hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory - Konfigurér og opret forbindelse til HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory

Brug følgende oplysninger til at konfigurere (ved brug af guiden), og opret derefter forbindelse til HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory til brug i et trådløst netværk med HP Wireless Direct-netværk eller HP NFC.
Guiden Integreret webserver til HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory
Brug opsætningsguiden til at konfigurere HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory.
  bemærk:
Første gang forbindelsen etableres, starter den integrerede webserver til HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory automatisk guiden. Du kan dog bruge guiden når som helst.
 1. Se på statusindikatorerne på HP 1200w Accessory for at kontrollere, at den fungerer korrekt.
  En grøn statusindikator (længst væk fra USB-stikket) angiver, at enheden er klar. En blå enhedsstatusindikator angiver, at HP 1200w Accessory er tilsluttet et trådløst netværk, eller at en anden HP Wireless Direct-forbindelse er aktiv. Statusindikatoren for printerkommunikation (tættest på USB-stikket) er grøn, hvis der aktuelt er tilsluttet en understøttet HP-printer/MFP, eller tom, hvis der ingen printer/MFP er tilsluttet.
 2. Brug en trådløs computer eller en trådløs mobil enhed til at oprette forbindelse til HP 1200w Accessory-netværksnavnet eller SSID. Standardformatet på SSID er HP-Print-**-1200w Mobile Print, hvor "**" repræsenterer de sidste to cifre af MAC-adressen på HP 1200w Accessory.
    bemærk:
  Når du opretter forbindelse med en iOS-enhed, f.eks. en iPhone® eller iPad®, der bruger iOS 5 eller 6, kan forbindelsesstatusikonet fortsætte med at dreje, selv når der er oprettet forbindelse. Dette er normalt og angiver, at HP Wireless Direct-forbindelsen ikke giver internetadgang. Da HP Wireless Direct-netværk kun er en forbindelse mellem den mobile enhed og HP 1200w Accessory, kan den mobile enhed ikke få adgang til internettet.
 3. Åbn en webbrowser.
 4. Skriv IP-adressen på HP 1200w Accessory i adresselinjen eller i feltet Gå til. Denne er: http://192.168.223.1. Tryk på tasten Enter. Den integrerede webserver til HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory åbnes.
 5. Vælg menuen HOME (Start), og vælg derefter Setup Wizard (Opsætningsguide).
 6. Vælg sproget, og klik derefter på Next (Næste).
 7. Vælg Setup Method (Opsætningsmetode). Hvis du vælger Guided Setup (Wizard) (Styret opsætning (guide)), fører guiden dig gennem trinene. Hvis du vælger Let me choose from a menu (Lad mig vælge fra en menu), vælger du de elementer, der skal angives.
  Guiden Installation
  Hvis du tillader, at HP 1200w Accessory kan få adgang til det trådløse netværk, skal du angive adgangsudtrykket til den trådløse router.
  1. Markér afkrydsningsfeltet for at tillade, at HP 1200w Accessory får adgang til det eksisterende trådløse netværk, og klik derefter på Next (Næste). Guiden scanner for trådløse netværk og viser derefter resultatet.
  2. Vælg det trådløse netværk, der skal oprettes forbindelse til, og angiv om nødvendigt adgangsudtrykket.
   Når forbindelsen er oprettet, vises der en succes meddelelse, der viser netværksnavnet (eller SSID) og IP-adressen.
  3. Markér afkrydsningsfeltet for at tillade automatiske firmwareopdateringer af HP 1200w Accessory.
     bemærk:
   HP anbefaler brug af automatiske firmwareopdateringer. Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om opdatering af firmwaren, kan du se Opdatér firmware til HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory.
  4. Klik på Finish (Afslut) for at fuldføre konfigurationen.
  Lad mig vælge fra en menu
  Hvis du tillader, at HP 1200w Accessory kan få adgang til det trådløse netværk, skal du angive adgangsudtrykket til den trådløse router.
  1. Markér afkrydsningsfeltet for at tillade, at HP 1200w Accessory får adgang til det eksisterende trådløse netværk, og klik derefter på Next (Næste). Guiden scanner for trådløse netværk og viser derefter resultatet.
  2. Vælg det trådløse netværk, der skal oprettes forbindelse til, og angiv om nødvendigt adgangsudtrykket.
   Når forbindelsen er oprettet, vises der en succes meddelelse, der viser netværksnavnet (eller SSID) og IP-adressen.
  3. Klik på OK for at fortsætte.
  4. Vælg Automatic Updates (Automatiske opdateringer), og markér derefter afkrydsningsfeltet for at tillade automatiske firmwareopdateringer af HP 1200w Accessory.
     bemærk:
   HP anbefaler brug af automatiske firmwareopdateringer. Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om opdatering af firmwaren, kan du se Opdatér firmware til HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory.
  5. Klik på Apply (Anvend) for at bekræfte.
  6. Klik på Finish (Afslut) for at fuldføre konfigurationen.
Trådløst netværk
Brug følgende trin for at oprette forbindelse til HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory, og konfigurer det til at bruge et lokalt trådløst netværk (WLAN).
 1. Se på statusindikatorerne på HP 1200w Accessory for at kontrollere, at den fungerer korrekt.
  En grøn statusindikator (længst væk fra USB-stikket) angiver, at enheden er klar. En blå enhedsstatusindikator angiver, at HP 1200w Accessory er tilsluttet et trådløst netværk, eller at en anden HP Wireless Direct-forbindelse er aktiv.
  Statusindikatoren for printerkommunikation (tættest på USB-stikket) er grøn, hvis der aktuelt er tilsluttet en understøttet HP-printer/MFP, eller tom, hvis der ingen printer/MFP er tilsluttet. Hvis statusindikatoren for printerkommunikation blinker rødt, skal du gå til www.hp.com/go/1200wSupport eller scanne QR-koden med din mobile enhed.
  Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om statusindikatorer, kan du se Introduktion til firmware til HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory.
 2. Brug en trådløs enhed eller computer til at kontrollere, at den trådløse funktion er aktiveret (Wi-Fi-radioen er slået til). Denne kontrol er typisk tilgængelig i menuen Settings (Indstillinger).
    bemærk:
  Når du bruger en iOS-enhed til at oprette forbindelse, f.eks. en iPhone® eller iPad®, der bruger iOS 5 eller nyere, kan forbindelsesstatusikonet fortsætte med at dreje, selv når der er oprettet forbindelse. Dette er normalt og angiver, at HP Wireless Direct-forbindelsen ikke giver internetadgang. Da HP Wireless Direct-netværk kun er en forbindelse mellem den mobile enhed og HP 1200w Accessory, kan den mobile enhed ikke få adgang til internettet.
 3. Opret forbindelse til HP 1200w Accessory-netværksnavnet eller SSID. Standardformatet på SSID er HP-Print-**-1200w Mobile Print, hvor "**" repræsenterer de sidste to cifre af MAC-adressen på HP 1200w Accessory.
    bemærk:
  Første gang forbindelsen etableres, starter den integrerede webserver til HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory automatisk opsætningsguiden. Angiv det sprog, der skal bruges, vælg opsætningsmetode (styret eller manuel), og fuldfør den indledende konfiguration. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se afsnittet om brug af guiden.
 4. Åbn en webbrowser.
 5. Skriv IP-adressen på HP 1200w Accessory i adresselinjen eller i feltet Gå til. Denne er: http://192.168.223.1. Tryk på tasten Enter. Den integrerede webserver til HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory åbnes.
 6. Vælg menuen HOME (Start), og vælg derefter System Status (Systemstatus).
    bemærk:
  HP anbefaler brug af guiden HP 1200w EWS til at konfigurere netværksforbindelsen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se afsnittet om brug af guiden.
 7. I afsnittet NETWORK STATUS (Netværksstatus), skal du kontrollere, at Wireless Network (Trådløst netværk) er Enabled (Aktiveret).
 8. Hvis du vil skifte status, skal du klikke på Wireless Network (Trådløst netværk) og indstille Status til Enabled (Aktiveret) eller Disabled (Deaktiveret).
 9. Vælg typen Wireless Setup (Trådløs opsætning) for at bruge (Manual Setup (Manuel opsætning), WPS: Push Button Method (Trykknapsmetode) eller WPS: PIN Method (PIN-metode).
  Manuel opsætning
  1. Klik på Scan Wireless Networks (Scan trådløse netværk), og vælg derefter navnet på det trådløse netværk på listen, eller indtast SSID for det trådløse netværk i feltet Network Name (SSID) (Netværksnavn (SSID)).
  2. Vælg Security Mode (Sikkerhedstilstand) (None (Ingen), WEP, WPA/WPA2).
  3. Vælg CONNECT (Tilslut) for at kontrollere, at HP 1200w Accessory kan tilsluttes til netværket.
  WPS: Trykknapsmetode
  1. Klik på Start WPS.
  2. Tryk på WPS-knappen på den trådløse router for at generere et vilkårligt netværksnavn eller SSID.
     bemærk:
   Routeren kan bruge en fysisk knap, der er placeret på selve routeren, eller en virtuel knap, der vises på routerens hjælpeprogramskærm.
  3. Når navnet eller SSID på det trådløse netværk vises, skal du vælge Security Mode (Sikkerhedstilstand) (None (Ingen), WEP, WPA/WPA2).
  4. Vælg CONNECT (Tilslut) for at kontrollere, at HP 1200w Accessory kan tilsluttes til netværket.
  WPS: PIN-metode
  1. Angiv den viste PIN-kode for HP 1200w Accessory som WPS PIN i det relevante felt på routerens hjælpeprogramskærm.
  2. Klik på Start WPS.
  3. Når navnet eller SSID på det trådløse netværk vises, skal du vælge Security Mode (Sikkerhedstilstand) (None (Ingen), WEP, WPA/WPA2).
  4. Vælg CONNECT (Tilslut) for at kontrollere, at HP 1200w Accessory kan tilsluttes til netværket.
HP Wireless Direct-netværk
Brug følgende trin for at oprette forbindelse til HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory, og konfigurer den til brug i et HP Wireless Direct-netværk.
  bemærk:
HP Wireless Direct-funktionen sørger kun for en direkte trådløs netværksforbindelse til HP-printeren/MFP'en. Den leverer ikke internetadgang eller forbindelse til noget andet netværk.
Den aktuelle teknologi begrænser antallet af HP Wireless Direct-forbindelser til fem.
 1. Se på statusindikatorerne på HP 1200w Accessory for at kontrollere, at den fungerer korrekt.
  En grøn statusindikator (længst væk fra USB-stikket) angiver, at enheden er klar. En blå enhedsstatusindikator angiver, at HP 1200w Accessory er tilsluttet et trådløst netværk, eller at en anden HP Wireless Direct-forbindelse er aktiv. Statusindikatoren for printerkommunikation (tættest på USB-stikket) er grøn, hvis der aktuelt er tilsluttet en understøttet HP-printer/MFP, eller tom, hvis der ingen printer/MFP er tilsluttet.
    bemærk:
  Når du bruger en iOS-enhed til at oprette forbindelse, f.eks. en iPhone® eller iPad®, der bruger iOS 5 eller nyere, kan forbindelsesstatusikonet fortsætte med at dreje, selv når der er oprettet forbindelse. Dette er normalt og angiver, at HP Wireless Direct-forbindelsen ikke giver internetadgang. Da HP Wireless Direct-netværk kun er en forbindelse mellem den mobile enhed og HP 1200w Accessory, kan den mobile enhed ikke få adgang til internettet.
  Hvis du bruger nogle iOS-enheder med 3G/4G-tilslutning, bliver de cellulære data aktive, når opsætningsguiden til HP 1200w Accessory EWS er fuldført. Hvis iOS-enheden er tilsluttet direkte til HP 1200w Accessory ved brug af HP Wireless Direct, kan enheden også få adgang til internettet.
 2. Brug en trådløs computer eller en trådløs mobil enhed til at oprette forbindelse til HP 1200w Accessory-netværksnavnet eller SSID. Standardformatet på SSID er HP-Print-**-1200w Mobile Print, hvor "**" repræsenterer de sidste to cifre af MAC-adressen på HP 1200w Accessory.
    bemærk:
  Første gang forbindelsen etableres, starter den integrerede webserver til HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory automatisk opsætningsguiden. Angiv det sprog, der skal bruges, vælg opsætningsmetode (styret eller manuel), og fuldfør den indledende konfiguration. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se afsnittet om brug af guiden.
 3. Åbn en webbrowser.
 4. Skriv IP-adressen på HP 1200w Accessory i adresselinjen eller i feltet Gå til. Denne er: http://192.168.223.1. Tryk på tasten Enter. Den integrerede webserver til HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory åbnes.
 5. Vælg menuen HOME (Start), og vælg derefter System Status (Systemstatus).
 6. I afsnittet NETWORK STATUS (Netværksstatus), skal du kontrollere, at Wireless Direct Network (Wireless Direct-netværk) er Enabled (Aktiveret).
 7. Vælg Wireless Direct Network (Wireless Direct-netværk) for at få vist de aktuelle indstillinger.
 8. Sådan ændrer du indstillinger for Wireless Direct Network (Wireless Direct-netværk) for HP 1200w Accessory:
  1. Angiv Status til Enabled (Aktiveret) eller Disabled (Deaktiveret).
  2. Angiv Network Name (SSID) (Netværksnavn (SSID)), hvis det er nødvendigt. Standard-SSID (service set identifier) er navnet på HP 1200w Accessory-enheden. Du kan tildele HP 1200w Accessory et entydigt SSID, så det er nemmere at identificere.
  3. Angiv Wireless Channel (Trådløs kanal), hvis det er nødvendigt.
     bemærk:
   Hvis HP 1200w Accessory er tilsluttet til et trådløst netværk, kan kanalen ikke ændres.
  4. Hvis du vil angive Security Mode (Sikkerhedstilstand), skal du vælge None (Ingen) eller WPA/WPA2. Hvis du vælger typen WPA/WPA2, skal du indtaste den ønskede Passphrase (Adgangskode) i feltet.
  5. Hvis du aktiverer MAC Filter Mode (MAC-filtertilstand), skal du først angive den Hardware Address (MAC) (Hardwareadresse (MAC)), som du vil filtrere, og klikke på Add (Tilføj). Vælg derefter Allow Listed (Tillad angivne) eller Block Listed (Bloker angivne) for MAC Filter Mode (MAC-filtertilstand) for enten af tillade eller blokere hardwareadressen. Fortsæt med at angive hardwareadresser for at tillade eller blokere dem efter behov.
  6. Hvis du vil gemme dine oplysninger, skal du klikke på SAVE (Gem).
Oplysninger om support og fejlfinding
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om support og fejlfinding, skal du gå til: www.hp.com/go/1200wSupport.
Eller scan QR-koden med din mobile enhed.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...