hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Udførelse af en gendannelse af fabriksindstillingerne på din HP Slate 7 Extreme-tablet (Android 4.2/Jelly Bean)

Dette dokument omhandler HP Slate 7 Extreme-tablets med operativsystemet Android 4.2/Jelly Bean.
Ved nulstilling af din HP Slate 7 Extreme-tablet gendannes de oprindelige fabriksindstillinger, og alle lagrede Google-konti fjernes, og alle lagrede data slettes. Alle filer og programmer, der er gemt lokalt, samt gemte netværk slettes. Sikkerhedskopiér eventuelt alle vigtige filer, enten på internettet eller med en ekstern lagerenhed, inden du nulstiller tabletten. Selve Google-kontiene og eventuelle data, der er synkroniseret med internettet, påvirkes ikke af en nulstilling.
Du kan nulstille din tablet, mens strømmen er slået fra eller til. Hvis din tablet starter normalt, og du har adgang til indstillingsmenuen, skal du benytte fremgangsmåden, som er beskrevet i Nulstilling af din tablet, mens den er tændt. Hvis din tablet ikke starter normalt, eller hvis du ikke kan huske adgangskoden til låseskærmen, skal du benytte fremgangsmåden, som er beskrevet i Nulstilling af din tablet, mens den er slukket.
Nulstilling af din tablet, mens den er tændt
Hvis Slate 7 Extreme-tabletten starter normalt, og du kan logge på ejerkontoen (den første konto, der blev tilføjet på enheden), skal du benytte den fremgangsmåde, som er beskrevet i dette afsnit, for at nulstille tabletten til de oprindelige fabriksindstillinger. Brugerkonti har ikke adgang til fabriksindstillinger. Hvis du ikke kan bruge denne fremgangsmåde, se Nulstilling af din tablet, mens den er slukket for vejledning til nulstilling af din tablet fra Android-systemets gendannelsesmenu.
  advarsel:
Alle data, som er gemt på din enhed, slettes, når du udfører en gendannelse af fabriksindstillingerne. Alle programmer installeres. Data, der er lagret i din Google-konto, kan gendannes. Sikkerhedskopier alle vigtige filer, enten på internettet eller med en ekstern lagerenhed, inden du nulstiller din tablet.
 1. Tryk på ikonet Alle apps på startskærmbilledet, og tryk derefter på ikonet Indstillinger .
 2. Tryk på Sikkerhedskopiér og nulstil i afsnittet Personlig.
  Figur : Sikkerhedskopiér og nulstil
  Sikkerhedskopiér og nulstil
 3. Tryk på Nulstilling af fabriksdata.
  Figur : Nulstilling af fabriksdata
  Nulstilling af fabriksdata
 4. Tryk på Nulstil tablet.
  Figur : Nulstil tablet
  Nulstil tablet
 5. Hvis du har indstillet en adgangskode til din tablets låseskærm, skal du indtaste din adgangskode, når du bliver bedt om det.
 6. Tryk på Slet alt for at bekræfte og starte nulstillingen.
  Figur : Slet alt
  Slet alt
 7. Tabletten slukkes, og der står Sletter på skærmen. Når nulstillingen er færdig, genstarter din tablet. Foretag en konfiguration af din tablet ved at følge fremgangsmåden i HP-supportdokumentet Opsætning af din HP-tablet (Android KitKat, Jelly Bean).
Nulstilling, mens tabletten er slukket
Hvis din Slate7 Extreme-tablet ikke starter normalt, eller hvis du ikke kan huske adgangskoden til låseskærmen, kan det være nødvendigt foretage en nulstilling uden at tænde for din tablet. Benyt fremgangsmåden i dette afsnit for at nulstille din tablet fra Android-systemets gendannelsesmenu:
  advarsel:
Alle data, som er gemt på din enhed, slettes, når du udfører en gendannelse af fabriksindstillingerne. Alle programmer installeres. Data, der er lagret i din Google-konto, kan gendannes. Sikkerhedskopier alle vigtige filer, enten på internettet eller med en ekstern lagerenhed, inden du nulstiller din tablet.
 1. Tag strømkablet ud af tabletten.
 2. Mens tabletten er slukket, skal du trykke på knapperne lydstyrke op (+) og tænd/sluk samtidig.
 3. Når der vises et HP-logo og en opstartsindlæsermenu på skærmen, skal du slippe knapperne.
 4. I opstartsindlæsermenuen skal du bruge knappen lydstyrke ned (-) for at rulle ned til Recovery Kernel.
    bemærk:
  Opstartsindlæsermenuen vises kun i nogle få sekunder. Hvis du ikke foretager et valg fra menuen, genstarter eller slukker tabletten. Gentag trin 2 og 3 for at komme tilbage til opstartsindlæsermenuen.
    bemærk:
  Berøringsskærmen er deaktiveret, mens din tablet er i genoprettelsestilstand. Brug knapperne lydstyrke op (+) og lydstyrke ned (-) til at navigere op eller ned i opstartsindlæser- og gendannelsesmenuen. Brug tænd/sluk-knappen til at foretage et valg.
  Figur : Recovery Kernel
  Recovery Kernel
 5. Når Recovery Kernel er markeret, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at vælge.
 6. Efter nogle få sekunder vil der blive vist en Android-grafik med meddelelsen Ingen kommando. Tryk kortvarigt på lydstyrke op (+) og tænd/sluk-knappen på samme tid.
 7. Når menuen for gendannelse af Android-systemet vises, skal du bruge knappen lydstyrke ned til at markere Slet data/fabriksnulstilling.
  Figur : Slet data/fabriksnulstilling
  Slet data/fabriksnulstilling fremhævet i Android-systemets gendannelsesmenu
 8. Tryk på tænd/sluk-knappen for at vælge.
 9. På skærmen står der Bekræft sletning af al brugerdata? DU KAN IKKE FORTRYDE DENNE HANDLING. Brug knappen lydstyrke ned til at markere Ja -- slet al brugerdata.
  Figur : Bekræft sletning af al brugerdata
  Bekræft sletning af al brugerdata
 10. Tryk på tænd/sluk-knappen for at bekræfte og starte nulstillingen.
 11. Nulstillingsprocessen vises på et gendannelsessystemskærmbillede. Vent, til nulstillingsprocessen er udført.
 12. Når meddelelsen Datasletning komplet vises på skærmen, skal du markere Genstart systemet nu og derefter trykke på tænd/sluk-knappen for at vælge.
  Figur : Genstart system nu
  Genstart system nu
  Vent, mens din tablet genstarter.
 13. Foretag en konfiguration af din tablet ved at følge fremgangsmåden i HP-supportdokumentet Opsætning af din HP-tablet (Android KitKat, Jelly Bean).

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...