hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 and HP Color LaserJet Flow MFP M880 - Udskiftning af mylarstyret til dokumentføderen

Indledning
Dette dokument beskriver fremgangsmåden til afmontering og udskiftning af mylarstyret til dokumentføderen til HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 og HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
Før du starter
 • Benyt nedenstående tabel til at identificere det korrekte reservedelsnummer på sættet til dit produkt, og gå derefter til www.hp.com/buy/parts for at bestille sættet.
  Reservedelsnumre på mylarsæt til dokumentføderen
  5851-5857
  Sæt med mylarstyr til dokumentføderen inkl. instruktioner
Nødvendigt værktøj
 • Der kræves ikke særligt værktøj til at installere dette sæt.
  advarsel:
Hvis der kommer fedt fra huden på mylarstyret, kan der opstå problemer med papiropsamlingen. Vask hænder, inden du rører ved det nye mylarstyr.
  bemærk:
Mylarsættet til dokumentføderen indeholder seks mylarstyr. Der skal kun bruges ét styr i produktet. De resterende styr skal bruges, hvis klæbemassen på et styr bliver snavset under monteringen.
Trin 1 - Afmontering af mylarstyret
 1. Sluk for produktet, og åbn derefter lågen til dokumentføderen.
  Figur : Åbne låget til dokumentføderen
 2. Find mylarstyret.
  Figur : Finde mylarstyret
 3. Fjern mylarstyret omhyggeligt.
  Figur : Fjerne mylarstyret
 4. Brug din finger til at fjerne eventuelt overskydende klæbemasse, der sidder tilbage efter fjernelse af mylarstyret.
  Figur : Fjerne overskydende klæbemasse
Trin 2 - Udpakning af det nye mylarstyr
Pak det nye mylarstyr ud af emballagen.
  bemærk:
HP anbefaler ansvarsbevidst bortskaffelse af det defekte mylarstyr.
Figur : Illustration af genanvendelse og udpakning
Trin 3 - Montering af det nye mylarstyr
 1. Fjern beskyttelsesfolien fra den klæbende side af mylarstyret.
    bemærk:
  Berør ikke den klæbende del af mylarstyret.
  Figur : Fjerne beskyttelsesfolien
 2. Placer det nye mylarstyr som vist med de rundede hjørner på styret vendt imod dokumentbakken.
    bemærk:
  Sørg for, at styrsiden med klæbemasse vender nedad.
  Figur : Anbringe det nye mylarstyr
 3. Tryk fast ned på styret for at få det til at klæbe fast på produktet.
  Figur : Trykke ned på styret
 4. Luk dækslet til dokumentføderen, og tænd derefter for produktet.
  Figur : Lukke dækslet til dokumentføderen

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...