hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Avanceret konfiguration med HP's integrerede webserver (EWS)

Indledning
HP's integrerede webserver giver dig mulighed for at administrere udskriftsfunktioner fra en computer i stedet for fra printerens kontrolpanel.
 • Få vist oplysninger om printerstatus
 • Bestem den resterende levetid for alle forbrugsvarer, og bestil nye.
 • Få vist og redigere bakkekonfigurationer
 • Få vist og rediger menukonfigurationen for printerens kontrolpanel
 • Få vist og udskrive interne sider
 • Få besked om hændelser for printer og forbrugsvarer
 • Få vist og ændre netværkskonfigurationen
HP's integrerede webserver fungerer, hvis printeren er tilsluttet et IP-baseret netværk. HP's integrerede webserver understøtter ikke IPX-baserede printertilslutninger. Internetadgang er ikke nødvendig for at åbne og bruge HP's integrerede webserver.
Når printeren er sluttet til netværket, er HP's integrerede webserver automatisk tilgængelig.
  bemærk:
HP's integrerede webserver er ikke tilgængelig uden for netværkets firewall.
Sådan åbnes HP's integrerede webserver (EWS)
 1. Tryk på knappen Netværk på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel for at få vist IP-adressen eller værtsnavnet.
 2. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens kontrolpanel. Tryk på tasten Enter på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.
  Figur : Eksempel på en IP-adresse i et browservindue
    bemærk:
  Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.
Eksempel på startskærmbillede for HP's integrerede webserver (EWS)
Browseren skal opfylde følgende krav for at kunne bruge HPs integrerede webserver:
Windows® 7
 • Internet Explorer (version 8.x eller nyere)
 • Google Chrome (version 34.x eller nyere)
 • Firefox (version 20.x eller nyere)
Windows® 8 eller nyere
 • Internet Explorer (version 9.x eller nyere)
 • Google Chrome (version 34.x eller nyere)
 • Firefox (version 20.x eller nyere)
OS X
 • Safari (version 5.x eller nyere)
 • Google Chrome (version 34.x eller nyere)
Linux
 • Google Chrome (version 34.x eller nyere)
 • Firefox (version 20.x eller nyere)
Funktioner for HP's integrerede webserver
Fanen Oplysninger
Fanen Oplysninger på HP's integrerede webserver
Menu
Beskrivelse
Enhedsstatus
Viser printerstatus og den forventede resterende levetid for HP-forbrugsvarer. På siden vises også den type og det format af papir, der er angivet for hver bakke. Hvis du vil ændre standardindstillingerne, skal du klikke på linket Skift indstillinger.
Joblog
Viser en oversigt over alle job, som printeren har behandlet.
Konfigurationsside
Viser de oplysninger, der findes på konfigurationssiden.
Statusside for forbrugsvarer
Viser status for printerens forbrugsvarer.
Hændelseslogside
Viser en liste over alle printerhændelser og -fejl. Brug linket HP Instant Support (i området Andre links på alle sider i HP's integrerede webserver) til at oprette forbindelse til et sæt dynamiske websider, der hjælper dig med at løse problemer. Disse sider viser også yderligere tjenester, som er tilgængelige for printeren.
Forbrugsside
Viser en oversigt over det antal sider, printeren har udskrevet, grupperet efter format, type og papirgang.
Enhedsoplysninger
Viser oplysninger om printerens netværksnavn, adresse og model. Du kan ændre disse oplysninger ved at klikke på menuen Enhedsoplysninger under fanen Generelt.
Billede af kontrolpanel
Viser et billede af det aktuelle skærmbillede på kontrolpanelets display.
Udskriv
Upload en fil, der er klar til udskrivning, fra din computer for at udskrive. Printeren bruger standardudskriftsindstillingerne til at udskrive filen.
Printable Reports and Pages (Rapporter og sider, der kan udskrives)
Viser de interne rapporter og sider for printeren. Vælg et eller flere elementer, som du vil se eller udskrive.
Fanen Generelt
Fanen Generelt på HP's integrerede webserver
Menu
Beskrivelse
Tilpasning af kontrolpanel
Omarranger, vis eller skjul funktioner på kontrolpanelets display.
Skift standardsprog på displayet.
Opsætning af genvejssæt
Konfigurer job, som er tilgængelige i området Genvejssæt på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
Advarsler
Konfigurerer advarselsmeddelelser via e-mail for forskellige hændelser for printeren og forbrugsvarer.
Menuen Administration for kontrolpanel
Viser menustrukturen i menuen Administration på kontrolpanelet.
  bemærk:
Konfigurer indstillinger på dette skærmbillede, men HP's integrerede webserver indeholder flere avancerede konfigurationsindstillinger, end der findes i menuen Administration.
AutoSend
Konfigurerer printeren til at sende automatiske e-mails om printerkonfiguration og forbrugsvarer til bestemte e-mailadresser.
Rediger andre links
Tilføj eller tilpas et link til et andet websted. Dette link vises i området Andres links på alle sider i HP's integrerede webserver.
Ordering Information (Oplysninger om bestilling)
Angiv oplysninger om bestilling af udskiftningstonerpatroner. Disse oplysninger vises på statussiden over forbrugsvarer.
Enhedsoplysninger
Navngiver printeren og tildeler den et aktivnummer. Indtast navnet på den primære kontaktperson, der skal modtage oplysninger om printeren.
Sprog
Angiv det sprog, som oplysningerne fra HP's integrerede webserver skal vises på.
Dato og klokkeslæt
Indstiller dato og klokkeslæt eller synkroniserer med en tidsserver på netværket.
Energiindstillinger
Indstil eller rediger indstillinger for dvaletilstand i arbejdstid og ikke-arbejdstid og vækning, dvale og helligdagshændelser for printeren.
Angiv, hvilke interaktioner med printeren, der vækker den fra dvaletilstand.
Backup og gendan
Opret en sikkerhedskopifil, som indeholder printer- og brugerdata. Du kan evt. bruge denne fil til at gendanne data i printeren.
Gendan fabriksindstillinger
Gendanner printerindstillingerne til fabriksstandarderne.
Løsningsinstallationsprogram
Installerer tredjepartssoftwareprogrammer, som kan forbedre printerfunktionaliteten.
Firmwareopgraderinger
Downloader og installerer firmwareopgraderingsfiler til printeren.
Kvote- og statistiktjenester
Indeholder forbindelsesoplysninger om tredjeparts jobstatistiktjenester.
Fanen Kopier/udskriv
Fanen Kopier/Udskriv på HP's integrerede webserver
Menu
Beskrivelse
Hent fra USB-opsætning
Aktiverer eller deaktiverer menuen Udskriv fra USB-enhed på kontrolpanelet.
Administrer gemte job
Aktivér eller deaktiver muligheden for gemme job i printerhukommelsen.
Konfigurer indstillinger for joblagring.
Juster papirtyper
Tilsidesæt fabriksindstillingerne, hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, når du bruger en bestemt papirtype.
Farvebegrænsning
(Kun farveprintere)
Tillad eller begræns farveudskrivning og kopiering.
Du kan angive tilladelser til individuelle brugere eller for job, der sendes fra bestemte softwareprogrammer.
Generelle indstillinger
Tilpas indstillinger for alle udskriftsjob, inklusive kopiering eller modtagne faxer.
Kopieringsindstillinger
(Kun MFP-modeller)
Tilpas standardindstillingerne for kopijob.
Administrer bakker
Tilpas indstillingerne for papirbakker.
Fanen Scan/send digitalt (kun MFP-modeller)
Fanen Scan/send digitalt på HP's integrerede webserver
Menu
Beskrivelse
Opsætning af e-mail
Konfigurerer standard-e-mail-indstillingerne for digital sending, herunder følgende:
 • Indstillinger for serveren for udgående e-mail (SMTP)
 • Standardindstillinger for e-mail-lynindstillingsjob
 • Standardmeddelelsesindstillinger, f.eks. adressen i feltet "Fra" og emnelinjen.
 • Indstillinger for digitale signaturer og kryptering
 • Indstillinger for meddelelser pr. e-mail
 • Standardscanningsindstillinger for e-mail-job
 • Standardfilindstillinger for e-mail-job
Gem i netværksmappe
Konfigurerer netværksmappeindstillingerne for digital sending, herunder følgende:
 • Standardindstillinger for lynindstillingsjob, som er gemt i en netværksmappe
 • Indstillinger for meddelelser
 • Standardscanningsindstillinger for job, som er gemt i en netværksmappe
 • Standardfilindstillinger for job, som er gemt i en netværksmappe
Gem i SharePoint®
Konfigurerer Microsoft Sharepoint®-indstillingerne for digital afsendelse, herunder følgende:
 • Standardindstillinger for genvejssætjob, som er gemt i et dokumentbibliotek på SharePoint ®-webstedet
 • Standardindstillinger for job, der er gemt i et dokumentbibliotek på SharePoint ®-webstedet
Opsætning af lagring på USB
Konfigurerer USB-indstillingerne for digital sending, herunder følgende:
 • Standardindstillinger for lynindstillingsjob, som er gemt på et USB-flashdrev
 • Indstillinger for meddelelser
 • Standardscanningsindstillinger for job, som er gemt på et USB-flashdrev
 • Standardfilindstillinger for job, som er gemt på et USB-flashdrev
Kontaktpersoner
Administrer kontakter, herunder følgende:
 • Føj e-mailadresser til printeren enkeltvis.
 • Importér en lang liste med ofte brugte e-mailadresser til printeren på en gang i stedet for at tilføje dem enkeltvis.
 • Eksportér kontakter fra printeren til en fil på din computer til brug som en datasikkerhedskopi, eller importér oplysningerne til en anden HP-printer.
 • Rediger e-mailadresser, som allerede er blevet gemt i printeren.
Indstillinger
Konfigurer indstillinger for, når størrelsen ikke kan registreres fra scannerens glasplade.
Hurtige opsætningsguider til E-mail og Gem i netværksmappe
Konfigurer printeren til at sende scannede billeder som vedhæftede filer i e-mail.
Konfigurer printeren til at gemme scannede billeder i netværksmappen Genvejssæt. Genvejssæt giver let adgang til filer, der er gemt på netværket.
Opsætning af Digital Sending Software
Konfigurerer indstillinger i forbindelse med brug af Digital Sending-software (ekstraudstyr).
Fanen Fax (kun MFP-modeller)
Fanen Fax på HP's integrerede webserver
Menu
Beskrivelse
Opsætning af faxafsendelse
Konfigurerer indstillingerne for afsendelse af faxer, herunder følgende:
 • Standardindstillinger for udgående faxer
 • Indstillinger for meddelelser
 • Standardindstillinger for afsendelse af faxer med det interne faxmodem
 • Indstillinger for brug af en LAN-faxtjeneste
 • Indstillinger for brug af en internetfaxtjeneste
Hurtigopkald
Administrer kortnumre, herunder følgende:
 • Importér .CSV-filer, der indeholder e-mailadresser, faxnumre eller brugeroplysninger, så der er adgang til dem på denne printer.
 • Eksportér e-mail-, fax- eller brugeroplysninger fra printeren til en fil på din computer til brug som en datasikkerhedskopi, eller importér oplysningerne til en anden HP-printer.
Opsætning af faxmodtagelse
Konfigurer standardudskriftsindstillinger for indkommende faxer, og angiv indstillinger for faxudskrivning.
Faxarkiv og -videresendelse
Aktiver eller deaktiver arkivering og videresendelse af faxer og konfigurerer grundlæggende indstillinger for begge:
 • Faxarkivering er en metode til at sende en kopi af alle indgående og udgående faxer til en e-mailadresse, en netværksmappe eller en FTP-server.
 • Med faxvideresendelse kan du videresende indgående faxer til en anden faxenhed.
Faxaktivitetslog
Indeholder en liste over faxer, som er sendt fra eller modtaget af denne printer.
Fanen Fejlfinding
Fanen Fejlfinding på HP's integrerede webserver
Menu
Beskrivelse
Generel fejlfinding
Vælg mellem en række forskellige rapporter og tests, der hjælper dig med at afhjælpe problemer med printeren.
Konfigurer indstillinger for fax, OXPd og automatisk gendannelse.
Hent diagnosticeringsdata
  bemærk:
Dette punkt er kun tilgængeligt, hvis der er indstillet en administratoradgangskode på fanen Sikkerhed.
Eksportér printeroplysninger til en fil, der kan bruges til detaljeret analyse.
Kalibrering/rensning
Slå den automatiske rensefunktion til, opret og udskriv rensesiden, og vælg en indstilling for at kalibrere printeren med det samme.
Firmwareopgraderinger
Downloader og installerer firmwareopgraderingsfiler til printeren.
Gendan fabriksindstillinger
Nulstil printerindstillingerne til fabriksstandarderne.
Fanen Sikkerhed
Fanen Sikkerhed på HP's integrerede webserver
Menu
Beskrivelse
Generel sikkerhed
Indstillinger for generel sikkerhed, herunder følgende:
 • Konfigurerer en administratoradgangskode for at begrænse adgangen til bestemte funktioner på printeren.
 • Indstil PJL-adgangskode for at behandle PJL-kommandoer.
 • Indstil adgang til filsystem og opgradering af firmwaresikkerhed.
 • Aktiver eller deaktiver værts-USB-porten på kontrolpanelet eller USB-forbindelsesporten på processorkortet for direkte udskrivning fra en computer.
 • Se status for alle sikkerhedsindstillinger.
Adgangskontrol
Konfigurer adgangen til printerfunktioner for bestemte personer eller grupper, og vælg hvilken måde brugere skal logge på printeren.
Beskyt lagrede data
Konfigurerer og styrer den interne harddisk for printeren. Denne printer indeholder en krypteret harddisk for at gøre den så sikker som muligt.
Konfigurerer indstillinger for job, der er lagret på printerens harddisk.
Administration af certifikater
Installerer og styrer sikkerhedscertifikater for adgang til printeren og netværket.
Web Service-sikkerhed
Tillad, at websteder fra forskellige domæner kan få adgang til ressourcer på denne printer. Hvis der ikke bliver tilføjet nogen websteder til listen, så er der tillid til alle websteder.
Selvtest
Bekræft, at sikkerhedsfunktioner kører i henhold til de forventede systemparametre.
Fanen HP Web Services (HP-webtjenester)
Brug fanen HP Web Services til at konfigurere og aktivere HP Web Services for denne printer. Det er nødvendigt at aktivere HP Web Services for at bruge HP ePrint-funktionen.
Fanen HP Web Services i HP 's integrerede webserver
Menu
Beskrivelse
Installation af Web Services
Forbind denne printer til HP's ePrintCenter på nettet ved at aktivere HP Web Services.
Webproxy
Konfigurer en proxy-server, hvis der er problemer med at aktivere HP Web Services eller med at forbinde printeren til internettet.
Fanen Netværk
Brug fanen Netværk til at ændre og sikre netværksindstillinger for printeren, når den er tilsluttet et IP-baseret netværk. Denne fane vises ikke, hvis printeren er forbundet med andre typer af netværk.
Fanen Netværk på HP's integrerede webserver
Menu
Beskrivelse
TCP/IP-indstilling
Konfigurer TCP/IP-indstillinger for IPv4- og IPv6-netværk
  bemærk:
De tilgængelige konfigurationsmuligheder afhænger af printerserverens model.
Netværksindstillinger
Konfigurer indstillinger for IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, og SNMP, afhængig af printerservermodellen.
Andre indstillinger
Konfigurer generelle udskriftsprotokoller og -tjenester, som understøttes af printerserveren. De tilgængeligt indstillinger afhænger af printerserverens model, men kan inkludere firmwareopdatering, LPD-køer, USB-indstillinger, supportoplysninger og opdateringshastighed.
AirPrint
Aktivér, opsæt eller deaktiver netværksudskrivning fra Apple-understøttede printere.
Vælg sprog
Skift sproget som vises på HP's integrerede webserver. Denne side vises, hvis websiderne understøtter flere sprog. Understøttede sprog kan også vælges via sprogindstillingerne i browseren.
indstillinger
Se og gendan de nuværende sikkerhedsindstillinger til fabriksindstillingerne.
Konfigurer sikkerhedsindstillinger med guiden til Sikkerhedskonfiguration.
  bemærk:
Brug ikke guiden Sikkerhedskonfiguration, hvis du vil konfigurere sikkerhedsindstillinger ved brug af programmer til netværksadministration, f.eks. HP Web Jetadmin.
Godkendelse
Administrer konfigurationsstyringen og brugen af denne printer, herunder følgende:
 • Angiv eller ændr administratoradgangskoden til kontrol af adgangen til konfigurationsparametre.
 • Anmod om, installer og administrer digitale certifikater på HP Jetdirect-printerserveren.
 • Begræns værtsadgang til denne printer via en ACL (adgangskontrolliste) (kun for de valgte printerservere på IPv4-netværk).
Styrings- protokoller
Konfigurer og administrer sikkerhedsprotokoller for denne printer, herunder følgende:
 • Angiv niveauet af sikkerhedsadministration på HP's integrerede webserver for at styre trafikken via HTTP og HTTPS.
 • Konfigurer SNMP-funktion (Simple Network Management Protocol). Aktiver eller deaktiver SNMP v1/v2c- eller SNMP v3-agenter på printerserveren.
 • Administrer adgang via potentielt usikre protokoller, som f.eks. udskriftsprotokoller, udskrivningstjenester, discovery protocols, navneoversættelsesprotokoller og konfigurationsstyringsprotokoller.
802.1X-godkendelse
Konfigurer 802,1X-godkendelsesindstillinger på Jetdirect-printerserveren, som er påkrævet for klientgodkendelse på netværket, og nulstil 802,1X-godkendelsesindstillingerne til fabriksindstillingerne.
  advarsel:
Printeren kan miste forbindelsen, når 802.1X-godkendelsesindstillingerne ændres. Hvis du vil oprette forbindelse igen, kan det være nødvendigt at nulstille printerserveren til fabriksindstillingerne og geninstallere printeren.
IPsec/Firewall
Se eller konfigurer en firewall-politik eller en IPsec/firewall-politik (kun for valgte HP Jetdirect-modeller).
Meddelelsesagent
Aktiver eller deaktiver HP Enhedsmeddelelsesagenten, angiv konfigurationsserveren og konfigurer fælles godkendelse ved hjælp af certifikater.
Netværksstatistikker
Vis netværksstatistikker, der er indsamlet og gemt på HP Jetdirect-printerserveren.
Protokoloplysninger
Se en liste over netværkskonfigurationsindstillinger på HP Jetdirect-printerserveren for hver protokol.
Konfigurationsside
Se HP Jetdirect-konfigurationssiden, der indeholder oplysninger om status og konfiguration.
Listen over Andre links
  bemærk:
Konfigurer, hvilke links der bliver vist i listen Andre links via menuen Rediger andre links på fanen Generelt. Følgende er standardlinks.
Listen over Andre links på HP's integrerede webserver
Menu
Beskrivelse
Produktsupport
Opret forbindelse til webstedet med support til printeren for at søge efter hjælp til forskellige emner.
Køb forbrugsvarer
Opret forbindelse til HP's SureSupply-websted, hvor du kan finde oplysninger for køb af originale HP-forbrugsvarer, f.eks. tonerpatroner og papir.
HP Instant Support
Opret forbindelse til HP's websted for at finde løsninger til printerproblemer.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...