hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Stationære pc'er fra HP - Åbning af en cd- eller dvd-drevskuffe, der sidder fast (Windows 10, 8)

Dette dokument vedrører stationære pc'er fra HP med Windows 10 eller Windows 8 og en cd eller dvd-drevskuffe.
I dette dokument angives alternative metoder til åbning eller lukning af en cd- eller dvd-drevskuffe, der ikke fungerer normalt. Dette dokument anviser løsninger i følgende tilfælde:
 • Drevskuffen sidder fast i åben position.
 • Drevet sidder fast i lukket position pga. strømafbrydelse.
 • En disk er isat forkert.
 • Disken er beskadiget eller ridset.
 • Drevet er defekt.
Se et af følgende afsnit, afhængigt af, om drevskuffen sidder fast i lukket eller åben position.
bemærk:
Afhængigt af din version af Windows kan grafik og oplysninger i dette dokument variere en smule.

Åbning af en cd- eller dvd-drevskuffe, der sidder fast i lukket position

Udfør følgende trin i rækkefølge, indtil drevdøren åbnes:
  advarsel:
Hvis du, efter du har åbnet døren, finder ud af, at disken er gået i stykker og har efterladt smådele indeni drevet, skal du prøve at finde alle de manglende dele til disken. Hvis du ikke kan finde dem alle sammen, bør drevet udskiftes, da beskadigede dele kan forårsage yderligere skade på computeren og andre diske.
 1. I Windows, klik på Tænd/sluk-knappen, og klik derefter på Genstart.
 2. Hvis tastaturet har en tast til udskubning af disk, skal du trykke på den. Tasten Skub ud sidder normalt i nærheden af lydstyrkeknapperne og er markeret med en trekant, der peger opad med en streg nedenunder.
 3. I Windows skal du søge efter og åbne Stifinder.
 4. I vinduet Computer skal du vælge ikonet for det diskdrev, der sidder fast, højreklikke på ikonet og derefter klikke på Skub ud.
  Figur : Skub disken ud
  Indstilling for udskubning af disk
  Diskskuffen burde åbne. Hvis det ikke er tilfældet, skal du følge disse trin.
 5. Hvis drevdørknappen er en lang bjælke i klar plast foran på computeren, skal du trykke hårdt på den i højre side af bjælken. Nogle modeller har en knap på computerens frontpanel til højre for den hængslede dør. Tryk på knappen for at skubbe drevet ud.
 6. Hvis drevdørknappen er en del af computerkabinettet og dækker for selve drevdøren, skal du åbne døren, som er en del af computerkabinettet, og trykke på knappen Eject på drevets forplade.
 7. Genstart computeren, og tryk på knappen Eject foran på drevet, når det første skærmbillede vises (før Windows starter). Hvis drevdøren kan åbnes på denne måde, men ikke i Windows, har et andet softwareprogram kontrol over diskdrevet. Prøv at lukke eller konfigurere alle apps, der opretter diske eller overvåger diskdrevet.
 8. Hvis døren stadig ikke kan åbnes, skal du indsætte enden af en papirclips, der er blevet rettet ud, i hullet til manuel udskubning foran på drevet og gøre følgende:
  1. I Windows, klik på Tænd/sluk-knappen, og klik derefter Luk computeren.
  2. Tag alle netledninger ud på bagsiden af computeren.
  3. Kig efter det lille hul på diskdrevets forplade. Dette er hullet til manuel åbning. Placeringen af hullet til manuel åbning kan variere.
   bemærk:
   På nogle modeller er det nødvendigt at fjerne frontpanelet for at afdække hullet til manuel åbning. Se i den dokumentation, der fulgte med computeren, for at få oplysninger om, hvordan du fjerner frontpanelet.
   Figur : Sådan fjerner du frontpanelet
   Fjernelse af frontpanelet
   bemærk:
   På nogle modeller,kan hullet til åbning og indikatoren for drevaktivitet se næsten ens ud og have næsten samme størrelse. Du må ikke tvinge en papirclips ind i hullet, hvis den ikke kan indføres uden problemer. Kontroller, at hullet ikke i virkeligheden er indikatoren.
   Figur : Mulig placering af hullet til manuel åbning
   Placering af hullet til manuel åbning
   Figur : Mulig placering af hullet til manuel åbning
   Placering af hullet til manuel åbning
   Figur : Mulig placering af hullet til manuel åbning
   Placering af hullet til manuel åbning
  4. Ret papirclipsen ud, og indsæt den i hullet til manuel åbning, indtil du kan mærke modstand.
  5. Tryk papirclipsen forsigtigt ind, indtil skuffen udløses.
   Åbning af låsen gør det muligt at åbne skuffen en lille smule.
  6. Fjern papirclipsen, og træk forsigtigt skuffen ud, indtil du kan få fat i disken.
  7. Fjern disken fra skuffen, og tænd for computeren.
 9. Hvis skuffen stadig ikke åbnes, skal du følge nedenstående trin for at åbne kabinettet og kontrollere, at netledningen for drevet er tilsluttet.
    vigitig advarsel:
  Kanterne på metalpaneler kan lave rifter i huden. Sørg for ikke at lade huden glide langs indvendige metalkanter på computeren.
    advarsel:
  Dette produkt indeholder komponenter, der nemt kan beskadiges af elektrostatiske udladninger (ESD). Du mindsker risikoen for ESD-beskadigelse ved at arbejde på et gulv uden gulvtæppe, bruge en antistatisk arbejdsflade (f.eks. en ledende skumpude) og bære en ESD-håndledsrem, der er forbundet med en jordet flade (som f.eks. computerens metalramme).
  1. I Windows, klik på Tænd/sluk-knappen, og klik derefter Luk computeren.
  2. Tag alle netledninger ud på bagsiden af computeren.
  3. Tryk på og slip Tænd/sluk-knappen foran på computeren.
  4. Fjern sidepanelet.
   Figur : Sådan fjerner du sidepanelet
   Sådan fjerner du sidepanelet
  5. Find det strømkabel, der er tilsluttet bagsiden af den diskdrevskuffe, der er problemer med.
   Figur : Lokalisering af strømkablet
   Lokalisering af strømkablet
  6. Frakobl strømkablet, og vent i fem sekunder.
  7. Find et andet strømkabel, der ikke bliver brugt, og sæt dette i på bagsiden af drevet, og kontroller, at det sidder godt fast i stikket. Hvis der ikke er et andet ledigt strømkabel, skal du sætte det oprindelige strømkabel i på bagsiden af drevet og kontrollere, at det sidder godt fast i stikket.
  8. Udskift sidepanelet, og tilslut netledningen.
   Figur : Sådan sætter du sidepanelet på plads igen
   Sådan sætter du sidepanelet på plads igen
  9. Tænd for computeren, og tryk på skub ud-knappen foran på drevet.
  Hvis cd- eller dvd-drevet ikke har en manuel skub ud-funktion, og skuffen ikke åbnes, når du gennemfører trinene i dette dokument, eller hvis en disk er gået i stykker inden i drevet, skal drevet udskiftes.

Lukning af en cd- eller dvd-drevskuffe, der sidder fast i åben position

Genstart computeren. Efter genstart bør drevdøren lukke automatisk. Skriv ned, hvad der sker.

Kontroller, om fremmedlegemer eller hardwareproblemer får drevskuffen til at stå åben

Kontroller, om følgende problemer forekommer, og se løsningen:
 • Hvis dit computerkabinet har en drevdør, der er en del af frontdækslet, kan drevskuffen komme i klemme i døren. Hold forsigtigt computerens dækseldør åben (ned), og tryk ind på drevskuffen for at lukke den. Hvis drevskuffen lukkes, glider skuffen ikke ordentligt langs overfladen af døren. Rengør indersiden af døren, og fjern alle fremmedlegemer, der er kommet i klemme i døren.
  Figur : Dør på frontdæksel og drevskuffe
  Lukning af dør og skuffe
 • Kontroller, at skub ud-knappen foran på drevet ikke sidder fast (i skub ud-position). Hvis knappen sidder fast, skal du prøve at trykke knappen ind med viskelæderenden af en blyant (med viskelæder). Rengør knappen, hvis det er nødvendigt.
 • Lys ind i drevet via skuffeåbningen med en lommelygte. Kig efter genstande, der er faldet af indeni drevet, som f.eks. stumper af disk-etiketter eller ødelagte diske eller andet, der er kommet derind ved et uheld. Hvis det er nemt at få genstanden ud, skal du fjerne den og prøve igen. Hvis ikke, skal drevet til service og udskiftes.

Kontroller, om softwareproblemer får drevskuffen til at stå åben

Hvis drevskuffen kan åbnes og lukkes, før Windows indlæses, men derefter forbliver åben, er det software, der forårsager problemet. Brug følgende fremgangsmåde:
 1. I Windows skal du søge efter og åbne Stifinder.
 2. I vinduet Computer skal du vælge ikonet for det diskdrev, der sidder fast, højreklikke på ikonet og derefter klikke på Skub ud.
  Figur : Skub disken ud
  Indstilling for udskubning af disk
 3. Vent i ca. 3 sekunder, og prøv derefter at lukke drevskuffen ved at trykke ind på forsiden af skuffen. Hvis drevskuffen gør modstand og forbliver åben, skal du fortsætte med følgende trin.
 4. Brug Microsoft Systemgendannelse til at gå tilbage til et tidspunkt, hvor drevskuffen fungerede normalt. Se HP-supportdokumentet Brug af Microsoft Systemgendannelse (Windows 10, 8) for at få flere oplysninger.
 5. Hvis drevet lukker normalt efter brug af Systemgendannelse, behøver du ikke foretage dig yderligere. I modsat tilfælde skal du benytte nedenstående fremgangsmåde for at nulstille tilstanden for drevskuffen.
 6. Tryk på Windows-tasten + I.
 7. I Windows, klik på Tænd/sluk-knappen, og klik derefter Luk computeren.
 8. Tag alle netledninger ud på bagsiden af computeren.
 9. Fjern sidepanelet.
  Figur : Sådan fjerner du sidepanelet
  Sådan fjerner du sidepanelet
 10. Frakobl kablerne fra bagsiden af diskdrevet, og placer de løse ender af kablerne, så de ikke er i nærheden af blæsere.
  Hvis drevet er et SATA-drev, skal du sørge for at klemme stikkene sammen, når du fjerner dem, for at undgå at ødelægge hægterne.
  Figur : Kabler på diskdrevet
   Placeringer af diskdrevkabel
 11. Tilslut netledningen igen, tænd computeren, og vent, indtil Windows er helt indlæst.
 12. I Windows, klik på Tænd/sluk, og vælg Genstart.
  Vent på, at computeren genstarter, og start derefter Windows.
 13. Klik på Tænd/sluk, tryk på knappen Skift og hold den nede, og vælg Luk computeren.
  Vent, mens computeren lukker helt ned.
 14. Tag alle netledninger ud på bagsiden af computeren.
 15. Sæt drevkablerne i igen.
 16. Sæt sidepanelet på igen.
 17. Tilslut netledningen, og tænd for computeren. Nu skulle skub ud-funktionen fungere ordentligt.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...