hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - Opsæt, konfigurer og administrer HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehør

Brug følgende oplysninger til at synkronisere den lokale administratoradgangskode, konfigurere NFC- (Near Field Communication) og HP Wireless Direct-udskrivningsfunktioner på din HP-printer, opdatere NFC og HP Wireless Direct og opdatere eller fjerne HP ePrint-software.
Du kan se en liste over understøttede protokoller ved at gå til: Understøttede printere til HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehør.
bemærk:
HP Wireless Direct-funktionen sørger kun for en direkte trådløs netværksforbindelse til HP-printeren. Den leverer ikke internetadgang eller forbindelse til noget andet netværk, som printeren er tilsluttet.

Synkroniser HP-værtsprinterens lokale administratoradgangskode

Hvis den lokale administratoradgangskode for HP's integrerede webserver (EWS) blev angivet på HP-værtsprinteren, da HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehøret blev installeret, skal du synkronisere denne adgangskode mellem de to enheder. Dette sker ved, at du først rydder feltet med den nuværende lokale administratoradgangskode på HP-værtsprinteren og derefter indtaster koden igen.
bemærk:
Hvis den lokale HP EWS-administratoradgangskode ikke blev angivet på HP-værtsprinteren under installationen, skal der ikke foretages ændringer, og du kan springe denne handling over.
Hvis det ikke er muligt at synkronisere HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehøret med HP-printerens lokale administratoradgangskode, kan det medføre problemer med udskrivning.
Brug følgende vejledning til at synkronisere adgangskoderne:
 1. Fra Start-skærmbilledet på HP-værtsprinterens kontrolpanel skal du trykke på knappen for netværk for at få vist printerens LAN IP-adresse eller værtsnavn.
 2. Åbn en webbrowser, og indtast printerens IP-adresse eller værtsnavnet i adresselinjen på nøjagtig samme måde, som det vises i produktets kontrolpanel. Tryk på tasten Enter på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.
 3. Vælg fanen Sikkerhed, og vælg derefter Generel sikkerhed fra panelindstillingerne til venstre.
 4. Rul til afsnittet Angiv den lokal administratoradgangskode.
 5. Hvis du vil rydde den eksisterende adgangskode, skal du indtaste HP EWS-administratoradgangskoden, som bruges på HP-værtsprinteren, i tekstboksen Gammel adgangskode. (Indtast ikke noget i felterne Ny adgangskode eller Bekræft adgangskode. Disse felter skal forblive tomme.)
 6. Klik på knappen Anvend.
 7. Kontroller, at tekstboksen Gammel adgangskode viser Adgangskode er ikke angivet.
  Hvis tekstboksen Gammel adgangskode ikke viser Adgangskoden er ikke angivet, skal du gennemføre trinene for at rydde adgangskoden igen.
 8. Hvis du vil synkroniserer adgangskoderne på de to enheder, skal du indtaste HP EWS-administratoradgangskoden i tekstfeltet Ny adgangskode og derefter indtaste den igen i tekstfeltet Bekræft adgangskode for at bekræfte.
 9. Klik på knappen Anvend.

Konfigurer NFC- og HP Wireless Direct-parametre

Brug følgende oplysninger til at konfigurere sikkerhed og andet for NFC- og HP Wireless Direct-udskrivning.
Hvis du vil bekræfte, at NFC- og HP Wireless Direct-udskrivning er aktiveret på din printer, skal du udskrive en konfigurationsside fra kontrolpanelet. Hvis udskriften omfatter en side med titlen Trådløs, er NFC- og HP Wireless Direct-udskrivning aktiveret.
bemærk:
NFC- og HP Wireless Direct-udskrivning aktiveres som standard efter den første installation af HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehøret.

Brug kontrolpanelet

 1. Tryk på Administration og tryk derefter på menuen Netværksindstillinger.
 2. Tryk på TRÅDLØS MENU, og tryk derefter på menuen WIRELESS DIRECT. Indstil følgende punkter:
  1. Tryk på TILSTAND, og tryk på FRA, TIL (ingen sikkerhed) (standard) eller TIL (med sikkerhed) .
  2. Tryk på SSID. SSID'et (Service Set Identifier) er HP Wireless Direct-printerens navn.
   bemærk:
   I miljøer, hvor der er mere end én model af den samme printer installeret, kan du indstille hver printer med et unikt SSID for nemmere identifikation. Du kan ændre printerens SSID ved at trykke på SSID-navneområdet, bruge tastaturet til at ændre navnet og derefter trykke på OK.
   SSID'et kan også findes på siden Sådan forbinder du. Tryk på trådløs-ikonet på kontrolpanelet. (Hvis HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehøret er installeret, vises både LAN IP-adressen for printeren og den trådløse IP-adresse for HP Jetdirect 2800w).
  3. Tryk på UDSENDELSE AF SSID, og tryk derefter på Tilladt (standard) eller Ikke tilladt.
  4. Tryk på KANAL og vælg 1 til 11 (standard er 6).
  5. Hvis TILSTAND er TIL (med sikkerhed), skal du trykke på ADGANGSKODE og trykke på WPA2-ADGANGSKODE og angive den ønskede adgangskode.

Brug HP's integrerede webserver

Åbn HP's integrerede webserver (EWS):
 1. Fra Start-skærmbilledet på produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen for netværk for at få vist printerens LAN IP-adresse eller værtsnavn.
 2. Åbn en webbrowser, og indtast printerens IP-adresse eller værtsnavnet i adresselinjen på nøjagtig samme måde, som det vises i produktets kontrolpanel på. Tryk på tasten Enter på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.
 3. Sådan aktiveres sikkerhed (med en WPA2-adgangskode):
  1. Vælg fanen Sikkerhed.
  2. Vælg Generel sikkerhed fra venstre menupanel og rul derefter ned til Near Field Communication (NFC).
  3. Vælg Aktiver Near Field Communication (NFC) for at aktivere HP NFC- og HP Wireless Direct-udskrivning.
  4. Du kan undgå at blive bedt om WPA2-adgangskoden før udskrivning ved at markere afkrydsningsfeltet for Vis WPA2-adgangskoden i NFC-mærket.
 4. Sådan konfigureres indstillingerne for HP NFC- og HP Wireless Direct-udskrivning:
  bemærk:
  IP-adressen for HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehør er: 192.168.223.1.
  Fjern tilslutningen til eksisterende trådløse forbindelser (WLAN eller internettet). Tilslutninger til mobile enheder er typisk angivet i menuen Indstillinger.
  1. Brug en trådløs computer eller en trådløs enhed til at oprette forbindelse til netværksadressen for HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehøret (SSID).
  2. Åbn en webbrowser.
  3. I adresselinjen eller feltet Gå til skal du skrive IP-adressen for HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehøret (http://192.168.223.1).
  4. Når HP's integrerede webserver åbnes, skal du klikke på fanen Netværk.
  5. Vælg Wireless Direct mellem Konfiguration-menupunkterne.
  6. Indstil Wireless Direct-udskrivning til Fra, Til (ingen sikkerhed) eller Til (med sikkerhed). Standardindstillingen er Til (ingen sikkerhed).
  7. Vælg Netværksnavn (SSID). SSID'et (Service Set Identifier) er HP Wireless Direct-printerens navn.
  8. Marker afkrydsningsfeltet Tillad udsendelse af navn (SSID) for at tillade udsendelse af SSID-navnet.
  9. Du kan indstille Kanal ved at vælge 1 til 11 (standarden er 6).
 5. Klik på Anvend for at indstille eller Annuller for at ignorere angivelserne. Du kan nulstille til fabriksværdierne ved at klikke på Gendan standarder.

Brug HP Web Jetadmin

Du kan bruge HP Web Jetadmin til at:
 • Aktivere eller deaktivere HP Wireless Direct-udskrivning.
 • Aktivere eller deaktivere HP NFC-udskrivning (enkelt enhed- eller batch-tilstand)
 • Vise eller skjule WPA2-adgangskode (enkelt enhed- eller batch-tilstand)
Sikkerhed:
 • NFC (Near Field Communication)
  • Aktiver Near Field Communication
  • Vis WPA2-adgangskoden i NFC-mærket
 • Aktiver Wireless Direct
  • Aktiver HP Wireless Direct

Se antallet af NFC- eller HP Wireless Direct-klienter.

Den nuværende teknologi begrænser antallet af aktivt tilsluttede trådløse klienter til fem.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du lukker trådløse forbindelser med iOS eller Android under Udfør fejlfinding på HP Jetdirect 2800w NFC og Wireless Direct-tilbehøret.
bemærk:
Tilslutningen af den HP ePrint-software, der bruges på Windows 8, deaktiveres automatisk fra det trådløse netværk ved afslutningen af udskriftsjobbet.
Gør følgende for at afgøre, om grænsen er nået:
 • Se på trådløs-ikonet på printerens kontrolpanel. Hvis ikonet er rødt (og ikke blåt som normalt), er grænsen nået.
 • Se de tilslutninger, der er angivet på printerens konfigurationsside. Den aktuelle trådløse forbindelse for hver enhed er angivet efter MAC-adresse og IP-adresse.
 • Se hændelseslogmeddelelserne.

Opdater HP Jetdirect 2800w-tilbehøret, og opdater eller fjern HP ePrint-softwaren.

Brug de følgende oplysninger til at opdatere HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless-tilbehøret, og opdater eller fjern HP ePrint-softwaren.

Opdater HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehøret

Hvis du vil opdatere HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehøret, skal du opdatere værts-HP LaserJet-printerens firmware.
bemærk:
Ved brug af HP Jetdirect 2800w med nogle printere/MFP'er (se Understøttede printere til HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct-tilbehør) skal du indstille HP FutureSmart-niveauet til 3. Sådan indstiller du niveauet med HP's integrerede webserver (EWS):
 1. Fra Start-skærmbilledet på produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen for netværk for at få vist printerens LAN IP-adresse eller værtsnavn.
 2. Åbn en webbrowser, og indtast printerens IP-adresse eller værtsnavnet i adresselinjen på nøjagtig samme måde, som det vises i produktets kontrolpanel. Tryk på tasten Enter på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.
 3. Vælg fanen Generelt, og vælg derefter Firmwareopgradering fra venstre menupanel.
 4. I afsnittet Ændring af HP FutureSmart-niveau skal du vælge HP FutureSmart 3 fra rullelisten og derefter vælge Ændr. Printeren genstarter.
Du kan finde oplysninger om ændring af HP FutureSmart-indstillingen med den nyeste version af HP Web Jetadmin ved at gå til http://www.hp.com/go/wja og klikke på fanen Selvhjælp og dokumentation.

Opdater eller fjern HP ePrint-softwaren

Brug følgende oplysninger til at opdatere HP ePrint-softwaren på Microsoft Windows eller Apple Mac, eller fjern HP ePrint-softwaren eller printerdriveren fra Windows.

Fjern HP ePrint-printeren fra Windows

bemærk:
Hvis der er installeret en tidligere version af HP ePrint-softwaren for Windows, skal du fjerne den, før du installerer den aktuelle version.
 1. Åbn Kontrolpanel, og åbn derefter Enheder og printere.
  For Windows 8 skal du trykke på Alt+X og derefter vælge Kontrolpanel fra listen. Åbn Hardware og lyd og klik derefter på Vis enheder og printere.
 2. Højreklik på HP ePrint og vælg derefter Fjern enhed.
  For Windows 8 tablets skal du trykke på og holde ikonet HP ePrint nede, indtil der vises et felt. Derefter skal du vælge Fjern enhed fra listen over muligheder.

Fjern HP ePrint-driveren fra Windows

 1. Åbn Kontrolpanel, og åbn derefter Enheder og printere.
  For Windows 8 skal du trykke på Alt+X og derefter vælge Kontrolpanel fra listen. Åbn Hardware og lyd og klik derefter på Vis enheder og printere.
 2. Vælg en af de angivne printerenheder. (Dette er kun for at få adgang til serveregenskaberne, så du kan fjerne driveren. Selve printerenheden fjernes ikke).
 3. Vælg Egenskaber for printerserver i den øverste del af vinduet.
  For Windows 8 skal du klikke på Skift driverindstillinger.
 4. Vælg fanen Drivere.
  For Windows 8 skal du klikke på Skift driverindstillinger.
 5. Vælg punktet HP ePrint fra listen.
 6. Klik på knappen Fjern.
 7. Klik på Fjern driverne og driverpakkerne, og klik derefter på Ja for at kontrollere dit valg.
 8. Klik på knappen Slet.
  Hvis det lykkes, vises meddelelsen Driverpakken blev slettet.
 9. Klik på knappen OK, og klik derefter på knappen Luk.
  bemærk:
  HP anbefaler, at du genstarter computeren for at stoppe alle tilknyttede HP ePrint-tjenester.

Download og installer HP ePrint-software til Windows

bemærk:
For Windows-operativsystemer skal du downloade HP ePrint-software version 4.5 eller nyere. Hvis der er installeret en tidligere version af HP ePrint-softwaren for Windows, skal du fjerne den, før du installerer den aktuelle version.
 1. Klik på Download software.
 2. Vælg det operativsystem, du bruger.
 3. I tabellen Software - ePrint skal du vælge den nyeste version af HP ePrint-softwaren og derefter klikke på knappen Download.
  bemærk:
  For Windows-operativsystemer skal du downloade HP ePrint-software version 4.5 eller nyere.
  Hvis der er installeret en tidligere version af HP ePrint-softwaren for Windows, skal du fjerne den, før du installerer den aktuelle version.
 4. Når feltet Åbn dialogboks vises, skal du vælge Kør.
  bemærk:
  Den indbyggede Windows firewall viser muligvis en sikkerhedsmeddelelse. Klik på Tillad adgang for at installere HP ePrint-softwaren.
 5. Følg anvisningerne på skærmen for at installere HP ePrint-softwaren og klik derefter på Udfør for at fuldføre installationen.
  Der markeres automatisk et afkrydsningsfelt, der indstiller HP ePrint som standardprinter.
 6. Klik på OK for at afslutte installationen.

Download og installer HP ePrint-software til Mac

bemærk:
Efter du har opgraderet fra HP ePrint Mobile v1.0 til v2.0, vises offentlige udbydere til udskrivning ikke længere. Du skal slette den tidligere registrering og registrere igen.
 1. Klik på Download software.
 2. Vælg den Mac OS X-version, du bruger.
 3. I tabellen Software - ePrint skal du vælge den nyeste version af HP ePrint-softwaren og derefter klikke på knappen Download.
 4. Hvis du vil åbne vinduet for installationsprogrammet, skal du dobbeltklikke på filen HP-ePrintv2.0,0.dmg og derefter køre installationsprogrammet ved at dobbeltklikke på HP ePrint-installationsprogrammet.
  bemærk:
  Hvis du vil downloade workflow-komponenten i PDF-format under installation, skal du markere afkrydsningsfeltet PDF Workflow Item. Du kan også downloade den senere, når du starter HP ePrint.
 5. Åbn Finder og åbn derefter Programmer.
 6. Fra mappen Hewlett-Packard skal du starte HP ePrint.
 7. Hvis workflow-komponenten i PDF-format ikke blev installeret under installationsprocessen, skal du klikke på Installer for at downloade PDF Workflow Item.
 8. Klik på OK for at starte HP ePrint-programmet.

Kilder med yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om HP Wireless Direct, skal du gå til: Wireless Printing Center - HP Wireless Direct.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om HP ePrint-software samt ofte stillede spørgsmål, skal du gå til: www.hp.com/go/eprintsoftware. Klik på Dokumentation for at downloade brugervejledningen.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om konfiguration og fejlfinding, skal du gå til www.hp.com/go/jd2800wSupport eller scanne QR-koden med din mobile enhed.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...