hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Frontpanelet

Frontpanelet er placeret foran til højre på printeren. det giver dig komplet kontrol over din printer: fra frontpanelet kan du udskrive, få vist oplysninger om printeren, skifte printerindstillinger, foretage kalibreringer og test osv. Frontpanelet viser også advarsler og fejlmeddelelser, når der er brug for det. Du kan finde oplysninger om den specifikke brug af frontpanelet hele vejen igennem denne vejledning.
 1. En Hi-Speed USB-værtsport, der er beregnet til tilslutning af et USB-flashdrev, som kan indeholde filer, der skal udskrives eller filer, som er blevet scannet. Når der indsættes et USB-flashdrev, vises der et USB-ikon på frontpanelets startskærm.
 2. Frontpanelet: en berøringsfølsom skærm med en grafisk brugergrænseflade.
 3. Højttalere.
 4. Knappen Tænd/sluk, som du kan bruge til at tænde og slukke printeren med. Tasten lyser, når printeren er tændt. Den blinker, når printeren er i dvaletilstand.
Frontpanelet har et stort centralt område til at vise dynamiske oplysninger og ikoner. På venstre og højre side kan du se op til seks faste ikoner på forskellige tidspunkter. Normalt vises de ikke alle samtidigt.
Faste ikoner til venstre og højre
 • Tryk på for at komme tilbage til startskærmbilledet.
 • Tryk på for at vise hjælp om det aktuelle skærmbillede.
 • Tryk på for at gå til det forrige element.
 • Tryk på for at gå til det næste element.
 • Tryk på for at gå tilbage til det forrige skærmbillede. Dette kasserer ikke ændringer, der er foretaget på det aktuelle skærmbillede.
 • Tryk på for at annullere den aktuelle proces.
Dynamiske ikoner på startskærmbilledet
De følgende elementer vises kun på startskærmbilledet.
 • Tryk på for at få vist oplysningsskærmen, hvor du kan se status for printer og scanner, ændre printerindstillinger eller starte handlinger som f.eks. ilægning af papir eller udskiftning af blækforsyningsvarer.
 • Tryk på for at slippe papiret ud af scanneren. Hvis der ikke er noget papir i scanneren, vises denne knap ikke.
 • Til højre for knappen herover vises printerstatussen eller den vigtigste af de aktuelle meddelelser.
 • Tryk på for at udskrive en fil. Se under UdskrivningUdskrivning.
 • Tryk på for at scanne et ark papir og lagre billedet i en fil, enten i en netværksmappe eller på et USB-flashdrev. Se under ScanningScanning.
 • Tryk på for at kopiere et ark papir (scan og udskriv). Se KopieringKopiering.
 • Tryk for at se og styre printer- og scanningsjob køer. Der vises et mindre advarselsikon, hvis der er ventende job. Se under JobkøstyringJobkøstyring.
 • Tryk på for at få vist oplysninger om USB-flashdrevet. Dette ikon vises kun, når der er et USB-flashdrev isat.
 • Tryk på for at få adgang til tilgængelige programmer. Se under http://www.hp.com/go/designjeteprinters. Dette ikon vises kun, når der er et eller flere programmer installeret.

Oplysningsskærm

Du får vist oplysningsskærmen ved at trykke på på startskærmbilledet.
Dynamiske ikoner på oplysningsskærmen
 • Tryk på for at få oplysninger om papirstatussen.
 • Tryk på for at få oplysninger om blækpatronstatussen.
 • Tryk på for at få oplysninger om printhovedstatussen.
 • Tryk på for at få oplysninger om netværksstatussen.
 • Tryk på for at få en liste over advarsler.
 • Tryk på for at få oplysninger om printeren.
 • Tryk på for at få vist og ændre indstillinger for printer eller scanner.

Dvaletilstand

Dvaletilstand sætter printeren i strømsparetilstand efter en periode uden aktivitet, ved at slukke displayet på frontpanelet for at spare strøm. Printerfunktioner kan aktiveres fra denne tilstand, og printeren bevarer netværkstilslutningen, og aktiveres kun når det er nødvendigt. Printeren kan aktiveres fra dvaletilstand med tænd/sluk-knappen, ved at der sendes et udskriftsjob eller ved at løfte scanneren, åbne et rulledæksel eller åbne dækslet til stableren. Printeren aktiveres igen i løbet af nogle sekunder, hurtigere end hvis den er slukket helt. Mens den er i dvaletilstand, blinker tænd/sluk-knappen.
Hvis du vil ændre den tid, der går før dvaletilstanden, skal du trykke på , derefter på og derefter på Opsætning > Indstillinger i frontpanel > Ventetid før dvaletilstand. Du kan angive et tidsrum mellem 1 og 240 minutter. Standardtiden er 30 minutter.
Printerovervågning (med printerspooleren) og Fjernadministration af printere med HP Utility og Web JetAdmin fortsætter med at være tilgængelige under dvaletilstand. Nogle fjernadministrationsopgaver giver mulighed for fjernaktivering af printeren, hvis det er nødvendigt for at udføre opgaven.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...