hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Enterprise - Avanceret konfiguration med HP Utility til macOS

Brug HP Utility til at kontrollere printerens status eller få vist eller ændre printerens indstillinger fra computeren.
Brug HP Utility, hvis printeren er tilsluttet med et USB-kabel eller er tilsluttet et TCP/IP-baseret netværk.

Åbn HP Utility

 1. På computere skal du åbne menuen Systemindstillinger, og derefter klikke på Udskriv & fax, Udskriv & scan eller Printere & scannere.
 2. Vælg printeren på listen.
 3. Klik på knappen Indstillinger og forbrugsvarer.
 4. Klik på fanen Hjælpeprogrammer.
 5. Klik på knappen Åbn printerværktøj.

HP Utility-funktioner

HP Utility-værktøjslinjen indeholder disse elementer:
 • Enheder: Klik på denne knappe for at vise eller skjule Mac-produkter, som HP Utility har fundet.
 • Alle indstillinger: Klik på denne knap for at vende tilbage til hovedvisningen i HP Utility.
 • HP Support: Klik på denne knap for at åbne en browser og gå til HP- supportwebstedet.
 • Forbrugsvarer: Klik på denne knap for at åbne webstedet HP SureSupply.
 • Registrering: Klik på denne knap for at åbne HP's registreringswebsted.
 • Genbrug: Klik på denne knap for at åbne webstedet for genbrugsprogrammet HP Planet Partners.
HP Utility består af sider, der åbnes ved at klikke på listen Alle indstillinger. Nedenstående tabel beskriver de opgaver, der er tilgængelige med HP Utility.
Element
Beskrivelse
Status for forbrugsvarer
Viser status for printerens forbrugsvarer og indeholder links til onlinebestilling af forbrugsvarer.
Enhedsoplysninger
Viser oplysninger om den printer, der er valgt i øjeblikket.
Filoverførsel
Overfører filer fra computeren til printeren.
Overførselsfonte
Overfører fontfiler fra computeren til printeren.
HP Connected
Åbner HP Connected-webstedet.
Opdater firmware
Overfører en firmwareopdateringsfil til printeren.
bemærk:
Denne indstilling er først tilgængelig, efter du har åbnet menuen Vis og valgt punktet Vis avancerede indstillinger.
Kommandoer
Sender specialtegn eller udskriftskommandoer til printeren efter udskriftsjobbet.
bemærk:
Denne indstilling er først tilgængelig, efter du har åbnet menuen Vis og valgt punktet Vis avancerede indstillinger.
Administration af forbrugsvarer
Konfigurerer, hvordan printeren skal opføre sig, når forbrugsvarer er ved at nærme sig slutningen af deres forventede levetid.
Konfiguration af bakker
Ændrer standardindstillingerne for bakker.
Udskriftsenheder
Administrerer indstillingerne for valgfrit outputtilbehør.
Duplekstilstand
Aktiverer den automatiske tosidede udskrivningstilstand.
EconoMode & tonerdensitet
Konfigurerer indstillinger for at spare toner.
E-mail-advarsler
Konfigurerer automatiske e-mailadvarsler for visse printerbetingelser, f.eks. når forbrugsvarer skal erstattes, bakker er tomme, døre er åbne, eller der er opstået papirstop.
Opløsning
Angiver standardudskriftsopløsningen.
Beskyt direkte tilslutningsporte
Deaktiverer udskrivning via USB eller parallelle porte.
Lagrede job
Administrerer udskriftsjob, der er lagret på printerens harddisk.
Netværksindstillinger
Konfigurerer netværksindstillingerne som f.eks. IPv4- og IPv6-indstillingerne.
Yderligere indstillinger
Giver adgang til HP's integrerede webserver.
Scan til e-mail
Kun MFP-modeller
Åbner siden HP's integrerede webserver, så du kan konfigurere indstillingerne for scanning til e-mail.
bemærk:
USB-forbindelser understøttes ikke.
Scan til netværksmappe
Kun MFP-modeller
Åbner siden HP's integrerede webserver, så du kan konfigurere indstillingerne for scanning til en netværksmappe.
bemærk:
USB-forbindelser understøttes ikke.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...