hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Indlejr job for at gemme rullepapir

Indlejring betyder automatisk udskrivning af billeder eller dokumentsider side om side på papiret, i stedet for ét efter ét. Dette gøres for at undgå papirspild.
 1. Retning på papirflow
 2. Indlejring fra
 3. Indlejring til
 4. Papir sparet ved indlejring
Hvornår forsøger printeren at indlejre sider?
Når begge af følgende er sande:
 • Der er lagt rullepapir i printeren, ikke papirark.
 • Printerens indlejrings indstilling er aktiveret. Se under Aktivere og deaktivere indlejringAktivere og deaktivere indlejring.
Hvilke sider kan indlejres?
Alle sider kan indlejres, medmindre de er så store, at to af dem kan ikke få plads ved siden af hinanden på rullen, eller medmindre der er for mange af dem, til at de passer på den resterende længde af rullen. En enkelt gruppe indlejrede sider kan ikke deles mellem to ruller.
Hvilke sider er egnede til indlejring?
Får at kunne anvendes i samme indlejring skal de enkelte sider være kompatible på alle følgende måder:
 • Alle sider skal have den samme indstilling for udskriftskvalitet (Economode, Fast (Hurtigt), Normal eller Best (Bedst)).
 • Indstillingen Maximum Detail (Maksimum detaljer) skal være den samme på alle sider.
 • Indstillingen Layout/Margins (Layout/margener) skal være den samme på alle sider.
 • Indstillingen Mirror Image (Afspejl billede) skal være den samme på alle sider.
 • Indstillingen Rendering Intent (Gengivelseshensigt) skal være den samme på alle sider.
 • Indstillingen Cutter (Skæreenhed) skal være den samme på alle sider.
 • Farvejusteringindstillingerne skal være de samme på alle sider. Se under FarvejusteringsindstillingerFarvejusteringsindstillinger.
 • Sider skal alle være i farver eller alle i gråtoner: ikke nogle i farve og andre i gråtoner.
 • Alle sider skal være i en af de følgende to grupper (to grupper kan ikke blandes i samme indlejring):
  • HP-GL/2, RTL, TIFF, JPEG
  • PostScript, PDF
 • JPEG- og TIFF-sider med opløsninger, der er større end 300 dpi kan i nogle tilfælde muligvis ikke indlejres med andre sider.
Hvor lang tid venter printeren på en anden fil?
Printeren venter, så den kan foretage den bedst mulige indlejring, efter en fil er modtaget for at kontrollere, om en efterfølgende side kan indlejres med den eller med sider, der allerede er i køen. Denne ventetid er indlejringsventetiden. Standardindstillingen for indlejringsventetid er 2 minutter. Dette betyder, at printeren skal vente på op til 2 minutter efter, at den sidste fil modtages, før udskrivning af den sidste indlejring. Du kan ændre denne ventetid via printerens frontpanel: Tryk på derefter på og derefter på Setup (Opsætning) > Job management (Jobadministration) > Nest options (Indstillinger for indlejring) > Wait time (Ventetid). Det tilgængelige interval er 1 til 99 minutter.
Mens printeren venter på, at indlejringstiden skal passere, vises den resterende tid på frontpanelet.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...