hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Designjet Z5400 PostScript ePrinter Series - Ilæg et enkelt ark

Ilæg et enkelt ark

 1. Sørg for, at dækslet til rulle 1 er lukket. Hvis det er åbent, mens et ark er ilagt, fjernes arket straks.
 2. Tryk på frontpanelet på , derefter på rulle 1-ikonet og derefter på Ilæg > Ilæg ark.
  Alternativt skal du trykke på , derefter på og derefter på Papir > Papirilægning > Ilæg ark.
 3. Hvis der allerede er ilagt en rulle, skal du vente, mens den trækkes tilbage til standbyposition. Der kan udskrives på den igen uden at skulle ilægge den igen, så snart arkpapiret er fjernet.
  bemærk:
  Hvis du på et eller andet tidspunkt åbner et rulledæksel, mens den pågældende rulle er i standbyposition, fjernes rullen automatisk, og du skal ilægge den næste gang, du vil udskrive på den.
  bemærk:
  Hvis rullen ikke kan afskæres, får du på frontpanelet anvisninger på, hvordan den fjernes manuelt.
 4. Vælg din papirkategori og -⁠type.
  bemærk:
  Hvis du har ilagt en papirtype, hvis navn ikke vises på papirliste, kan du se Papirtypen er ikke i driverenPapirtypen er ikke i driveren.
 5. Når du på frontpanelet bliver bedt om det, skal du indsætte arket i enkeltarkstikket i højre side af printeren.
  Læg dine ark i, så de flugter med ilægningslinjen, indtil papiret ikke kan komme længere ind, med tykkere ark vil du føle modstand.
    vigitig advarsel:
  Stik ikke dine fingre i printerens papirgang.
 6. Tryk på tasten OK på frontpanelet for at føre papir ind i printeren. Før arket ind i printeren. Dette er specielt vigtigt med tykkere papirer.
 7. Printeren kontrollerer justeringen og måler arket.
  bemærk:
  Afhængigt af arkets længde føres det ud af fronten på printeren.
 8. Hvis længden af arket er mere end 600 mm, bliver du på frontpanelet bedt om at kontrollere, at det bagerste af arket hænger bagud over rulledækslet (og ikke fremad over printervinduet).
 9. Hvis papiret ikke er justeret korrekt, kan du blive bedt om at rette justeringen. Følg vejledningen på frontpanelet.
bemærk:
Hvis du får et uventet problem på noget stadie under processen til ilægning af papiret, kan du se Papiret kan ikke ilægges korrektPapiret kan ikke ilægges korrekt.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...