hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Udførelse af en gendannelse af fabriksindstillingerne på din HP 7-tablet (Android 4.1/Jelly Bean)

Dokumentet omhandler HP 7-tabletter med operativsystemet Android 4.1/Jelly Bean.
Ved nulstilling af din HP-tablet gendannes de oprindelige fabriksindstillinger, hvor alle gemte Google-konti fjernes, og alle lagrede data slettes. Alle filer og programmer, der er gemt lokalt, samt gemte netværk slettes. Hvis det er muligt, skal du sikkerhedskopiere vigtige filer enten på internettet eller med en ekstern lagerenhed, inden du nulstiller din tablet (se HP-supportdokumentet Overførsel og sikkerhedskopiering af filer på din HP-tablet (Android 4.1/Jelly Bean) for at få flere oplysninger). Selve Google-kontiene og eventuelle data, der er synkroniseret med internettet, påvirkes ikke af en nulstilling.
Du kan nulstille din tablet, mens strømmen er slået fra eller til. Hvis din tablet starter normalt, og du har adgang til indstillingsmenuen, skal du benytte fremgangsmåden i Nulstilling af din tablet, mens den er tændt. Hvis din tablet ikke starter normalt, eller hvis du ikke kan huske adgangskoden til din tablets låseskærm, skal du benytte fremgangsmåden Nulstilling af din tablet, mens den er slukket.

Nulstilling af din tablet, mens den er tændt

Hvis din tablet starter normalt, og du har adgang til indstillingsmenuen, skal du benytte fremgangsmåden i dette afsnit for at nulstille din tablet til de oprindelige fabriksindstillinger. Hvis du ikke kan bruge denne fremgangsmåde, kan du finde vejledning til nulstilling af din tablet fra Android-systemets gendannelsesmenu under Nulstilling af din tablet, mens den er slukket.
  advarsel:
Alle data, som er gemt på din enhed, slettes, når du udfører en gendannelse af fabriksindstillingerne. Alle programmer afinstalleres. Data, der er lagret i din Google-konto, kan gendannes. Sikkerhedskopier alle vigtige filer, enten på internettet eller med en ekstern lagerenhed, inden du nulstiller din tablet. Se HP-supportdokumentet Overførsel og sikkerhedskopiering af filer på din HP-tablet (Android 4.1/Jelly Bean) for at få flere oplysninger.
 1. Tryk på ikonet Alle programmer på startskærmbilledet, og tryk derefter på ikonet Indstillinger .
 2. Tryk på Sikkerhedskopiér og nulstil i afsnittet Personlig.
  Figur : Sikkerhedskopiér og nulstil
  Sikkerhedskopiér og nulstil
 3. Tryk på Nulstilling af fabriksdata.
  Figur : Nulstilling af fabriksdata
  Nulstilling af fabriksdata
 4. Tryk på Nulstil tablet.
  Figur : Nulstil tablet
  Nulstil tablet
 5. Hvis du har indstillet en adgangskode til din tablets låseskærm, skal du indtaste din adgangskode, når du bliver bedt om det.
 6. På skærmen står der Slet alle dine personlige oplysninger og downloadede programmer? Du kan ikke fortryde denne handling! Tryk på Slet alt for at bekræfte og starte nulstillingen.
 7. Din tablet slukker, og nulstillingsprocessen vises på et gendannelsessystemskærmbillede. Når nulstillingen er færdig, genstarter din tablet. Foretag en konfiguration af din tablet ved at følge fremgangsmåden i HP-supportdokumentet Opsætning af din HP-tablet (Android 4.1/Jelly Bean).

Nulstilling af din tablet, mens den er slukket

Hvis din tablet ikke starter normalt, eller hvis du ikke kan huske adgangskoden til låseskærmen, kan det være nødvendigt foretage en nulstilling uden at tænde for din tablet. Benyt fremgangsmåden i dette afsnit for at nulstille din tablet fra Android-systemets gendannelsesmenu:
  advarsel:
Alle data, som er gemt på din enhed, slettes, når du udfører en gendannelse af fabriksindstillingerne. Alle programmer afinstalleres. Data, der er lagret i din Google-konto, kan gendannes. Sikkerhedskopier alle vigtige filer, enten på internettet eller med en ekstern lagerenhed, inden du nulstiller din tablet. Se HP-supportdokumentet Overførsel og sikkerhedskopiering af filer på din HP-tablet (Android 4.1/Jelly Bean) for at få flere oplysninger.
 1. Mens tabletten er slukket, skal du trykke på knapperne lydstyrke op og tænd/sluk samtidig og holde dem nede.
 2. Når der vises et HP-logo på skærmen, skal du slippe knapperne.
  Efter et par sekunder vises startmenuen DROIDBOOT PROVISION OS.
  bemærk:
  Skærmrotation er deaktiveret, mens tabletten er i genoprettelsestilstand. Hold tabletten i liggende retning.
  bemærk:
  Berøringsskærmen er deaktiveret, mens din tablet er i genoprettelsestilstand. Brug knapperne lydstyrke op og lydstyrke ned til at navigere op og ned i gendannelsesmenuen, og brug tænd/sluk-knappen til at foretage et valg.
 3. Tryk gentagne gange på knappen lydstyrke ned for at flytte markeringen til GENOPRETTELSE.
  bemærk:
  Når du er i startmenuen DROIDBOOT PROVISION OS, bliver tablettens skærm sort efter ca. 30 sekunder, hvis der ikke foretages noget input. For at genaktivere skærmen skal du trykke på en af lydstyrkeknapperne.
  Figur : GENOPRETTELSE
  GENOPRETTELSE fremhævet i menuen DROIDBOOT PROVISION OS
 4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at vælge.
  Efter et par sekunder vises Android-systemets gendannelsesmenu.
 5. Brug knappen lydstyrke ned til flytte det fremhævede valg til wipe data/factory reset.
  Figur : wipe data/factory reset
  wipe data/factory reset fremhævet i Android-systemets gendannelsesmenu
 6. Tryk på tænd/sluk-knappen for at vælge.
 7. På skærmen står der Bekræft sletning af al brugerdata? DU KAN IKKE FORTRYDE DENNE HANDLING. Brug knappen lydstyrke ned til at flytte fremhævningen ned til Ja -- slet al brugerdata.
  Figur : Bekræft sletning af al brugerdata
  Bekræft sletning af al brugerdata
 8. Tryk på tænd/sluk-knappen for at bekræfte og starte nulstillingen.
 9. Nulstillingsprocessen vises på et gendannelsessystemskærmbillede. Vent, til nulstillingsprocessen er udført.
 10. Når Data wipe complete vises på skærmen, skal du fremhæve reboot system now og derefter trykke på tænd/sluk-knappen for at vælge.
  Figur : Genstart system nu
  Genstart system nu
  Vent, mens din tablet genstarter.
 11. Foretag en konfiguration af din tablet ved at følge fremgangsmåden i HP-supportdokumentet Opsætning af din HP-tablet (Android 4.1/Jelly Bean).

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...