hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - Udfør fejlfinding på HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehøret

Brug oplysningerne om fejlfinding som en hjælp til at løse problemer.
bemærk:
Hvis du vil finde ud af, om HP NFC- og HP Wireless Direct-udskrivning er aktiveret på din printer, skal du udskrive en konfigurationsside fra printerens kontrolpanel. Hvis en side med titlen Trådløs er inkluderet i siderne med udskrifter, er udskrivning med HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehør aktiveret på din printer.

Antallet af HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehørklienter

Den nuværende teknologi begrænser antallet af aktivt tilsluttede trådløse klienter til fem. Gør følgende for at afgøre, om grænsen er nået:
 • Se på trådløs-ikonet på printerens kontrolpanel. Hvis ikonet er rødt (og ikke blåt som normalt), er grænsen nået.
 • Se de tilslutninger, der er angivet på printerens konfigurationsside. Den aktuelle trådløse forbindelse for hver enhed er angivet efter MAC-adresse og IP-adresse.
 • Se hændelseslogmeddelelserne.

Vis den mobile enheds MAC-adresse

Brug følgende oplysninger til at vise enhedens MAC-adresse.

iOS

 1. Åbn app'en Indstillinger.
 2. Tryk på Generelt, og tryk derefter på Om.
 3. Rul ned til Wi-Fi-adresse.

Android (telefon eller tablet)

 1. Åbn app'en Indstillinger.
 2. Tryk på Om telefon eller Om tablet afhængigt af, hvilken af delene der anvendes.
 3. For Android-telefonen skal du trykke på Hardwareoplysninger. For Android-tablet'en skal du trykke på Status.

Afbryd forbindelsen til et trådløst netværk

Brug følgende oplysninger til at afbryde forbindelsen til et trådløst netværk.

iOS

 1. Tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Wi-Fi.
 2. Vælg et "større end"-symbol (>) ud for det netværk, du vil afbryde forbindelsen til.
 3. Tryk på Glem dette netværk.
 4. Tryk på Glem for at bekræfte.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Apple iOS-produkter og anvendelse, skal du se: www.apple.com/support/.
bemærk:
Når du bruger en Apple iOS-enhed, som f.eks. iPhone® eller iPad®, der bruger iOS 5 eller nyere på HP Wireless Direct-printeren, holder ikonet for forbindelsesstatus ikke op med at snurre rundt. Dette er normalt og indikerer, at HP Wireless Direct-forbindelsen ikke giver internetadgang. Da HP Wireless Direct kun er en forbindelse mellem den mobile enhed og printeren, kan den mobile enhed ikke få adgang til internettet via printeren.

Android

bemærk:
De aktuelle trin afviger lidt afhængigt af versionen af Android-operativsystemet.
 1. Tænd om nødvendigt for Wi-Fi.
 2. Tryk på ikonet for Indstillinger.
 3. Tryk på ikonet for Trådløs og netværk (Wi-Fi). (På visse ældre versioner af Android-operativsystemer skal du trykke på ikonet for Wi-Fi-indstillinger).
 4. Fra Trådløs og netværk (Wi-Fi) eller skærmbilledet Wi-Fi-indstillinger skal du trykke på netværksnavnet.
 5. Tryk på Annuller i den viste dialogboks.
bemærk:
En Android-enhed frakobles ikke (annuller) et trådløst netværk inden for denne rækkevidde.
For yderligere oplysninger om Google Android OS-produkter og anvendelse skal du gå til: www.support.google.com/android.

Symbian

Hvis du vil have oplysninger om afbrydelse af forbindelse fra et trådløst netværk (HP Wireless Direct-aktiveret printer), skal du søge på dette emne på: http://discussions.nokia.com.

Windows 8

Tilslutningen af den HP ePrint-software, der bruges på Windows 8, deaktiveres automatisk fra det trådløse netværk ved afslutningen af udskriftsjobbet.

Mac OS X

Den trådløse forbindelse til printeren afbrydes automatisk omtrent ét minut efter, at udskriftsjobbet er afsluttet.
Hvis du vil genetablere HP Wireless Direct-forbindelsen, skal du vælge SSID-navnet på listen over tilgængelige trådløse forbindelser:
 1. Fra stregikonet for menuen Trådløs skal du vælge Et andet trådløst netværk.
 2. Fra skærmbilledet Registrerede printere skal du vælge printerens SSID.
  bemærk:
  HP Wireless Direct-printernavnet angives i formatet HP-Print-XY-Printer_Model LaserJet. XY står for de sidste to tegn i (MAC-) adressen for HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehørets hardware eller medieadgangskontrol.

Fejlfinding

Kan ikke udskrive, eller der er kommunikationsfejl.
Årsag
Løsning
Den mobile enhed og printeren befinder sig ikke på samme netværk. Den mobile enhed er f.eks. tilsluttet internettet vha. et eksisterende trådløst netværk (WLAN). HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehøret kan ikke komme på WLAN.
Typiske fejl omfatter kommunikationsfejl, trådløs adapter i brug eller forbindelse optaget. HP ePrint-softwaren rapporterer f.eks. evt. Kommunikation med printeren mislykkedes, der kan forekomme, når:
 • Den mobile enhed og printeren ikke befinder sig på samme netværk.
 • Den mobile enheds trådløse forbindelse er optaget
 • HP-tilslutningsdata er ikke tilgængelige
Afbryd forbindelsen til den mobile enhed fra WLAN, og tilslut den til printerens SSID (HP Wireless Direct-netværk).
bemærk:
Blokering af adgang til WLAN/internettet begrænser datatab under download eller udskrivning.
Printerens kontrolpanel viser følgende fejl: USB-FEJL - Ugyldig USB-enhed er tilsluttet. Frakobl den.
Årsag
Løsning
Printerfirmwaren skal måske opdateres.
Hvis HP-printeren understøttes, skal du opdatere printerfirmwaren.
bemærk:
Hvis du vil bruge HP Jetdirect 2800w med visse HP-printere/MFP-enheder, skal du indstille HP FutureSmart-niveauet til 3 vha. HP's integrerede webserver. Hvis du vide mere om, hvordan du indstiller HP FutureSmart-niveauet level, skal du se: Understøttede printere til HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehør.
Udskrivning via trådløst netværk (WLAN) holder op med at virke, efter at HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehøret er installeret.
Årsag
Løsning
Både HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehøret og HP Jetdirect 2700w trådløs USB-printerserver er installeret på den samme printer.
HP understøtter ikke installationen af begge enheder på den samme printer. (HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehøret har forrang).
Udskriftsjob foregår ekstremt langsomt, eller signalstyrken er dårlig.
Årsag
Løsning
Metalgenstande eller radiosignaler forårsager interferens.
Den mobile enhed befinder sig for langt væk fra printeren.
Placér printeren anderledes.
Reducer eller fjern kilder til interferens. Metalobjekter kan absorbere eller dæmpe radiosignaler, og enheder som f.eks. mikrobølgeovne og trådløse telefoner bruger lignende radiofrekvenser.
Reducer afstanden mellem printeren og den mobile enhed.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål
Svar
Hvad er den trådløse rækkevidde for HP Wireless Direct?
Den er som for andre trådløse enheder. Den har muligvis et lidt svagere signal end det normale adgangspunkt (som f.eks. en router).
Hvilken frekvens benytter HP Wireless Direct?
2,4 GHz.
Hvad sker der, hvis der tilsluttes en 6. enhed? Vises der en fejlmeddelelse?
Da printeren ikke ved, om endnu en enhed forsøger at opnå forbindelse, vises en evt. meddelelse på den mobile enhed. Kig efter en meddelelse, der lyder noget i retning af: Kan ikke oprette forbindelse med trådløs enhed.
Kan printeren have forbindelse til en computer via USB, et kablet netværk (LAN) og enheder, der er tilsluttet via HP Wireless Direct på samme tid uden nogen ufordelagtige bivirkninger?
Generelt ja. Når LAN-forbindelsen benyttes, mister HP Wireless Direct dog et vist omfang af protokolunderstøttelse. Det kan f.eks. påvirke Windows 8 HP ePrint-software, når du forsøger at finde printeren automatisk på en HP Wireless Direct-forbindelse. Hvis dette forekommer, skal du blot angive IP-adressen for Wireless Direct. Det påvirker ikke mobilenheder eller Mac-enheder, da de bruger en anden registreringsfunktion.
HP NFC er en metode til at gøre tingene nemmere, ikke en transportmetode. Den etablerer forbindelsen og udskriftsjobbet og bruger derefter Wireless Direct-udskrivning eller en anden protokol til at sende jobbet. Når du trykker på Udskriv, leveres følgende oplysninger til driveren:
 • IP address (IP-adresse)
 • Wireless Direct-oplysninger (SSID) og adgangskoden
 • E-mailadresse for sky
  bemærk:
  Denne skal hvidlistes på HP ePrint Center/HP Connected først.
HP ePrint-oplysninger:
 • Hvis en HP Wireless Direct-forbindelse er ledig, viser HP ePrint-softwaren en Sender udskriftsjob-besked, og jobbet udskrives.
 • Hvis der ikke er nogen tilgængelige HP Wireless Direct-forbindelser, viser HP ePrint-software en besked med vejledning i at aktivere HP Wireless Direct.
 • Hvis enheden har behov for at afbryde forbindelsen til et andet netværk for at være i stand til at udskrive, viser HP ePrint-softwaren en besked med instruktioner om at afbryde den aktuelle forbindelse.

Kilder med yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om HP Wireless Direct, skal du gå til: Wireless Printing Center - HP Wireless Direct.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om HP ePrint-software samt ofte stillede spørgsmål, skal du gå til: www.hp.com/go/eprintsoftware. Klik på Dokumentation for at downloade brugervejledningen.
Hvis du vil have yderligere oplysninger om opsætning, konfiguration og fejlfinding, skal du gå til www.hp.com/go/jd2800wSupport eller scanne QR-koden med din mobile enhed.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...