hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise M806 and HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 - Udskiftning af HP High-Performance Secure-harddisken

Indledning
Dette dokument beskriver fremgangsmåden til afmontering og udskiftning af HP High-Performance Secure-harddisken (HDD) til HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830.
  bemærk:
Hvis du vil have vist en kort video med en demonstration af fremgangsmåden, skal du klikke her.
Før du starter
 • Benyt nedenstående tabel til at identificere det korrekte reservedelsnummer på sættet til dit produkt, og gå derefter til www.hp.com/buy/parts for at bestille sættet.
  Reservedelsnumre på harddisksæt
  CF367-67913
  HDD-sæt inkl. instruktioner
Nødvendigt værktøj
 • Der kræves ikke særligt værktøj til at installere dette sæt.
  advarsel:
Dette produkt indeholder komponenter, der kan blive beskadiget ved elektrostatiske afladninger (ESD). Du kan reducere risikoen for ESD-skader ved at anbringe produktet på en ESD-måtte (hvis tilgængelig) og bære et ESD-armbånd, der er forbundet med en jordet overflade. Hvis du ikke har en ESD-arbejdsstation eller -måtte, skal du sørge for jordforbindelse ved at berøre metalchassiset, før du berører en komponent, der er følsom over for elektrostatisk udladning.
Trin 1 - Afmontering af processorkortet
 1. Du skal gøre følgende:
  1. Sluk for produktet.
  2. Frakobl netledningen.
     vigitig advarsel:
   Du kan forebygge skader på produktet ved at slukke det, vente fem sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på produktet.
  3. Frakobl alle kabler og alt tilbehør, som er forbundet til processorkortet.
 2. Afmonter efterbehandlingstilbehøret (hvis det er monteret) ved at løfte den øverste udløserlås op og skubbe tilbehøret væk fra produktet. Det er ikke nødvendigt at fjerne efterbehandlingstilbehøret.
  Figur : Adskille efterbehandlingstilbehøret fra produktet
 3. Løsn de to fingerskruer på processorkortet, og træk processorkortet ud af produktet.
  Figur : Afmontere processorkortet
Trin 2 - Afmontering af harddisken (HDD)
 1. Tryk låsehåndtaget imod midten af processorkortet ca. 5 mm indad for at frigøre harddisken og rammen. Der lyder muligvis et klik, når låsetappen slipper.
    advarsel:
  Den sorte harddiskplasticholder er skrøbelig.
  Figur : Frigøre låsehåndtaget
 2. Skub harddiskholderen ud imod kanten af processorkortet for at fjerne den.
  Figur : Fjerne harddisken (HDD)
Trin 3 - Udpakning af den nye harddisk (HDD)
Pak den nye harddisk (HDD) ud af emballagen.
  advarsel:
ESD-følsom komponent.
  bemærk:
HP anbefaler ansvarsbevidst bortskaffelse af den defekte harddisk (HDD).
Figur : Illustration af genanvendelse og udpakning
Trin 4 - Montering af den nye harddisk (HDD)
 1. Installer den nye harddisk (HDD) i holderen ved at trykke sideskinnerne på HDD.
  Figur : Installere holderen til HDD
 2. Sørg for, at stikbøsningerne passer sammen, og skub harddisken og holderen på processorkortet, så låsetappen klikker på plads.
  Figur : Montere harddisken (HDD)
 3. Når harddisken (HDD) er installeret igen, skal du sørge for, at harddisken ligger fladt mod processorkortet (figuranvisning 1), og at låsehåndtaget (figuranvisning 2) klikker på plads i den låste position.
  Figur : Kontrollere monteringen af harddisken (HDD)
Trin 5 - Genmontering af processorkortet
  advarsel:
ESD-følsom komponent.
 1. Sørg for, at styrene øverst og nederst på processorkortet er justeret med ens med skinnerne i produktet, og skub derefter processorkortet ind, så det sidder korrekt.
  Figur : Installere processorkortet
 2. Stram de to fingerskruer med fingrene.
  Figur : Stramme to fingerskruer
 3. Skub efterbehandlingstilbehøret (hvis det er installeret) tilbage i den lukkede position, og sørg for, at der ikke kommer kabler i klemme imellem efterbehandlingtilbehøret og produktet.
  Figur : Skubbe efterbehandlingtilbehøret tilbage i den lukkede position
Trin 6 - Afprøvning af monteringen
 1. Du skal gøre følgende:
  1. Slut alle kablerne til processorkortet igen.
  2. Tilslut netledningen.
 2. Tænd for produktet.
  Hold øje med følgende funktion på tilslutnings-LED'en på processorkortet for at bekræfte, at processorkortet er installeret korrekt:
  • Tilslutnings-LED'en (figuranvisning 1) indikerer, om processorkortet sidder helt inde i soklen. Den lyser grønt, når der tændes for strømmen til produktet, og den bliver ved med at lyse grønt, hvis processorkortet er isat korrekt.
  Hvis LED'en ikke fungerer korrekt, skal du slukke for strømmen til produktet, fjerne processorkortet og derefter installere det igen (sørg for, at processorkortet sidder helt korrekt, inden du strammer fingerskruerne).
  Figur : Kontrollere processorkortets LED
Trin 7 - Genmontering af produktets firmware
 1. Sluk for produktet.
 2. Du skal gøre et af følgende:
  • I USA skal du gå til www.hp.com/support/ljM806 (M806-produktet) eller www.hp.com/support/ljflowMFPM830 (M830-produktet).
   1. Vælg Drivere, Software og Firmware, og vælg derefter På tværs af operativsystem (BIOS, firmware, diagnose osv.).
   2. Find firmwaredownloaden, og vælg derefter Download.
  • Uden for USA skal du gå til www.hp.com/support.
   1. Vælg dit land/område.
   2. Vælg Produktsupport og fejlfinding.
   3. Indtast produktnavnet, og vælg derefter Søg. Vælg Drivere, Software og Firmware, og vælg derefter På tværs af operativsystem (BIOS, firmware, diagnosticering osv.).
   4. Find firmwaredownloaden, og vælg derefter Download.
 3. Kopier firmwareopgraderingsfilen til rodmappen på et USB-flashdrev. Firmwareopgraderingsfilen har filtypenavnet .bdl.
 4. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets kontrolpanel.
 5. Tænd for produktet.
 6. Følgende meddelelse vises på kontrolpanelet: Fejl: 99.09.63 Forkert disk. Tryk på knappen OK for at fortsætte.
 7. Vent, til menuen Opstart vises på kontrolpaneldisplayet, og tryk derefter på knappen pil ned for at rulle til 3 Administrator. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 8. Tryk på knappen pil ned for at rulle til 6 Administrer disk. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 9. Tryk på knappen pil ned for at rulle til +6 Start enhed. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 10. Tryk på knappen pil ned for at rulle til 2 Slet/lås op. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 11. Meddelelsen Fortsæt med den ønskede handling vises. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 12. Tryk på knappen Tilbage for at vende tilbage til menuen Før opstart på startskærmen.
 13. Tryk på knappen pil ned for at rulle til 3 Administrator. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 14. Tryk på knappen pil ned for at rulle til 1 Download. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 15. Tryk på knappen pil ned for at rulle til 3 USB-drev. Tryk på knappen OK for at vælge den.
 16. Der kan være flere .bdl-filer. Tryk på knappen pil ned for at rulle til den firmwareopgraderingsfil, som du hentede tidligere. Tryk på knappen OK for at vælge den.
    bemærk:
  Hvis der ikke er nogen .bdl-filer, kan du prøve at gemme filen på et andet USB-flashdrev.
 17. Vent, mens filen overføres. Når overførslen er fuldført, vises meddelelsen Fuldført på skærmen.
 18. Sluk produktet, fjern USB-flashdrevet, og tænd produktet igen. Vent nogle minutter, mens produktet starter. Hvis opgraderingen mislykkes, skal du prøve at sende firmwareopgraderingsfilen igen.
    bemærk:
  Hvis opgraderingen mislykkes igen, skal du kontakte HP-support på www.hp.com/support/ljM806 (M806-produktet) eller www.hp.com/support/ljflowMFPM830 (M830-produktet).

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...