hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Fejlmeddelelser i frontpanel

Du kan lejlighedsvis se følgende meddelelser i frontpaneldisplayet. Hvis dette sker, så følg rådet i kolonnen Anbefaling.
Hvis du ser en fejlmeddelelse, der ikke vises her, og du er i tvivl om den rigtige reaktion, eller hvis den anbefalede handling ikke synes at løse problemet, skal du først forsøge at genstarte printeren. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte HP Support; Se under Kontakt HP SupportKontakt HP Support.
Tekstmeddelelser
Meddelelse
Anbefaling
[Color] cartridge altered ([Farve]patron er ændret)
Kontroller patronen.
[Color] cartridge has expired ([Farve]patron udløbet)
Udskift patronen. Se under Håndtering af blækpatroner og printhovedHåndtering af blækpatroner og printhoved.
[Color] cartridge is low on ink ([Farve]patronen er ved at være tom).
Sørg for at have en ny patron i samme farve klar.
Reseat [color] cartridge (Sæt [farve]-patron i igen)
Indsæt en patron med den rigtige farve. Se under Håndtering af blækpatroner og printhovedHåndtering af blækpatroner og printhoved.
[Color] cartridge is non-HP ink ([Farve]patronen er ikke en HP-patron).
Det anbefales, at du installerer et original HP-blæksystem, så du opnår optimal systemydeevne.
[Color] cartridge is out of ink (Der er ikke mere blæk i [farve]-patronen)
Udskift patronen. Se under Håndtering af blækpatroner og printhovedHåndtering af blækpatroner og printhoved.
[Color] cartridge is very low on ink ([Farve]patronen er ved at løbe tør for blæk)
Sørg for at have en ny patron i samme farve klar.
Printhead error: not present (Printhovedfejl: findes ikke)
Isæt et printhoved. Se under Håndtering af blækpatroner og printhovedHåndtering af blækpatroner og printhoved.
Printhead error: replace (Printhovedfejl: udskift)
Fjern et ikke-fungerende printhoved, og isæt et nyt printhoved. Se under Håndtering af blækpatroner og printhovedHåndtering af blækpatroner og printhoved.
Printhead error: reseat (Printhovedfejl: isæt igen)
Fjern og isæt det samme printhoved, eller prøv at rense elforbindelserne. Isæt et nyt printhoved, hvis det er nødvendigt. Se under I frontpanelet anbefales det at genindsætte eller udskifte printhovedetI frontpanelet anbefales det at genindsætte eller udskifte printhovedet.
Printhead out of warranty (Printhoved uden for garanti)
Garantien på printhovedet er udløbet. Det er enten på grund af den tid, det har været brugt, eller fordi blækindholdet er brugt, eller fordi der har været anvendt blæk, der ikke er fra HP, i systemet. Se den begrænsede garanti.
Printhead replacement incomplete. Restart it. (Udskiftning af printhoved ikke fuldført. Genstart det)
Genstart processen til udskiftning af printhovedet.
Replace [color] cartridge (Udskift [farve]-patron)
Udskift patronen. Se under Håndtering af blækpatroner og printhovedHåndtering af blækpatroner og printhoved.
Replace incorrect [color] cartridge (Udskift forkert [farve]-patron)
Udskift patronen. Kontroller de understøttede blækpatroner, og se Håndtering af blækpatroner og printhovedHåndtering af blækpatroner og printhoved.
Reseat [color] cartridge (Isæt [farve]-patron igen)
Fjern og isæt den samme patron igen. Se under Håndtering af blækpatroner og printhovedHåndtering af blækpatroner og printhoved.
Numeriske fejlkoder
Fejlkode
Anbefaling
05.5:10
Opdater printerens BIOS.
08:04
Genstart printeren. Opdater printerens firmware, hvis problemet fortsætter. Se under Opdater firmwarenOpdater firmwaren.
08:08
Forsøg den handling igen, som du har forsøgt. Hvis den mislykkes igen, skal du genstarte printeren. Opdater printerens firmware, hvis problemet fortsætter. Se under Opdater firmwarenOpdater firmwaren.
09:01
Papirstop i scanneren. Fjern alt papir fra scanneren og prøv igen.
09:02
Kalibrer scanneren. Se Kalibrer printerenKalibrer printeren.
09:04
Genstart printeren. Opdater printerens firmware, hvis problemet fortsætter. Se Opdater firmwarenOpdater firmwaren.
39,1:01
Rulle 1 er blevet uventet fjernet. Ilæg rullen.
39,2:01
Rulle 2 er blevet uventet fjernet. Ilæg rullen.
61:01
Filformatet er forkert, og printeren kan ikke behandle jobbet.
 • Sluk for strømmen ved hjælp af tænd-/sluk-knappen i frontpanelet.
 • Sluk kontakten bag på
 • Frakobl netledningen.
 • Sæt netledningen i igen, og tænd printeren.
 • Send det samme job til printeren igen.
 • Kontroller, at printerens firmware er opdateret. Se under Opdater firmwarenOpdater firmwaren.
61:04,1, 61:04,2
Opdater printersoftwaren. Se under Opdater firmwarenOpdater firmwaren.
61:08
Send jobbet igen.
61:08,1
Jobbet kan ikke udskrives, fordi det er beskyttet af en adgangskode.
61:08,2
Jobbet kan ikke udskrives, fordi det indeholder fejl. Send jobbet igen fra den integrerede webserver
61:09
Send jobbet igen.
63:10
 • Sluk for strømmen ved hjælp af tænd-/sluk-knappen i frontpanelet.
 • Sluk kontakten bag på
 • Frakobl netledningen.
 • Sæt netledningen i igen, og tænd printeren.
 • Kontroller, at netværkskablet sidder korrekt.
 • Kontroller, at printerens firmware er opdateret. Se under Opdater firmwarenOpdater firmwaren.
63:20
Der er registreret et potentielt problem i netværksgrænsefladen.
 • Sluk for strømmen ved hjælp af tænd-/sluk-knappen i frontpanelet.
 • Sluk kontakten bag på
 • Frakobl netledningen.
 • Sæt netledningen i igen, og tænd printeren.
 • Send det samme job til printeren igen.
 • Kontroller, at printerens firmware er opdateret. Se under Opdater firmwarenOpdater firmwaren.
71.03, 71.08
Ikke nok hukommelse. Hvis du vil undgå dette, skal du i HP-GL/2-driveren vælge fanen Advanced (Avanceret) og derefter Send job as a bitmap (Send job som bitmap).
74.01
Der opstod en fejl under indlæsning af firmwareopdateringsfilen.
 • Sluk for strømmen ved hjælp af tænd-/sluk-knappen i frontpanelet.
 • Sluk kontakten bag på
 • Frakobl netledningen.
 • Sæt netledningen i igen, og tænd printeren.
 • Indlæs firmwareopdateringsfilen i printeren igen. Se under Opdater firmwarenOpdater firmwaren.
74.1:04
Prøv at opdatere firmwaren igen. Du må ikke forsøge at bruge din computer mens opdateringen er i gang.
74.8:04
Firmwareopdateringen mislykkedes. Din firmwarefil kan være forkert. Prøv at downloade den igen. Se under Opdater firmwarenOpdater firmwaren.
75.11:10
Forebyggende vedligeholdelse 1 anbefales. Se under Kontakt HP SupportKontakt HP Support.
75.21:10
Forebyggende vedligeholdelse 2 anbefales. Se under Kontakt HP SupportKontakt HP Support.
76:03
Printerens harddisk er muligvis fuld. Du ønsker måske at bruge diskrydning for at frigøre plads. Se under DiskrydningDiskrydning.
78:08
Udskrivning uden kant er ikke mulig, indstilling ignoreres Sørg for, at det ilagte papir understøtter udskrivning uden kant.
79:03, 79:04
Opdater printerens firmware. Se under Opdater firmwarenOpdater firmwaren.
81:01
Åbn scanneren og sørg for, at der ikke er noget, der forhindrer drevvalsens bevægelse. Hvis der opstår papirstop, skal du fjerne det, der sidder i vejen, ved at følge vejledningen i frontpanelet.
86:01
Åbn scanneren og sørg for, at der ikke er noget, der forhindrer printhovedholderens bevægelse. Hvis der opstår papirstop, skal du fjerne det, der sidder i vejen, ved at følge vejledningen i frontpanelet.
94, 94.1
Genstart farvekalibrering. Se under FarvekalibreringFarvekalibrering.

Systemfejllog

Printeren gemmer en log over systemfejl, som du kan få adgang til på følgende måder.
Ved brug af et USB-flashdrev
 1. Opret en tom fil med navnet pdipu_enable.log på et USB-flashdrev.
 2. Indsæt USB-flashdrevet i Hi-Speed USB-værtsporten i frontpanelet. Loggen vil automatisk blive kopieret til drevet.
Ved brug af den integrerede webserver
 1. Gå til http://printerens IP-adresse/hp/device/webAccess/log.html i din webbrowser.
 2. Den integrerede webserver sender en fil med filtypen .trb, der indeholder systemfejlloggen.
Du kan også vælge fanen Support derefter Service Support > Download Diagnostic Package (Download diagnostisk pakke).

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...