hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Color LaserJet Enterprise M651, HP Color LaserJet Enterprise MFP M680 - Udskiftning af billedoverføringssættet

Udskiftning af billedoverføringssættet
Dette dokument beskriver fremgangsmåden for udskiftning af billedoverføringssættet (HP-sæt CE249A). Sættet indeholder en ny overføringsenhed, overføringsvalse, opsamlingsvalse til bakke 1, otte indførings- og separationsvalser til bakke 2-5 og en trykt vejledning.
  bemærk:
Beskrivelsen i dette dokument gælder for flere produkter i HP LaserJet-serien. Nogle produkter ser muligvis anderledes ud end det produkt, der er vist på billederne, men fremgangsmåden er den samme.
Overføringsenhed
Overføringsvalse
Opsamlingsvalse til bakke 1
Indførings- og separationsvalser til bakke 2-5
  bemærk:
Flyt ikke overføringsenheden til et andet produkt, når den først er blevet installeret i dette produkt.
 1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at slukke produktet.
  Figur : Sluk produktet
 2. Åbn bakke 1.
  Figur : Åbne bakke 1
 3. Tryk på den øverste kant af valsedækslet med et fast tryk for at frigøre tapperne.
  Figur : Frigør valsedækslet
 4. Åbn det højre dæksel.
  Figur : Åbn det højre dæksel
 5. Fjern valsedækslet.
  Figur : Fjerne valsedækslet
 6. Spred de blå tapper i hver side af valsen.
  Figur : Frigør valsen
 7. Drej valsen, og fjern den fra produktet.
  Figur : Fjern valsen
 8. Tag den nye valse ud af emballagen.
    advarsel:
  Rør ikke valsens overflade.
  Figur : Pak den nye valse ud
 9. Juster tapperne på valsen i forhold til åbningerne på produktet.
  Figur : Indsæt valsen
 10. Tryk ned på valsen, til den klikker på plads.
  Figur : Tryk ned på valsen
 11. Monter valsedækslet.
  Figur : Monter valsedækslet
 12. Tryk ned på valsedækslet, til det klikker på plads.
  Figur : Tryk ned på valsedækslet
 13. Tryk det blå håndtag i venstre side af den sekundære overføringsenhed ned for at frigøre den og få adgang til overføringsenheden.
  Figur : Sænk den sekundære overføringsenhed
 14. Tag fat i de blå håndtag i begge sider af overføringsenheden.
  Figur : Håndtag på overføringsenheden
 15. Træk forsigtigt overføringsenheden væk fra produktet.
  Figur : Træk overføringsenheden ud
 16. Når overføringsenheden er delvist ude, kommer et stort blåt håndtag til syne i hver side. Tag fat i håndtagene, og træk overføringsenheden ud af produktet.
  Figur : Tag fat i de store håndtag, og fjern overføringsenheden
 17. Genvind den udtjente overføringsenhed i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.
  Figur : Genvind den udtjente overføringsenhed
 18. Tag den nye overføringsenhed ud af emballagen.
    advarsel:
  Undlad at røre ved den sorte blanke overflade på overføringsenheden. Fingeraftryk kan give problemer med udskriftskvaliteten.
  Figur : Pak den nye overføringsenhed ud
 19. Tag fat i de store blå håndtag på begge sider af overføringsenheden, og indsæt den i produktet.
  Figur : Indsæt den nye overføringsenhed
 20. Tag fat i de to små blå håndtag på forsiden af overføringsenheden, når enheden er delvist installeret, for at skubbe den på plads.
  Figur : Skub overføringsenheden på plads
 21. Find den sekundære overføringsvalse på forsiden af overføringsenheden.
  Figur : Sekundær overførselsrulle
 22. Løft op i begge ender af den sekundære overføringsenhed, og fjern den.
  Figur : Fjern den sekundære overførselsvalse
 23. Genvind den udtjente valse i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.
  Figur : Genvind den udtjente valse
 24. Tag den nye sekundære overføringsvalse ud af emballagen.
    advarsel:
  Den nye valse er indpakket i papir. Bevar papiret på valsen under monteringen. Papiret beskytter valsens porøse overflade.
  Figur : Pak den nye valse ud
 25. Indsæt begge ender af den sekundære overføringsvalse i produktet.
  Figur : Indsæt den nye valse
 26. Træk i den orange tap, og fjern papiremballagen fra valsen.
    advarsel:
  Undgå at røre ved valsens sorte, porøse overflade. Fingeraftryk kan give problemer med udskriftskvaliteten.
  Figur : Fjern papiremballagen
 27. Luk det højre dæksel.
  Figur : Luk det højre dæksel.
 28. Luk bakke 1.
  Figur : Luk bakke 1
 29. Åbn ekstrabakkerne, og tag dem ud (bakke 2-5).
    bemærk:
  Nogle produkter har andre bakkekonfigurationer end dem, der er vist her.
  Figur : Fjern ekstrabakkerne.
 30. Find de tre valser i åbningen på hver af bakkerne. Udskift kun de valser, der har blåt plast i enderne.
  Figur : Find valserne
 31. Pres tapperne sammen på valserne med blåt plast i enderne, og træk dem lige ud. Genvind valserne i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.
  Figur : Fjern valserne
 32. Tag de nye valser ud af emballagen.
    advarsel:
  Undlad at røre ved valsernes overflade. Tag fat i tapperne i enden af valserne.
  Figur : Pak de nye valser ud
 33. Indsæt de nye valser, og skub dem ind, indtil de klikker på plads.
  Figur : Indsæt de nye valser
 34. Indsæt ekstrabakkerne, og luk dem.
  Figur : Indsæt bakkerne
 35. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at tænde produktet.
  Figur : Tænd for produktet

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...