hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet - Avanceret konfiguration med HP Utility til OS X

Brug HP Utility til at kontrollere printerens status eller få vist eller ændre printerens indstillinger fra en computer.
Du kan bruge HP Utility, hvis printeren er tilsluttet med et USB-kabel eller er tilsluttet et TCP/IP-baseret netværk.

Åbn HP Utility

 1. Åbn mappen Programmer på computeren.
 2. Vælg HP, og vælg herefter HP Utility.

HP Utility-funktioner

HP Utility-værktøjslinjen indeholder disse elementer:
 • Enheder: Klik på denne knappe for at vise eller skjule Mac-produkter, som HP Utility har fundet.
 • Alle indstillinger: Klik på denne knap for at vende tilbage til hovedvisningen i HP Utility.
 • HP Support: Klik på denne knap for at åbne en browser og gå til HP-supportwebstedet.
 • Forbrugsvarer: Klik på denne knap for at åbne webstedet HP SureSupply.
 • Registrering: Klik på denne knap for at åbne HP's registreringswebsted.
 • Genbrug: Klik på denne knap for at åbne webstedet for genbrugsprogrammet HP Planet Partners.
HP Utility består af sider, du kan åbne ved at klikke på listen Alle indstillinger. Nedenstående tabel beskriver de opgaver, du kan udføre med HP Utility.
Element
Beskrivelse
Status for forbrugsvarer
Viser status for printerens forbrugsvarer og indeholder links til adgang til onlinebestilling af forbrugsvarer.
Enhedsoplysninger
Vis oplysninger om den printer, der er valgt i øjeblikket, herunder printerens service-id (hvis tildelt), firmwareversionen (FW-version), serienummeret og IP-adressen.
Kommandoer
Send specialtegn eller udskriftskommandoer til printeren efter udskriftsjobbet.
bemærk:
Denne indstilling er først tilgængelig, efter du har åbnet menuen Vis og valgt punktet Vis avancerede indstillinger.
Filoverførsel
Overfør filer fra computeren til printeren. Du kan overføre følgende filtyper:
 • .PRN (HP LaserJet-printerkommandosprog)
 • .PDF (Portable Document Format)
 • .PS (PostScript)
 • .TXT (tekst)
Strømstyring
Konfigurer printerens økonomiindstillinger.
Opdater firmware
Overfør en firmwareopdateringsfil til printeren.
bemærk:
Denne indstilling er først tilgængelig, efter du har åbnet menuen Vis og valgt punktet Vis avancerede indstillinger.
HP Connected
Få adgang til webstedet HP Connected.
Meddelelsescenter
Vis fejlhændelser, der er forekommet på printeren.
Netværksindstillinger
(Kun netværkstilsluttede printere)
Konfigurer netværksindstillingerne som f.eks. IPv4-indstillinger, IPv6-indstillinger, Bonjour-indstillinger og andre indstillinger.
Administration af forbrugsvarer
Konfigurer, hvordan printeren skal opføre sig, når forbrugsvarer er ved at nærme sig slutningen af deres forventede levetid.
Konfiguration af bakker
Konfigurer papirformatet og papirtypen for hver af bakkerne.
Yderligere indstillinger
Åbn HP's integrerede webserver (EWS) for printeren.
bemærk:
USB-forbindelser understøttes ikke.
Proxy-serverindstillinger
Konfigurer en proxy-server for printeren.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...