hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 - Afhjælpning af stop i brochureenheden

Afhjælp stop i venstre frontdæksel på brochureenheden
 1. Åbn venstre frontdæksel.
  Figur : Åbn dækslet
 2. Flyt det nederste udløserhåndtag ved stop mod højre, og fjern eventuelt papir.
  Figur : Fjern det fastklemte papir
 3. Flyt det nederste udløserhåndtag ved stop mod venstre.
 4. Flyt det øverste udløserhåndtag ved stop mod højre, og fjern eventuelt papir.
  Figur : Fjern det fastklemte papir
 5. Flyt det øverste udløserhåndtag ved stop mod venstre.
 6. Åbn det nederste dæksel i brochureenheden.
  Figur : Åbn dækslet
 7. Drej den nederste udløserknap ved stop mod uret.
  Figur : Drej positionsknappen
 8. Tryk på udløserknappen ved stop, og drej den derefter med uret.
  Figur : Skub ind, og drej derefter udløserknappen ved stop
 9. Fjern alt papir fra området ved det nederste dæksel på brochureenheden, og luk derefter dækslet.
  Figur : Fjern det fastklemte papir
 10. Luk venstre frontdæksel.
  Figur : Luk dækslet
Afhjælpning af forbindelsesstop
 1. Træk i udløserhåndtaget øverst på tilbehøret til færdigbehandling, og skub derefter finisheren væk fra produktet, indtil den ikke kan komme længere.
  Figur : Adskil finisheren fra produktet
 2. Fjern eventuelt papir fra området.
  Figur : Fjern det fastklemte papir
 3. Monter tilbehøret til færdigbehandling.
  Figur : Monter tilbehøret til færdigbehandling
Afhjælpning af hæfteklammestop 1
 1. Løft dækslet til adgang ved stop for udskriftsåbningen, og fjern forsigtigt eventuelt fastklemt papir.
  Figur : Fjern det fastklemte papir
 2. Vent tre sekunder, og åbn derefter venstre frontdæksel.
  Figur : Åbn dækslet
 3. Træk hæftepatronen op og ud for at fjerne den.
  Figur : Fjern hæftepatronen
 4. Løft metalhåndtaget på forsiden af hæftepatronen.
  Figur : Løft håndtaget
 5. Fjern eventuelle fastklemte hæfteklammer fra hæftepatronen.
  Figur : Fjern fastklemte hæfteklammer
 6. Skub metalhåndtaget ned på forsiden af hæftepatronen.
  Figur : Sænk håndtaget
 7. Isæt hæftepatronen. Tryk ned på toppen af hæftepatronen, til den klikker på plads.
  Figur : Isæt hæftepatronen
 8. Luk venstre frontdæksel.
  Figur : Luk dækslet
Afhjælpning af hæftestop i brochureenheden
 1. Åbn venstre frontdæksel.
  Figur : Åbn dækslet
 2. Flyt det nederste leveringsstyrhåndtag mod højre, og fjern eventuelt papir.
  Figur : Fjern det fastklemte papir
 3. Flyt det nederste leveringsstyrhåndtag mod venstre.
 4. Tag fat i det grønne håndtag, og træk hæftevognen ud.
  Figur : Træk hæftevognen ud
 5. Træk det grønne håndtag på hæfteenheden mod dig, og drej det opad. Skub håndtaget ind for at låse det på plads i åben position.
  Figur : Løft hæftepatronerne
 6. Tag fat i kanterne af hver hæftepatron, og træk op med et fast greb for at fjerne hæftepatronerne fra hæftepatronenheden.
  Figur : Fjern hæftepatronerne
 7. Tryk ned på udløserknappen ved stop på bagsiden af midterhæftningspatronen, skub op på pladen foran på patronen, og fjern derefter eventuelle fastklemte hæfteklammer.
  Figur : Fjern de fastklemte hæfteklammer
 8. Tryk ned på den forreste af midterhæftningspatron, og luk den.
  Figur : Luk pladen til afhjælpning af stop
 9. Isæt hæftepatronerne.
  Figur : Isæt hæftepatronerne
 10. Træk hæftepatronenhedens håndtag hen imod dig, og drej det nedad til dets oprindelige position. Lås det på plads ved at skubbe håndtaget ind.
  Figur : Sænk hæftepatronerne
 11. Skub midterhæftningsvognen ind.
    bemærk:
  Hvis midterhæftningsvognen ikke glider nemt ind i finisheren, er hæfteren ikke lukket korrekt. Træk midterhæftningsvognen ud af finisheren, og genindsæt hæfteenheden.
  Figur : Skub hæftevognen ind
 12. Luk venstre frontdæksel.
  Figur : Luk dækslet

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...