. Sluk produktet, fjern USB-flashdrevet, og tænd produktet igen. Vent nogle minutter, mens produktet starter.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...